Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2000)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Oniszczuk Z., "JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION", "Transverse vibrations of elastically connected double - string complex system, Part I: Free vibrations", 2000,232,2,355-366
 2. Oniszczuk Z., "JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION", "Free transverse Vibration of Elastically Connected Simply Supported Double-Beam Complex System", 2000,232,2,387-403
 3. Oniszczuk Z., "JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION", "Free transverse Vibration of Elastically Connected Rectangular Simply Supported Double-Plate Complex System", 2000,236,4,595-608
 4. Orkisz M., Stawarz S., "JOURNAL OF PROPULSION AND POWER", "Modeling of Turbine Engine Axial-Flow Compressor and Turbine Characteristics", 2000,16,2,336-339
 5. Stachowicz F., "JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY", "Bending with upsetting of cooper tube elbows.", 2000,100,236-240
 6. Lejda K., "JOURNAL OF KONESS INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINES", "Simulation of injection Process in Prototype Distributor Injection Pump of PR4 Type", 2000,7,1/2,309-318
 7. Orkisz M., Jakubowski R., "JOURNAL OF KONESS INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINES", "Efficiency of the Turbin Reaction Engine in Different Operational Conditions of Exhaust Nozzle", 2000,7,1/2,207-216
 8. Kucaba-Piętal A., "INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE", "Low Reynolds number flow of micropolar fluid between conveging spheres", 2000,38,309-324
 9. Kucaba-Piętal A., Dent D., Paprzycki M., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Recent advances in solvers of algebraic nonlinear equations", 2000,7,4,493-505
 10. Kawalec A., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Numerical modelling and robust parametric estimation of surfaces useful for representation of tooth flanks.", 2000,7,4,571-588
 11. Kubiak K., Sieniawski J., Poznańska A., "ARCHIWUM NAUKI O MATERIAŁACH", "Wpływ wydzieleń fazy gamma prim na zjawisko Portevina-LeChateliera podczas odkształcania superstopu niklu EI-867", 2000,21,3/4,189-198
 12. Knap T., "ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL", "Rotating Dust Separator of High Efficiency ,", 2000,26,1,21-38
 13. Bucior J., "ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATIZATION", "Effect of surfacing on reliability of compressor blades in aircraft turbine engines.", 2000,20,2,155-166
 14. Kawalec A., Wiktor J., "ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY", "Structural and technological features of involute spur gearings with undercut at tooth root.", 2000,24,2,51-69
 15. Sieniawski J., Filip R., Panteleenko F., "ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY", "Certain methods of obtaining wear resistant materials", 2000,24,3,25-40
 16. Batsch A., Porzycki J., "ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY", "A comparative analysis of NC machine tools feed drives", 2000,24,3,73-88
 17. Orkisz M., "ARCHIWUM SPALANIA", "Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych - ekspertyza", 2000,
 18. Potoczek M., Krauz M., "SZKŁO I CERAMIKA", "Właściwości mechaniczne i elektryczne porcelany cyrkonowej", 2000,51,4,18-21
 19. Zapała W., Kaczmarski K., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Dobór optymalnych warunków pracy adsorpcyjnej kolumny chromatograficznej stosowanej do rozdziału izomerów orto- i para-chloronitrobenzenu.", 2000,3,79,90-95
 20. Lubczak J., Kardaś E., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Reakcje hydroksymetylowania kwasu 5-etylobarbiturowego", 2000,1998/1999,59-70
 21. Galina H., Lechowicz J., "POLYMER", "Monte-Carlo modeling of degradation of polymer networks: 3. Lattice networks", 2000,41,615-619
 22. Łukasiewicz M., Ciunik Z., Wołowiec S., "POLYHEDRON", "Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate anionic ligands. Part I. The crystal structure and reactivity of thiocyanato[hydrobis(3-phenyl-pyrazolyl)(3-tert-butylpyrazolyl)-borato]cobalt(II) complex", 2000,19,2119-2125
 23. Kopacz M., Nowak D., "POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY", "New Complexes of Samarium(III), Terbium(III) and Holmium(III) with Quercetin-5'-sulfonic Acid", 2000,74,303-309
 24. mihorska-Gotfryd A., "POLIMERY", "ywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane glikolami i polieterolami - otrzymywanie i właściwości", 2000,XLV,10,687-692
 25. Oleksy M., Galina H., "POLIMERY", "Tiksotropowe, nienasycone żywice poliestrowe o przedłużonej trwałości z zastosowaniem modyfikowanych smektytów", 2000,XLV,7/8,541-547
 26. Król P., Heneczkowski M., "POLIMERY", "Numerical simulation of polymerization processes of diisocyanates and diols", 2000,XLV,3,161-171
 27. Lechowicz J., Galina H., "POLIMERY", "Modelowanie homopolimeryzacji stopniowej - jak udział cykli zależy od definicji modelu", 2000,XLV,7/8,496-501
 28. Bukowska A., Bukowski W., Galina H., Sztycharz A., "POLIMERY", "Kinetyka reakcji kwasu metakrylowego z dianową żywicą epoksydową", 2000,XLV,2,109-115
 29. Dębska B., Wianowska E., "POLIMERY", "Badanie właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem Cz. II. Prognozowanie właściwości", 2000,XLV,4,288-292
 30. Dębska B., Wianowska E., "POLIMERY", "Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem Cz. III. Wyjaśnienie mech. dział.akryloamidu jako modyf. żywic melaminowo-acetonowo-formald.", 2000,XLV,6,423-427
 31. Król P., Żmihorska-Gotfryd A., "POLIMERY", "Badania nad syntezą oligomerycznych prepolimerów uretanowych jako półproduktów do otrzymywania poliuretanów", 2000,XLV,11/12,775-785
 32. Pusz J., Nitka B., Zielińska A., Wawer I., "MICROCHEMICAL JOURNAL", "Synthesis and physicochemical properties of the Al(III), Ga(III) and In(III) complexes with chrysin", 2000,65,245-253
 33. Kalembkiewicz J., Kopacz S., Korenman Y., "MEZHDUNARODNYI SBORNIK NAUCHNYKH TRUDOV "EKSTRAKCIYA ORGANICHESKIKH SOEDINENII" VORONEZH", "Partition and association of carboxylic acids in simple and complex extraction systems", 2000,1,9-27
 34. Kopacz S., Papciak B., Korenman Y., Kalembkiewicz J., "MEZHDUNARODNYI SBORNIK NAUCHNYKH TRUDOV "EKSTRAKCIYA ORGANICHESKIKH SOEDINENII" VORONEZH", "Extraction of benzoic acid and its methoxy derivatives in organic solvent - water two-phase systems", 2000,62-70
 35. Heneczkowski M., Sieńko T., "MATERIAŁY POLIMEROWE I ICH PRZETWÓRSTWO - MONOGRAFIA", "Optymalizacja wtryskiwania wybranej kształtki z zastosowaniem symulacji za pomocą programu I-DEAS MS 6.0", 2000,170-178
 36. Sobkowiak A., Naróg D., Sawyer D., "JOURNAL OF MOLECULAR CATALISIS A-CHEMICAL", "Iron (III,II) - induced activation of dioxygen for the oxygenation of cyclohexene and related unsaturated hydrocarbons", 2000,159,247-256
 37. Olejnik Z., Lis T., Vogt A., Wołowiec S., Skarżewski J., "JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY", "Single-crystal-to-single-crystal Transformation of the Dichloromethane Solvate of the Shiff Base Manganese(III) Complex to a Solvent Free Material", 2000,38,221-232
 38. Antos D., Piątkowski W., Kaczmarski K., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Determination of moble phase effect on single-component adsorption isotherm by use of numerical estimation.", 2000,874,1-12
 39. Kaczmarski K., Prus W., Kowalska T., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Adsorption-partion model of liquid chromatography for chemically bonded stationary phases of the aliphatic cyano, reversed-phase C8 and reversed-phase C18 types.", 2000,869,57-64
 40. Dębska B., Guzowska-Świder B., "JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES", "Fuzzy Definition of Molecular Fragments in Chemical Structures", 2000,40,325-329
 41. Dębska B., Guzowska-Świder B., Cabrol-Bass D., "JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES", "Automatic Generation of Knowledge Base from Infrared Spectral Database for Substructure Recognition", 2000,40,330-338
 42. Kucharski M., Chmiel-Szukiewicz E., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Reactions of tritiocyanuric acid with oxiranes. I. Synthesis of polyetherols.", 2000,76,439-445
 43. Lubczak J., Myśliwiec B., Bukowski W., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "The reactions taking place in the system N,N,N','N"-pentakis(hydroksymethyl)melamine-oksirane in aqueous media.", 2000,76,824-836
 44. Kucharski M., Chmiel-Szukiewicz E., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Reactions of Trithiocyanuric Acid with Oxiranes. II. Kinetics and Mechanism of Reactions.", 2000,78,2081-2088
 45. Lubczak J., Cisek-Cicirko I., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Reaction of Hydroxymethyl Derivatives of Uric Acid with Oxiranes. I. Synthesis of Polyetherols with Purine Rings.", 2000,77,2667-2677
 46. Korenman Y., Kopacz S., Kalembkiewicz J., Filar L., Papciak B., "JOURNAL OF ANALITICAL CHEMISTRY", "Solvent Extraction-Atomic Absorption Determination of Chromium(VI) in Soil", 2000,55,1,25-28
 47. Petrus R., "INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA", "Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Inżynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi Politechniki Rzeszowskiej.", 2000,1,3-4
 48. Jeżowski J., Bochenek R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Optymalizacja metodą adaptacyjnego przeszukiwania losowego w projektowaniu procesów.II. Przykłady zastosowań w inżynierii procesowej.", 2000,21,3,465-487
 49. Jeżowski J., Bochenek R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Optymalizacja metodą adaptacyjnego przeszukiwania losowego w projektowaniu procesów. I. Opis metody optymalizacji.", 2000,21,2,434-463
 50. Shethna H., Jeżowski J., Castillo F., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Generalized transshipment model for targeting of multiple utilities in heat exchanger networks.", 2000,21,4,625-643

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności