Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2001)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Piątkowski G., Ziemiański L., "METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING", "Identification of yielding zone in rods by analysis of structural wave propagation and neural networks", 2001,1,199-202
 2. Miller B., Ziemiański L., "METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING", "Application of artificial neural networks in dynamic model updating procedure", 2001,1,143-148
 3. Granops M., Warchoł J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie masy KDF 85 do usuwania związków żelaza z wody", 2001,187,33,83-90
 4. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wytrzymałość niskocyklowa połaczeń spawanych ze spoinami czołowymi i pachwinowymi", 2001,187,33,31-39
 5. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wymiarowanie elementów żelbetowych metodą Monte Carlo", 2001,187,33,5-15
 6. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Styl modernistyczny w architekturze na przykładzie budownictwa mieszkaniowego", 2001,33,57-69
 7. Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ domieszki upłynniającej i redukcji W/C na wodoszczelność betonu", 2001,187,33,41-48
 8. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Postmodernizm i aspekty ekologiczne w polskiej architekturze obiektów mieszkaniowych", 2001,33,71-82
 9. Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Odwzorowania wiązkowe częściowo złożeniowe rzutowych przestrzeni wielowymiarowych", 2001,187,49-56
 10. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nośność graniczna połączeń ze spoinami czołowymi i pachwinowymi", 2001,187,33,17-29
 11. Buda-Ożóg L., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ", "Izolacyjność akustyczna obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej złożonego systemu elektrychno-hydraulicznego", 2001,1,1,161-168
 12. Stojek Z., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ", "Drgania makromodeli wielokondygnacyjnych ram połączonych elementami sprężystymi", 2001,1,261-268
 13. Tomaka W., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE AGH MECHANIKA", "Analiza obciążeń eksploatacyjnych konstrukcji mostowych", 2001,1,1,247-254
 14. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE", "Punkty wiążące w ujęciu niezawodności ciągów jednostronnie nawiązanych", 2001,127,35,65-75
 15. Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE", "Problemy oceny stałości punktów odniesienia w sieciach geodezyjnych do wyznaczania przemieszczeń", 2001,127,35,237-245
 16. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Zasady projektowania zbiorników retencyjnych w grawitacyjnych systemach kanalizacji.", 2001,IX,33-37
 17. Opaliński S., Tchórzewska-Cieślak B., "RYNEK INSTALACYJNY", "Kotłownie mieszkaniowe.", 2001,IX,2,6-7
 18. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Warunki stosowania zbiorników retencyjnych w grawitacyjnych systemach kanalizacji", 2001,IX,44-47
 19. Kaleta J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Fizyko-chemiczne metody usuwania fosforanów z roztworów wodnych", 2001,5,12,26-27
 20. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Granica jest jedna", 2001,LXXIII,5,24-25
 21. Konkol J., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Projektowanie betonów zwykłych metodą trzech równań", 2001,3,15-18
 22. Franczyk M., Konkol J., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Wielokryterialna optymalizacja statystyczna betonów wysokowartościowych", 2001,11,9-14
 23. Reichhart A., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Powłokowe formy architektoniczne z blach fałdowych", 2001,7/8,47-51
 24. akota W., "MASZINOZNAWSTWO", "Diagnostika balkowich konstrukcji na bazi zamirjanich dinamiczeskich parametriw", 2001,9,9-17
 25. Augustyn J., Giżejowski M., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Rozwój konstrukcji stalowych i osiągnięcia u schyłku XX wieku. Część 2: Układy konstrukcyjne, problematyka badań i projektowania.", 2001,8,46-51
 26. Augustyn J., Giżejowski M., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Rozwój konstrukcji stalowych i osiągnięcia u schyłku XX wieku. Część 1: Materiały, wyroby, sposoby łączenia i kształtowania węzłów.", 2001,7,29-34
 27. Konkol J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Zasięg prawdopodobnego klina odłamu", 2001,22,1,11-15
 28. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Platformy przybrzeżne inspiracją postępu w inżynierii mostowej", 2001,2,83-94
 29. Konkol J., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wpływ usytuowania koparki na stateczność wykopu otwartego", 2001,LVII,3,159-163
 30. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Perspektywy stosowania aluminium w budownictwie mostowym", 2001,LVII,9,502-506
 31. Rybak C., ., Sobala D., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O zastosowaniu stalowych wciskanych ścianek szczelnych", 2001,12,709-712
 32. Kuś S., Pyrak S., Reichhart A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O perspektywach rozwoju konstrukcji stalowych dużych rozpiętości i przestrzennych", 2001,LVII,9,492-497
 33. Lichołai L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O badaniach przepływu strumienia ciepła w pasywnych systemach ogrzewania słonecznego", 2001,LVII,1,54-55
 34. Gajdek J., "GEODETA", "O przewartościowanie przyzwyczajeń", 2001,70,3,32-33
 35. Kaleta J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Zastosowanie klinotylolitu do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych", 2001,LXXIV,12,436-438
 36. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Metoda wyznaczania niezawodności podsystemu dystrybucji gazu ziemnego dla jednostek osadniczych.", 2001,LXXV,12,419-421
 37. Niemczynowicz J., Dziopak J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Water Management in Recycling Societies. Part II. Sanitation, Management of Residuals and Bioconversion.", 2001,27,3/4,37-44
 38. Niemczynowicz J., Dziopak J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Water Management in Recycling Societies. Part I. Water and Stormwater in a City.", 2001,27,3--4,27-35
 39. Ziemiański L., Waszczyszyn Z., "COMPUTERS AND STRUCTURES", "Neural networks in mechanics of structures and materials-new result", 2001,79,2261-2276
 40. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Określenie warunków przepływu krytycznego pary przegrzanej R 22, R 134a, R 407C, R 410A i R 507A.", 2001,9,39-44
 41. Abramczyk J., "BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ", "O konieczności wykorzystania narzędzi służących do wirtualnego modelowania trójwymiarowych obiektów oraz ich użyteczności w procesie kształtowania inżyniera konstruktora", 2001,11,8-14
 42. Zamorska J., Hippe Z., "ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA", "Analiza wody: paradygmaty i kontrowersje z pozycji ochrony środowiska naturalnego", 2001,27,3,101-118
 43. Piekarski M., "BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ", "Geometria i grafika inżynierska a geometria wykreślna - nowa nazwa czy nowa jakość?", 2001,10,41-49
 44. Prokopska A., "ACTA POLYTECHNICA Journal of Advanced Engineering", "Application of Morphological Analysis Methodology in Architectural Design", 2001,41,1,46--54
 45. Lichołai L., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Heat Energy Balance Equations in Double-Pane Glazing System With Air Gap", 2001,XLVII,3,398-408
 46. Dobrzańska M., Górka S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Personal Web server jako przykład serwera WWW dla sieci lokalnych", 2001,22,2(44),167-178
 47. Klepacki Z., Smykla I., "ZESZYTY NAUKOWE WSOSP", "Ocena efektywności samolotu", 2001,1,139-174
 48. Jakieła J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Intelligent agents in enterprise modeling", 2001,22,1(43),163-182
 49. Klepacki Z., Majka A., "RECENT RESEARCH AND DESIGN PROGRESS IN AERONAUTICAL ENGINEERING AND ITS INFLUENCE ON EDUCATION", "A method which takes into account a set of airplane tasks", 2001,2,135-139
 50. Setlak G., "MIEŻDUNARODYJ SBORNIK NAUCZNYCH TRUDOW - DONIECK", "Intelligent Integrated CAD System Of The Flexible Assembly Modules", 2001,18,160-164

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności