Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2001)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Górna-Binkul A., Kaczmarski K., Buszewski B., "JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY", "Modelling of the Sorption and Dyfusion Processes of Volatile Organic Air Pollutants in Grape Fruits.", 2001,49,6,2889-2893
 2. Jeżowski J., Poplewski G., Słoma R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie symulowanego wyżarzania do optymalizacji aparatów i procesów .", 2001,22,3C,573-578
 3. Antos D., Seidel-Morgenstern A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie gradientu w procesie SMB.", 2001,22,3B,181-186
 4. Bochenek R., Jeżowski J., Słoma R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji systemów technologii chemicznej.", 2001,22,3B,247-252
 5. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Wpływ wilgotności otoczenia na siły adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych.", 2001,22,291-310
 6. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Siły adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych. Mechanizm oddziaływania i modelowania.", 2001,22,99-121
 7. Jeżowski J., Bochenek R., Słoma R., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Rozszerzona metoda optymalizacji według strategii adaptacyjnego przeszukiwania losowego.", 2001,22,3C,567-572
 8. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Porównanie i cena metod wyznaczania wilgotności krytycznej otoczenia dla materiałów rozdrobnionych", 2001,22,3D,1049-1054
 9. Jeżowski J., Castillo F., Shethna H., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Nowa metoda obliczania minimalnej powierzchni sieci wymienników ciepła w etapie pre-optymalizacji.", 2001,22,3C,579-584
 10. Zapała W., Petrus R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Modelowanie matematyczne sorpcji w analizie wpływu stężenia modyfikatora na przebieg chromatograficznego rozdziału mieszaniny izomerow chloronitrobenzenu.", 2001,22,3E,
 11. Szukiewicz M., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Model aproksymacyjny procesu dyfuzji z reakcją chemiczną-zastosowanie do modelu reaktora heterogenicznego.", 2001,22,3E,1363-1368
 12. Opaliński I., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Konfiguracja kontaktu i krzywizny menisku w zagadnieniach adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych.", 2001,22,77-97
 13. Piątkowski W., Antos D., Kaczmarski K., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Dynamika chromatografii w rozdziale związków wielkocząsteczkowych.", 2001,22,3D,1109-1114
 14. Opaliński I., Chutkowski M., Petrus R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Badania mechanizmów adhezji w materiałach rozdrobnionych.", 2001,22,3D,1055-1060
 15. Kozioł J., "INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY", "Neural Network Modeling of Physical Properties of Chemical Compounds", 2001,84,117-126
 16. Nowak G., "INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY", "Common-Sense Reasoning Cast Over D-U Model in Simulation of Chemical Reactions", 2001,84,282-289
 17. Szukiewicz M., Petrus R., "HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRIAL CHEMISTRY", "Approximate models application for modelling of fixed bed reactors.", 2001,29,91-94
 18. Dębska B., Iwaszek G., "FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY", "Prediction of physical and chemical qualities of crude-oil using statistical time series analysis", 2001,369,704-708
 19. Król P., Pilch-Pitera B., "EUROPEAN POLYMER JOURNAL", "Study on the synthesis of urethane oligomers as intermediate products for the production of linear polyurethanes", 2001,37,251-266
 20. Łukasiewicz M., Ciunik Z., Mazurek J., Sobczak J., Staroń A., Wołowiec S., Ziółkowski J., "EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY", "X-ray Structure, Magnetic and Catalytic Properties of a Cyclic Trinuclear CoII/CoIII/CoIII Complex with a µ3-Hydroxy Anion", 2001,1575-1579
 21. Fic G., Nowak G., "COMPUTERS & CHEMISTRY", "Implementation of similarity model in the CSB system for chemical reaction predictions", 2001,25,177-186
 22. Sanecki P., "COMPUTERS & CHEMISTRY", "A numerical modelling of voltametric reduction of substituted iodobenzenes reaction series. A relationship between reductions in the consecutive - mode multistep system and a multicomponent system. Determination of the potential variation of the ...", 2001,25,521-539
 23. Jeżowski J., Shethna H., Castillo F., Jeżowska A., "CHEMICAL PAPERS - CHEMICKE ZVESTI", "Novel Optimization Approaches for Targeting Heat Exchanger Networks.", 2001,6,55,369-375
 24. Rota R., Antos D., Zanoelo E., Carra S., "COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY", "Experimental Study and Kinetic Modelling of Nitric Oxide Reduction with Ammonia.", 2001,163,25-47
 25. Antos D., Seidel-Morgenstern A., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Application of gradients in the simulated moving bed process.", 2001,56,6667-6682
 26. Kalembkiewicz J., Kopacz S., Soco E., "CHEMIA ANALITYCZNA", "Separation of Cr(VI) from Soil Extracts", 2001,46,369-376
 27. Kopacz M., Bujonek B., Nowak D., Kopacz S., "CHEMIA ANALITYCZNA", "Studies of the Equilibria of Complexes of Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III) and Er(III) with Quercetin-5'-sulfonic Acid in Aqueous Solutions", 2001,46,621-631
 28. Kozioł J., Varmuza K., "CHEMIA ANALITYCZNA", "A New Approarch to Applications of Pattern Recognition Methods in Analytical Chemistry. III. Search for Spectral-Structural Correlations in Mass Spectra of Organic Compounds", 2001,46,725,725-733
 29. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., "ATOMIC SPECTROSCOPY", "Optimization of Mineralization Procedures for the Determination of Mn in Soil Samples by FAAS", 2001,22,6,433-437
 30. Jeżowski J., Bochenek R., Jeżowska A., "APPLIED THERMAL ENGINEERING", "Loop breaking in heat exchanger networks by mathematical programming.", 2001,21,13-14,1429-1448
 31. Szukiewicz M., "AICHE JOURNAL", "Approximate Model for Diffusion and Reaction in a Porous Catalyst with Mass-Transfer Resistances.", 2001,47,9,2131-2135
 32. Cavazzini A., Kaczmarski K., Szabelski P., Zhou D., Liu X., Guiochon G., "ANALYTICAL CHEMISTRY", "Modeling of the separation of the enantiomers of 1-phenyl-1-propanol on cellulose tribenzoate.", 2001,35,5704-5715
 33. Heneczkowski M., Kopacz M., Nowak D., Kuźniar A., "ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA", "Infrared spectrum analysis of some flavonoids", 2001,58,6,415-420
 34. Kaczmarski K., Sajewicz M., Nędza J., Kowalska T., "ACTA CHROMATOGRAPHICA", "Investigation of adsorption isotherms for selected alcohols on chemically bonded stationary phases.", 2001,11,12-24
 35. Petrus R., Warchoł J., Koszelnik P., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Tanie sorbenty stosowane w procesie usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.", 2001,8,7,667-678
 36. Mróz J., Płoszyńska J., "ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE", "Problemy określania nastaw nowoczesnych zabezpieczeń przeciążeniowych silników indukcyjnych dużej mocy", 2001,62,203-207
 37. Rut R., i inni ., "ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE", "Naprężenia w luźnych głębokożłobkowych prostokątnych prętach klatek silników indukcyjnych w czasie długotrwałego rozruchu", 2001,62,175-180
 38. Gołębiowski L., Noga M., Mazur D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Obliczenia prądów wirnika w silniku indukcyjnym (silnik z ekscentrycznością statyczną i dynamiczną)", 2001,177,129-136
 39. Gołębiowski L., Lewicki J., Posiewała W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem", 2001,177,233-240
 40. Grabowski F., Stręciwilk W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Skalowalność wydajności e-węzła biznesu", 2001,22,2,323-331
 41. Rut R., Mróz J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Naprężenia w luźnych głębokożłobkowych prostokątnych prętach klatek silników indukcyjnych w stanie zablokowania wirnika", 2001,177,49-56
 42. Rut R., i inni ., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Nagrzewanie dwuklatkowego uzwojenia w czasie awaryjnej pracy silniks z zablokowanym wirnikiem", 2001,177,37-44
 43. Gołębiowski L., Drabek T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Model polowo-obwodowy silników elektrycznych przełączalnych", 2001,176,291-297
 44. Korkosz M., Prokop J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Analiza własności silników reluktancyjnych przełaczalnych w warunkach niesymetrii sterowania", 2001,176,299-306
 45. Korkosz M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody zmniejszania drgań i szumów akustycznych przełączalnych silników reluktancyjnych", 2001,21,23-36
 46. Pliś D., "ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA", "Wpływ wartości względnej przenikalności magnetycznej klina na siły pochodzące od pola rozproszenia żłobkowego, działąjące na kliny magnetyczne w silnikach indukcyjnych", 2001,21,49-56
 47. Korkosz M., "ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA", "Sterowanie jednopulsowe przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM)", 2001,21,37-48
 48. Półtorak H., "ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA", "Modelowanie silnika pierścieniowego z falownikiem napięcia MSI w obwodzie wirnika przy użyciu pakietu TCad", 2001,21,57-67
 49. Apanasewicz S., Pawłowski S., "ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA", "Analiza udoskonalonego warunku impedancyjnego w przypadku metalowej powierzchni wklęsłej", 2001,21,5-12
 50. Bogusz P., "ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA", "Metody wyznaczania kąta położenia wirnika w silnikach reluktancyjnych przełączalnych", 2001,21,13-22

poprzednia3456789nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności