Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2002)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Łakota W., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie testów statycznych i dynamicznych do oceny węzłów podatnych", 2002,60,387-396
 2. Najdecki H., Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zagadnienie komputerowego wspomagania nauczania geodezji na kierunkach budownictwa i inżynierii środowiska", 2002,2,34,45-51
 3. Gajdek J., i inni ., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Teraźniejszość i przyszłość map do celów projektowych", 2002,1,34,67-71
 4. Sanecki J., i inni ., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "System zarządzania zasobami infrastruktury dla potrzeb katastralnych", 2002,1,34,199-207
 5. Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Statystyczna ocena błędów pomiarów kontrolnych w budownictwie", 2002,1,34,181-187
 6. Buda-Ożóg L., Kozłowski A., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena zmian sztywności węzłów na podstawie widma częstości drgań rezonansowych", 2002,60,51-58
 7. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Niwelacja trygonometryczna w pomiarach wysokościowych", 2002,1,34,57-67
 8. Tomaka W., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Naprężenia wywołane obciążeniami eksploatacyjnymi w dźwigarach głównych dwóch mostów kolejowych", 2002,60,569-576
 9. Sanecki J., i inni ., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Możliwość wielospektralnego rozpoznania infrastruktury i użytków rolnych", 2002,1,34,187-199
 10. Bartkiewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kryteria oceny pracy studenta", 2002,2,34,7-11
 11. Piątkowski G., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Identyfikacja położenia otworu kołowego w tarczy przy użyciu sieci neuronowych", 2002,197,60,473-480
 12. Stojek Z., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Drgania parametryczne układu bryła-wibroizolatory", 2002,197,60,561-568
 13. Miller B., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Dostrajanie matematycznych modeli konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych", 2002,197,60,449-456
 14. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Dokładność geodezyjnych pomiarów przy badaniach dynamicznych ugięć mostów", 2002,1,34,207-209
 15. Dźwierzyńska J., Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "O pewnej modyfikacji i uogólnieniach wykreślnego odwzorowania perspektywicznego przestrzeni E3 na obrotowej powierzchni walcowej", 2002,5,17-23
 16. Starakiewicz A., "WIADOMOŚCI", "Dane klimatyczne do projektowania biernych systemów słonecznych", 2002,12,5-8
 17. Prokopska A., "TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY", "O znaczeniu rysunków karnetowych w twórczości Le Corbusiera", 2002,XXXIV,119-124
 18. Buda-Ożóg L., Łakota W., "STRUCTURES - WAVES - BIOMEDICAL ENGINEERING", "The Use of Coherence in Noise Source Location And Identification", 2002,1,1,7-18
 19. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Zbiorniki retencyjne stosowane w kanalizacji (część I). Przegląd zbiorników grawitacyjnych.", 2002,X,9,86-91
 20. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Zbiornik CONTRACT pod lupą", 2002,X,11,52-55
 21. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Zbiorniki retencyjne stosowane w kanalizacji (część 2). Przegląd zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych", 2002,X,10,76-80
 22. Dziopak J., "RYNEK INSTALACYJNY", "Sposoby zagospodarowania wód opadowych w zlewniach miejskich", 2002,X,3,55-58
 23. Warchoł J., Pustułka A., "RYNEK INSTALACYJNY", "Mineralna sirowina dla ociscienia wodnych rozcinow z joniw wazkich metaliw", 2002,6,3,10-11
 24. Niemiec W., Zamorska J., "PRZEGLĄD KOMUNALNY", "Składowiska odpadów komunalnych a zanieczyszczenie mikrobiologiczne środowiska. cz.II", 2002,10,52-53
 25. Niemiec W., Zamorska J., "PRZEGLĄD KOMUNALNY", "Składowiska odpadów komunalnych a zanieczyszczenie mikrobiologiczne środowiska. cz.I", 2002,9,46-47
 26. Łakomy J., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Właściwości zapraw z dodatkiem włókien szklanych", 2002,7/8,32-35
 27. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Etyka, praktyka i nauka", 2002,LXXIV,1,10-12
 28. Konkol J., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Metoda odwzorowania kształtu krzywej i jej praktyczne zastosowanie do analizy przełomów betonów", 2002,11,32-37
 29. Pustułka A., Warchoł J., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Surowce mineralne stosowane w procesie usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych", 2002,167-172
 30. Lichołai L., Szalacha A., Warzocha-Laska M., "MATERIAŁY BUDOWLANE", "Analiza cech technicznych zapraw ciepłochronnych z wypełniaczem perlitowym", 2002,8,54-55
 31. Prokopska A., "JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE", "Morphology of the Architectural Achievement. A Methodological Analysis of Selecteg Morphological Systems of the Natural and Architectural Environments", 2002,7,1/2,3-113
 32. Konkol J., Kulpiński J., Prokopski G., "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA", "Zastosowanie analizy obrazu do określania porowatości betonu na próbkach utwardzonych", 2002,XXIII,6,737-742
 33. Konkol J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Roboty ziemne - przepisy a praktyka przy wykonywaniu wykopów nieobudowanych", 2002,23,2,85-89
 34. Woliński S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wymiarowanie elementów żelbetowych metodą symulacji Monte Carlo", 2002,LVIII,6,335-337
 35. Siwowski T., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wykorzystanie pomostów aluminiowych do modernizacji mostów", 2002,LVIII,3/4,154-159
 36. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Most przez Cieśninę Mesyńską?", 2002,11,656-657
 37. Jarominiak A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "O katastrofie World Trade Center w Nowym Jorku", 2002,8,456
 38. Zamorska J., Papciak D., Puszkarewicz A., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Zastosowanie biopreparatów w technologii oczyszczania ścieków.", 2002,7,49-54
 39. Piech A., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Rzeszowie.", 2002,7,93-96
 40. Opaliński S., Rybak-Wilusz E., Babiarz B., "INSTAL", "Zabezpieczenie wody w instalacjach wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem wynikłym z niekontrolowanych wstecznych przepływów.", 2002,5,7-12
 41. Rybak-Wilusz E., "INSTAL", "Powstawanie kawitacji w systemach ciepłowniczych i wodociągowych", 2002,1,18-20; 29
 42. Gajdek J., "GEODETA", "Metoda ścisła - zmora czy błogosławieństwo, czyli o praktyce rozwijania pomiarowych osnów sytuacyjnych", 2002,6,14-21
 43. Dziopak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Postęp w rozwoju teorii i doskonaleniu rozwiązań zbiorników retencyjnych stosowanych przy budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych", 2002,LXXV,12,455-459
 44. Granops M., Kaleta J., Piech A., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Koszty uporządkowania gospodarki wodnej i ściekowej w zlewni rzeki Wisłok.", 2002,LXXVI,11,415-419
 45. Rak J., Kucharski B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Budowa wodociągu w mieście Rzeszowie.", 2002,LXXVI,10,371-374
 46. Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta Rzeszowa w wodę do spożycia - system multibariera.", 2002,LXXVI,9,322-324
 47. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Variations in the N:P ratio in the Solina reservoir ecosystem during 1999-2000", 2002,28,91-98
 48. Dziopak J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Physical and mathematical model for traditional storage reservoir", 2002,28,2,119-130
 49. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Temperature and oxygen profiles in the Solina reservoir", 2002,28,1,81-89
 50. Niemiec W., Szymborski W., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Monitoring the effect of the municipal waste dump in Krynica on environment", 2002,28,1,7-13

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności