Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2002)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Węsierski Ł., Wiatkowski A., "ACTA MECHANICA SLOVACA", "Konstrukcja i badanie zdwojonego zaworu rozdzielającego z kontrolą położenia elementu przełączającego", 2002,6,2,101-106
 2. Kopecki H., Zacharzewski J., "ACTA MECHANICA SLOVACA", "Experimental analysis of crack position on stress distribution in the crack front area", 2002,6,2,63-72
 3. Strzelczyk P., "ACTA MECHANICA SLOVACA", "A simple vortex theory of propeller with closed formulae for induced velocities,", 2002,6,2,115-122
 4. Duliban J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Synthesis of Novel Amine Modifiers for Unsaturated Polyester Resins", 2002,18,15-24
 5. Król P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Właściwości akustyczne poliuretanów i polisiloksanów oraz kompozytów poliuretanowych", 2002,194,18,49-64
 6. Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., Oleksy M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Nowe tłoczywa mealminowo-formaldehydowe", 2002,146,161-164
 7. Kalembkiewicz J., Soco E., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Specjacja funkcjonalna chromu w glebie i weryfikacja wyników analitycznych", 2002,194,Chemia z.18,33-40
 8. Kopacz M., Nowak D., Kopacz S., Śliwoska M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Quercetin sulfonic derivatives as antidotes to heavy metals", 2002,194,Chemia z.18,41-48
 9. Zapała L., Kalembkiewicz J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Korelacje stałych podziału i dimeryzacji kwasu 2-chlorobenzoesowego z niektórymi parametrami fizykochemicznymi alkoholi alifatycznych", 2002,194,Chemia z.18,87-93
 10. Nowak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kompleksy jonów Pr(III), Nd(III), Sm(III), Eu(III), Gd(III), Tb(III), Dy(III), Ho(III) i Er(III) z kwasem kwercetyno-5'-sulfonowym (QSA)", 2002,194,Chemia z.18,65-76
 11. Pusz J., Nitka B., Kopacz S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Fizykochemiczne właściwości kompleksów wybranych jonów metali d-elektronowych z chryzyna w stanie stałym", 2002,194,18,77-86
 12. Byczkowska Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Interpretacja niektórych wielkości elektrochemicznych na podstawie modelu polaryzacyjnego granicy faz metal-roztwór elektrolitu.", 2002,18,5-13
 13. Groszek G., Kazimierski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "A Simple Method of Synthesis of 2-Aminopropanol Derivatives from 2-Substituted Phenols", 2002,18,194,25-32
 14. Kalembkiewicz J., Soco E., "WIADOMOŚCI CHEMICZNE", "Rozdział i oznaczanie Cr(III) i Cr(VI) w próbkach środowiskowych", 2002,56,9/10,855-875
 15. Kopacz S., "WIADOMOŚCI CHEMICZNE", "IV Ogólnopolska Konferencja "Flawonoidy i ich zastosowanie"", 2002,56,7/8,701-702
 16. Jeżowski J., Jeżowska A., Statiukha G., Beznosik Y., "TRUDY ODESSKOGO POLITECHNICZESKOGO UNIWERSITETA", "Waste Reduction via Process Integration.", 2002,10,26-29
 17. Kowalski J., Płoszyńska J., Sobkowiak A., "SYNTHETIC METALS", "Electrochemical synthesis of poly(para-phenylene) on platinum electrode in glacial acetic acid - sulfuric acid solvent", 2002,130,2,149-153
 18. Kopacz M., Nowak D., Kuźniar A., Woźnicka E., Kopacz S., "RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY", "Iron(II) Complexes with Quercetin, Morin, and Their Sulfonic Derivatives", 2002,47,9,1344-1347
 19. Antos D., Seidel-Morgenstern A., "SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY", "Continuous step gradient elution for preparative separations.", 2002,37,7,1469-1487
 20. Lubczak J., Cisek-Cicirko I., Myśliwiec B., "REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS", "Preparation and Applications of the Products of Uric Acid with Formaldehyde", 2002,53,113-124
 21. Kopacz S., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Flawonoidy i ich zastosowanie"", 2002,81,8,544
 22. Lubczak R., Duliban J., "REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS", "A study of the reaction of adenine with ethylene oxide or with ethylene carbonate", 2002,52,127-134
 23. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Okrasa L., Bąk G., Galina H., Ulański J., "PROCEEDINGS OF SPIE_", "The dielectric relaxations in new liquid crystalline diepoxy monomer", 2002,4759,321-326
 24. Dębska B., "PRACE NAUKOWE AE WE WROCŁAWIU", "Zastosowanie wybranych metod drążenia danych do prognozowania toksyczności związków w: "POZYSKIWANIE WIEDZY Z BAZ DANYCH"", 2002,1,931,24-31
 25. Fabia J., Galina H., Mossety-Leszczak B., Ulański J., Wojciechowski P., "PROCEEDINGS OF SPIE_", "Synthesis of liquid crystalline epoxy monomers", 2002,4759,60-65
 26. Wołowiec S., Borowiec J., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Synteza diporfiryn z giętkim łącznikiem węglowodorowym", 2002,9-23
 27. Chochrek P., Lutecki M., Mazur M., Noworól J., Bukowski W., Bukowska A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nagroda Nobla z dziedziny chemii w 2001 roku", 2002,35-44
 28. Cisek-Cicirko I., Durka I., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kinetyka i mechanizm początkowych etapów reakcji hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksiranami", 2002,83-104
 29. Cisek-Cicirko I., Durka I., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badanie przebiegu reakcji hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z tlenkiem propylenu", 2002,75-82
 30. Chochrek P., Lutecki M., Mazur M., Noworól J., Bukowski W., Bukowska A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kataliza asymetryczna w aspekcie wybranych reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego", 2002,25-34
 31. Dębska B., Wianowska E., "POLYMER TESTING", "Application of cluster analysis method in prediction of polymer properties", 2002,21,43-47
 32. Dębska B., Wianowska E., "POLYMER TESTING", "Acrylamide as agent modifying melamine-acetone-formaldehyde resins", 2002,21,49-55
 33. Ruman T., Ciunik Z., Wołowiec S., i inni ., "POLYHEDRON", "Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part VI. Carboxylate induced conversion of mono-ligand Tp'M(L) into bis-ligand Tp'2M complexes (M=Co(II) and Cu(II))", 2002,21,2743-2753
 34. Kalembkiewicz J., Soco E., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Investigation of Sequential Extraction of Chromium from Soil", 2002,11,3,245-250
 35. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., "POLISH JOURNAL OF SOIL SCIENCE", "A COMPARATIVE STUDY OF SEQUENTIAL EXTRACTION PROCEDURES FOR MANGANESE SPECIATION IN SOILS", 2002,XXXV,2,75-85
 36. Król P., Wojturska J., "POLIMERY", "Współprzenikające się sieci polimerowe z poliuretanu i poliestru nienasyconego", 2002,XLVII,4,242-249
 37. Król P., Pilch-Pitera B., "POLIMERY", "Modelowanie kinetyczne reakcji następczych w kontrolowanym procesie stopniowej poliaddycji diizocyjanianów i polioli", 2002,XLVII,2,77-84
 38. Heneczkowski M., Galina H., "POLIMERY", "Material recycling of RIM flexible polyurethane foams wastes", 2002,XLVII,7/8,523-527
 39. Król P., Król B., "POLIMERY", "Badania nad syntezą małocząsteczkowej żywicy epoksydowej", 2002,XLVII,3,184-190
 40. Bukowski W., "ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT", "The effect of Diglime on the Kinetics of Chromium(III) Ethanoate-Catalyzed Reactions of Carboxylic Acids with Epichlorohydrin", 2002,6,11-14
 41. Bukowska A., Bukowski W., "ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT", "Reactivity of Some Carboxylic Acids in Reactions with Some Epoxides in the Presence Chromium (III) Ethanoate", 2002,6,3,234-237
 42. Groszek G., "ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT", "A Convenient Method of Synthesis of Unsymmetrical Urea Derivatives", 2002,6,6,759-761
 43. Statiukha G., Jeżowski J., Beznosik Y., Jeżowska A., Bugaeva L., "NAUKOWI WISTI NACJONALNEGO TECHNICZNOGO UNIWERSITIETU UKRAINY", "Use of Pinch analysis and block decomposition for heat exchanger network design", 2002,3,23,24-31
 44. Król P., Król B., Pielichowski J., Potoczek M., "MATERIAŁY CERAMICZNE", "Badania nad zastosowaniem poliuretanów do procesu prasowania proszków ceramicznych oraz obróbki mechanicznej niewypalonych półfabrykatów", 2002,4,129-137
 45. Lechowicz J., Galina H., Walczak M., "MACROMOLECULES", "Model of Hyperbranched Polymerization Involving AB2 Monomer and B3 Core Molecules both Reacting with Substitution Effect", 2002,35,8,3261-3265
 46. Galina H., Lechowicz J., Walczak M., "MACROMOLECULES", "Kinetic Modeling of Hyperbranched Polymerization Involving an AB2 Monomer Reacting with Substitution Effect", 2002,35,8,3253-3260
 47. Lubczak R., "MACROMOLECULAR MATERIALS ENGINEERING", "Novel phenol - formaldehyde resins, I. Novolaks", 2002,287,619-626
 48. Lubczak J., Cisek-Cicirko I., "MACROMOLECULAR MATERIALS ENGINEERING", "Polyurethane Foams of Improved Thermal Stability", 2002,287,665-670
 49. Ciunik Z., Wołowiec S., Wolny J., Rudolf M., "JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY - DALTON TRANSACTIONS", "cis-trans isomerism and rotational isomerism in triazene-1-oxide bis-chelates of palladium(II)", 2002,885-895
 50. Kaczmarski K., Prus W., Dobosz C., Bojda P., Kowalska T., "JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES", "The role of lateral analyte-analyte interactions in the process of TLC band formation. II. Dicarboxylic acids as the test analytes.", 2002,25,10-11,1469-1482

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności