Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2003)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Król P., "STRUCTURES-WAVES-HUMAN HEALTH", "Acoustic Properties of Polyurethane and Polyurethane Composites", 2003,XII,67-80
 2. mihorska-Gotfryd A., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Zastosowanie produktów chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) do modyfikacji żywicy epoksydowej", 2003,82,7,463-465
 3. Nowak G., Fic G., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Komputerowe projektowanie bibliotek kombinatorycznych", 2003,82,8/9,1092-1094
 4. Dębska B., Iwaszek G., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Nowa metoda pozyskiwania wiedzy z chemicznych technologicznych baz danych", 2003,82,8/9,1327-1330
 5. Fic G., Nowak G., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Internet jako narzędzie do wspomagania dydaktyki i badań w chemii oraz technologii chemicznej", 2003,82,8/9,1331-1334
 6. Dębska B., Dobrowolski L., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Automated classification of industrial fluids based on microscopic images", 2003,82,8/9,1275-1278
 7. Potoczek M., Galina H., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Formowanie ceramiki metodą odlewania z gęstwy żelującej przy użyciu kopolimeru monometakrylanu glikolu metoksypolietylenowego i 1-winylo-2-pirolidonu.", 2003,82,8/9
 8. Opaliński I., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Adhezja i aglomeracja w układach statycznych. Wpływ szorstkości powierzchni na siły adhezji.", 2003,8/9,1231-1233
 9. Opaliński I., Chutkowski M., Petrus R., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Adhezja i aglomeracja w układach dynamicznych. Wpływ prędkości rozdzielania kontaktu na siły adhezji.", 2003,8/9,1234-1236
 10. Dębska B., Dobrowolski L., "PRACE NAUKOWE AE WE WROCŁAWIU", "Wykorzystanie wiedzy pozyskanej z obrazów mikroskopowych do klasyfikacji cieczy roboczych w: "POZYSKIWANIE WIEDZY I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ"", 2003,1,975,62-71
 11. Dębska B., Guzowska-Świder B., "PRACE NAUKOWE AE WE WROCŁAWIU", "Elementy wirtualnej edukacji w nauczaniu chemii w: POZYSKIWANIE WIEDZY I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ"", 2003,1,975,72-80
 12. Duliban J., Skiba K., Niekurzak E., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Synteza nowych preakceleratorów do modyfikacji niektórych właściwości nienasyconych żywic poliestrowych", 2003,2001/2002,107-127
 13. Adamczyk M., Bukowski W., Peszko P., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie aktywności optomechanicznej azobenzenów jako metody zapisu danych", 2003,65-74
 14. Głowacz-Czerwonka D., Rodzeń M., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Reaktywne rozpuszczalniki melaminy. II. Nowe tworzywa melaminowe", 2003,2001/2002,91-105
 15. Głowacz-Czerwonka D., Rodzeń M., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Reaktywne rozpuszczalniki melaminy. I. Synteza i właściwości", 2003,2001/2002,75-89
 16. Zarzyka-Niemiec I., Wowk E., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Reakcje kwasu parabanowego i jego N-hydroksyalkilowych pochodnych z izocyjanianem fenylu", 2003,2001/2002,161-177
 17. Chochrek P., Bukowski W., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Olejki eteryczne - Naturalne substancje zapachowe i lecznicze", 2003,9-14
 18. Mazur M., Bukowska A., Bukowski W., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Organiczne materiały polimerowe w katalizie", 2003,43-52
 19. Cisek-Cicirko I., Leskiewicz B., Kopeć M., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Możliwości otrzymywania polieteroli w reakcjach węglanu etylenu z kwasem moczowym", 2003,2001/2002,15-25
 20. Noworól J., Bukowska A., Bukowski W., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Jeszcze raz o regule Krasuskiego", 2003,53-63
 21. Zarzyka-Niemiec I., Wowk E., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Estry z pierścieniem trioksoimidazolidynowym", 2003,2001/2002,143-160
 22. Lutecki M., Bukowska A., Bukowski W., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ciecze jonowe", 2003,33-42
 23. Kijowska D., Szmuc K., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badanie kinetyki reakcji melaminy z węglanem etylenu", 2003,2001/2002,129-141
 24. Król P., Pilch-Pitera B., "POLYMER", "Urethane oligomers as raw materials and intermediates for polyurethane elastomers. Methods for synthesis, structural studies and analysis of chemical composition.", 2003,44,5075-5101
 25. Ruman T., Ciunik Z., Wołowiec S., "POLYHEDRON", "Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part IX. X-ray crystallographic studies on cobalt(II) conplexes of hydrobis(3-phenyl,5-methylpyrazolyl)(3,5-diethylpyrazolyl)borate", 2003,22,581-586
 26. Ciunik Z., Ruman T., Wołowiec S., Kisała J., Drabent K., "POLYHEDRON", "The X-ray crystallographic structures, spectral and magnetic properties of nickel(II), copper(II) and cobalt(II) complexes with tetra(3-iso-propylpyrazol-1-yl)borate", 2003,22,1645-1652
 27. Szeląg A., Kopacz M., Kuźniar A., Kowalski P., Pleśniewska M., "POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY", "ASSESMENT OF EFFICACY OF QUERCETIN-5'-SULFONIC ACID SODIUM SALT IN THE TREATMENT OF ACUTE CHROMIUM POISONING: EXPERIMENTAL STUDIES", 2003,55,5,1097-1103
 28. Kopacz M., Nowak D., Umbreit M., Kłos J., "POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY", "New Complexes of La(III), Ce(III), Tm(III), Yb(III) and Lu(III) with Quercetin-5'-sulfonic Acid", 2003,77,1787-1796
 29. Król P., Król B., Pilch-Pitera B., "POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY", "Selected Aspects of Polyurethane Processes.", 2003,5,3,84-87
 30. Kopacz M., Kuźniar A., "POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY", "Complexes of Cadmium(II), Mercury(II) and Lead(II) with Quercetin-5'-sulfonic Acid (QSA)", 2003,77,1777-1786
 31. Król P., Król B., "POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY", "Study on the Synthesis of Brominated Epoxy Resins.", 2003,5,3,82-83
 32. Król P., Król B., "POLIMERY", "Wpływ warunków syntezy na właściwości małocząsteczkowej żywicy epoksydowej.", 2003,48,7/8,549-556
 33. Ryttel A., "POLIMERY", "Właściwości termomechaniczne i odporność chemiczna kopolimerow metakrylan alkilu/N-(4-chlorofenylo)maleimid", 2003,XLVIII,10,695-700
 34. Kowal J., Żmihorska-Gotfryd A., Czajkowska B., Otwinowski J., Więcek A., Wojewoda J., "POLIMERY", "Oxidation and degradation of polyethylene cups in hip joint prostheses.", 2003,XLVIII,7/8,537-539
 35. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., "POLIMERY", "Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych.", 2003,48,7/8,511-519
 36. mihorska-Gotfryd A., "POLIMERY", "Kompozycje polimerowe na podstawie butoksylowanej żywicy melaminowo-formaldehydowej modyfikowanej prepolimerami uretanowymi z końcowymi grupami izocyjanianowymi", 2003,XLVIII,4,280-287
 37. Galina H., "POLIMERY", "A theoretical model of hyperbranched polymerization Involving an ABf monomer. PartI. Degree of branching.", 2003,48,9,610-613
 38. Ruman T., Ciunik Z., Wołowiec S., Ziółkowski J., Trzeciak A., "ORGANOMETALLICS", "Complexes of heteroscorpionate Trispyrazolylborate Ligands. Part 10. Structures and Fluxional Behavior of Rhodium(I) Complexes with Heteroscorpionate Trispyrazolylborate Ligands, Tp''Rh(LL) (LL = (C0)2 or COD)", 2003,22,1072-1080
 39. Statiukha G., Kvitka A., Jeżowski J., Szachnowskij A., "NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY KWARTALNIK", "Powyszenie effektiwnosti schem promyszliennogo wodopotriebowania( na primierie iz sodowoj promyszlennosti).", 2003,3,57-65
 40. Galina H., Lechowicz J., Potoczek M., "MACROMOLECULAR SYMPOSIA", "Percolation Model of Hyperbranched Polymerization.", 2003,200,169-179
 41. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., "JOURNAL OF MOLECULAR CATALISIS A-CHEMICAL", "A study on the addition of some carboxylic acids to epichlorohydrin in the presence of salen chromium(III) complexes.", 2003,203,95-99
 42. Sobkowiak A., Pacześniak T., "JOURNAL OF MOLECULAR CATALISIS A-CHEMICAL", "The influence of solvent on the reaction between iron(ii), (iii) and hydrogen peroxide", 2003,1-11
 43. Sanecki P., Amatore C., Skitał P., "JOURNAL OF ELEKTROANALYTICAL CHEMISTRY", "The problem of the accuracy of electrochemical kinetic parameter determination for the ECE reaction mechanism.", 2003,546,109-121
 44. Zapała W., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPIC SCIENCE", "Influence of Mobile Phase Composition on Retention Factors in Different HPLC Systems with Chemically Bonded Stationary Phases.", 2003,41,6,289-294
 45. Gritti F., Piątkowski W., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Study of the mass transfer kinetics in a monolithic column.", 2003,983,51-71
 46. Piątkowski W., Antos D., Gritti F., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Study of the competitive isotherm model and the mass transfer kinetics for a BET binary system.", 2003,1003,73-89
 47. Zhou D., Kaczmarski K., Cavazzini A., Liu X., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Modeling of the separation of two enantiomers using a microbore column.", 2003,1020,199-217
 48. Piątkowski W., Gritti F., Kaczmarski K., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Influence of the particle porosity on chromatographic band profiles.", 2003,989,207-219
 49. Piątkowski W., Antos D., Kaczmarski K., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Modeling of preparative chromatography processes with slow intraparticle mass transport kinetics.", 2003,988,219-231
 50. Liu X., Szabelski P., Kaczmarski K., Zhou D., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Influence of pressure on the chromatograpfic behavior of insulin variants under nonlinear conditions.", 2003,988,205-218

poprzednia3456789nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności