Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2003)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Antos D., Kaczmarski K., Piątkowski W., Seidel-Morgenstern A., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Concentration dependence of lumped mass transfer coefficients Linear versus non-linear chromatography and isocratic versus gradient operation", 2003,1006,61-76
 2. Zhou D., Kaczmarski K., Guiochon G., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.", "Comparison of the binary equilibrium isotherms of the 1-indanol enantioners on three high-performance liquid chromatography columns of different sizes.", 2003,1015,73-87
 3. Kijowska D., Kucharski M., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Synthesis of polyetherols from melamine and propylene carbonate. II,", 2003,89,104-115
 4. Król P., Król B., Dziwiński E., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Study on the Synthesis of Brominated Epoxy Resins", 2003,90,3122-3134
 5. Lubczak J., Lubczak R., Zarzyka-Niemiec I., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Preparation of new polymers from heterocyclic compounds and reactive solvents of melamine", 2003,90,3390-3401
 6. Chmiel-Szukiewicz E., Duliban J., Kucharski M., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Novel Amine Preaccelerators for polyester resins", 2003,89,2973-2976
 7. Kopacz M., "JOURNAL OF ANALITICAL CHEMISTRY", "Quercetin and Morinsulfonates as Analytical Reagents", 2003,58,3,225-229
 8. Król P., Wojturska J., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Kinetic Study on the Reaction of 2,4- and 2,6-Tolylene Diisocyanate with 1-Butanol in the Presence of Styrene,as a Model Reaction for the Process that Yields Interpenetrating Polyurethane-Polyester Networks.", 2003,88,327-336
 9. Jeżowski J., Poplewski G., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Optymalizacja metodą symulowanego wyżarzania w inżynierii chemicznej i procesowej. II. Przykłady zastosowania i dobór wartości parametrów.", 2003,24,63-79
 10. Opaliński I., Chutkowski M., Petrus R., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Mechanizmy adhezji w materiałach rozdrobnionych dla różnych szybkości rozdzielania kontaktu. I. Część doświadczalna.", 2003,24,469-486
 11. Jeżowski J., Poplewski G., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Optymalizacja metodą symulowanego wyżarzania w inżynierii chemicznej i procesowej. I. Algorytm optymalizacji z zastosoawniem metody simpleksów i symulowanego wyżarzania", 2003,24,47-62
 12. Jeżowski J., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "ADAPTIVE RANDOM SEARCH OPTIMIZATION PROCEDURES IN SOLVER OPTI-STO.", 2003,24,261-279
 13. Kozioł J., "INTERNET ELECTRONIC JOURNAL OF MOLECULAR DESIGN", "Neural Network Modeling of Refractive Indexes of Phosphorus-Containing Organic Compounds", 2003,2,5,315 - 333
 14. Lubczak J., Zarzyka-Niemiec I., "INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS", "Kinetics and Mechanism of Addition of Parabanic Acid (Imidazolidine-2,4,5-trione) to Oxiranes", 2003,35,73-80
 15. Król P., Pilch-Pitera B., "EUROPEAN POLYMER JOURNAL", "A study on the synthesis of urethane oligomers", 2003,39,1229-1241
 16. Jeżowski J., Shethna H., Castillo F., "INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH", "Area Target for Heat Exchanger Networks Using Linear Programming.", 2003,42,8,1723-1730
 17. Ruman T., Ciunik Z., Wołowiec S., "EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY", "The Ambivalent Bonding of the 3(5)-Isopropylpyrazolyl Moiety in Homo- and Heteroscorpionate Hydrobis(3-R1-5-r2-pyrazolyl)(y-isopropylpyrazolyl)boratocobalt(II) Complexes (y=3 or 5)", 2003,89-93
 18. Ruman T., Ciunik Z., Wołowiec S., "EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY", "Synthesis, X-ray Crystallographic and 1H NMR Spectroscopic Structural Studies on Cobalt(II) Complexes of Homoscorpionate, Heteroscorpionates and Chiral Tris(pyrazolyl)borates Obtained from 5(3)-Isopropyl-3(5)-phenylpyrazole and 3,5-Dimethylpyrazole", 2003,2475-2485
 19. Lubczak J., "CURRENT TRENDS IN POLYMER SCIENCE", "Hydroxyalkylation of nitrogen-containing heterocyclic compounds", 2003,8,73-105
 20. Jeżowski J., Poplewski G., Jeżowska A., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Optimization of water usage in chemical industry.", 2003,29,1,97-117
 21. Zhou D., Cherrak D., Kaczmarski K., Cavazzini A., Guiochon G., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Prediction of the band profiles of the mixtures of the 1-indanol enantiomers from data acquired with the single racemic mixture.", 2003,58,3257-3272
 22. Kalembkiewicz J., Soco E., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "INVESTIGATIONS OF CHEMICAL SPECIATION OF Cr IN SOLUTIONS AND SOIL ELUATES WITH HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE", 2003,10,3/4,253-258
 23. Kaczmarski K., Gubernak M., Zhou D., Guiochon G., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Application of the general rate model with the Maxwell-Stefan equations for the prediction of the band profiles of the 1-indanol enantiomers.", 2003,58,2325-2338
 24. Potoczek M., Heneczkowski M., Oleksy M., "CERAMICS INTERNATIONAL", "A new polyrethane binder providing high green strength of dry-pressed alumina.", 2003,29,259-264
 25. Kowalski J., Płoszyńska J., Sobkowiak A., "CATALYSIS COMMUNICATIONS", "Iron(III)-induced activation of hydrogen peroxide for oxidation of 2-methylnaphthalene in glacial acetic acid", 2003,4,603-608
 26. Zhou D., Liu X., Kaczmarski K., Felinger A., Guiochon G., "BIOTECHNOLOGY PROGRESS", "Prediction of Band Profiles of Mixtures of Bradykinin and Kallidin from Date Acquired by Competitive Frontal Analysis.", 2003,19,945-954
 27. Kaczmarski K., Zhou D., Gubernak M., Guiochon G., "BIOTECHNOLOGY PROGRESS", "Equivalent Models of Indanol Isomers Adsorption on Cellulose Tribenzoate.", 2003,19,455-463
 28. Dębska B., Guzowska-Świder B., "ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY", "Analysis of the relationship between the structure and aromatic properties of chemical compounds", 2003,375,8,1049-1061
 29. Petrus R., Szukiewicz M., "AICHE JOURNAL", "Testing the Relative Importance of Mass and Heat Resistances in Solid Catalysis.", 2003,49,9,2419-2426
 30. Kaczmarski K., Bellot J., "ACTA CHROMATOGRAPHICA", "Effect of Particle-Size Distribution and Particle Porosity Changes on Mass-Transfer Kinetics.", 2003,13,22-37
 31. Mazurkiewicz W., "ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA", "A synthesis of 3alfa, 6alfa,17alfa-trihydroxy-5beta-pregnan-20-one (triolone) from 3alfa,6alfa -dihydroksy-5beta-pregnan-2-one", 2003,60,4,281-284
 32. Gubernak M., Zapała W., Kaczmarski K., "ACTA CHROMATOGRAPHICA", "Analysis of Amylobenzene Adsorption Equilibria on AN RP-18e Chromatographic Column.", 2003,13,38-59
 33. Petrus R., Warchoł J., "MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS", "Ion exchange equilibria between clinoptilolite and aqueous solutions of Na+/Cu2+, Na+/Cd2+ and Na+/Pb2+", 2003,61,137-146
 34. Petrus R., Maliowany M., Warchoł J., Odnorig Z., Pietruszka I., Leskiw G., "CHIMICZNA PROMISŁWIST UKRAJNI", "Technołogj ocziszczenia stokiw iz zastosuwanniam prirodnich dispersnich sorbentiw.", 2003,2,20-22
 35. Petrus R., Warchoł J., "CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Eksperymentalne i modelowe badania nad zastosowaniem klinoptylolitów do usuwania jonów kadmu", 2003,10,8,795-807
 36. Mazur D., Trojnar M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA", "Zastosowanie programu Maxwell SV w analizie rozkładu potencjału i natężenia pola w obszarze izolatora", 2003,28-33
 37. Szczepański A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA", "Zastosowanie metody redukcji wielomianowej do generacji transmitancji obwodów elektrycznych z elementami symbolicznymi", 2003,249-255
 38. Bernatt M., Mróz J., Rut R., "ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE", "Zakłócenia rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego wskutek niedomagań łącznika sieciowego", 2003,65,139-141
 39. Mazur D., Trojnar M., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI", "Zastosowanie systemów ANSYS i MSC/PATRAN w symulacji izolatorów", 2003,1 (2),57-64
 40. Kryvyy S., Wyrzykowski R., Kopta P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie algorytmów Markowa i algebr uniwersalnych do projektowania systemów obliczeń symbolicznych", 2003,206,2,57-72
 41. Trojnar M., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI", "Analiza wpływu zabrudzeń na straty mocy przy powierzchni izolatora przy zastosowaniu multidyscyplinarnego programu metody elementów skończonych ANSYS", 2003,1 (2),87-93
 42. Hajder M., Paszkiewicz A., Bolanowski M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Planowanie rozmieszczenia zasobów w rozproszonym systemie obliczeniowym.", 2003,206,2,33-41
 43. Mazurek M., Loutuski M., Dymora P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Poprawa parametrów wielokanałowych sieci magistralowych klient-serwer", 2003,203,1,41-53
 44. Hajder M., Paszkiewicz A., Bolanowski M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Rozmieszczenie zasobów w klastrowych sieciach komputerowych", 2003,203,1,32-39
 45. Hajder M., Bolanowski M., Paszkiewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ogólnodostępny system wspierania procesu edukacji i prac naukowo-badawczych Lecta", 2003,206,2,20-31
 46. Wilk B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody wyznaczania obwiedni amplitudowej wybranych sygnałów biomedycznych", 2003,25,361-366
 47. Kryvyy S., Grzywacz W., Łopatina M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "O rozwiązaniach i niektórych zastosowaniach liniowych ograniczeń w zbiorze {0,1}", 2003,206,2,43-55
 48. Hajder M., Paszkiewicz A., Bolanowski M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Koszty budowy i eksploatacji systemów komunikacji optycznej.", 2003,203,1,21-30
 49. Hajder M., Mazurek M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Grafy regularne w projektowaniu wielokanałowych optycznych systemów komunikacji", 2003,203,1,5-20
 50. Hajder M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Grafy De Bruijna i Kautza w systemach komunikacji optycznej", 2003,206,2,5-17

poprzednia45678910nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności