Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Zamorska J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Biologiczne metody usuwania zanieczyszczeń naftowych ze środowiska gruntowego", 2004,5,63-69
 2. Papciak D., Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zasady doboru anionitów do usuwania azotanówz wód podziemnych", 2004,37,285-290
 3. Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Złoża biosorpcyjne w technologii oczyszczania wody", 2004,38,85-94
 4. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zagadnienia ochrony cieplnej w projektowaniu budynków mieszkalnych", 2004,37,327-331
 5. Warchoł J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wyznaczanie termodynamicznej stałej równowagi wymiany jonowej", 2004,37,425-431
 6. Wrzask S., Sobolewska P., Maślanka W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie procesu pirolizy w utylizacji masy organicznej", 2004,37,461-466
 7. Kaleta J., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wstępne parametry procesu adsorpcji zanieczyszczeń ropopochodnych na klinoptylolitach i diatomitach", 2004,37,181-186
 8. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Współczesna bryła i forma świątyni", 2004,37,333-340
 9. akomy J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ włókien szklanych i polipropylenowych na własciwości zapraw cementowych", 2004,208,36,73-80
 10. Niemiec W., Płonka J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ specyfiki pracy portu lotniczego Rzeszów na środowisko naturalne", 2004,37,265-272
 11. Reichhart A., Dudziński P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ skręcania arkuszy w powłoce z blach fałdowych na współdziałanie fałd w przenoszeniu obciążenia skupionego", 2004,37,319-326
 12. Zamorska J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Usuwanie związków ropopochodnych z gruntu - mikroorganizmy i warunki prowadzenia procesu", 2004,38,159-170
 13. Puszkarewicz A., Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Technologia uzdatniania wody wgłębnej dla ujęcia w miejscowości Zabajka", 2004,38,119-126
 14. Niemiec W., Wojtuń K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "System zarządzania środowiskiem według norm ISO na przykładzie Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.", 2004,38,67-84
 15. Zakarya K., Kuś S., Plewako Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Różnice w projektowaniu i obliczaniu konstrukcji sprężonych zbrojonych stalą i włóknami węglowymi", 2004,37,135-142
 16. Franczyk M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projektowanie betonów wysokowartościowych", 2004,211,37,79-86
 17. Kaleta J., Niemiec W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Programy ochrony środowiska jako wiodące narzędzia w zarządzaniu rozwojem gmin", 2004,37,173-180
 18. Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Pewien sposób graficznego zapisu perspektywy pionowej figur przestrzeni M4", 2004,36,27-35
 19. Niemiec W., Płonka J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ochrona głównych komponentów środowiska na obszarze Portu Lotniczego Rzeszów", 2004,38,55-66
 20. Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena jakości i korozyjności wody w gminie Chmielnik Rzeszowski", 2004,37,277-284
 21. Bajorek G., Kiernia M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Niepewność pomiaru starych i nowych procedur badawczych wybranych właściwości kruszyw do betonu", 2004,37,159-164
 22. Papciak D., Zamorska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Możliwości zastosowania biopreparatu DBC-plus do wspomagania preocesów biodegradacji substancji ropopochodnych", 2004,38,95-108
 23. Zamorska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Możliwości celowego uzycia czynników biologicznych do skażenia wody wodociągowej", 2004,38,149-158
 24. Kapelko A., Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Jakośc i trwałość betonów samozagęszczalnych (SCC)", 2004,37,143-150
 25. Puszkarewicz A., Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Filtry diatomitowe i klinoptylolitowe w usuwaniu związków ropopochodnych z roztworów wodnych", 2004,37,311-318
 26. Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Efekty współdziałania popiołu lotnego i domieszek w kształtowaniu wybranych właściwości betonu", 2004,37,19-26
 27. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Diatomity w ochronie środowiska i gospodarce", 2004,38,109-118
 28. Wróbel K., Kubiszyn W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Awaria i naprawa toru podsuwnicowego suwnic bramowych", 2004,37,455-460
 29. Abramczyk J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "A new proposal for determination of ruled surfaces", 2004,36,5-17
 30. Pisarek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zwichrzenie belek w stalowych konstrukcjach ramowych z uwzględnieniem podatności węzłów", 2004,37,303-310
 31. Zygmunt J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie prefabrykacji na przykładach wybranych obiektów", 2004,36,187-199
 32. Jaremski J., Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie sondy PSO-1 w badaniach laboratoryjnych gruntów słabych", 2004,37,112-118
 33. Trojnar K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ ukształtowania przekroju ścianki szczelnej na jej nośność osiową w podłożu gruntowym", 2004,37,431-438
 34. Kuś S., Plewako Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ sprężenia na rysoodporność konstrukcji i na ścinanie w świetle normy Eurocode 2 i PN-B-03264:2002", 2004,37,205-212
 35. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ kontroli jakości na zawodność konstrukcji", 2004,37,447-454
 36. Łakomy J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ mikrowłókien szklanych na właściwości zapraw cementowych", 2004,211,37,245-252
 37. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Substancje humusowe w środowisku wodnym", 2004,38,39-55
 38. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ czasu dojrzewania na właściwości betonu żwirowego", 2004,208,36,109-120
 39. Rak J., Kucharski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przeciwdziałanie wtórnym zanieczyszczeniom wody przeznaczonej do spożycia na skutek przepływów wstecznych.", 2004,38,127-136
 40. Siwowski T., Piekiełek M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Studium modernizacji mostu przez Wisłę w Nagnajowie z wykorzystaniem pomostu aluminiowego", 2004,208,36,135-150
 41. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Pestycydy w środowisku wodnym", 2004,38,23-38
 42. Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Problem dokładności pomiarów kontrolnych w budownictwie", 2004,1,36,81-93
 43. Proszak-Miąsik D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Określenie niepewności pomiaru przy badaniach kompozytowych czujników wilgotności", 2004,27,127-132
 44. Jaremski J., Wilk K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "O niektórych badaniach gruntów madowych w aparacie GDS", 2004,37,119-126
 45. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "O możliwościach wykorzystania wód podziemnych rejonu Rzeszowa", 2004,37,121-124
 46. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody symulacyjne w probabilistycznym projektowaniu konstrukcji z betonu", 2004,36,169-186
 47. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kształtowanie domów jednorodzinnych wykorzystujących energię słoneczną", 2004,36,121-134
 48. Prokopska A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku", 2004,208 (z.36),93-107
 49. Starakiewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Hydroizolacje w obiektach budowlanych - przegląd materiałów", 2004,208,36,159-168
 50. Kalda G., Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Environment and its effect on human life.", 2004,38,15-22

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności