Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kopacz M., Woźnicka E., "POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY", "Complexes of La(III), Sm(III), Tb(III), Dy(III), Ho(III) and Er(III) Ions with Morin", 2004,78,521-528
 2. Mazurkiewicz W., Bartusik D., "POLISH JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY", "HYDROLISIS OF OXIDATION OF 3ALFA,12BETA-DIACETOXY-24,24-DIPHENYL-5BTEA-COL-23-ENE AND ITS DERIVARIVES", 2004,4,231-238
 3. mihorska-Gotfryd A., "POLIMERY", "Wpływ modyfikacji rezolowej żywicy fenolowo-formaldehydowej produktami chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) na jej właściwości", 2004,XLIX,6,408-413
 4. Oleksy M., Heneczkowski M., "POLIMERY", "Tiksotropowe kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych z modyfikowanymi glinami smektycznymi", 2004,XLIX,11/12,806-812
 5. Król P., Wojturska J., "POLIMERY", "Wpływ budowy chemicznej i struktury nadcząsteczkowej na właściwości mechaniczne kompozycji poliuretan/nienasycony poliester o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych", 2004,XLIX,11/12,790-800
 6. Duliban J., "POLIMERY", "Studies on activity of s-triazine ring containing amnie modifiers in curing of unsaturated polyesters resins", 2004,11/12,774-779
 7. Groszek G., Maziopa J., "POLIMERY", "Katalizatory syntezy żywic winyloestrowych z epoksynowolaku i nienasyconego kwasu monokarboksylowego.", 2004,49,11/12,780-784
 8. Król P., Król B., "POLIMERY", "Jonomery poliuretanowe. Cz.II. Otrzymywanie, struktura, właściwości i zastosowanie kationowych dyspersji poliuretanowych.", 2004,49,9,615-622
 9. Król P., Król B., "POLIMERY", "Jonomery poliuretanowe. Cz.I. Otrzymywanie, struktura, właściwości i zastosowanie anionowych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych.", 2004,49,7/8,530-540
 10. Dzik J., Gołos B., Jagielska E., Zieliński Z., Wałajtys - Rode E., "PARASITE IMMUNOLOGY", "A non-classicsl type of alveolar macrophage response to Trichinella spiralis infection", 2004,26,197-205
 11. Shakhnovsky A., Jeżowski J., Statiukha G., Kvitka A., "NAUKOWI WISTI NACJONALNEGO TECHNICZNOGO UNIWERSITIETU UKRAINY", "The problem of optimality in water usage networks synthesis", 2004,6,35-41
 12. Potoczek M., Zawadzak E., Majcherczyk H., "MATERIAŁY CERAMICZNE", "Zastosowanie układu metakryloamid-N,N'-metylenobisakryloamid w formowaniu ceramiki korundowej metodą odlewania z gęstwy żelującej.", 2004,1,19-24
 13. Król P., Król B., Pielichowski J., "MATERIAŁY CERAMICZNE", "Zastosowanie anionowych dyspersji poliuretanowych jako spoiw do proszków ceramicznych", 2004,2,53-60
 14. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Galina H., Bak G., Pakula T., "LIQUID CRYSTALS: CHEMISTRY, PHYSICS, AND APPLICATIONS", "Phase trasitions and molecular properties of new divinyl and diepoxy compounds", 2004,31,4,525-534
 15. Fic G., Nowak G., "LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE", "Discovery of Chemical Transformations with the Use of Machine Learning", 2004,3037,654-657
 16. Ciunik Z., Ruman T., Łukasiewicz M., Wołowiec S., "JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE", "Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part XI. Weak CH/p interactions in crystals of hydrotris(3-phenylpyrazolyl)boratothallium(I) and hydrobis(5-methyl-3-phenylpyrazolyl)(3,5-dimethylpyrazolyl)boratothallium(I) studied by X-ray crys", 2004,690,1/3,175-180
 17. Bukowski W., "JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS", "Reactivity of some carboxylic acids in the addition to epichlorohydrin in the presence of chromium(III) acetate. The effect of some organic solvents.", 2004,111,47-52
 18. Naróg D., Pietryga T., Sobkowiak A., Lechowicz U., "JOURNAL OF MOLECULAR CATALISIS A-CHEMICAL", "Iron (II,III) - Catalyzed oxidative N-Dealkylation of Amines with Dioxygen", 2004,212,25 - 33
 19. Zapała W., Waksmudzka-Hajnos M., "JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES", "Retention Process in Normal-Phase TLC Systems.", 2004,27,14,2127-2141
 20. Sajewicz M., Pieniak A., Piętka R., Kaczmarski K., Kowalska T., "JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES", "Densitometric Comparison of the Performance of Sthal-Type and Sandwich-Type Planar Chromatographic Chambers.", 2004,27,13,2019-2030
 21. Kaczmarski K., Sajewicz M., Pieniak A., Piętka R., Kowalska T., "JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES", "Comparison of Lateral Interactions with Monocarboxylic and ...Dicarboxylic Acids.", 2004,27,13,1967-1980
 22. Gubernak M., Zapała W., Tyrpień K., Kaczmarski K., "JOURNAL OF CHROMATOGRAPIC SCIENCE", "Analysis of amylobenzene adsorption equilibria on different RP-HPLC", 2004,42,9,457-463
 23. Kijowska D., Kucharski M., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Polyetherols from mmelamine and alkylene carbonates:Properties and application of foamed polyurethanes", 2004,94,6,2302-2308
 24. Lubczak J., Poplewska I., Węglowska E., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Polyetherols from isocyanuric acid and ethylene carbonate", 2004,91,5,2750-2755
 25. Kijowska D., Wołowiec S., Lubczak J., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Kinetics and mechanism of initial steps of synthesis of polyetherols from melamine and ethyelene carbonate", 2004,93,1,294-300
 26. Lubczak J., Zarzyka-Niemiec I., "JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE", "Hydroxyalkylation of parabanic acid. II. Reaction of parabanic acid with oxiranes", 2004,94,1,317-326
 27. Jeżowski J., Jeżowska A., "INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA", "Zastosowanie koncepcji pinczu wody do obliczania optymalnego odzysku ciepła.", 2004,3,70-71
 28. Jeżowski J., Bochenek R., Jeżowska A., Poplewski G., Słoma R., "INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA", "Stochastyczne metody optymalizacji w inzynierii chemicznej i procesowej. I.Podstawy, algorytmy, implementacja komputerowa", 2004,6,3-7
 29. Zapała W., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie bi-Langmuirowskiego modelu retencji w analizie wpływu stężenia modyfikatora na przebieg procesu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.", 2004,25,3/3,1843-1848
 30. Gubernak M., Zapała W., Kaczmarski K., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Zastosowanie nowej izotermy typu klaster w analizie równowagi adsorpcyjnej amylobenzenu w kolumnach chromatograficznych pracujących w odwróconym układzie faz.", 2004,25,1/3,963-968
 31. Zapała W., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Wpływ składu fazy ruchomej na równowagę procesu sorpcji w nieliniowej chromatografii cieczowej.", 2004,25,3/3,1837-1842
 32. Piątkowski W., Petrushka I., Antos D., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Wpływ składu fazy ruchomej na proces chromatografii.", 2004,25,3/3,1479-1485
 33. Bochenek R., Jeżowski J., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Optymalizacja parametryczna sieci wymienników ciepła z zastosowaniem algorytmów genetycznych.", 2004,25,1/3,721-726
 34. Szukiewicz M., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Udoskonalony model aproksymacyjny dla procesów dyfuzji i dyfuzji z reakcją chemiczną w porowatym ciele stałym.", 2004,25,3/3,1671-1676
 35. Kaczmarski K., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Modelowanie procesu adsorpcji w ekspondowanym złożu.", 2004,25,2/3,1035-1040
 36. Wałczyk K., Jeżowski J., Bochenek R., Jeżowska A., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Modele optymalizacyjne sieci wymienników ciepła z uwzględnieniem segmentacji strumieni.", 2004,25,3/3,1753-1758
 37. Poplewski G., Jeżowski J., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Minimalizacja zużycia wody w istniejących sieciach wody procesowej - zastosowanie optymalizacji stochastycznej.", 2004,25,3/3,1545-1550
 38. Bochenek R., Jeżowski J., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Kodowanie i optymalizacja struktury systemów technologicznych w strategiach stochastycznych.", 2004,25,40238,715-720
 39. Antos D., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Chromatografia jako operacja jednostkowa w inżynierii procesowej.", 2004,25,3/4,1873-1882
 40. Shakhnovsky A., Jeżowski J., Kvitka A., Jeżowska A., Statiukha G., "INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA", "Badania nad optymalizacją sieci wody procesowej z zastosowaniem programowania matematycznego.", 2004,25,3/3,1607-1612
 41. Zaręba M., Drabent K., Ciunik Z., Wołowiec S., "INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS", "Structure, spectroscopic, and magnetic properties of copper(II) dinuclear complex with m-hydroxo and m-pyrazolato bridges", 2004,7,82-85
 42. Sanecki P., "ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS", "A distinguishing of adsorption–catalyzed and regular part offaradaic current for inorganic cation–organic adsorbate system: probabilistic curves in cyclic voltammetryand normal pulse polarography", 2004,9,753-756
 43. Kalembkiewicz J., Soco E., Kopacz S., "ECOLOGICAL CONGRESS INTERNATIONAL JOURNAL", "The Determination of Chromium in Soil", 2004,7,1,40308
 44. Kalembkiewicz J., Soco E., "ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING (CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA)", "Sequential extraction of Cr, Fe, Co and Ni from industrial ash", 2004,11,4/5,347-352
 45. Hong L., Felinger A., Kaczmarski K., Guiochon G., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Measurement of intraparticle diffusion in reversed phase liquid chromatography.", 2004,59,3399-3412
 46. Szukiewicz M., Petrus R., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Approximate model for diffusion and reaction in a porous pellet and an effectiveness factor.", 2004,59,479-483
 47. Potoczek M., Zawadzak E., "CERAMICS INTERNATIONAL", "Initiator effect on the gelcasting properties of alumina in a system involving low-toxic monomers.", 2004,30,793-799
 48. Nowak G., Fic G., "CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY", "The application of the CSB to the prediction of single step reactions and reaction pathways", 2004,2,4,598-616
 49. Kaczmarski K., Bellot J., "BIOTECHNOLOGY PROGRESS", "Theoretical Investigation of Axial and Local Particle Size Distribution on Expanded Bed Adsorption Process.", 2004,20,786-792
 50. Gubernak M., Liu X., Kaczmarski K., Guiochon G., "BIOTECHNOLOGY PROGRESS", "Mass Transfer Kinetics in the Chromatography of Insulin Variants under Nonlinear Conditions.", 2004,20,1496-1506

poprzednia567891011nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności