Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie metoda analizy obrazu do oceny struktury porów w materiałach budowlanych", 2006,nr 229,40,271-276
 2. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena fraktalna struktury porów w materiałach budowlanych", 2006,nr 229,40,263-270
 3. Górski J., Rabczak S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena sprawności egzergetycznej wybranych czynników chłodniczych pod kątem zastosowania w pompach ciepła", 2006,229,40,173-184
 4. Pisarev V., Adamczyk M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Klimatyzatory przenośne współpracujące z urządzeniami chłodniczymi z odparowaniem pośrednim", 2006,229,40,385-392
 5. Lichołai L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Energy savings in buildings with thermally active south walls", 2006,1,229,295-304
 6. Pisarev V., Rybak-Wilusz E., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Energooszczędne układy przygotowania powietrza w systemie pneumatycznego powlekania", 2006,229,40,393-402
 7. Starakiewicz A., Lichołai L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Efektywność cieplna stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych", 2006,1,229,477-486
 8. Szyszka J., Miąsik P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Dobór kąta nachylenia płaskiego kolektora słonecznego w budynku jednorodzinnym", 2006,1,229,505-510
 9. Proszak-Miąsik D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Charakterystyka trójelektrodowego kompozytowego czujnika wilgotności", 2006,233,29,223-230
 10. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Wiarygodna liczba linii profilowych powierzchni przełomów betonowych do oceny ich chropowatości.", 2006,7,47-58
 11. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Ryzyko w projektowaniu konstrukcji z betonu", 2006,3,52,55-61
 12. Buda-Ożóg L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Eksperyment fizyczny i numeryczny w analizie dynamicznej belek żelbetowych", 2006,59,89-96
 13. Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Badania doświadczalne próbek modelujących części rozciągane połączenia kołnierzowego", 2006,58,199-206
 14. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Wpływ wędrującej warstwy sztywnej w masywie lessowym podkarpacia na parametry podłoża", 2006,1,28,127-136
 15. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Prognozowanie stateczności stoku przeciętego drogą oraz kształtu zbocza po osunięciu", 2006,2,28,103-111
 16. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "O możliwościach zastosowania pali rzeszowskich w gruntach spoistych i skałach miękkich", 2006,2,28,349-355
 17. Jaremski J., Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "O możliwościach wykorzystania sondy PZO-1 w badaniu laboratoryjnym gruntów organicznych", 2006,1,28,137-145
 18. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Cerkiew drewniana w Radrużu", 2006,30,395-402
 19. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NAUKI TECHNICZNE", "Badania laboratoryjne wytrzymałości na ścinanie bezpośrednie utworów pokrywowych z poligonu na skarpie w Zabratówce, województwo podkarpackie", 2006,1,28,79-87
 20. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE KIJEWO-MOGIELANSKA AKADEMIA", "Rysk kak miera bezopasnosti okrużajusczej sredy.", 2006,53,40,8-12
 21. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE KIJEWO-MOGIELANSKA AKADEMIA", "Ekologiczny stan dżereł mineralnych wód Chmelnitczyny", 2006,53,40,20-26
 22. Siwowski T., "STRUCTURAL ENGINIEERING INTERNATIONAL", "Aluminium bridges - Past, Present and Future", 2006,16,4,285-293
 23. Siwowski T., "STRUCTURAL ENGINIEERING INTERNATIONAL", "Test and Finite Element Analysis of an "Aluminium- Lighweight Concrete" composite girder.", 2006,16,4,319-325
 24. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Zabrudniennja wodi i wodoprowidnij mierieżi.", 2006,3,36-39
 25. Rak J., Studziński A., "RINOK INSTALJACYJNYJ", "Rizik awarij sistiemi wodonostaczanja.", 2006,9,13-16
 26. Słyś D., "PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie wód opadowych w instalacji sanitarnej budynków mieszkalnych.", 2006,XV,1(33),192-201
 27. Szyszka J., Starakiewicz A., "IZOLACJE", "Problem zawilgocenia stropodachu krytej pływani", 2006,1,54-55
 28. Prokopska A., "JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE", "The methodological significance of sketchbook drawings in the architectural process of Le Corbusier", 2006,11,2,48-56
 29. Rak J., "INSTAL", "Metodologia wyznaczania czasu trwania gwarancji w branży wodociągowej.", 2006,11,57-60
 30. Rak J., "INSTAL", "Przegląd metod oceny ryzyka zwiazanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych.", 2006,6,54-56
 31. Słyś D., "INSTAL", "Efekt ekonomiczny zastosowania instalacji do wykorzystania wód opadowych w budownictwie jednorodzinnym.", 2006,6,66-69
 32. Sobala D., "GEOINŻYNIERIA - DROGI , MOSTY, TUNELE", "Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych", 2006,1,26-29
 33. Niemiec W., Zamorska J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Zarys technologii zagospodarowania niebezpiecznych odpadów organicznych", 2006,1,84,224-228
 34. Puszkarewicz A., Kaleta J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Wysokoefektywne uzdatnianie wód podziemnych z zastosowaniem mas katalitycznych", 2006,XIV,1,23-29
 35. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Zastosowanie CO2 w chłodnictwie - zalety i wady", 2006,10,41-44
 36. Górski J., Rabczak S., "CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA", "Porównanie sprawności egzergetycznej czynników chłodniczych", 2006,3,72-78
 37. Bajorek G., "BUDOWNICTWO,TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA", "Pielęgnacja betonu", 2006,3,48-50
 38. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Pomosty drogowe cz. I", 2006,30-38
 39. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Pomosty drogowe cz. II", 2006,67-72
 40. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie - cz.III", 2006,5,142-147
 41. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie -cz.I", 2006,3,14-15
 42. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie - cz. IV", 2006,6,74-77
 43. Siwowski T., "AUTOSTRADY", "Aluminium w mostownictwie - cz. II", 2006,4,74-78
 44. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ BUDOWNICTWO LĄDOWE", "Analiza kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie", 2006,59,1,197-205
 45. Gosztyła M., Trojnar B., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE", "Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, cz.2", 2006,20,13-16
 46. Gosztyła M., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE", "Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla", 2006,19,15-18
 47. Konkol J., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Optymalizacja wielokryterialna składu betonów zwykłych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i strukturalnych", 2006,2,23-28
 48. Buda-Ożóg L., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Ocena stanu technicznego belek żelbetowych i wzmocnionych taśmami z włókna węglowego na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych", 2006,4,32-35
 49. Słyś D., "PROBLEMY EKOLOGII", "Problem infiltracji wód gruntowych do systemów kanalizacyjnych", 2006,X,6,326-328
 50. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Uwarunkowania podejmowania ryzyka na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę.", 2006,2,57-60

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności