Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Smykla A., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "A technique of stretched meshes in the modelling of complex 3D structurs in Finite Elements Analysis (FEA) applications", 2006,13,2,235-245
 2. Budzik G., Sobolak M., Kozdęba D., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wykorzystanie technologii Rapid Prototyping w odlewnictwie precyzyjnym.", 2006,6,18(1/2),207-212
 3. Opiekun Z., Orłowicz A., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ temperatury wygrzewania na udział faz pierwotnych w strukturze żarowytrzymałego odlewniczego stopu kobaltu", 2006,6,22,344-349
 4. Orłowicz A., Tupaj M., Mróz M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę siluminu AlSi7Mg0,3", 2006,6,18 (1/2),125-130
 5. Jaworski J., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ obróbki wykańczającej na zużycie żeliwnych elementów ślizgowych", 2006,6,18,549-549
 6. Orłowicz A., Mróz M., Tupaj M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ modyfikacji sodem lub strontem na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stopu AlSi7Mg", 2006,6,18 (1/2),109-116
 7. Orłowicz A., Mróz M., Tupaj M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ modyfikacji i temperatury formy na właściwości mechaniczne stopu AlSi7Mg", 2006,6,18 (1/2),117-124
 8. Opiekun Z., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Wpływ gazu plazmotwórczego na ilośc ciepła przejętego przez nadtapiane powierzchniowo odlewy ze stopu MAR-M509", 2006,6,18 (1/2),401-406
 9. Opiekun Z., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Twardość i mikrostruktura nadtopionych powierzchniowo odlewów ze stopu konaltu MAR-M509", 2006,6,18 (1/2),407-412
 10. Trytek A., Orłowicz A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Sprawność cieplna i sprawność topienia procesu nadtapiania odlewów z żeliwa chromowego", 2006,6,18 (2/2),319-324
 11. Wierzbińska M., Sieniawski J., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Rola czynników geometrycznych mikrostruktury w kształtowaniu odporności na pękanie stopu AlSi5Cu1", 2006,6,19,399-408
 12. Budzik G., Sobolak M., Kozdęba D., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Metoda szybkiego prototypowania woskowych modeli łopatek w matrycach silikonowych.", 2006,6,18(2/2),201-206
 13. Orłowicz A., Trytek A., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Nadtapianie powierzchniowe odlewów z żeliwa chromowego", 2006,6,18 (2/2),313-318
 14. Orłowicz A., Mróz M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Kształtowanie struktury na przekroju odlewu z silnie nadeutektycznego stopu Al-Si (Al-30%Si)", 2006,6,21 (1/2),303-310
 15. i inni ., Mróz M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Geometria nadtopień i współczynniki termiczne procesu nadtapiania odlewów ze stopu AZ91", 2006,6,18 (1/2),221-226
 16. Orłowicz A., Tupaj M., Mróz M., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Dobór parametrów obróbki cieplnej stopu AlSi7Mg0,3", 2006,6,22,350-356
 17. Jaworski J., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Badanie twardości stali SW7M w podwyższonych temperaturach", 2006,6,19,141-148
 18. Jaworski J., "ARCHIWUM ODLEWNICTWA", "Badanie stabilności systemu przygotowania obiegowej masy formierskiej", 2006,6,18,495-500
 19. Skoczylas L., "ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATIZATION", "Linia styku zębów przekładni ślimakowej o stożkopochodnym zarysie ślimaka", 2006,26,2,191-199
 20. Michalski J., "ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATIZATION", "Chropowatość gładzonych powierzchni tulei cylindrowych.", 2006,26,2,27-36
 21. Noga S., "ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING", "Kinematics and dynamics of some selected two-wheeled mobile robots", 2006,VI,3,55 - 70
 22. Smykla A., "ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING", "Developing FEM models for difficult to describe 3D structures by using STL files - the case study of the human femur modelling", 2006,VI,2,5-20
 23. Strzelczyk P., "ARCHIVE OF MECHANICAL ENGENEERING (D. ARCHIWUM BUDOWY MASZYN)", "The method of calculation of horizontal axis wind turbine performance at yawed flow coditions by the use of simplified vortex method", 2006,LIII,3,512-526
 24. Shevelya V., Sokołan K., Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE KIJEWO-MOGIELANSKA AKADEMIA", "Analiz radiacyjnego stanu nawkolysznego seredowyszcza terytorii Ukrainy.", 2006,53,40,87-92
 25. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., Soco E., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Lotne popioły przemysłowe jako potencjalne żródło emisji kobaltu i manganu do gleby", 2006,8,97-98
 26. Guzowska-Świder B., "WIADOMOŚCI CHEMICZNE", "Chromatografia w Internecie", 2006,60,9/10,610-620
 27. Heneczkowski M., Grosicki S., "PLASTICS REVIEW", "Zastosowanie symulacji komputerowej procesu w technologii wtryskiwania, cz. 2", 2006,3,55,93-96
 28. Heneczkowski M., Grosicki S., "PLASTICS REVIEW", "Zastosowanie symulacji komputerowej procesu w technoloigi wtryskiwania", 2006,2,54,98-102
 29. Dudek M., Potoczek M., "PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA", "Zastosowanie układu metakryloamid-n,n'metylenobiskrylamid do formowania metodą "gelcasting" elektrolitów ceramicznych zawierających CaZrO3.", 2006,96,123-130
 30. Potoczek M., "PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA", "Wpływ właściwości reologicznych gęstwy na mikrostrukturę ceramiki korundowej o budowie piany otrzymywanej metodą "gel-casting".", 2006,96,435-442
 31. Zapała W., "POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY", "The influence of the mobile phase composition on the sorption equilibrium in different HPLC systems.", 2006,8,3,144-146
 32. Bukowski W., Bukowska A., "POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY", "Glycidyl methacrylate copolymers modified with diamines as effective nucleophilic scavengers.", 2006,8,3,73-75
 33. Bukowski W., Bukowska A., "POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY", "Synthesis and characteristics of salen catalysts supported on hydroxyl functionalized methacrylic copolymers.", 2006,8,3,76-78
 34. mihorska-Gotfryd A., "OCHRONA PRZED KOROZJĄ", "Biorozkładalne kompozycje polimerowe na podstawie poli(alkoholu winylowego) i skrobi", 2006,9s/A/2006,55-59
 35. Spychaj T., Heneczkowski M., Pigłowski J., Oleksy M., Kowalczyk K., Kiersnowski ., Galina H., "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA", "Modyfikowane bentonity (montmorylonity) jako podstawa rozwoju nanomateriałów polimerowych w kraju", 2006,XXVII,6 (154),1296-1302
 36. Magdalan J., Szeląg A., Kopacz M., Kuźniar A., Nowak D., Kowalski P., Pleśniewska M., "ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE", "Quercetin-5'-Sulfonic Acid Sodium Salt and Morin-5'-Sulfonic Acid Sodium Salt as Antidotes in the Treatment of Acute Inorganic Mercury Poisoning -Experimental Studies", 2006,15,4,581-587
 37. Magdalan J., Szeląg A., Kopacz M., Kuźniar A., Nowak D., Kowalski P., Pleśniewska M., "ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE", "Morin-5'-Sulfonic Acid Sodium Salt as an Antidote in the Treatment of Acute Chromium Poisoning in Rats", 2006,15,5,767-776
 38. Mazurkiewicz W., "ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA (DRUG RESEARCH)", "Analysis of aqueous extract of Inononus obliquus", 2006,63,6,497-601
 39. Pyda M., Nowak-Pyda E., Wunderlich B., "THERMOCHIMICA ACTA", "The heat capacity of polyethylene fibers measured by multi-frequency temperature-modulated calorimetry.", 2006,442,35-41
 40. Kamasa P., Myslinski P., Pyda M., "THERMOCHIMICA ACTA", "Experimental aspects of temperature-modulated dilatometry of polymers.", 2006,442,1/2,48-51
 41. Groszek G., Błażej S., Brud A., Świerczyński D., Lemek T., "TETRAHEDRON", "Reactions of carbanions derived from alfa-substituted-methyl tolyl sulfones with quinone methides as Michael acceptors.", 2006,62,2622-2631
 42. Zapała L., Kalembkiewicz J., "TALANTA", "Studies on the distribution of N-phenylanthranilic acid in two-phase systems: Aromatic solvents - water", 2006,69,3,601-607
 43. Kopacz M., Bujonek B., Kuźniar A., Kopacz S., "RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY", "Complexes of Barium Ions with Quercetin-5'-sulfonic Acid and Sodium Salt of Morin-5'-sulfonic Acid", 2006,76,881-884
 44. Kalembkiewicz J., Szlachta J., Zapała L., Kopacz S., "RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY", "Distribution of phenoxyacetic acid in two-phase organic solvent-water systems", 2006,76,1191-1195
 45. Szukiewicz M., "PRZEMYSŁ CHEMICZNY", "Ulepszony model aproksymacyjny dla procesów dyfuzyjnych i dyfuzyjno-reakcyjnych w porowatym ciele stałym.", 2006,8/9,1157-1159
 46. Dębska B., Dobrowolski L., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Wykorzystanie temporalnych baz danych w monitorowaniu klasy czystosci cieczy roboczych", 2006,8/9,581-583
 47. Chutkowski M., Petrus R., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Wpływ parametrów fizykochemicznych ciekłego spoiwa na właściwości mechaniczne złoża materiału rozdrobnionego.", 2006,8/9,1103-1106
 48. Dębska B., Jaromin M., Peszko P., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Nowe metody ksztacenia studentow na kierunku Technologia Chemiczna", 2006,8/9,1171-1174
 49. Król P., Król B., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Poliuretanowe spoiwa stosowane do formowania wyrobów ceramicznych dla elektroniki", 2006,85,8/9,930-933
 50. Bukowski W., "PRZEMYSL CHEMICZNY", "Rola materiałów polimerowych w katalizie.", 2006,85,8/9,2-4

poprzednia2345678nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności