Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Lubczak R., "E-POLYMERS", "New polyetherols and polyurethanes with carbazole ring", 2006,P-007,1-6
 2. Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., "E-POLYMERS", "New Novel water-resistant melamine-formaldehyde-butanone resins, moduling compositions and filled materials", 2006,1-6
 3. Duliban J., "E-POLYMERS", "Hydroxyalkyl derivatives of 1,3-diphenylguanidine as modifiers for unsaturated polyesters resins", 2006,1-6
 4. Sanecki P., Skitał P., Kaczmarski K., "ELECTROANALYSIS", "AN INTEGRATED TWO PHASES APPROACH TO Zn2+ IONS ELECTROREDUCTION ON Hg", 2006,18,6,595-604
 5. Sanecki P., Skitał P., Kaczmarski K., "ELECTROANALYSIS", "Numerical Modeling of ECE-ECE and Parallel EE-EE Mechanisms in Cyclic Voltammetry. Reduction 1,4-Benzenedisulfonyl Difluoride and 1,4-Napthalenedisulfonyl Difluoride.", 2006,18,10,981-991
 6. Król P., Król B., Pikus S., Kozak M., "COLLOID AND POLYMER SCIENCE", "Polyurethane anionomers synthesised with aromatic, aliphatic or cycloaliphatic diisocyanates, polyoxyethylene glycol and 2.2-bis-(hydroxymethyl)propionic acid. Part II. Supermolecular structure. Thermal properties.", 2006,285,169-175
 7. Król P., Król B., Subocz L., Andruszkiewicz P., "COLLOID AND POLYMER SCIENCE", "Polyurethane anionomers synthesised with aromatic, aliphatic or cycloaliphatic diisocyanates, polyoxyethylene glycol and 2.2-bis-(hydroxymethyl)propionic acid. Part III. Electrical properties of polyurethane coatings", 2006,285,177-183
 8. Król P., Król B., Telitsyna N., Holler P., "COLLOID AND POLYMER SCIENCE", "Polyurethane anionomers synthesised with aromatic, aliphatic or cycloaliphatic diisocyanates, polyoxyethylene glycol and 2.2-bis(hydroxymethyl)propionic acid. Part I. Synthesis and macro-molecular structure.", 2006,284,1107-1120
 9. Kim H., Kaczmarski K., Guiochon G., "CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE", "Intraparticle mass transfer kinetics on moleculary imprnted polymers of structural analogues of template.", 2006,61,1118-1133
 10. Głód B., Baumann M., Kaczmarski K., "CHEMIA ANALITYCZNA", "Application of Mass Spectrometry to the Determination of Total Antioxidant Potential", 2006,51,51-64
 11. Potoczek M., "CERAMICS INTERNATIONAL", "A catalytic effect of alumina grains onto polymerization rate of methacrylamide-based gelcasting system.", 2006,32,739-744
 12. Pogocki D., Strzelczak G., Berges J., Houee-Levin C., Bobrowski K., "BIOPHYSICAL CHEMISTRY", "EPR spectroscopy and theoretical study of y-irradiated asparagine and aspartic acid in solid state", 2006,125,92-103
 13. Kaczmarski K., Antos D., "ACTA CHROMATOGRAPHICA", "Use of simulated annealing for optimization of chromatographic separations,", 2006,17,20-45
 14. Poplewska I., Antos D., "ACTA CHROMATOGRAPHICA", "Competitive adsorption of solute and modifier in a mixed partition/displacement mechanism in reversed-phase liquid chromatography", 2006,17,46-71
 15. Dębska B., Lichołai L., Dębska B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Wykorzystanie metod analizy skupień do projektowania nowych lub modyfikacji istniejących materiałów budowlanych", 2006,2,219-228
 16. Lichołai L., Dębska B., Dębska B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Określanie właściwości zapraw polimerowych przy pomocy metody analizy skupień", 2006,1,229,305-310
 17. Petrus R., Warchoł J., Chutkowski M., "PRACE NAUKOWE INSTYTUTU INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN, GLIWICE", "Kinetyka sorpcji zanieczyszczeń ze środowiska wodnego na sorbentach naturalnych.", 2006,7,33-52
 18. Petrus R., Warchoł J., "MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS", "Modeling of heavy metal removal dynamics in clinoptilolite packed beds.", 2006,93,29-39
 19. Warchoł J., Misaelides P., Petrus R., Zamboulis D., "JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS", "Preparation and application of organo-modified zeolitic material in the removal of chromates and iodides.", 2006,B137,1410-1416
 20. Pliś D., "ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE", "Wpływ klinów magnetycznych zamykających żłobki stojana na składowe harmoniczne indukcji w szczelinie powietrznej silnika indukcyjnego", 2006,75,189-194
 21. Rylski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: ELEKTROTECHNIKA", "System do warstwowego pomiaru pola temperaturowego mięśni - laserosolgraf", 2006,233,29,235-241
 22. Bogusz P., Korkosz M., Prokop J., "ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE", "Badanie wpływu grubości szczeliny powietrznej na właściwości silników reluktancyjnych przełączalnych w oparciu o obliczenia polowe", 2006,75,195-200
 23. Bogusz P., Korkosz M., Prokop J., "ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE", "Analiza wpływu szerokości biegunów stojana i zębów wirnika na parametry eksploatacyjne silników reluktancyjnych przełączalnych na bazie obliczeń polowych", 2006,75,201-206
 24. Ziemba R., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE", "Wykorzystanie narzędzi CASE na kierunku informatyka", 2006,4 (34),35-40
 25. Posiewała W., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE", "Zastosowanie Jabbera w małych i średnich przedsiębiorstwach", 2006,4 (34),85-91
 26. Gąsior-Antos E., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE", "Strategiczne znaczenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych", 2006,4 (34),41-48
 27. Hotra Z., Hotra Z., Skoczylas M., "VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "Optical Waveguide Temperature Sensor with Liquid Crystal", 2006,569,26-29
 28. Hotra Z., Hotra Z., Cherpak V., Hlushyk L., Stakhira P., Volynuk D., Fomicz Z., "VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "Optical properties of vacuum evaporated polyaniline films in different pH value", 2006,569,3-6
 29. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M., "VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "Dynamic temperature states in thick-film microelectronic elements", 2006,569,82-88
 30. Hotra Z., Hotra Z., Golyaka R., Gladoun M., Erashok V., Gelzynsky I., "VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "Controller of smart capacitor sensors", 2006,569,35-41
 31. Kamuda K., Kalita W., Kołodziejski J., "VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "CANCAN- Program for Determination of Configuration Parameters of CAN-Bus Controller", 2006,569,88-95
 32. Wisz B., Sabat W., Kalita W., Gelzynsky I., "VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA"", "Capacitative Couplings in Multilayer Circuits", 2006,569,45-49
 33. Jacyszyn S., Mykytyn I., Dominiuk T., Stadnyk B., Obca afiliacja ., "VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA", "Perechidni tepłowi procesy u czutływych elementach szumowych termoperetworiuwacziw u reżymi realnego czasu", 2006,66,108-111
 34. Stadnyk B., Jacuk J., Bernhard F., Obca afiliacja ., "VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA", "Poriwniannia metodiw wyznaczennia geometrycznych rozmiriw czutływych elementów sensorów temperatury", 2006,66,120-125
 35. Kułyk O., Dorozhovets M., Obca afiliacja ., "VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA", "Eksperymentalne doslidżenia funkcji peretworennia wymiriuwcza wytraty hidrodynamicznego typu na ridynnych telonosijach", 2006,66,80-84
 36. Hanus R., "VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA", "Dynamic properties of transducers testing using white noise excitation. Part 1: time domain", 2006,66,149-152
 37. Skoropad P., Stadnyk B., Obca afiliacja ., "VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA", "Analiz osnownych problem stworennia nyzkotemperaturnych tepłowych wyprominiuwacziw", 2006,66,57-64
 38. Petrowska I., Dorozhovets M., Obca afiliacja ., "VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA", "Doslidżennia rekonstrukcji prowidnosti obiektu u 24-elektrodnuj tomografii", 2006,66,27-31
 39. Apanasewicz S., Pawłowski S., "STUDIES IN APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS", "Assessment of Influence of Maxwell Displacement Currents on Electromagnetic Field’s Distribution", 2006,27,12-16
 40. Virt I., Bilyk I., Popovych V., Rudyj I., Kurilo I., Kolek A., Bester M., Kuźma M., "PHYSICA STATUS SOLIDI C", "Photoelectrical and noise processes in CdTe crystals", 2006,4,1055-8
 41. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Noga M., Skwarczyński J., "ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA", "Strumień osiowy w modelu 3D MES maszyny indukcyjnej", 2006,25,2,147-152
 42. Wachta H., "ELEKTROINFO", "Perspektywy nowatorskich zastosowań świetlówek kołowych w oświetleniu", 2006,10,34-36
 43. Hałdaś G., Mączka M., "ELECTRON TECHNOLOGY - INTERNET JOURNAL", "Quantum point contact simulations on ISIS structure", 2006,37/38-12,1-6
 44. Buczek K., "ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIWUM ELEKTROTECHNIKI)", "Simplified matrix converter control method", 2006,LV,Nr 215-1/2006,75-90
 45. Machowska-Podsiadło E., Mączka M., "ELECTRON TECHNOLOGY - INTERNET JOURNAL", "Numerical simulations of coupled quantum dots", 2006,37/38-13,1-4
 46. Bajorek J., Korzeniowski M., Ziemba R., "ACADEMIC JOURNALS OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY", "Analysis of back-flashover in high voltage transmission line using ATP-EMTP", 2006,52,21-33
 47. Wisz B., Sabat W., Kalita W., Hotra Z., "TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE. KWARTALNIK", "The Analysis of Capacity in Conducting Path Systems with Screen Layer in Hybrid Microcircuit", 2006,3,66-72
 48. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Slosarczyk S., Bansky J., Vehec I., "TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE. KWARTALNIK", "Strength of electronic system on disturbance signals", 2006,4,67-76
 49. Wisz B., "TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE. KWARTALNIK", "Capacitance Calculations in Two-sided Structures of Conducting Paths in Hybrid Microcircuit", 2006,4,77-85
 50. Sobczyński D., "PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY", "Wysokoobrotowy układ napędowy z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika", 2006,LXXXII,7/8,24-31

poprzednia45678910nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności