Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Niebezpieczne zanieczyszczenia organiczne w środowisku wodnym", 2007,9,31-41
 2. Piotrowska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Wybrane problemy materiałowe występujące w obiektach forttyfikacyjnych Twierdzy Przemyśl", 2007,112,251-258
 3. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ", "Wpływ illitu na parametry geotechniczne niektórych skał i gruntów spoistych.", 2007,111,177-183
 4. Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie metody Monte Carlo do prognozowania awarii sieci wodociągowych. .", 2007,42,171.-181
 5. Jaremski J., Czudec G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Występowanie warstwy sztywnej w wyjątkowych warunkach geologicznych", 2007,41,23-32
 6. Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie diatomitów karpackich modyfikowanych powierzchniowo do usuwania arsenu z roztworów wodnych", 2007,241(43),49-56
 7. Bartoszek L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wydzielanie fosforu z osadów dennych", 2007,42,5-19
 8. Lichołai L., Starakiewicz A., Dębska B., Krasoń J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ technologicznych czynników eksploatacyjnych na stan wewnętrznej powierzchni murowanej w kominie przemysłowym", 2007,242,44,17-22
 9. Gosztyła M., Lichołai L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Techniki realizacyjne obiektów budowlanych Twierdzy Przemyśl", 2007,46,43-60
 10. Piech A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ odczynu na proces sorpcji arsenu na diatomitach modyfikowanych powierzchniowo", 2007,241(43),41-48
 11. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "redniowieczne zamki ziemi przemyskiej i sanockiej", 2007,44,49-68
 12. Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Systematyka stanów i cech związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę.", 2007,43,107-114
 13. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "System informacji o terenie a uzgodnianie zaprojektowanych obiektów budowlanych", 2007,1,1,43-49
 14. Kadaj R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Sieci wektorowe GPS z obserwacjami klasycznymi w aspekcie modernizacji panstwowych osnów geodezyjnych", 2007,1,1,171-178
 15. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rozwój myśli urbanistycznej - dwie Karty Ateńskie", 2007,236,41,81-91
 16. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu jako przykład kościoła centralnego z dookolnym ambitem", 2007,44,35-47
 17. Łakomy J., Zygmunt J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projektowanie betonów zwykłych metodą trzech równań z kruszywa dwuskładnikowego", 2007,41,45-52
 18. Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Procesy korozyjne w instalacjach miedzianych a jakość wody.", 2007,46,71-84
 19. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Proces sorpcji w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych", 2007,241(43),17-30
 20. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Proces koagulacji w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych", 2007,240,41-52
 21. Najdecki H., Pianowski L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Problem poprawek odwzorowawczych w opracowaniach projektowych i realizacyjnych", 2007,1,1,93-103
 22. Hala B., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Podstawy obliczania przelewów międzykomorowych wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych", 2007,46,7-19
 23. Skrzypczak I., Klich R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Określenie dokładności wyznaczania współczynnika dynamicznego podczas próbnych obciążeń mostów", 2007,242,44,69-81
 24. Niemiec W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Odpady w gospodarstwie agroturystycznym", 2007,241(43),31-40
 25. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Oddziaływanie związków chromu na biotyczną część środowiska", 2007,46,117-124
 26. Gryz G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena miarodajnego przepływu wody przy odbudowie mostu po powodzi", 2007,1,44,5-15
 27. Januszewski B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O przestrzeniowych rzutowaniach ze środków rozproszonych na utworach stopnia drugiego", 2007,41,5-11
 28. Piątkowski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nieniszczące badania konstrukcji: lokalizacja dodatkowej masy w układzie drgającej płyty", 2007,243,45,135-144
 29. Miller B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nieniszczące badania konstrukcji: dostrajanie modelu oraz identyfikacja obciążenia powodującego częściowe uplastycznienie", 2007,243,45,125-134
 30. Jurek M., Nazarko P., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nieniszczące badania konstrukcji i wykrywanie zmian w elementach konstrukcji z wykorzystaniem zjawisk sprężystych", 2007,243,45,67-87
 31. Kłos M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Neuronowa analiza zagadnień symulacji częstości drgań własnych i identyfikacji parametrów geometrycznych łuków płaskich", 2007,243,45,103-112
 32. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Monitoring tensometryczny obwałowań modernizowanego składowiska odpadów komunalnych w Krośnie", 2007,46,37-44
 33. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Modeling of the steel structures of the roof the example civil building", 2007,46,137-141
 34. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika typu GPD w fazach III wariantu opróżniania", 2007,42,159-169
 35. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika typu GPD w fazach II wariantu opróżniania", 2007,42,149-158
 36. Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika typu GPD w fazach I wariantu opróżniania", 2007,42,137-148
 37. Skrzypczak I., Zientek D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Metodyka wykorzystnia sieci neuronowych do oceny deformacji powierzchni na terenach górniczych", 2007,1,1,143-151
 38. Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Metoda trójwarstwowej matrycy ryzyka.", 2007,43,77-86
 39. Waszczyszyn Z., Słoński M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Maksimum całkowitej wiarygodności zamiast walidacji krzyżowej w projektowaniu sztucznych sieci neuronowych", 2007,243,45,173-185
 40. Papciak D., Zamorska J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Korozja mikrobiologiczna w budynkach powodowana przez grzyby", 2007,46,85-97
 41. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Jonitowa demineralizacja wody", 2007,240,89-98
 42. Prokopska A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Jednośc formy i konstrukcji w architekturze mostów Santiago Calatravy", 2007,242,44,23-34
 43. Borowiec A., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja zmian sztywności we wsporniku na podstawie zmian parametrów modelu modalnego", 2007,243,45,25-35
 44. Ślęczka D., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Dynamiczna odpowiedż masztu na nagłe zerwanie odciągu", 2007,243,45,145-155
 45. Kalda G., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Bilogirky brine spring, its physicall, chemical and bacteriological characteristics and sanitary protection.", 2007,42,31-40
 46. Gryz G., Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych z Elektrociepłowni Rzeszów do poprawy właściwości geotechnicznych gruntów pylastych", 2007,41,33-43
 47. Zamorska J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania mikrobiologiczne odporności materiałów silikonowych stosowanych w budownictwie", 2007,46,160-172
 48. Kaleta J., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Radymno", 2007,240,53-62
 49. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza zużycia wody przez mieszkańców Dębicy.", 2007,42,113-122
 50. Jaremski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza porównawcza terenów wodonośnych aglomeracji miasta Wrocławia i zbiorników wód podziemnych miasta Rzeszowa", 2007,41,13-22

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności