Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Tchórzewska-Cieślak B., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia.", 2007,1,1,500-510
 2. Trojnar K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Współpraca fundamentów hybrydowych z podłożem pod obciążeniem bocznym.Część I. Modelowanie fizyczne.", 2007,28,5,291-299
 3. Trojnar K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Współpraca fundamentów hybrydowych z podłożem pod obciążeniem bocznym . Część II. Modelowanie numeryczne.", 2007,28,6,374-379
 4. Wilk K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Badanie wodoprzepuszczalności gruntów spoistych akumulacji rzecznej", 2007,28,1,32-37
 5. Konkol J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Analiza wpływu zmian geometrii oraz parametrów geotechnicznych na stateczność skarp uwarstwionych. Cz. II. Skarpy o naziomie obciążonym.", 2007,28,2,91-95
 6. Konkol J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Analiza wpływu zmian geometrii oraz parametrów geotechnicznych na stateczność skarp uwarstwionych. Cz. I. Skarpy o naziomie nieobciążonym.", 2007,28,1,26-32
 7. Koszelnik P., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zmiany stężeń związków azotu i fosforu w wodach zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce w latach 1970-2005.", 2007,10,4,309-319
 8. Wojnar A., Kozłowski A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Model mechaniczny do określania sztywności poczatkowej i nośności połączenia kołnierzowego", 2007,3,169-172
 9. Rak J., "INSTAL", "Rozważania na temat podejmowania ubezpieczeń w branży wodociagowej", 2007,11,60-62
 10. Łakota W., Buda-Ożóg L., Klich R., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Badania dynamiczne w ocenie stanu belek żelbetowych i wzmocnionych taśmami CFRP", 2007,42,213-216
 11. Tchórzewska-Cieślak B., "INSTAL", "Problematyka określania poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania podsystemu dystrybucji wody.", 2007,7/8,75-77
 12. Babiarz B., Szymański W., "INSTAL", "Możliwości dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych", 2007,3,36-38
 13. Rak J., Babiarz H., "INSTAL", "Elementy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym.", 2007,6,54-58
 14. Rak J., "INSTAL", "Elementy statystyki w ocenie jakości wody.", 2007,1,48-52
 15. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "INSTAL", "Bezpieczeństwo informatyczne firmy wodociagowej.", 2007,12,57-60
 16. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "GOSPODARKA WODNA", "Rola Wisłoka w kształtowaniu walorów środowiskowych i gospodarczych Podkarpacia.", 2007,5,210-213
 17. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., "GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI", "Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków", 2007,23,3,21-34
 18. Puszkarewicz A., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Zastosowanie pyłu klinoptylolitowego do usuwania związków ropopochodnych z wody", 2007,10,34-36
 19. Studziński A., Rak J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Propozycja nowej systematyki wskaźników niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę.", 2007,11,11-15
 20. Kaleta J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Określenie możliwości zastosowania modyfikowanego klinoptylolitu i masy MZ-10 w oczyszczaniu wód podziemnych", 2007,10,31-34
 21. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Możliwość zastosowania sieci bayesowskich w analizie niezawodności podsystemu dystrybucji wody.", 2007,11-14
 22. Prokopska A., "DROGI I MOSTY-KWARTALNIK", "Jedność formy i konstrukcji w architekturze mostów", 2007,4,33-51
 23. Rak J., "GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT", "Metoda szacowania ryzyka globalnego skażenia wody wodociagowej.", 2007,4,40338
 24. Bichajło L., Sandecki T., "DROGI I MOSTY-KWARTALNIK", "Analiza wpływu ukształtowania i wyposażenia wybranych mostów z dojazdami na percepcję wzrokową kierowców.", 2007,3,23-43
 25. Plewako Z., Kozłowski A., Rybka A., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "Technical Improvement of Housing Envelopes in Poland", 2007,5,103-114
 26. Plewako Z., Kozłowski A., Rybka A., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "State of the Art: Poland in: "Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes - State of the Art"", 2007,2,71-84
 27. Kozłowski A., Rybka A., Plewako Z., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "Safety Evaluation of External Sandwich Panels in Large-panel Buildings in: "Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes - Structures"", 2007,4,211-220
 28. Woliński S., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "Identification and classification of response of urban habitat constructions subjected to extraordinary loading conditions", 2007,368-371
 29. Rybka A., Kozłowski A., Plewako Z., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "General overview of the Problems, Needs and Solutions in the Polish Urban Building Envelopes in: "Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes - Needs"", 2007,3,109-120
 30. Giarma C., Woliński S., Kudzys A., Lukoseviciene O., Radic J., Bleiziffer J., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "Durability assessement modeling of reinforced concrete elements", 2007,3.29-3.39
 31. Kozłowski A., Plewako Z., Rybka A., "COST SCIENTIFIC REPORTS", "Adding Two Stories to Existing Building in: "Improving the Quality of Existing Urban Building Envelopes - Structures"", 2007,4,133-140
 32. Buda-Ożóg L., Łakota W., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Cracking and failure estimation of reinforced concrete beams on the basis of dynamic characteristics", 2007,14,159-166
 33. Górski J., "CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA,", "Właściwości powietrza wilgotnego w obszarze niskich i podwyższonych ciśnień", 2007,11,24-26
 34. Kaleta J., "ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA – ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION", "Removal of methylene blue from aqueous solution by adsorption", 2007,33,2,45-55
 35. Skrzypczak I., Woliński S., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Influence of distribution tye on the probability of acceptance of concrete strength", 2007,II,3,479-495
 36. Konkol J., Prokopski G., "STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS", "The necessary number of profile lines for the analysis of concrete fracture surfaces", 2007,25,5,565-576
 37. Grabas M., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Selection parameters for nitrogen removal in system with cascade denitrification and moving bed biofilm", 2007,16,3B,139-143
 38. Koszelnik P., Tomaszek J., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Origin and seasonal variability of nutrient loads from an agricultural catchment area into a shallow mam-made lake", 2007,16,2A-II,248-251
 39. Tchórzewska-Cieślak B., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Method of the Identification of the Areas of Risk of Failure in Water-Pipe Network.", 2007,16/2A,2A,774-776
 40. Rak J., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Introduction in the Method of Graphic Risk Distribution.", 2007,16,2A,781-783
 41. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "MARINE AND FRESHWATER RESEARCH", "The siginficance of denitrification in relation to external loading and nitrogen retention in a mountain reservoir", 2007,58,9,818-826
 42. Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY", "Rates of dissimilatory nitrate reduction to ammonium in two Polish reservoirs: impacts of temperature, organic matter content, and nitrate concentaration", 2007,28,771-778
 43. Tomaszek J., Grabas M., "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY", "Carbon and nitrogen removal in a biofilm reactors systems with raw wastewater stream distribution", 2007,28,555-563
 44. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "The effect of abiotic factors on denitrification rates in sediment of Solina Reservoit, Poland", 2007,33,2,131-140
 45. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Removal of iron, manganese and nitrogen compounds from underground water with diverse physical and chemical composition", 2007,33,3,5-13
 46. Czerwieniec E., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Stable isotopes of oxygen and nitrogen in nitrate identyfication. Measuring techniques", 2007,33,2,97-106
 47. Bartoszek L., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Phosphorus distribution in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce Reservoirs", 2007,33,2,25-33
 48. Masłoń A., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Deamonification process of sludge digester liquors in biofilm systems", 2007,33,2,175-182
 49. Koszelnik P., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Atmospheric deposition as a source of nitrogen and phosphorus loads into the Rzeszów reservoir, SE Poland", 2007,33,2,157-164
 50. Grabas M., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Analysis of the nitrification process in a cascade system with moving bed biofilm", 2007,33,2,117-129

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności