Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Konkol J., Szyszka J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MAT. KONF.", "Wybrane metody oceny porowatości betonu.", 2008,252,47,201-208
 2. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MAT. KONF.", "Analiza stereologiczna kruszywa w betonie - sposób uzyskania krzywej uziarnienia.", 2008,252,47,185-192
 3. Konkol J., Frączek P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MAT. KONF.", "Wpływ porowatej struktury betonu bazaltowego na jego cechy wytrzymałościowe", 2008,252,47,193-200
 4. Rak J., Nachman Ł., "WODOCIĄGI-KANALIZACJA", "Zaopatrzenie kryzysowe w wodę w Przemyślu.", 2008,2(48),32-35
 5. Rak J., Pietrucha K., "WODOCIĄGI-KANALIZACJA", "Rozwój monitoringu systemu zaopatrzenia w wodę.", 2008,6(52),37-39
 6. Gosztyła M., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE", "Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl", 2008,23,114-121
 7. Gosztyła M., Sokołowska M., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE", "Preliminarium do badań nad typologią kamienicy jarosławskiej", 2008,24,56-67
 8. Sobala D., Rybak J., Tkaczyński G., "SCIENCE.TECHNOLOGY AND PRACTICE", "A case study of piling project and testing in Poland", 2008,175-178
 9. Sobala D., Tkaczyński G., Rybak J., "SCIENCE.TECHNOLOGY AND PRACTICE", "Static and dynamic testing of driven piles in Poland", 2008,615-618
 10. Tchórzewska-Cieślak B., "RISK, RELIABILITY AND SOCIETAL SAFETY", "Risk management system in water-pipe network functioning.", 2008,3,2463-2472
 11. Rak J., Kalda G., Pietrucha K., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Wozmożnosti monitoringa nowoj generacji wodosnabżenia", 2008,72,79-82
 12. Kalda G., Rak J., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Innowacjiny metody wykorystannia widniwluwalnych dżereł energii. Geotermalna energia", 2008,87,74,43-44
 13. Kalda G., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Innowacjiny metody wykorystannia widniwluwalnych dżereł energii. Energia wody", 2008,87,74,38-42
 14. Kalda G., Tchórzewska-Cieślak B., Sokołan K., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Innowacjiny metody wykorystannia widniwluwalnych dżereł energii. Energia wiatru", 2008,87,74,45-49
 15. Rak J., Kalda G., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Innowacjiny metody wykorystannia widniwluwalnych dżereł energii. Energia biomasy", 2008,87,74,31-33
 16. Niemiec W., "NOWA ENERGIA", "Wybrane problemy upraw roślin energetycznych na małych plantacjach", 2008,1,71-74
 17. Rak J., Kucharski B., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Metodyka wyznaczania gwarancji przez firmę wodociągową na rzecz konsumenta.", 2008,XXVI,259-269
 18. Pisarek Z., Kozłowski A., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Modelowanie węzłów stalowych stosowanych w konstrukcjach zespolonych", 2008,5,32-39
 19. Tchórzewska-Cieślak B., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem analizy niezawodności dostawy wody do spożycia.", 2008,XXVI,334-345
 20. Siwowski T., "KONSTRUKCJE STALOWE", "Lekkie dźwigary zespolone typu "aluminium-beton lekki" w budownictwie mostowym.", 2008,3,42-45
 21. Tchórzewska-Cieślak B., "INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & STRUCTURAL RELIABILITY", "Selected Problems of Water Distribution Subsystem Fauiure.", 2008,6,1,121-131
 22. Rak J., Kucharski B., "FORUM EKSPLOATATORA", "Ochrona systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej.", 2008,1(34),30-32
 23. Siwowski T., "DROGI", "Walory estetyczne nowych mostów miejskich", 2008,10,85-91
 24. Kucharski B., "FORUM EKSPLOATATORA", "Kofermentacja osadu gorzelnianego z osadami ściekowymi.", 2008,2-8,25-27
 25. Siwowski T., Żółtowski P., "DROGI", "Koncepcje przebudowy typowej kładki dla pieszych w Warszawie.", 2008,11,22-25
 26. Siwowski T., Żółtowski P., "ARCHIWUM INSTYTUTU INŻYNIERII LĄDOWEJ", "Procedury oceny nośności kratowego mostu drogowego.", 2008,4,179-195
 27. Siwowski T., Żółtowski P., "ARCHIWUM INSTYTUTU INŻYNIERII LĄDOWEJ", "Ocena nośności i wymiana uszkodzonych krzyżulców kratowego mostu drogowego.", 2008,4,155-178
 28. Buda-Ożóg L., Łakota W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zmienność parametrów modalnych w zależności od charakteru zniszczenia elementów belkowych", 2008,74,25-32
 29. Nazarko P., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykrywanie uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych oraz sztucznych sieci neuronowych", 2008,74,271-282
 30. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Woda basenowa - utrzymanie standardów jakościowych", 2008,48,254,29-30
 31. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Utlenianie chemiczne w oczyszczaniu wody", 2008,48,254,5-17
 32. Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Sztywność i nosność śrubowych połaczeń kołnierzowych rur dużych średnic", 2008,50,299-311
 33. Skwarczyńska A., Warchoł J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Sorpcja Cu(II) na złożu Bet-Dagan", 2008,48,254,81
 34. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Różnicowy schemat do określania temperatur w cienkowarstwowym akumulatorze betonowym", 2008,254,48,69-80
 35. Franczyk M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Przykłady zastosowania optymalizacji wielokryterialnej w projektowaniu betonów", 2008,255,49,19-28
 36. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Program do określania charakterystyk cieplnych cienkowarstwowych konstrukcji betonowych", 2008,255,49,109-118
 37. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Potrzeby i problemy wynikające z istniejącego stanu technicznego prefabrykowanych budynków wielorodzinnych i przemian społeczno-gospodarczych w Polsce", 2008,48,45-54
 38. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Porównanie metod uwzględniania warstwowości podłoża gruntowego w analizie stateczności skarp", 2008,255,49,29-37
 39. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Porównanie komputerowo symulowanego i rzeczywistego trybu pracy cienkowarstwowego betonowego akumulatora ciepła", 2008,255,49,99-108
 40. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena trwałości zmęczeniowej za pomocą procedur zmęczenia niskocyklowego", 2008,50,251-260
 41. Borowiec A., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena stanu konstrukcji belkowych na podstawie zmiany parametrów modalnych wywołanych dodatkową masą", 2008,74,9-16
 42. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nowożytne zamki basztowo-bastejowe i bastionowe ziemi przemyskiej i sanockiej", 2008,49,59-98
 43. Pisarek Z., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nośność i sztywność połączeń śrubowych z nakładkami z kątowników", 2008,50,219-228
 44. Stankiewicz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Komputerowy model śrubowego doczołowego połączenia konstrukcji wsporczej turbiny wiatrowej", 2008,50,229-240
 45. Rybka A., Ostafijczuk A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Charakterystyka możliwości modernizacyjnych budownictwa wielorodzinnego opartego nawybranych technologiach uprzemyslowionych stosowanych w latach1957-1980", 2008,48,39-43
 46. Waszczyszyn Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Bayesowskie sieci neuronowe w analizie problemów regresji", 2008,74,441-452
 47. Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Baseny kąpielowe - rozwiązania technologiczne obiegu wody basenowej", 2008,48,254,19-28
 48. Zygmunt J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania właściwości betonu z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie (fizykomechanicznie) krzemionkowego popiołu lotnego", 2008,255,49,129-142
 49. Sałaciński B., Pisarev V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania nieustalonego przewodzenia ciepła w cienkowarstwowym betonowym akumulatorze energii przy jednoczesnym oddziaływaniu promieniowania słonecznego i konwekcyjnej wymianie ciepła", 2008,254,48,55-68
 50. Klich R., Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania doświadczalne węzłów narożnych ram wykonanych z profili cienkościennych", 2008,256,50,121-129

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności