Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pełczyński J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza częstotliwościowa wymuszeń termicznych w budynkach", 2008,49,39-58
 2. Jurek M., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja uszkodzeń w paśmie aluminium z wykorzystaniem miękkich metod obliczeniowych", 2008,74,127-134
 3. Miller B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja obciążenia powodującego uplastycznienie ramy z zastosowaniem boyesowskich sieci neuronowych", 2008,74,257-262
 4. Dźwierzyńska J., "THE JOURNAL BIULETYN OF POLISH SOCIETY FOR GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS", "The use of two projective partly composed representation for constructing conical panorams", 2008,18,5-10
 5. Gajdek J., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Proces on-line w wytyczaniu projektów obiektów budowlanych", 2008,5,40-43
 6. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Obsługa montażu budynków w aspekcie procesu on-line", 2008,7,9-12
 7. Franczyk M., Prokopski G., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Optymalizacja składu betonów wysokowartościowych", 2008,2,26-30
 8. Rak J., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Postępowanie przy skażeniu wody wodociągowej.", 2008,5,20-25
 9. Koszelnik P., Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES", "Carbon and nitrogen and their elemental and isotopic ratios in the bottom sediment of the Solina-Myczkowce complex of reservoirs", 2008,37,3,71-78
 10. Tchórzewska-Cieślak B., "JOURNAL OF KONBIN", "Risk in water supply system erisis management.", 2008,2,2(5),175-190
 11. Rak J., "JOURNAL OF KONBIN", "Methods of reliability index determinatin concerning municipal water quality.", 2008,2,2(5),157-174
 12. Jurek M., Nazarko P., Ziemiański L., "JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA", "Laboratoryjne testy wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych", 2008,
 13. Szyszka J., Starakiewicz A., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Wybrane aspekty doboru okien w budynkach.", 2008,11/12,41-45
 14. Szyszka J., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Kierunki rozwoju technologii energooszczędnych ścian zewnętrznych budynków.", 2008,1,76-79
 15. Miąsik P., Lichołai L., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Analiza funkcjonowania cieplnego wybranych fragmentów zewnętrznej przegrody budowlanej.", 2008,2,68-70
 16. Jaremski J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Nowe podejście do składowisk odpadów komunalnych", 2008,2-8,86-90
 17. Konkol J., Prokopski G., "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA", "The use of stereology for the fractal analysis of air porosity of concrete", 2008,4,231-234
 18. Masłoń A., Tomaszek J., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA / ENGINEERING AND PROTECTION OF ENVIRONMENT", "Innowacyjne rozwiazania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków", 2008,11,4,431-453
 19. Kozłowski A., Pisarek Z., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie zakładkowych połączeń śrubowych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2008,9,496-500
 20. Giżejowski M., Barszcz A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie stężeń stalowych układów konstrukcyjnych według PN-EN 1993-1-1", 2008,11,614-621
 21. Kozłowski A., Ślęczka L., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie połączeń spawanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2008,3,119-125
 22. Giżejowski M., Król P., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie elementów rozciąganych i ściskanych osiowo według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-5", 2008,3,126-134
 23. Giżejowski M., Kubiszyn W., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie elementów zginanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-5", 2008,3,134-145
 24. Kozłowski A., Stankiewicz B., Wojnar A., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Obliczanie elementów zginanych i ściskanych według PN-EN 1993-1-1", 2008,9,477-484
 25. Trojnar K., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Badania i ocena zarysowanych podpór mostowych", 2008,1,53-56
 26. Ślęczka D., Ziemiański L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Analiza modeli obliczeniowych masztu stalowego wysokości 320 m", 2008,4,204-206
 27. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Subiektywny aspekt komfortu w opinii konsumentów korzystających z wodociągów publicznych", 2008,10,106-109
 28. Tchórzewska-Cieślak B., Cieślak R., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Sterowanie i wizualizacja pracy podsystemu ujmowania i pompowania wody.", 2008,5,38-41
 29. Słyś D., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Projektowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych do odciążania hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej", 2008,4,56-59
 30. Słyś D., Stec A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Odprowadzanie wód opadowych do gruntu z wykorzystaniem skrzynek rozsączających", 2008,7/8,23-26
 31. Tchórzewska-Cieślak B., Wybraniec A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Metoda wyznaczania obszaró ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody", 2008,10,99-101
 32. Rak J., Pietrucha K., Tchórzewska-Cieślak B., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Kontrola jakości wody w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników wodociągu.", 2008,279,75-78
 33. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Hybrydowa metoda analizy scenariuszy awaryjnych w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2008,10,102-105
 34. Studziński A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza hydrauliczna skutków awarii przewodów wodociągowych Rzeszowa.", 2008,10,109-112
 35. Rak J., Pietrucha K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z gospodarką wodną.", 2008,2,48-52
 36. Pietrucha K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza czasów odnowy i naprawy podsystemu dystrybucji wody dla miasta Rzeszowa", 2008,10,113-115
 37. Gajdek J., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "Propozycja nie do odrzucenia", 2008,154,3,52-55
 38. Słyś D., Stec A., "GOSPODARKA WODNA", "Techniczne i estetyczne aspekty projektowania otwartych zbiorników retencyjnych wód deszczowych", 2008,10,411-414
 39. Kaleta J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Zastosowanie klinoptylolitu do usuwania substancji humusowych z wody", 2008,7/8,38-42
 40. Rak J., Pietrucha K., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Problematyka zarządzania kryzysowego w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2008,9,4-7
 41. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Propozycja nowej systematyki własności funkcjonowania systemu na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę.", 2008,5,20-23
 42. Słyś D., Hala B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Efektywnośc ekonomiczna instalacji do wykorzystania wód deszczowych w budownictwie jednorodzinnym", 2008,3,19-23
 43. Rak J., Pietrucha K., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Some factors crisis management in water supply system.", 2008,34,2,57-65
 44. Puszkarewicz A., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Removal of petroleum compounds from water in coagulation process.", 2008,34,5-16
 45. Słyś D., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Mathematical modelling of EcoINFRA 2 storage reservoir", 2008,34,2,21-30
 46. Dziopak J., Słyś D., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Hydraulic analysis of EcoINFRA2 storage reservoir functioning", 2008,34,2,31-41
 47. Zamorska J., Papciak D., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Activity of nitrifying biofilm in the process of water treatment on diatomite bed", 2008,34,1,37-52
 48. Puszkarewicz A., Papciak D., Kaleta J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Uzdatnianie wody wgłębnej na złożach katalitycznych i biosorpcyjnych", 2008,XVI,4,135-140
 49. Niemiec W., Zamorska J., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Poprawianie własności osadów ściekowych i środki do ich wykorzystania w uprawie roślin energetycznych", 2008,2,93,64-68
 50. Słyś D., Stec A., "DROGOWNICTWO", "Projektowanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych do odciążania hydraulicznego systemów odwodnień", 2008,11,372-374

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności