Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Zamorska J., Kaniuczak J., Ilek M., "ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO", "Charakterystyka osadów ściekowych pod względem przydatności do przyrodniczego wykorzystania.", 2009,11,89-94
 2. Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Water storage tank capacity influence on drinking water safety", 2009,54,77-84
 3. Bors P., Koszelnik P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość wód powierzchniowych na przykładzie dwóch zlewni o różnym stopniu antropopresji", 2009,56,17-23
 4. Kalda G., Kovtun I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Using nuclear power as alternative source", 2009,54,47-52
 5. Sawiński K., Masłoń A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", 2009,56,101-110
 6. Rybka A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Several definitions of zero-energy buildings depending on calculation procedure and boundary conditions", 2009,53,33-38
 7. Pisarek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Resistance and stiffness of the beam to column joints with angle cleats", 2009,52,155-164
 8. Masłoń A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Przegląd literatury nowych rozwiązań technologicznych reaktorów sekwencyjnych z błoną biologiczną", 2009,56,67-85
 9. Gajdek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Opracowania numeryczne obiektów budowlanych na bazie map rastrowych", 2009,1,53-63
 10. Siwowski T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Porównanie nośności normowej i użytkowej typowego przęsła mostu kratowego.", 2009,51,91-106
 11. Bartoszek L., Koszelnik P., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Obciążenie zewnętrzne i retencja fosforu w zbiornikach zaporowych Solina-Myczkowce", 2009,56,5-15
 12. Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O awarii budynku mieszkalnego posadowionego na podłożu z gruntów organicznych w Rzeszowie", 2009,51,107-116
 13. Dziopak J., Hala B., Stec A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Modelowanie zbiorników klasycznych odciążających hydraulicznie systemy kanalizacyjne. Cz. I. Koncepcja modelu matematycznego akumulacji ścieków deszczowych", 2009,51,13-24
 14. Dziopak J., Stec A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Modelowanie zbiorników klasycznych odciążających hydraulicznie systemy kanalizacyjne. Cz II. Model matematyczny akumulacji ścieków deszczowych", 2009,51,25-36
 15. Rybka A., Rybka S., Vande Casteele Y., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Main goal - how to achieve a zero - energy building", 2009,53,
 16. Klich R., Wojnar A., Kozłowski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Initial stiffness of bolted joints used in steel thin walled structures", 2009,52,93-100
 17. Rybka A., Kycko M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie domów wielorodzinnych o konstrukcji stalowej.", 2009,55,51-56
 18. Bajorek G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Influence of concrete admixtures on lowering the concrete mix freezing point", 2009,53,21-26
 19. Rak J., Nozdżak M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Historia wodociągów przemyskich", 2009,51,81-89
 20. Wróbel K., Kubiszyn W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Influence of change in use conditions on an industrial building safety", 2009,52,193-202
 21. Nazarko P., Jurek M., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Fale sprężyste w w badaniach konstrukcji: II. Doświadczenia laboratoryjne", 2009,55,43-50
 22. Pietrucha-Urbanik K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Emergency events in water supply system in Poland", 2009,54,65-71
 23. Nazarko P., Jurek M., Ziemiański L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Fale sprężyste w badaniach konstrukcji: I. Przetwarzanie sygnałów", 2009,55,37-42
 24. Kuś S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Development of funicular structures from plane to space", 2009,52,101-114
 25. Zientek D., Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Efekt oddziaływania wybranych informacji geograficznych .....", 2009,1,87-93
 26. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Conformity control of concrete strength based on the risk assessment", 2009,53,163-170
 27. Buda-Ożóg L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Changes of the resonant vibration frequencies for different concrete beams", 2009,52,25-32
 28. Wróbel K., Kubiszyn W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Care of the technical state and safety level of a building object exemplified by a multi-storey apartment building in Rzeszow", 2009,53,171-179
 29. Iwański M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Beton asfaltowy modyfikowany parafiną twardokrystaliczną", 2009,50,00
 30. Kaleta J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania dotyczące uzdatniania wody podziemnej zawierającej naturalną materię organiczną", 2009,55,
 31. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Awaria fragmentu dna niecki modernizowanego i rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Krośnie", 2009,51,5-12
 32. Stankiewicz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza zachowania się stalowego słupa wielogałęziowego metodą elementów skończonych", 2009,49,119-128
 33. Reichhart A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analysis of profiled sheet shells as a system of folds", 2009,52,165-174
 34. Pisarev V., Sałaciński B., Komenda M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza obliczeniowa chłodniczego obiegu sprężarkowego klimatyzatora z wprowadzonym do obiegu dodatkowym skraplaczem i wykorzystaniem procesu pośredniego odparowania wody do chłodzenia powietrza", 2009,51,67-79
 35. Kadaj R., Świętoń T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Algorytm i oprogramowanie modułu automatycznego postprocesingu(APPS) w polskim systemie satelitarnych stacji referencyjnych", 2009,51,37-57
 36. Gosztyła M., Oleszek R., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION", "Katedra ormiańska we Lwowie", 2009,25,46-57
 37. Rak J., "WODOCIĄGI - KANALIZACJA", "Sterowanie ryzykiem w wodociągach.", 2009,2,12-15
 38. Abramczyk J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "A mathematical model of free deformed corrugated flat sheet of rectilinear shell", 2009,52,5-16
 39. Słyś D., "WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL", "Potential of rainwater utilization in residential housing in Poland", 2009,4,318 - 325
 40. Dźwierzyńska J., "THE JOURNAL BIULETYN OF POLISH SOCIETY FOR GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS", "Cylindrical panorams - two approaches", 2009,19,9 - 14
 41. Trojnar K., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Analiza posadowienia budynku wychylonego z pionu wskutek osiadania fundamentów", 2009,7-8,72-75
 42. Gajdek J., "PRZEGLĄD GEODEZYJNY", "Mapy rastrowe - komputerowe nośniki informacji", 2009,6-10
 43. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "Modeljiwanie awarij typu "Efektu Domino"", 2009,9,16-19
 44. Kalda G., Żurek Ł., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Dżereła radioaktywnego zabrudnenia terytorii Polski", 2009,103,108-111
 45. Pisarev V., Czarnik G., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie wiatru do zaopatrzenia w energię budynku jednorodzinnego w okolicy Rzeszowa", 2009,2008/2009,33-44
 46. Kiełt Ł., Pisarev V., Rzeszutko A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zaopatrzenie w energię basenu z wykorzystaniem geotermalnej instalacji kogeneracyjnej", 2009,2008/2009,119-129
 47. Bobusia J., Kaszuba P., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Schładzanie mleka za pomocą pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody", 2009,2008/2009,21-32
 48. Kamiński M., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu klimatyzacji z wykorzystaniem energii słonecznej", 2009,2008/2009,71-79
 49. Pisarev V., Ryszkiewicz M., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla salonu fryzjerskiego z zastosowaniem sprężarkowej pompy ciepła powietrze/woda", 2009,2008/2009,107-118
 50. Pisarev V., Czarnota N., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie instalacji słonecznej do przygotowania c.w.u. i podgrzewu wody basenowej dla domu jednorodzinnego", 2009,2008/2009,45-55

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności