Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pisarev V., Babiarz B., Kosior K., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie instalacji kogeneracyjnej dla hotelu", 2009,2008/2009,81-92
 2. Mazur A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie i instalacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła powietrze-woda dla budynku jednorodzinnego w Głogowie Małopolskim", 2009,2008/2009,93-106
 3. Rybak-Wilusz E., Jarząb M., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obliczanie ilości powietrza odciąganego przez okap", 2009,2008/2009,57-69
 4. Rybak-Wilusz E., Stopa T., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Otwarte naczynia wzbiorcze w wodnych systemach grzewczych", 2009,2008/2009,139-147
 5. Bielanicz M., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Porównanie systemu ogrzewania małej formy architektonicznej", 2009,2008/2009,7-19
 6. Rybak-Wilusz E., Sroczyk B., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Akumulacja ciepła w układach z kotłami na paliwo stałe", 2009,2008/2009,131-138
 7. Koszelnik P., "POMIARY, AUTOMATYKA, KOMPUTERY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA", "Identyfikacja pochodzenia azotanów zawartych w wodach powierzchniowych na podstawie analizy stabilnych izotopów", 2009,4,14-17
 8. Rak J., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Rules of Procedure in the Face of Risk", 2009,71-75
 9. Kukuła E., Zamorska J., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "The higienization of waste from Minicipal Waste Water Treatment Plants with Bio-Preparation EM", 2009,54-59
 10. Puszkarewicz A., Papciak D., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Removal of Chromium (VI) from Water in Sorption Process Using Carpatian Diatomite", 2009,56-61
 11. Tchórzewska-Cieślak B., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Markov Model for Risk of Failure in Water Supply System", 2009,74-79
 12. Rak J., Kucharski B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zrównoważony rozwój systemów zaopatrzenia w wode", 2009,6,43-45
 13. Papciak D., Zamorska J., Kaleta J., Puszkarewicz A., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Effect of Manganase (II) on the Time of Biofilm Formation and the Effectiveness of Ammonium Nitrogen Removal from Water in Biofiltration Process", 2009,43-50
 14. Tchórzewska-Cieślak B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody", 2009,4,57-60
 15. Michalak E., "OBIEKTY INŻYNIERSKIE", "Wpływ inhibitorów korozji na tempo jej rozwoju w prętach zbrojeniowych elementów żelbetowych", 2009,1,56-64
 16. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., Koszelnik P., "OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES", "Denitrification in the sediment of a eutrophic reservoir measured with the isotope pairing technique", 2009,1,75-81
 17. Janas L., Basiaga R., "OBIEKTY INŻYNIERSKIE", "Kładka dla pieszych w Rzeszowie - ocena komfortu użytkowania", 2009,3,51-55
 18. Siwowski T., "OBIEKTY INŻYNIERSKIE", "Nowe stalowe mosty łukowe na Podkarpaciu.", 2009,1,18-32
 19. Trojnar K., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Jak eliminować osuwiska drogowe - cz. II", 2009,6,66-69
 20. Trojnar K., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Jak eliminować ouwiska drogowe -cz. I", 2009,5,66-68
 21. Sobala D., "MOSTY", "Renesans żelbetowych pali prefabrykowanych", 2009,4,40-45
 22. Siwowski T., Michałowski J., Błażewicz S., "MOSTY", "Nowy system sprężania taśm kompozytowych CFRP do wzmacniania mostów.", 2009,4,28-33
 23. Tchórzewska-Cieślak B., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Monitoring systemu zaopatrzenia w wodę.", 2009,37,339-348
 24. Rak J., Boryczko K., "MATERIAŁY SZKOŁY NIEZAWODNOŚCI PAN", "Odporność systemu zaopatrzenia w wodę na współczesne zagrożenia terrorystyczne.", 2009,37,262-271
 25. Tomaszek J., Koszelnik P., Gruca-Rokosz R., "MARINE AND FRESHWATER RESEARCH", "The distribution and isotopic composition of carbon and nitrogen as indicators of organic-matter fluxes in the Solina Reservoir (south-east Poland)", 2009,647-652
 26. Warchoł J., Kurniavan T., Repo E., Sillanpaa M., "JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS", "Removal of Co (II) nad Ni (II) ions from contaminated water using silica gel functionalized whit EDTA and/or DTPA as chelating agents", 2009,171 ,1071-1080
 27. Nazarko P., Jurek M., Ziemiański L., "JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA", "Laboratoryjne testy wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych", 2009,1,55-60
 28. Carmona M., Valverde J., Pereza A., Warchoł J., Rodriguez J., "JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY", "Purification of glycerol/water solutions from biodiesel synthesis by ion exchange: sodium removal Part I", 2009,84,738-744
 29. Franczyk M., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego", 2009,10,77-80
 30. Szyszka J., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Izolacje AEROŻELOWE.", 2009,9,34-35
 31. Dębska B., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych.", 2009,2,56-63
 32. Trojnar K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Inklinometryczna kontrola pali w przyczółkach mostowych zagłębionych w nasypie.", 2009,1,41-45
 33. Jaremski J., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Zagęszczanie podłoża z zastosowaniem walca do dynamicznego zagęszczania", 2009,1/2009,34-37
 34. Puszkarewicz A., Kaleta J., Papciak D., "INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA / ENGINEERING AND PROTECTION OF ENVIRONMENT", "Wykorzystanie węgli aktywnych do oczyszczania zaolejonych roztworów wodnych", 2009,2,153-161
 35. Trojnar K., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Badania polowe fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo", 2009,6,472-479
 36. Sobala D., Tomaka W., Czudec G., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych.", 2009,3,150-153
 37. Kozłowski A., Pisarek Z., Wierzbicki S., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Projektowanie doczołowych połaczeń śrubowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2009,4,193-204
 38. Giżejowski M., Barszcz A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ogólne zasady projektowania stalowych układów ramowych według PN-EN 1993-1-8", 2009,7,386-393
 39. Giżejowski M., Barszcz A., Ślęczka L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ogólne zasady projektowania ram o węzłach podatnych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8", 2009,11,626-635
 40. Siwowski T., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Modernizacja mostu drogowego przez Wisłę w Nagnajowie.", 2009,1-2,104-108
 41. Sobala D., Zobel H., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Kolorystyka obiektów mostowych, czyli koniec wieńczy dzieło.", 2009,1-2,74-76
 42. Słyś D., Stec A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych w terenach o różnym przeznaczeniu", 2009,3,56-59
 43. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Wybrane elementy ryzyka pogodowego", 2009,10,59-63
 44. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem SZW", 2009,2,43-48
 45. Rybak-Wilusz E., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Metody obliczania zapotrzebowania sprężonego powietrza w technice sanitarnej", 2009,12,41-43
 46. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Rozważania na temat błędów pierwszego i drugiego rodzaju w aspekcie zaopatrzenia w wodę", 2009,6,45-49
 47. Tchórzewska-Cieślak B., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ochrona konsumentów wody przed skutkami zawodności dostawy wody do spożycia", 2009,10,54-58
 48. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Aspekty prawne zarządzania kryzysowego w odniesieniu do gospodarki wodnej", 2009,1,46-49
 49. Boryczko K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Analiza taksonomiczna intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych.", 2009,6,54-57
 50. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH", "Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na ocenę atrakcyjności turystycznej gminy.", 2009,6,7-14

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności