Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Siwowski T., Kwaśny Z., "DROGI", "Bariery w projektowaniu polskich autostrad", 2010,1,24-35
 2. Babiarz B., "ELECTRONIC JOURNAL RELIABILITY &RISK ANALYSIS: THEORY&APPLICATIONS", "Reliability assessment of heat supply systems in their operational process", 2010,7-14
 3. Miller B., Ziemiański L., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Wykorzystanie zmian w charakterystykach dynamicznych do lokalizacji obciążenia wywołującego uplastycznienie belki", 2010,11,143-151
 4. Kwiatkowski K., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Oblicza oszczędności", 2010,14,109-115
 5. Rybka A., Walicka - Góral B., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Rewitalizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych", 2010,14,161-168
 6. Dudek J., Rybka A., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Miasto energooszczędne -wpływ kształtowania współczesnej urbanistyki i architektury na poziom emisji dwutlenku węgla", 2010,14,169-174
 7. Konkol J., "COMPUTERS AND GEOTECHNICS", "Selected aspects of the stabillity assesment of slopes with the assymption of cylindrical slip surfaces", 2010,796-801
 8. Repo E., Warchoł J., Kurniavan T., Sillanpaa M., "CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL", "Adsorption of Co (II) and Ni (II) by EDTA - and/or DTPA - modyfied chtosan: Kinetic and equilibrum modeling.", 2010,1-2,73-82
 9. Puszkarewicz A., "CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA", "Analiza adsorpcji fenolu na surowych i modyfikowanych diatomitach karpackich", 2010,2,1-10
 10. Bajorek G., Betlej L., "BUDOWNICTWO TECHNOLOGIE ARCHITEKTURA", "Normowa kontrola betonu według PN-EN 206-1", 2010,2,50-56
 11. Kadaj R., Świętoń T., "BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ", "Moduł postprocesingu GPS w systemie GEONET", 2010,2,153-163
 12. Kadaj R., "BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ", "Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Sscheibera do opracowania sesji pomiarów statystycznych GPS", 2010,2,85-107
 13. Bogdan K., Tchórzewska-Cieślak B., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Rola sieciowych zbiorników wodociągowych", 2010,3,4-7
 14. Wilga E., Grabas M., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Wpływ biopreparatu EM na proces kompostowania osadów ściekowych", 2010,3,20-24
 15. Warchoł J., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Odzysk składników bioaktywnych z odpadów czosnkowych metodą ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla", 2010,3,25-31
 16. Dragan J., Rak J., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Rola rzeki Wisłok w zaopatrzeniu w wodę Krosna i Rzeszowa", 2010,3,8-11
 17. Matuszewska A., Grabas M., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Biopreparat EM - technologia i zastosowanie", 2010,3,17-19
 18. Słyś D., Kordana S., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Analiza sposobów obliczania współczynnika opóźnienia odpływu", 2010,3,49-53
 19. Cieśla M., Koszelnik P., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Analiza realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie Kolbuszowskim", 2010,3,12-16
 20. Szyszka J., Lichołai L., "BIULETYN INFORMACYJNO-TECHNICZNY RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PZITB", "Badania szczelinowej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej.", 2010,3,15-21
 21. Trzepieciński T., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI", "Modelowanie procesu kształtowania blach w programie ABAQUS", 2010,3,19-30
 22. Trzepieciński T., "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI", "Zastosowanie regresji wielokrotnej i sieci neuronowej do modelowania zjawiska tarcia", 2010,2,31-43
 23. Pacana A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE", "Ocena jakości dydaktyki metodą Servqual", 2010,17,49-56
 24. Woś P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Zastosowanie, projekt i techniczna realizacja konstrukcji wielocylindrowego silnika tłokowego o zmiennym stopniu sprężania VCR", 2010,157-168
 25. Korzyńska K., Kudyba U., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Wskaźniki kontrolne SGP pneumokulowanych powierzchni elementów ze stopu MgAl8ZnMn", 2010,82,43-50
 26. Kuszewski H., Ustrzycki A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Wpływ wybranych parametrów wtrysku na kąt wierzchołkowy strugi rozpylanego paliwa.", 2010,82,51-61
 27. Jaworski A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Wpływ początku wtrysku ciekłego LPG na proces spalania silnika o ZI.", 2010,82,25-35
 28. Michalski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Technologiczna i eksploatacyjna chropowatość powierzchni gładzi cylindrowej silnika spalinowego.", 2010,82,81-97
 29. Wolańczyk F., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "The investigation of thermal conductivity of low-alloyed high speed steels", 2010,81,141-144
 30. Liubymov V., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Przyczynek do problemu dokładności definicji technicznej (na przykładzie fenomenu skrawania).", 2010,82,63-66
 31. Reizer R., Pawlus P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Przegląd metod modelowania struktury geometrycznej powierzchni", 2010,82,105-125
 32. Ustrzycki A., Kuszewski H., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Problemy identyfikacji wybranych sygnałów sterujących w układzie wtryskowym typu Common Rail silnika wysokoprężnego.", 2010,82,143-155
 33. Pacana A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Ocena istotności parametrów procesu krążkowania metodą Shainina", 2010,82,99-104
 34. Kascak L., Spisak E., Mucha J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Joining of steel sheets for automotive industry using press joining method.", 2010,80,121-126
 35. Stadnicka D., Kraska Ł., "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM", "Wdrożenie pełnego rachunku kosztów jakości w dużym przedsiębiorstwie", 2010,1,35-45
 36. Bednarczyk J., Sioma A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ", "Zastosowanie metody wizji aktywnej do oceny stopnia odtworzenia matrycy dla wyrobów kształtowanych elektrodynamicznie.", 2010,14,
 37. Zielińska E., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Wybrane czynniki determinujące rozwój transportu samochodowego.", 2010,129-137
 38. Ustrzycki A., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Wpływ parametrów sygnału sterującego wtryskiwaczem elektromagnetycznym na dawkowanie paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym.", 2010,167-173
 39. Michalski J., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Warunki techniczne wykonania oraz odbioru tulei i cylindrów silników spalinowych.", 2010,99-108
 40. Jaworski A., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Techniczne aspekty stosowania biopaliw w transporcie.", 2010,75-81
 41. Jakubowski M., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Oprogramowanie inżynierskie w procesie projektowania maszyn i urządzeń.", 2010,115-122
 42. Michalski J., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Ocena wpływu topografii powierzchni gładzonego cylindra na właściwości użytkowe silnika samochodu POLONEZ 1500", 2010,51-60
 43. Lejda K., Kuśnierz T., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Niekonwencjonalne systemy rozrządu silników spalinowych.", 2010,174-181
 44. Lejda K., Urbanik M., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych w polityce Unii Europejskiej", 2010,87-94
 45. Lejda K., Lew K., Żuk R., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Metody oceny jakości wybranych paliw stosowanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.", 2010,7-14
 46. Lejda K., Wojewoda P., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy w transporcie drogowym w aspekcie dyrektyw UE.", 2010,19-24
 47. Balawender K., Grochowska K., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Charakterystyka czujników stosowanych w systemach wtryskowo-zapłonowych silników spalinowych nowej generacji.", 2010,29-36
 48. Jaworski A., Kuszewski H., "VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI", "Badania procesu hamowania samochodów na śliskiej nawierzchni.", 2010,75-86
 49. Gałda L., Dzierwa A., Sęp J., Pawlus P., "TRIBOLOGY LETTERS", "The effect of oil pockets shape and distribution on seizure resistance in lubricated sliding", 2010,37,301-311
 50. Noga S., "VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS", "Free Vibrations of an Annular membrane Attached to Winkler Foundation.", 2010,295-300

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności