Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie teorii Dempstera -Shafera w odbiorze betonu o zaniżonej jakości", 2011,58,343-350
 2. Masłoń A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych.", 2011,58,215-246
 3. Janas L., Miller B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania zarządzania obiektami mostowymi", 2011,58,181-190
 4. Warchoł J., Sobolewska P., Milaś A., Petryniak J., Ryznar A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie minerałów ilastych do usuwania metali ciężkich.", 2011,58,177-195
 5. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zastosowanie metody składnikowej do oceny charakterystyki węzłów obciążonych cyklicznie", 2011,58,315-322
 6. Bieniek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Zarys morfologii systemów tensegrity", 2011,58,57-68
 7. Tomaszek T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wystrój malarski wnętrza drewnianej cerkwi w Miękiszu Starym - stan zachowania oraz problematyka konserwatorska", 2011,58(276),405-418
 8. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wymywanie zanieczyszczeń z iłołupków klinoptylolitowo - montmorylonitowych", 2011,58,105-112
 9. Czarnota J., Miąsik M., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie granulowanego tlenowego osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków.", 2011,58,189-201
 10. Niemiec W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie transportu lotniczego w turystyce osób niepełnosprawnych.", 2011,58,223-236
 11. Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wybrane aspekty planu bezpieczeństwa województwa podkarpackiego.", 2011,58,271-282
 12. Wojnar A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ rzeczywistej charakterystyki węzłów na dobór przekrojów w stalowych ramach przechyłowych", 2011,58,323-330
 13. Koszelnik P., Filipek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wstępne badania wpływu odcieków ze składowiska odpadów w Jarosławiu na jakość wód rzeki San.", 2011,58,107-115
 14. Kaleta J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ obróbki chemicznej na zdolność jonowymienną iłołupków klinoptylolitowo - montmorylonitowych.", 2011,58,97-104
 15. Warchoł J., Ołpiński M., Trela B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Usuwanie metali ciężkich na sorbentach modyfikowanych ADTA i DTPA.", 2011,58,238-255
 16. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Usuwanie metali z roztworów wodnych z zastosowaniem iłołupków klinoptylolito-montmorylonitowych.", 2011,58,77-88
 17. Bichajło L., Szarata M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Symulacja numeryczna wariantów zmian organizacji ruchu drogowego na przykładzie miasta Przemyśla.", 2011,58,141-148
 18. Kuś S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Stadion Miejski w Rzeszowie", 2011,58,215-220
 19. Bieniek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Spojrzenie na rozwój i definicje systemów tensegrity", 2011,58,9-16
 20. Koszelnik P., Bartoszek L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Spływy powierzchniowe związków biogennych ze zlewni dwóch dopływów zbiornika Solina o różnym stopniu zagospodarowania zlewni.", 2011,58,99-106
 21. Tokarska A., Małopolska I., Warchoł J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Sorpcja plutonu i amerykanu na żywicy poliaminowo-epichlorohydrynowej", 2011,58,319-328
 22. Rak J., Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ryzyko narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w systemie zaopatrzenia w wodę.", 2011,58,283-290
 23. Niemiec W., Trzcińska H., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rozwój i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce.", 2011,58,209-222
 24. Piekarski M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ruszty z belek wzajemnie podpierających się jako konstrukcje wsporcze stropów", 2011,58,413- 420
 25. Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rozwój energetyki wiatrowej w gospodarce krajowej.", 2011,58,79-88
 26. Kuś S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rola konstruktora w kształtowaniu współczesnej architektury na przykładzie Petera Rice'a (1935-1992)", 2011,58,221-226
 27. Siwowski T., Kulpa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Propozycja współczynników dostosowawczych alfa Qi/alfa qi wg PN-EN 191-2 dla pewnej klasy mostów drogowych.", 2011,58,199-206
 28. Siwowski T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projekty konkursowe nowych kładek dla pieszych przez Wisłę w Krakowie.", 2011,58,357-370
 29. Pisarev V., Strug R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projektowanie systemu belek chłodzących pasywnych metodą obliczeniową na przykładzie oprogramowania Teknosim firmy Lindab Climate", 2011,58,321-330
 30. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Probabilistyczne podstawy współczesnych norm projektowania", 2011,58,269-288
 31. Rak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Postępowanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach.", 2011,58,267-279
 32. Pietrucha-Urbanik K., Rybka S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Plan bezpieczeństwa wody w odniesieniu do warunków krajowych.", 2011,58,281-290
 33. Bieniek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Podstawy mechaniki systemów tensegrity", 2011,58,47-56
 34. Proksa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie - aspekty architektoniczne i konserwatorskie", 2011,58,345-356
 35. Kalda G., Paterek R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Perspektywy wykorzystania energii słonecznej w Polsce.", 2011,58,89-95
 36. Pękala A., Hycnar E., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Opoka ze złoża węgla brunatnego "Bełchatów" a możliwości jej praktycznego wykorzystania", 2011,58,57-65
 37. Warchoł J., Micał M., Pasierb B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Oczyszczanie gliceryny z produkcji biodiesla.", 2011,58,167-176
 38. Buda-Ożóg L., Wojtowicz P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena stopnia uszkodzenia obciążonych belek żelbetowych na podstawie charakterystyk dynamicznych", 2011,58,111-118
 39. Neverova-Dziopak E., Kowalczyk E., Bartoszek L., Koszelnik P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena stanu troficznego zbiornika zaporowego Solina.", 2011,58,197-208
 40. Masłoń A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w południowo-wschodniej Polsce.", 2011,58,203-213
 41. Kaleta J., Papciak D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena przydatności iłołupków klinoptylolitowo-montmorylinitowych do usuwania substancji ropopochodnych z roztworów wodnych.", 2011,58,67-76
 42. Skrzypczak I., Zientek D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena deformacji powierzchni terenów górskich za pomocą miernika syntetycznego", 2011,58,385-395
 43. Kozłowski A., Łaguna J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O zdolności do obrotu doczołowych węzłów konstrukcji stalowych", 2011,58,257-264
 44. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O kryteriach kształtowania konstrukcji", 2011,58,399-408
 45. Gąska P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Naprawa fragmentu dna niecki składowiska odpadów komunalnych w Krośnie", 2011,58,49-55
 46. Sobala D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nośność żelbetowych pali prafabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia.", 2011,58,71-78
 47. Pisarev V., Rabczak S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Możliwość pozyskania energii cieplnej z samochodu osobowego w garażu", 2011,58,331-334
 48. Siwowski T., Radomski W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Mosty betonowe - podstawy naukowe projektowania i konstruowania a normalizacja.", 2011,58,215-234
 49. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu", 2011,58,321-330
 50. Trojnar K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Modelowanie przestrzennej interakcji pala z podłożem gruntowym.", 2011,57,53-66

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności