Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Rybka S., Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Metodyka oceny ryzyka związanego z brakiem dostawy wody dla aglomeracji miejskiej.", 2011,58,291-298
 2. Prokopska A., Labuda I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Metodyczne przezwyciężanie wektora inercji w koncepcyjnym projektownaiu architektonicznym i konstrukcyjnym", 2011,58,311-319
 3. Lenar J., Ślęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie wieży telekomunikacyjnej o nietypowym kształcie", 2011,58,227-236
 4. Pisarek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Mechaniczny model węzła zespolonego obciążonego momentem dodatnim", 2011,58,291-298
 5. lęczka L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie węzłów ram stalowych narażonych na oddziaływania sejsmiczne", 2011,58,375-386
 6. Siwowski T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie obiektów mostowych ze stopów aluminium.", 2011,58,341-352
 7. Pisarek Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie ram portalowych z zastosowaniem połaczeń śrubowych", 2011,58,271-282
 8. Reichhart A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie konstrukcji przekrycia o nieregularnej formie kościoła w Sędziszowie Małopolskim", 2011,58,299-308
 9. Siwowski T., Żółtowski P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie architektoniczno-konstrukcyjne kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie.", 2011,58,215-234
 10. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kryterium zgodności wytrzymałości betonu a prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego i drugiego rodzaju", 2011,58,357-371
 11. Hypiak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Koncepcja zbiornika infiltracyjno-retencyjnego ścieków deszczowych z komorą osadową", 2011,58,67-78
 12. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kalibracja współczynników częściowych dla istniejących konstrukcji", 2011,58,81-88
 13. Abramczyk J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Geometryczne kształtowanie segmentowych przekryć powłokowych z płaskich arkuszy blachy trapezowej", 2011,58,19-30
 14. Pietrucha-Urbanik K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Infrastruktura wodociągowa w województwie podkarpackim w latach 1995-2008.", 2011,58,257-269
 15. Abramczyk J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Geometryczne kształtowanie pasmowych przekryć powłokowych z płaskich arkuszy blachy trapezowej", 2011,58,7-18
 16. Trojnar K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Fundamenty hybrydowe w budownictwie komunikacyjnym.", 2011,58,387-398
 17. Rybka A., Rybka S., Jaworski J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Budynek biurowy w konstrukcji stalowej", 2011,58,315-322
 18. Kozłowski T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Dom dostępny - międzynarodowe spojrzenie na jednorodzinne budownictwo ekonomiczne", 2011,58 (276) ,203-214
 19. Wilk K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Badania odkształcalności gruntów madowych", 2011,3,93-100
 20. Stankiewicz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza stalowych belek narażonych na zwichrzenie metodą elementów skończonych", 2011,58,395-404
 21. Dziopak J., Hypiak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza wpływu przyrostu powierzchni zlewni na poszukiwaną pojemność zbiornika wielokomorowego", 2011,58,35-47
 22. Czarnota J., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Polańczyku w aspekcie ochrony Zbiornika Solińskiego.", 2011,58,157-170
 23. Dziopak J., Hypiak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza metodologii wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej", 2011,58,21-34
 24. Buda-Ożóg L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza porównawcza zmiany parametrów modalnych belek żelbetowych o różnych poziomach wytężenia na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych", 2011,58,9-20
 25. Czarnota J., Masłoń A., Tomaszek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Anaerobowe oczyszczanie ścieków.", 2011,58,171-187
 26. Pietrucha-Urbanik K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Analiza awaryjności podsystemu dystrybucji wody miasta Krosna.", 2011,58,259-266
 27. Trojnar K., "WIADOMOŚCI PROJEKTANTA BUDOWNICTWA", "Fundamenty hybrydowe", 2011,3,10-13
 28. Gosztyła M., Socha A., "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION", "Przemiany przestrzenne oraz architektoniczne wzgórza św. Michała w Jarosławiu", 2011,29,42-58
 29. Rak J., "TECHNOLOGIA WODY", "Ocena walorów uzdrowiska Podkarpacia przez kuracjuszy i turystów.", 2011,3,19-21
 30. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS", "Failure risk analysis in the water supply sector management", 2011,185-195
 31. Nazarko P., Jurek M., Ziemiański L., "SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING", "Nondestructive Tests of Laboratory Models Based on Elastic Waves Measurements and Artificial Neural Networks", 2011,2,75-84
 32. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., "SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING", "Analysis of failures of the Krosno water network.", 2011,2,93-100
 33. Janas L., Kozłowski A., Klich R., "SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING", "Experimental tests of steel column to concrete wall connection.", 2011,63-74
 34. Rak J., Studziński A., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "Safety of public water supply. III", 2011,5,26-27
 35. Rak J., Studziński A., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "Safety of public water supply. II", 2011,4,24-25
 36. Rak J., Studziński A., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "Safety of public water supply. I", 2011,3,24-25
 37. Siwowski T., "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA", "Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń zgrzewanych tarciowo FSW w pomostach aluminiowych.", 2011,3,15-24
 38. Rak J., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "How to prevent pollution of the water environment cz.1", 2011,1,20-21
 39. Rak J., "RINOK INSTALACIJ LWÓW", "How to prevent pollution of the water environment cz.2", 2011,2,27-29
 40. Konkol J., Pleban K., "PRZEGLĄD BUDOWLANY", "Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na skuteczność napowietrzania betonów", 2011,11,38-43
 41. Nowak K., Czarnik G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Współpraca układu mikrokogeneracji (mCHP) z centralą dachową", 2011,2009/2010,267-278
 42. Kalda G., "PRACE NAUKOWE NIKOŁAJEWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU", "Wpływ związku komórkowego na zdrowie człowieka.", 2011,163,94-96
 43. Rybak-Wilusz E., Śliwa K., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Współczesne instalacje słoneczne do ogrzewania wody basenowej", 2011,2009/2010,173-185
 44. Kotlarczyk M., Marcinów E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wentylacja grawitacyjna wspomagana energią słońca. Systemy wentylacji. Cz. 1.", 2011,2009/2010,211-220
 45. Kotlarczyk M., Marcinów E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wentylacja grawitacyjna wspomagana energią słońca. Projektowanie wstępne systemów wentylacji grawitayjnej. Cz. 2.", 2011,2009/2010,221-234
 46. Długa K., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "System wentylacji z adsorpcyjnym osuszaniem powietrza", 2011,2009/2010,146-168
 47. Iwan B., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Uzgodnienie danych obliczeniowych klimakonwektorów wentylatorowych uzdatniających powietrze recyrkulacyjne systemu klimatyzacji z danymi producenta", 2011,2009/2010,147-168
 48. Rybak-Wilusz E., Sawicka P., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Struktura zasobów energii słonecznej w Polsce", 2011,2009/2010,161-171
 49. Czerniecka A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu zaopatrzenia w ciepło dla budynku kawiarni z wykorzystaniem kotła i kolektora słonecznego firmy De Dietrich", 2011,2009/2010,91-104
 50. Pisarev V., Czarnik G., Pawłowski R., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu wentylacji domu jednorodzinnego z wykorzystaniem wymiennika ciepła gruntowo-powietrznego firmy PRO-VENT", 2011,2009/2010,279-291

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności