Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kamycka A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem pakietu w.w.w.RETScreen. Net. Cz.2", 2011,2009/2010,189-196
 2. Chmioła D., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu wentylacji domku jednorodzinnego z zastosowaniem gruntowego rurowego wymiennika ciepła firmy REHAU", 2011,2009/2010,39-50
 3. Kamycka A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła współpracującej z kotłem gazowym. Cz. 1.", 2011,2009/2010,179-188
 4. Strug R., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie instalacji chłodniczej dla systemu klimatyzacji", 2011,2009/2010,303-314
 5. Chowańska W., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przykładowe projektowanie systemu klimatyzacji z wykorzystaniem centrali Kampmann", 2011,2009/2010,51-60
 6. Czachor P., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przygotowanie ciepłej wody dla myjni samochodowej przy użyciu gruntowej pompy ciepła", 2011,2009/2010,79-90
 7. Haba A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie wybranych systemów wentylacji hal krytych pływalni dla okresu zimowego z wykorzystaniem wykresu i-x powietrza wilgotnego. Cz.II.", 2011,2009/2010,136-146
 8. Haba A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie wybranych systemów wentylacji hal krytych pływalni dla okresu letniego z wykorzystaniem wykresu i-x powietrza wilgotnego. Cz.I.", 2011,2009/2010,121-134
 9. Jagielska M., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła odbierającej ciepło z pomieszczenia gospodarczego budynku jednorodzinnego", 2011,2009/2010,169-178
 10. Młynarska A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemów wentylacji z ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego. Cz. I.", 2011,2009/2010,235-252
 11. Młynarska A., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projektowanie systemów wentylacji z ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego z zyskami wilgoci w pomieszczeniu. Cz. II.", 2011,2009/2010,253-266
 12. Borowiec S., Czarnik G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mikrokogeneracja dla budynków jednorodzinnych", 2011,2009/2010,25-38
 13. Kiełbowicz G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Porównanie systemów ogrzewania pomieszczeń z zastosowaniem energii elektrycznej i pompy ciepła", 2011,2009/2010,197-210
 14. Wokurka J., Rybak-Wilusz E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Małe elektrownie wodne", 2011,2009/2010,331-342
 15. Wolański P., Proszak-Miąsik D., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ekonomiczne uzasadnienie pracy bloku gazowo-parowego EC Rzeszów - Załęże", 2011,2009/2010,343-356
 16. Baran E., Kopeć M., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Instalacja ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pompy ciepła i gruntowo-powietrznego wymiennika ciepła Awadukt Thermo", 2011,2009/2010,9-24
 17. Szarek R., Czarnik G., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza zastosowania układu kogeneracyjnego na przykładzie budynku uczelnianego", 2011,2009/2010,315-330
 18. Sawicka P., Rybak-Wilusz E., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę w domu studenckim Promień Politechniki Rzeszowskiej z wykorzystaniem energii słonecznej", 2011,2009/2010,293-302
 19. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., Koszelnik P., Czerwieniec E., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Methane and carbon dioxide fluxes at the sediment-water interface in Reservoirs", 2011,1,81-86
 20. Czachor P., Pisarev V., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza ekonomiczna doboru pompy ciepła dla systemu ogrzewania pomieszczeń", 2011,2009/2010,61-78
 21. Słyś D., Dziopak J., "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES", "Development of mathematical model for sewage pumping-station in the modernized combined sewage system for the town of Przemyśl", 2011,3,743-753
 22. Dziopak J., Hypiak J., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Zbiornik infiltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych - innowacyjne udoskonalenia na tle stosowanych rozwiązań", 2011,5-6,26-29
 23. Tchórzewska-Cieślak B., "OCHRONA ŚRODOWISKA", "Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej", 2011,1,35-40
 24. Dziopak J., Hypiak J., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Zbiornik infiltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych", 2011,1,60-63
 25. Dziopak J., Stec A., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Urządzenie do podczyszczania wód opadowych", 2011,5,50-51
 26. Sobala D., "MOSTY", "Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7 i metody opisanej w PN-83/B-02482", 2011,6,54-56
 27. Dziopak J., Stec A., Słyś D., "NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE", "Rurowy zbiornik retencyjny ścieków deszczowych", 2011,2,62-64
 28. Konkol J., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Wykorzystanie geometrii fraktalnej do oceny materiałów budowlanych", 2011,7/8,17-24
 29. Siwowski T., Zimierowicz A., "MOSTY", "Nowy most przez Bug w Małkinii", 2011,1,58-62
 30. Repo E., Warchoł J., Bhatnagar A., Sillanpaa M., "JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE", "Heavy metals adsorption by novel EDTA-modified chitosan-silica hybrid materials.", 2011,261-267
 31. Szyszka J., Lichołai L., Starakiewicz A., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Przegrody słonecznie aktywne - szczelinowa przegroda kolektorowo-akumulacyjna SPKA.", 2011,3,30-35
 32. Straż G., "INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA", "Badanie własności próbek preparowanych na bazie torfu naturalnego poddanych zagęszczeniu dynamicznemu", 2011,413-418
 33. Franczyk M., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Betony wysokowartościowe - projektowanie jakościowe i ilościowe", 2011,3,50-53
 34. Rybak-Wilusz E., Pruc K., "IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA", "Grubość izolacji przewodów ogrzewania powietrznego w aspekcie wymagań techniczno-prawnych i efektywności cieplnej budynków", 2011,1,72-75
 35. Sobala D., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wyznaczanie nośności pali wciskanych według Eurokodu 7", 2011,12,635-640
 36. Kuś S., Plewako Z., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wzmocnienie sprężaniem baterii silosów o kształcie "koniczynki"", 2011,9,463-466
 37. Siwowski T., Żółtowski P., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Wstępne badania efektywności wzmacniania belek żelbetowych sprężonymi taśmami CFRP", 2011,9,482-485
 38. Waszczyszyn Z., Ziemiański L., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Sztuczne Sieci Neuronowe w Mechanice Materiałów i Konstrukcji - Ostatnie Wyniki Badań", 2011,9,486-491
 39. Piekarski M., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Ruszty z belek krótkich podpierajcych się wzajemnie", 2011,9,470 -473
 40. Stankiewicz B., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Porównanie obliczania belek na zwichrzenie według normy PN-EN 1993-1-1", 2011,9,478-481
 41. Lichołai L., Gosztyła M., Krasoń J., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Rozwiązania więźb dachowych w zabytkowych obiektach pomocniczych Twierdzy Przemyśl.", 2011,9,467-469
 42. Sobala D., Tomaka W., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Pale prefabrykowane w fundamentach mostów.", 2011,7-8,412-414
 43. Hude F., Badawika G., Plewako Z., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Nowy system zbrojenia elementów ściskanych stalą o wysokiej wytrzymałości SAS 670/800", 2011,3,127-130
 44. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Zagrożenia i ryzyko w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,26,37-47
 45. Kozłowski A., Janas L., Klich R., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Badania zakotwienia słupów stalowych w ścianach betonowych", 2011,9,474-477
 46. Siwowski T., Żółtowski P., "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO", "Konstrukcja nowej kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie.", 2011,7-8,407-411
 47. Studziński A., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "ISKRZYNIA" w Krośnie.", 2011,26,247-256
 48. Gruca-Rokosz R., Koszelnik P., Tomaszek J., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Ocena stanu troficznego trzech nizinnych zbiorników zaporowych Polski południowo-wschodniej.", 2011,196-205
 49. Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "INŻYNIERIA EKOLOGICZNA", "Problemy wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wodnego w małych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,26,83-94
 50. Bajorek G., "INŻYNIER BUDOWNICTWA", "Polskie normy betonu", 2011,7/8,42-46

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności