Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Szyszka J., Lichołai L., Starakiewicz A., "INŻYNIER BUDOWNICTWA", "Aerożel w budownictwie", 2011,3,66-68
 2. Rak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Zagrożenia związane ze światowymi zasobami wód.", 2011,4,48-51
 3. Bolzon G., Buljak V., Maier G., Miller B., "INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING", "Assessment of elastic-plastic material parametres comparatively by three procedures based on indentation test and inverse analysis", 2011,6,815-837
 4. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Uwarunkowania eksploatacyjne wdrażania planów bezpieczeństwa wodnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.", 2011,7/8,64-67
 5. Rak J., Studziński A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ryzyko w eksploatacji sieci wodociągowej.", 2011,5,42-45
 6. Studziński A., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "Szczepańcowa" w Krośnie.", 2011,11/2011,58-62
 7. Stec A., Hypiak J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Modelowanie odpływu wód deszczowych z dachów zielonych w programie Storm Water Management Model", 2011,2,38-48
 8. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Ochrona i bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej.", 2011,11,55-57
 9. Rak J., Studziński A., Studziński J., "INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH", "Bezpieczeństwo eksploatacyjne wodociągów publicznych.", 2011,1,56-60
 10. Gajdek J., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "O geometrii budynków", 2011,8,40-43
 11. Masłoń A., Czarnota J., "FORUM EKSPLOATATORA", "Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przemyślu po modernizacji i rozbudowie obiektu.", 2011,56,68-72
 12. Rak J., Koszelnik P., Mucha M., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Wstępna ocena studni awaryjnych na terenie miasta Rzeszowa.", 2011,467-470
 13. Gruca-Rokosz R., Czerwieniec E., Tomaszek J., "ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING", "Methane emission from the Nielisz Reservoir", 2011,3,101-109
 14. Grabas M., Tomaszek J., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Gruca-Rokosz R., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Noxiousness of odours and processing with biopreparation.", 2011,3,17-25
 15. Tchórzewska-Cieślak B., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Matrix method for estimating the risk of failure in the collective water supply system using fuzzy logic.", 2011,3,111-118
 16. Bartoszek L., Tomaszek J., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Analysis of the spatial distribution of phosphorus fractions in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce dam reservoir complex.", 2011,3,5-15
 17. Tchórzewska-Cieślak B., "ELECTRONIC JOURNAL RELIABILITY &RISK ANALYSIS: THEORY&APPLICATIONS", "Fuzzy failure risk analysis in drinking water technical system.", 2011,1,138-148
 18. Bajorek G., "DROGI", "Błędy przy wbudowywaniu betonu", 2011,1,29-37
 19. Puszkarewicz A., "EKOLOGIA I TECHNIKA", "Zastosowanie mikrofiltracji w uzdatnianiu wody powierzchniowej.", 2011,4,231-237
 20. Rak J., Boryczko K., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Wybrane zagadnienia zawodności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej.", 2011,1S,179-190
 21. Babiarz B., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Zastosowanie metody dwuparametrycznej w ocenie ryzyka braku dostaw ciepła do odbiorców", 2011,1S,1-10
 22. Studziński A., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Ryzyko awarii przewodów rozdzielczych wodociągu Krosna.", 2011,1S,191-200
 23. Pietrucha-Urbanik K., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Gwarancja dostawy wody do spożycia na przykładzie miasta Rzeszowa.", 2011,1S,169-178
 24. Boryczko K., Rak J., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Rozważania metodyczne na temat oceny wiarygodności statystycznej wpływu długookresowego działania zanieczyszczenia wody na zdrowie konsumentów.", 2011,1S,21-31
 25. Tchórzewska-Cieślak B., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Aplikacja matematycznej teorii ewidencji do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej.", 2011,1S,201-210
 26. Kłos M., Waszczyszyn Z., "COMPUTERS & STRUCTURES", "Modal analysis and modified cascade neural networks in identification of geometrical parameters of circular arches", 2011,581-589
 27. Piątkowski G., Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Identification Problems of Recurrent Cascade Neural Network Application in Predicting an Additional Mass Location", 2011,3,217-228
 28. Kłos M., Sulewska M., Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Neural Identification of Compaction Characteristics for Granular Soils", 2011,18,265-273
 29. Waszczyszyn Z., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Artificial Neural Networks in Civil Engineering:Another five Years of Research in Poland", 2011,3,131-146
 30. Miller B., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Application of Neural Networks for Structure Updating", 2011,3,191-203
 31. Nazarko P., Ziemiański L., "COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES", "Application of Artificial Neural Networks in The Damage Identification of Structural Elements", 2011,3,175-189
 32. Babiarz B., "CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA", "Wpływ udziału różnych źródeł pokrywających potrzeby cieplne budynku na jego charakterystykę energetyczną.", 2011,5,186-189
 33. Babiarz B., Szymański W., "CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA", "Analiza zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym.", 2011,5,205-208
 34. Pękala A., Hycnar E., "BIULETYN PIG", "Minerały ciężkie w strefie kontaktu mezozoik/kenozoik w złożu węgla brunatnego Bełchatów", 2011,171-176
 35. Gąska P., "BIULETYN PIG", "Błąd dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i jego skutki dla budowy stoku narciarskiego w Przemyślu", 2011,49-52
 36. Rybak-Wilusz E., "BIULETYN INFORMACYJNO-TECHNICZNY RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PZITB", "Uprawnienia energetyczne w świetle obowiązujących przepisów prawnych", 2011,3,40-42
 37. Woliński S., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Global safety factor for nonlinear design of concrete structures", 2011,3,331-339
 38. Korzyńska K., "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA", "Zarządzanie relacjami z klientem w organizacjach posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001", 2011,686,327-338
 39. Wojtowicz W., "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA", "Model technicznej oceny konkurencyjności wyrobów ze stali.", 2011,686,239-249
 40. Stadnicka D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Symulacyjna linia montażowa do nauczania narzędzi lean manufacturing", 2011,83,261-271
 41. Stachowicz F., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Plastic flow parameters of brass sheets under uniaxial and biaxial tensile testing", 2011,83,53-62
 42. Kluz R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Optymalizacja parametrów konstrukcyjno-technologicznych modułowego stanowiska montażowego", 2011,83,55-61
 43. Frącz W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Optymalizacja skurczu wyprasek z wykorzystaniem wyników symulacji 3D", 2011,83,11-22
 44. Ciecińska B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Ocena skuteczności czyszczenia wiązką lasera powierzchni przed klejeniem", 2011,83,5-10
 45. Rogalski T., Wielgat R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Koncepcja sterowania samolotem lekkim za pomocą poleceń głosowych", 2011,83,87-102
 46. Mucha J., Witkowski W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Nośność wybranych rozwiązań połączeń nitowych podczas próby ścinania i rozciągania.", 2011,83 ,32-42
 47. Pieniążek J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Automatyka - wspomaganie czy zastępowanie człowieka?", 2011,83,75-86
 48. Trzepieciński T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA", "Genetic algorithms as an optimization tool of neural networks modelling friction phenomenon", 2011,83,63-72
 49. Miechowicz S., Śliwiński G., Fudali P., Kudasik T., Markowska O., Pacana J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ", "Wybrane aspekty modelowania skomplikowanych powierzchni swobodnych z użyciem 3 osiowej obrabiarki cnc - model fragmentu ubytku kości czaszki.", 2011,16,149-158
 50. Witek L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ", "Numeryczna analiza pola naprężeń oraz dynamiki rozwoju szczeliny zmęczeniowej w turbinie silnika lotniczego poddanej działaniu złożonego obciążenia", 2011,99,125-127

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności