Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II", 2012,59,222-232
 2. Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wykorzystanie w Polsce energii wiatru do oświetlania i ogrzewania..", 2012,59(4/12),49-57
 3. Wróbel K., Kubiszyn W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ zmian technologicznych w instalacji odprowadzania spalin na trwałość kominów stalowych", 2012,59,877-884
 4. Konkol J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie", 2012,59,213-222
 5. Konkol J., Prokopski G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego", 2012,59,422-430
 6. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Kokoszka W., Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Woda dla celów przemysłowych i ludności a ochrona środowiska", 2012,59,47-52
 7. Konkol J., Kobiałka P., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Właściwości wytrzymałościowe betonów wykonanych z jednoczesnym zastosowaniem dwóch dodatków pylastych: pyłu krzemionkowego i popiołu fluidalnego", 2012,59,415-422
 8. Demyati M., Kamel Z., Plewako Z., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "The dynamic analysis of the blast load in the petrochemical facilities according to ASCE by using FEM", 2012,59,25-34
 9. Siwowski T., Kulpa M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Walidacja modeli numerycznych typowych wiaduktów drogowych na podstawie badań.", 2012,59,411-418
 10. Raganowicz A., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "System klasyfikacji stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie Pforzheimer Modell", 2012,59,173-189
 11. Raganowicz A., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Statystyczno-stochastyczny model prognozowania stanu technicznego sieci kanalizacyjnych", 2012,59,155-172
 12. Skrzypczak I., Oleniacz G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Statystyczna analiza długości boków osnowy III klasy na przykładzie powiatu Krotoszyn w województwie wielkopolskim", 2012,59,305-312
 13. Kalda G., Smorąg A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Stan obecny sektora energetyki słonecznej w Polsce i prognoza jej wykorzystania w przyszłości.", 2012,59(4/12),59-68
 14. Rybka A., Szpytma M., Szpytma C., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Różne skale - różne metody. Zrónoważony rozwój na wybranych przykładach polskiej architektury", 2012,59,677-684
 15. Kalda G., Kliś K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rozwój małej energetyki wodnej na podkarpaciu.", 2012,59,91-102
 16. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu", 2012,59,182-188
 17. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rola betonu architektonicznego w realizacji obiektów budowlanych", 2012,59,61-68
 18. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Kokoszka W., Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw budowlanych", 2012,59,39-46
 19. Rabczak S., Proszak-Miąsik D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Real working condition of natural ventilation", 2012,59,659-668
 20. Wróbel K., Kubiszyn W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projektowanie konstrukcji na trwałość na przykładzie komina stalowego", 2012,59,365-372
 21. Woliński S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Projektowanie konstrukcji z betonu w obliczeniowych sytuacjach wyjatkowych", 2012,59,141-150
 22. Pełczyński J., Tomkowicz B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Problemy modernizacji obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej na przykładzie przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 13 w Kolbuszowej", 2012,59,777-788
 23. Raganowicz A., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Prognoza stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej na bazie modelu Markov'a", 2012,59,145-153
 24. Kadaj R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Problematyka numerycznego opracowania precyzyjnych sieci zintegrowanych z wykorzystaniem stacji ASG-EUPOS, na przykładach sieci realizacyjnych dla tras komunikacyjnych.", 2012,59,181-188
 25. Gosztyła M., Motyl B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Pierwsze realizacje stylu zakopiańskiego na Podkarpaciu", 2012,59,265-277
 26. Kadaj R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Pół-analityczne rozwiązanie bazowe typu "float" postprocessingu GPS.", 2012,59,169-180
 27. Wojnar A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena wpływu rozwiązań konstrukcyjnych węzłów śrubowych na projektowanie ram stalowych", 2012,59,281-288
 28. Skrzypczak I., Zientek D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena deformacji powierzchni na terenach górniczych.", 2012,59,339-346
 29. Kordana S., Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ocena efektywności zastosowania systemu odzysku ciepła ze ścieków w budynku jednorodzinnym", 2012,59,79-90
 30. Bichajło L., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Obserwacja drogi i związane z nią stany uwagi wzrokowej kierowców.", 2012,59,151-158
 31. Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O wyznaczeniu edometrycznych modułów ściśliwości gruntów słabonośnych na przykładzie namułu z Rzeszowa", 2012,59,85-92
 32. Straż G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "O przewodności hydraulicznej wybranego torfu z rejonu Rzeszowa", 2012,59,77-84
 33. Abramczyk J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Nowe możliwości i kształtowania formy przekrycia powłokowego wykonanego z blach trapezowych", 2012,59,299-308
 34. Kalda G., Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Możliwości zastosowania powietrznych kolektorów słonecznych w gospodarce polskiej.", 2012,59,365-372
 35. Kalda G., Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie.", 2012,59,361-364
 36. Kordana S., Słyś D., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w systemach kanalizacyjnych", 2012,59,67-78
 37. Skrzypczak I., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Modelowanie rozmyte oraz teoria ewidencji w określeniu ryzyka producenta i odbiorcy betonu towarowego.", 2012,59,259-266
 38. Stec A., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika rurowego. Cz. II. Fazy opróżniania", 2012,59,231-236
 39. Stec A., Dziopak J., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Model hydrauliczny zbiornika rurowego. Cz. I. Fazy napełniania", 2012,59,219-230
 40. Piekarski M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kształtowanie konstrukcyjne stropów rusztowych stalowych oraz zespolonych stalowo-betonowych", 2012,59,257-264
 41. Bukowska M., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Kamera termowizyjna narzędziem diagnostycznym w budownictwie", 2012,59,87-92
 42. Miller B., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Identyfikacja parametrów materiałowych w istniejących masywnych konstrukcjach betonowych na przykładzie dużych zapór wodnych", 2012,59,397-404
 43. Michalak E., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Inhibitory korozji w naprawach mostów żelbetowych.", 2012,59,241-248
 44. Rabczak S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Heat pump and greenhouse effect", 2012,59,121-132
 45. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Gwarantowany stopień dostępności usług wodociągowych.", 2012,59,167-175
 46. Kalda G., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Gospodarka odpadami promieniotwórczymi.", 2012,59(4/12),35-48
 47. Skrzypczak I., Oleniacz G., Kokoszka W., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Geodezyjne pomiary w badaniach konstrukcji inżynierskich i przemysłowych.", 2012,59,313-318
 48. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Failure analysis of the Krosno water network.", 2012,59,159-166
 49. Proszak-Miąsik D., Rabczak S., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Ekonomiczne aspekty systemów wytwarzania ciepłej wody wspomagane energią słoneczną dla budynków jednorodzinnych", 2012,59,637-644
 50. Rybak-Wilusz E., Pruc K., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Efektywność ekonomiczna zwiększenia grubości izolacji przewodów ogrzewania powietrznego", 2012,59,669-676

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności