Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Czasopisma
Lista publikacji w czasopismach

Lista publikacji w czasopismach (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pękala A., "GÓRNICTWO I GEOLOGIA", "Ocena stanu geochemicznego gleb miasta Przemyśl", 2012,2,197-205
 2. Oleniacz G., Skrzypczak I., "INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS", "Analiza długości boków poziomych osnów III klasy na podstawie danych z 56 powiatów.", 2012,1/II,181-188
 3. Gajdek J., "GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY", "Standardy na start", 2012,23-25
 4. Pękala A., "GÓRNICTWO I GEOLOGIA", "Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna skał przejściowych ze strefy kontaktu mezozoik-neogen w złożu węgla brunatnego "Bełchatów "", 2012,2,187-196
 5. Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Retrospekcja na temat ryzyka.", 2012,10,455-457
 6. Gruca-Rokosz R., Tomaszek J., Koszelnik P., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Studia nad pochodzeniem materii organicznej i zdeponowanej w osadach dennych zalewu Maziarnia na podstawie analizy elementarnej i izotopowej.", 2012,6,257-259
 7. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Awaryjność sieci wodociągowej Tarnowa.", 2012,10/2012,464-466
 8. Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Podstawy rozmytej analizy niezawodności w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę metodą drzew uszkodzeń.", 2012,10/2012,419-421
 9. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego.", 2012,10/2012,452-454
 10. Babiarz B., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Awaryjność elementów podsystemu dystrybucji ciepła", 2012,10/2012,402-404
 11. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody.", 2012,10/2012,450-452
 12. Rak J., "GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA", "Analiza pojęcia ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów wodociągowych.", 2012,4/2012,184-187
 13. Masłoń A., Kida M., "FORUM EKSPLOATATORA", "Ocena efektywności oczyszczalni ścieków komunalnych w Janowie Lubelskim.", 2012,63,66-71
 14. Słyś D., Stec A., "ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING", "Hydrodynamic modelling of the combined sewage system for the city of Przemyśl", 2012,38,99-112
 15. Masłoń A., Kida M., "FORUM EKSPLOATATORA", "Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Leżajsku przed modernizacją obiektu.", 2012,58,32-38
 16. Słyś D., Stec A., Zelenakova M., "ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S", "A LCC analysis of rainwater management variants", 2012,19,359-372
 17. Siwowski T., "DROGI I MOSTY", "Procedura oceny zmęczenia pomostów metalowych w obiektach mostowych.", 2012,1,53-79
 18. Siwowski T., "DROGOWNICTWO", "Czy w Polsce można projektować mosty drogowe wg Eurokodów?", 2012,2,39-47
 19. Borowiec A., Ziemiański L., "CZASOPISMO TECHNICZNE", "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji uszkodzenia w belkach – badania numeryczne i doświadczalne", 2012,8-M/2012,3-14
 20. Nazarko P., Ziemiański L., "COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE", "Novelty detection based on elastic wave signals measured by different techniques", 2012,19 (4),317-330
 21. Pisarev V., Czerniecka A., "CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA", "Projektowanie systemów wentylacji dwuprzewodowej z ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego", 2012,10,16-21
 22. Tchórzewska-Cieślak B., "CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS", "Urban water safety management.", 2012,26,201-206
 23. Pisarev V., Pasiak A., "CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA", "Klimatyzacja ze strefowymi nagrzewnicami i ogrzewaniem powietrznym na wykresach i-x powietrza wilgotnego", 2012,6,41-49
 24. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., "CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS", "Risk indicators of water network operation.", 2012,26,189-194
 25. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "BUDOWNICTWO, TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA", "Wykonywanie robót betonowych nareszcie unormowane - PN-EN 13670:2011. Zagadnienia dotyczące betonu", 2012,62-66
 26. Woźniak L., Rak J., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Wykorzystanie współczynnika hydrochemicznego w ocenie wód mineralnych i leczniczych uzdrowiska Wysowa-Zdrój.", 2012,6,16-20
 27. Marut R., Rak J., "BIULETYN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INZYNIERII ŚRODOWISKA PRZ", "Wykorzystanie współczynnika hydrochemicznego w ocenie wód leczniczych uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.", 2012,6,10-15
 28. Koszelnik P., Masłoń A., "AURA", "Zasady ochrony wód i racjonalizacja gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych o wielkości poniżej 2000 RLM (część 2).", 2012,14-18
 29. Koszelnik P., Masłoń A., "AURA", "Zasady ochrony wód i racjonalizacja gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych o wielkości poniżej 2000 RLM.(część 1)", 2012,10-13
 30. Zygmunt J., "ARCHIWUM INSTYTUTU INŻYNIERII LĄDOWEJ", "Właściwości betonów z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie krzemionkowego popiołu lotnego", 2012,357-364
 31. Jaremski J., "AMERICAN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH", "Application of the Joining Pile for Foundations on Expansive Clays and Rocks", 2012,10,53-58
 32. Woliński S., Pytlowany T., "ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING", "Evaluation of load values using the Gumbel model", 2012,2,199-208
 33. Niemiec W., Stachowicz F., Szewczyk M., Trzepieciński T., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA", "Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach małoobszarowych.", 2012,59,493-500
 34. Niemiec W., Stachowicz F., Trzepieciński T., "TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA", "Maszyny przeznaczone do zbioru wysokołodygowych roślin energetycznych na małych plantacjach", 2012,10-12
 35. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A., "PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW", "Badania zasięgu strugi oleju napędowego i wybranych paliw zastępczych.", 2012,274-279
 36. Kuszewski H., Jakubowski M., Jaworski A., Ustrzycki A., "PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW", "Badania porównawcze promieniowego rozkładu w strudze paliwa konwencjonalnego i paliw alternatywnych.", 2012,185-191
 37. Michalski J., "PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW", "Badania przyczyny zatarcia tłoków w długotrwałej próbie niezawodności silnika spalinowego.", 2012,224-230
 38. Michalski J., "PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW", "Analiza topografii powierzchni tulei cylindrowych współczesnego silnika wysokoprężnego.", 2012,209-223
 39. Zielińska E., "PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW", "Analiza procedur obliczania wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych.", 2012,125-132
 40. Krzemiński A., Jaworski A., "PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW", "Analiza możliwości wykorzystania przyczepności przez mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu.", 2012,157-161
 41. Shevelya V., Gladczenko A., Kijanica E., "PROBLEMS OF TRIBOLOGY", "Obiespieczenije iznosostojkosti filjernych reszotok granulirujuszczych ustrojstw.", 2012,64-66
 42. Shevelya V., Trytek A., Sokolan J., "PROBLEMS OF TRIBOLOGY", "Wlijanie termoobrabotki stali na formirowanije frikcjonnych swiaziej i ich dissipatywnyje swojstwa", 2012,6-14
 43. Reizer R., Pawlus P., "PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE", "Modeling of plateau honed cylinder surface topography", 2012,226,1564-1578
 44. Gladczenko A., Shevelya V., Zwierlin V., "PROBLEMS OF TRIBOLOGY", "Centrobierznaja biomietalizacja cilindrow dwuchczerwiacznych koniczeskich ekstruglerow", 2012,1,6-8
 45. Ziobro E., Ciecińska B., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie metody 5S przy frezarkach numerycznych w PPiH RESTOL Sp. z o.o.", 2012,2010/2011,105-112
 46. Małkowska D., Mazur T., Pacana A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie metod badań nieniszczących w procesie kontroli jakości złączy spawanych", 2012,2010/2011,63-73
 47. Gębuś G., Pacana A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Skrócenie czasu przezbrajania automatu szklarskiego IWP16 z wykorzystaniem metody SMED", 2012,2010/2011,39-48
 48. Makuch E., Pacana A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projekt wybranych elementów systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 dal firm PPHU Domel s.c", 2012,2010/2011,49-62
 49. Socha E., Ciecińska B., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projekt wdrożenia systemu KANBAN w PPiH RESTOL Sp. z o.o.", 2012,2010/2011,91-98
 50. Dronka A., Pacana A., "PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Projekt elementów systemu zarządzania BHP zgodnego z PN-N 18001 dla firmy "Pion" s.c", 2012,2010/2011,17-30

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności