Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2002)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Rak J., Kucharski B., "Historia wodociągu w mieście Rzeszowie", "VII vodecka Konferencja s medzinarodnou ucasy`ou pri prilezitosti 25, wyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50 wyrocia zalożenia Technickej univerzity w Kosicach. 22-24 maj. Kosice.", 2002,273-276
 2. Granops M., Kaleta J., Piech A., "Gospodarka wodno - ściekowa w zlewni rzeki Wisłok", "VII. vedecka konferenia s medzinaroudnou ucastou pri prlezitosti 25. vyrocia zalozenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach, 22-24 maja, Kosice", 2002,77-80
 3. Dziopak J., Neverova-Dziopak E., Słyś D., "Grawitacyjno-pompowe zbiorniki retencyjne w systemach kanalizacji.", "VIII Konferencja N-T "Infrastruktura podziemna miast, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 28-29 listopada", 2002,61-72
 4. Szymborski W., Tomaszek J., "Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Rzeszowa", "I Kongres Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, Lublin , 23-25.09", 2002,721-729
 5. Najdecki H., Pianowski L., Gałda M., "Geodetic measurements and determination of displacements of fundations and girders of constructions", "VII Vedecka konferencia pri prileżitosti 25 vyroćia zalożenia Stavebnej fakulty....", 2002,53-59
 6. Piekarski M., "GEOMETRY AS A PREDOMINANT FACTOR IN SHAPING OF SOME BUILDING STRUCTURES", "The 10 th International Conference on Geometry and Graphics, 28 July-2 August 2002, Kyiv, Ukraine", 2002,268-273
 7. Górski J., Warchoł R., "Future, zero-emission solutions of power plants", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou pri prilezitosti 25. vyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalożenia Technickey univerzity v Kosiciach, 2-24 maja Kosice", 2002,69-72
 8. Stankiewicz B., "Experimental tests of T-stub joints and refined finite element method computer model", "Third European Conference on Steel Structures, Coimbra, 19-20 September", 2002,927-936
 9. Kozłowski A., Ślęczka L., "Experimental analysis of Beam-to-column joints in steel storage pallet racks", "Third European Conference on Steel Structures, Coimbra, 19-20 September", 2002,897-906
 10. Szymański W., "Effects of periodic heat power decrement in the communal buildings", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou pri prilezitosti 25. vyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalożenia Technickey univerzity v Kosiciach, 2-24 maja Kosice", 2002,317-320
 11. Szymański W., Babiarz B., "Efektywność wytwarzania ciepła przy spalaniu odpadów drzewnych", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou pri prilezitosti 25. vyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalożenia Technickey univerzity v Kosiciach, 2-24 maja Kosice", 2002,311-315
 12. Szymański W., "Efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego w instalacjach budownictwa indywidualnego", "X International Conference, AIR CONDITIONING PROTECTION & DISTRICT HEATING 2002, Wrocław-Szklarska Poręba, 27-30 czerwca", 2002,613-618
 13. Bartoszek L., Koszelnik P., Tomaszek J., "Dynamika zmian fosforu w dopływach Zbiornika Solińskiego", "I Kongres Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, Lublin , 23-25.09", 2002,233-249
 14. Wróbel K., "Durability and strengthening of thin reinforced concrete elements in multi-flor apartment buildings", "COST Project C12 "Improving buildings quality by new technologies", Volos, 14-15 June,", 2002,
 15. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Drop in water consumption in the town Krosno - analysis of reliability as a tool in decision makin process", "VII vodecka Konferencja s medzinarodnou ucasy`ou pri prilezitosti 25, wyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50 wyrocia zalożenia Technickej univerzity w Kosicach. 22-24 maj. Kosice.", 2002,267-271
 16. Stojek Z., Ziemiański L., "Drgania parametryczne układu bryła-wibroizolatory", "XI Sympozjum Dynamiki Konstrukcji Rzeszów-Arłamów, 25-27 wrzesień", 2002,561-568
 17. Miller B., Ziemiański L., "Dostrajanie modeli matematycznych z eksperymentalną weryfikacją", "VII Vedecka konferencja s medzinarodnou ucastou 22-24 maj Kosice", 2002,225-228
 18. Miller B., Ziemiański L., "Dostrajanie matematycznych modeli konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych", "XI Sympozjum Dynamiki Konstrukcji Rzeszów-Arłamów, 25-27 wrzesień", 2002,449-456
 19. Skrzypczak I., "Dokładność geodezyjnych pomiarów przy badaniach dynamicznych ugięć mostów", "XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji", 2002,207-209
 20. Michalak E., Tężycki W., "Długoterminowa kontrola działania powłok ochronnych zawierającyhc migrujace inhibitory korozji", "XII Seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 11-12.06., Instytut Inzynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział Wielkopolski", 2002,164-170
 21. Tomaszek J., Czerwieniec E., Koszelnik P., "Denitryfikacja w ekosystemach zbiorników zaporowych", "I Kongres Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, Lublin , 23-25.09", 2002,287-299
 22. Tomaszek J., Czerwieniec E., "Denitrification and oxygen consumption in bottom sediments factors influencing rates of the processes", "4 th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, 12-16 Sierpień 2002 - Czeskie Budziejowice", 2002,346-349
 23. Tomaszek J., Koszelnik P., Czerwieniec E., "Czy denitryfikacja może być ważnym czynnikiem w retencji azotu w zbiornikach wodnych?", "I Kongres Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, Lublin , 23-25.09", 2002,251-256
 24. Dziopak J., "Cost effectiveness of multi-chamber storage reservoirs in the sewage systems", "VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Koszyce-Lwów-Rzeszów. Uniwersytet Techniczny w Koszycach. Koszyce 22-24 maja", 2002,49-52
 25. Papciak D., Kaleta J., Granops M., Zamorska J., "Clinoptylolite as bio-filter fillers", "5-th International Scientific and Technical Conference "Water Supply and Water Quality" Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, Gadańsk, czerwiec,", 2002,355-364
 26. Tomaszek J., Grabas M., "Carbon and Nitrogen Removal in Biofilm Reactors System with Raw Wastewater Stream Distribution", "II World Water Congress of the International Water Association, Kwiecień 7-12 2002 r, Melbourne, Australia", 2002,CD ROOM
 27. Trojnar K., "Badania modelowe fundamentu płytowo-palowego pod obciążeniem poziomym.", "XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN , Krynica, wrzesień , 2002", 2002,297-303
 28. Gąska P., "Badanie parametrów wytrzymałościowych gliniastych zwietrzelin fliszu karpackiego", "VII Vedecka Konferencia s medzinarodnou uczastou Koszycko-Lwowsko-Rzeszowska Koszyce 2002", 2002,59-62
 29. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J., "Badanie stałych materiałowych sklejki", "XLVIII Konferencja Naukowa "Krynica 2002" - Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Politechnika Opolska, 15-20.09", 2002,65-71
 30. Miller B., Ziemiański L., "Application of neural networks to the structural model updating", "World congres on computational mechanics 7-12 july, Vienna, Austria", 2002,315
 31. lęczka L., "Assessment of low cycle fatigue in welded connections based on local stress state", "COST Project C12 "Improving buildings quality by new technologies", Volos, 14-15 June,", 2002,
 32. Rak J., Wieczysty A., Tchórzewska-Cieślak B., Kucharski B., "Analysis of water supply system reliability in the town of Krosno.", "17-th National and 5-th International Scientific and Technical Conference "Water Supply and Water Quality" Gdańsk-Poznań, Gdańsk24-28.06.2002.", 2002,457-470
 33. Babiarz B., Rak J., "Analiza wstępna określania ryzyka w systemie zaopatrzenia w ciepło", "X International Conference, AIR CONDITIONING PROTECTION & DISTRICT HEATING 2002, Wrocław-Szklarska Poręba, 27-30 czerwca", 2002,29-36
 34. Niemiec W., Szymborski W., "Analiza pracy heliosuszarni", "I Kongres Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, Lublin , 23-25.09", 2002,567-573
 35. Słyś D., "Analiza oddziaływania zbiornika retencyjnego na kanał dopływowy i odpływowy zbiornika.", "23 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, "Budownictwo i inżynieria środowiska", Uniwersytet Zielonogórski 13-14 maja 2002 r. Zielona Góra.", 2002,197-202
 36. Kerste J., "Aktualny stan zabytkowego budownictwa drewnianego na Podkarpaciu", "VII Vedacka konferencia s medzinarodnou ucastou, Technicka univerzita v Kosicach, Stavebna fakulta, 22-24 maja", 2002,135-138
 37. Wróbel K., "Analiza nośności na ścinanie belek żelbetowych zbrojonych strzemionami ukośnymi", "VII Vedacka konferencia s medzinarodnou ucastou, Technicka univerzita v Kosicach, Stavebna fakulta, 22-24 maja", 2002,339-342
 38. Górski J., "1D analysis of the of flow of an air and technical gases in a high-pressure region.", "VII. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou pri prilezitosti 25. vyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalożenia Technickey univerzity v Kosiciach, 2-24 maja Kosice", 2002,73-76
 39. Sęp J., Kucaba-Piętal A., Cwanek J., "Wpływ rysy na głowie kości udowej na przepływ mazi w stawie biodrowym", "Mechanika w Medycynie 2002 , Politechnika Rzeszowska , Rzeszów", 2002,6,141-148
 40. Ziaja W., Sieniawski J., Motyka M., "Wpływ mikrostruktury na proces pękania dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V", "konf. "Tytan i jego stopy - przetwórstwo i zastosowanie w technice", Częstochowa-Podlesice, 14-16. 10, Politechnika Częstochowska", 2002,203-210
 41. Jaskólski J., Budzik G., "Wyznaczanie obciążenia cieplnego tłoka na stanowisku modelowym.", "Międzynarodowa konferencja Motoryzacyjna Autoprogres-Konmot, 21-24 maj, Pasym", 2002,65-70
 42. Batsch A., Porzycki J., "Zastosowanie układu CNC w wersji tokarkowej do sterowania szlifierką do wałków.", "Zbiór Prac XXV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej - Duszniki Zdrój , 11-14.09", 2002,75-80
 43. Rzucidło A., "Zdalne, bezinstalacyjne uruchamianie aplikacji Windows z wykorzystaniem serwerów Linux", "IX Konferencja Sieci Komputerowe, 11-14.06 Gliwice", 2002,23,77-86
 44. Tomczyk A., "Zintegrowany system pomiarowy dla lekkich samolotów z pośrednim systemem sterowania", "Mechanika w Lotnictwie ML- X 2002, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 3-5.06.2002, Kazimierz Dolny", 2002,421-431
 45. Bieniasz B., "Wpływ obecności stałych przegród w wirniku, z pofalowanych płytek, na konwekcyjną wymianę masy/ciepła regeneratora w warunkach wirowania.", "XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002, Warszawa", 2002,I,91-98
 46. Michalski J., "Wysokowydajne szlifowanie zębów kół zębatych walcowych metodą reishauera ściernicą z korundu spiekanego", "SAKON'02 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów-Przecław", 2002,211-220
 47. Szewczyk M., "Wpływ ściany bocznej na strukturę przepływu w kanale z turbulizatorami żeberkowymi", "XVIII Zjazd Termodynamików, Warszawa,2-6 września", 2002,IV,1185-1192
 48. Pieniążek J., "Wskaźnik wiarygodności wyniku pomiaru w systemie pomiarowym", "X Międzynarodowe Seminarium Metrologów "Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych",Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 22-24.10.", 2002,99-104
 49. Kopecki G., Tomczyk A., "Wykorzystanie systemów eksperckich do syntezy układów sterowania samolotem podczas podejścia do lądowania", "Mechanika w Lotnictwie ML- X 2002, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 3-5.06.2002, Kazimierz Dolny", 2002,321-330
 50. Strzelczyk P., "Wpływ pionowego gradientu wiatru na charakterystyki energetyczne turbiny wiatrowej", "VIII Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii , 15-17 maja Międzybrodzie Żywieckie", 2002,302-306

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności