Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2002)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J., "Transient temperature field in thick-film multilayer structures", "6th International Symposium"Microelectronics Technologies and Microsystems",Lvov, Ukraina, 20-22.11", 2002,458,256-261
 2. Hajder M., Mazurek M., Dymora P., "Topologie wirtualne wielowęzłowych sieci rozległych", "Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej; Poznań 23.04-24.04", 2002,197-211
 3. Hajder M., Bolanowski M., Paszkiewicz A., "The network product of the method generate great topology", "Sixth International Conference Soft Computing and distributed processing; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Rzeszów;24-25.06", 2002,1,1,139-141
 4. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., "Thermal modelling of thick-film microcircuits", "8-th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Cluj-Napoca, Rumunia,19-22.09.", 2002,162-164
 5. Jakubowska M., Golański D., Kaliński D., Hotra Z., "Thermal residual stresses in thick film structures resistor on dielectric-FEM analysis", "6th International Symposium"Microelectronics Technologies and Microsystems",Lvov, Ukraina, 20-22.11", 2002,458,32-37
 6. Buczek K., Kwater T., Szostek Z., Tejchman M., "The diagnostic of rectifier system with induction by artificial neutral network", "7th-International Modelling School of AMSE-UAPL, Lviv Polytechnic National University, Alushta-Ukraine, 12-17 September", 2002,39-46
 7. Cież M., Grzesiak W., Początek J., Zaraska W., Kalita W., Koprowski J., "Testing of High Value Resistors R vs. V Characteristics - Comparative Study", "XXVI Int. Conf. of International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS), IMAPS Poland Chapter,Warsaw 25-27 September", 2002,57-60
 8. Pelc L., Stec A., "Terminal operatorski systemu PSW/WWT-CAN", "Konf. Nauk.-Technicz. AUTOMATION'2002, Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Warszawa, 20-22.03.", 2002,375-381
 9. Dziuban E., "Temperature approach to akupuncture points research", "8 th International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, 19-21 june 2001, Berlin, Germany", 2002,2,1197-1202
 10. Dziuban E., Brydak K., "Termiczne efekty terapii igłowej", "Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych, IX Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Zaklad Metrologii i Systemów pomiarowych PRz., 23-25.10.2001", 2002,22,65-68
 11. Wyderka S., "Surge protective devices for low-voltage systems and their models", "International Carpathian Conference on EMC ICC'02, "Protection of Computer Systems against Electromagnetic Disturbances", .Polish Association of Theoretical and Applied Electrotechnics, Rzeszów-Łańcut, Poland, 19-20 September", 2002,II.1-6
 12. Jędrzejec B., Bembenik R., "Technologia hurtowni danych; transformacja i integracja danych w systemach sieciowych", "III Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Zakład Systemów Informacyjnych Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska, Kliczków k. Bolesławca, 19-20.09", 2002,193-203
 13. Kalita W., Potencki J., "Technika sensorowa w ośrodku rzeszowskim", "VII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06.", 2002,1,13-19
 14. Nizioł M., Wachta H., "Spójność iluminacji obiektów obejmujących wielkość styli architektonicznych", "Technika Świetlna '2002, XI Krajowa Konferencja Oświetleniowa z udziałem gości zagranicznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa, 6-8 listopada", 2002,135-146
 15. Kapuściński T., Szydełko W., Wysocki M., "Sterowanie urządzeniami w inteligentnym mieszkaniu za pomocą gestów rąk", "XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Uniwersytet Zieleniogórski, Zielona Góra 24-27.06", 2002,II,951-954
 16. Hanus R., "Statystyczna metoda pomiaru opóźnienia sygnałów losowych wykorzystująca analizę przebiegu fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy", "Zastosowania komputerów w elektrotechnice, Poznań/Kiekrz 22-24 kwietnia 2002, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej", 2002,1,369-372
 17. Wiechecka A., "Stany nieustalone w żłobkach maszyn elektrycznych", "IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, PTETiS, Istebna-Zaolzie, 19-22.10.", 2002,9-12
 18. Bajorek J., Gamracki M., "Some problems of digital signal processing for simulations of fast electromagnetic disturbances", "The XII International Conference on Electromagnetic Disturbances, Politechnika Kaunas, Palanga-Lithuania, 25-26 September", 2002,103-108
 19. Błąd G., Klepacki D., Potencki J., "Simulation of temperature distribution in thick-film sensors", "8-th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Cluj-Napoca, Rumunia,19-22.09.", 2002,34-37
 20. Drałus G., Świątek J., "Sieci neuronowe w modelowaniu złożonego obiektu chemicznego", "XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 24-27.06", 2002,825-830
 21. Rząsa J., "Składowe odkształcenia prądu wejściowego przekształtnika matrycowego", "VI Szkoła - konferencja, Elektrotechnika Prądy Niesinusoidalne, Instytut Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubiatów 11-13 czerwca.", 2002,267-272
 22. Masłowski G., Ziemba R., "Shielding of structures in the case of direct lightning strike", "International Conference on Lightning Protection, SEP, Kraków 2-6.09", 2002,562-567
 23. Grzesiak W., Maj T., Cież M., Zaraska W., Kalita W., Sabat W., "Selected problems of one-chip microcomputers applications in DC/AC converting circuits", "6th International Symposium"Microelectronics Technologies and Microsystems",Lvov, Ukraina, 20-22.11", 2002,458,13-19
 24. wider Z., "Redukcja błędów zaokrągleń w układzie sterowania niewrażliwym na zakłócenia periodyczne", "XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Uniwersytet Zieleniogórski, Zielona Góra 24-27.06", 2002,537-542
 25. Tabisz R., "Przemysłowe systemy pomiarowo-diagnostyczne, propozycja klasyfikacji i prognoza rozwoju", "Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM, Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii, Wrocław 8-12.09.2002, Politechnika Wrocławska", 2002,2,351-358
 26. Ziemba R., "Propagation of high frequency disturbances in underground conductors", "International Carpathian Conference on EMC, ICC02, Rzeszów 19-20.09", 2002,II.5.1-5
 27. Wałach T., "Properties of some hybrid microcircuit components in aspect of temperature measurements by infrared thermography", "XXVI International Conference of IMAPS, IMAPS Poland Chapter, Warszawa 25-27 September", 2002,225-230
 28. Bajorek J., "Propagation of electromagnetic disturbances over lossy ground", "International Carpathian Conference on EMC, ICC02, Rzeszów 19-20.09.", 2002,II.11.1-6
 29. Rylski A., Rylski B., "Propagacja błędów w obliczeniach pól temperatury", "IV Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 13-17 maja 2002, Krynica, organizator Zakład Metrologii AGH", 2002,309-316
 30. Hajder M., Bolanowski M., Paszkiewicz A., "Projektowanie topologiczne sieci WDM", "X Konferencja Sieci i systemy informatyczne; Politechnika Łódzka; Łódź; 17-18.10", 2002,1,2,77-89
 31. Hajder M., Dymora P., Mazurek M., "Projektowanie topologii transparentnych sieci optycznych", "Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej; Poznań 23.04-24.04;", 2002,183-195
 32. Grabowski F., Omiotek Z., "Pomiary wybranych parametrów ruchu w sieciach rozległych", "IX Konferencja Sieci Komputerowe;Politechnika Śląska; Zakopane; 11.06-14.06", 2002,23,2B,27-39
 33. Grabowski F., "Procesy 1/f w systemach rozproszonych", "IX Konferencja Sieci Komputerowe; Politechnika Śląska; Zakopane;11.06-14.06;", 2002,23,2A,143-153
 34. Hanus R., "Pomiar opóźnienia przy zastosowaniu charakterystyki fazowej wzajemnej gęstości widmowej mocy", "Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych, IX Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych PRz., 23-25.10.2001", 2002,22,93-98
 35. Kwolek B., "Pointing Arm-Posture Recognizing Using Stero Vision System", "Int. Conf. on Computer Vision and Graphics, Politechnika Śląska, Zakopane 25-29 September", 2002,464-473
 36. Wilk B., "Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną", "Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych, IX Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych PRz., Rzeszów 23-25 październik 2001", 2002,22,243-248
 37. Kwolek B., "Person Following, Obstacle Detection and Collision-Free Path Planning on Autonomous Mobile Robot with Color Monocular Vision", "8th IEEE Int. Conf. Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin 2-5.09.", 2002,971-978
 38. Nazarko J., Apanasewicz S., "On certain properties of magnetic field on the surface of a parabolic cylinder", "International Carpathian Conference on EMC "Protection of computer systems against electromagnetic distribances", Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Łańcut 19-20.09,", 2002,1,1,II.9-1- II.9-6
 39. Binkowski T., Buczek K., Rząsa J., "Oprogramowanie umożliwiające komputerowe sterowanie przekształtnika matrycowego przy zastosowaniu metody modulacji wektora przestrzennego", "Modelowanie i Symulacja '2002, II Krajowa Konferencja, Politechnika Warszawska, Kościelisko, 24-28 czerwca", 2002,1,269-276
 40. Apanasewicz S., "On certain from of the retarded potential to electric field calculation", "International Carpathian Conference on EMC "Protection of computer systems against electromagnetic distribances", Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Łańcut 19-20.09,", 2002,8.1-8.4
 41. atka M., "Ograniczenia zakresu sterowania w układzie tyrystorowego prostownika mostkowego 6T z dwoma dodatkowymi tyrystorami", "IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie OWD 2002, PTETiS, Istebna-Zaolzie, 19-22 października", 2002,14,4,239-244
 42. Tabisz R., "Ocena niepewności wyników sprawdzania dokładności wskazań podręcznych multimetrów cyfrowych", "Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych, IX Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych PRz., Rzeszów 23-25 październik 2001", 2002,22,201-206
 43. Masłowski G., "Ochrona urządzeń technicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - LEMP", "WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE - SYSTEMY REJESTRACJI I OCHRONY, KOŁO SEP przy PSE SA, BIELSKO-BIAŁA 5-7.06", 2002,137-145
 44. Apanasewicz S., "O niestacjonarnych przepływach śrubowych", "XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Politechnika Warszawska, Augustów, 23-26.09", 2002,CD ROM
 45. Gamracki M., "Numerical simulation of fast surges and influence of their shapes on the system output", "International Carpathian Conference on EMC, ICC02, Rzeszów 19-20.09", 2002,II.4.1-II.4.6
 46. Wachta H., "Nowa generacja odbłyśników zwierciadlanych opraw oświetleniowych pojazdów uprzywilejowanych", "Technika Świetlna '2002, XI Krajowa Konferencja Oświetleniowa z udziałem gości zagranicznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa, 6-8 listopada", 2002,307-320
 47. Wójcik W., Komada P., Kotyra A., Smolarz A., Hotra Z., Golec T., "Neural network controller for indyvidual pulverised coal burner", "6th International Symposium"Microelectronics Technologies and Microsystems",Lvov, Ukraina, 20-22.11", 2002,458,44-51
 48. Dmytryshyn R., Kubaszek A., "Multimethodical Approach for Generation of the Numerator and Denominator of the Transfer Function", "IV International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering”, Politechnika Warszawska, Zakopane 2-5.09", 2002,77-80
 49. Mazur D., Trojnar M., "Modelowanie wybranych zagadnień mechanicznych w izolatorach", "XI Międzynarodowe Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów-Arłamów, 25-27.09", 2002,436-440
 50. Dmytryshyn R., "Modified Feussner’s method", "7th INTERNATIONAL WORKSHOP ON SYMBOLIC METHODS AND APPLICATIONS IN CIRCUIT DESIGN, SMACD-2002, Politechnika w Bukareszcie, Sinaia 10-11.10, Rumunia", 2002,47-52

poprzednia45678910nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności