Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kaleta J., Piech A., "Zastosowanie złoża Crystal- Right - 100 w uzdatnianiu wód podziemnych", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań, 5 -8 wrzesień", 2004,631-638
 2. Górski J., "Zawory sprężarek chłodniczych - konstrukcja, eksploatacja", "III Ogólnopolska Konferencja Techniczna nt. Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju, Warszawa 26 - 27 października", 2004,24 - 31
 3. Kucharski B., "Zastosowanie ultradzwiękowej dezintegracji osadu czynnego nadmiernego.", "XIV Konferencja N-T "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej" Politechnika Częstochowska, Częstochowa 27-28 września", 2004,248-257
 4. Jaremski J., Gryz G., "Zastosowanie popiołów lotnych z Elektrociepłowni Rzeszów do poprawy właściwości geotechnicznych gruntów lessowych", "Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesor Krystyny M. Skarżyńskiej "Zastosowanie odpadów przemysłowych i geosyntetyków w budownictwie ziemnym", Kraków, 28 września", 2004,139-148
 5. Siwowski T., "Zastosowanie lekkich dźwigarów zespolonych w budownictwie mostowym", "L Jubileuszowa Konferencja Naukowa KIL iW PAN i KN PZiTB "Krynica 2004", Warszawa - Krynica, wrzesień", 2004,299-306
 6. Rak J., Wieczysty A., "Zastosowanie metody Bayesa w ocenie niezawodności podsystemu dystrybucji wody.", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań 2004.", 2004,631-642
 7. Rak J., Kucharski B., "Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych.", "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, WBiIS Politechniki Koszalińskiej, Koszalin - Łazy 7-9.06.", 2004,268-279
 8. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Zagrożenia i skutki ulatniania się gazu ziemnego.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - NiezawodnoSC - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,413-420
 9. Siwowski T., "Wykorzystanie stopów aluminium do budowy kładek dla pieszych.", "V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości", Wrocław, grudzień; Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławj, Gener. Dyr. Dróg Kraj. i Autostrad, Związek Mos", 2004,366-375
 10. Gajdek J., i inni ., "Wymiarowanie budynków na mapach do celów projektowych", "Geodezja - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce Warszawa 2004", 2004,57-67
 11. Warchoł J., Proć A., Prokop W., "Wprowadzenie do modelowania procesów wymiany jonowej", "III Sympozjum Koła Naukowego "EKOFILIA" - Międzynarodowa Konferencja "Nauka i Technika w Ochronie Środowiska" Cieplice, 22-23 styczeń", 2004,147-153
 12. Jaremski J., Czudec G., "Wpływ zmian parametrów wytrzymałościowych zwietrzeliny fliszu karpackiego na powstawanie osuwisk ze szczególnym uwzględnieniem osuwiska w Tyrawie Wołoskiej", "XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Zakopane 14-19 marca 2004", 2004,381-389
 13. Pełczyński J., "Wpływ układu funkcjonalno-konstrukcyjnego budynku biurowego na zużycie energii dla celów ogrzewania", "VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię" ENERGODOM 2004, Kraków-Zakopane, 11-13 października", 2004,183-191
 14. Kaleta J., Chmielarz B., Grabarz E., "Wpływ wstępnego ozonowania na jakość wody w SUW Zwięczyca", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań, 5- 8 wrzesień", 2004,619-630
 15. Szyszka J., Starakiewicz A., Lichołai L., "Wpływ transparentnego dachu na temperaturę pomieszczenia", "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię - ENERGODOM' 2004, organizator Politechnika Krakowska, Kraków - Zakopane,11-13 października 2004 r.", 2004,339-346
 16. Słyś D., "Wpływ komory przepływowej na funkcjonowanie wielokomorowych zbiorników w systemach kanalizacji grawitacyjnej.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,369-380
 17. Trojnar K., "Wpływ cech podłoża płyty na przemieszczenia fundamentu płytowo-palowego obciążonego poziomo", "II Problemowa Konferencja Geotechniki "Współpraca budowli z podłożem gruntowym" Komitet Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Politechnika Białostocka, Białowieża , 17-18 czerwiec", 2004,243-252
 18. Bajorek G., Kerste J., Plewako Z., "Wpływ czasu i dwukrotnej zmiany lokalizacji na stan techniczny zabytkowego drewnianego kościółka w Wietrznie", "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowtch, Wrocław - Zamek Kliczków, PZITB Oddział Wrocławski, 9-11 grudnia 2004,", 2004,59-66
 19. Bichajło L., "Własności użytkowe mostów w ocenie badanych kierowców.", "II Sympozjum Naukowo-Techniczne "Diagnostyka i badania mostów" , Opole 9-11 kwietnia, Politechnika Opolska Wydział Budownictwa , Zakład Konstrukcji Mostowych", 2004,129-134
 20. Wróbel K., Kubiszyn W., "Using comfort improvement of large panel apartment buildings taking as an example two buildings located on housing development in Rzeszow", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Geteborg, 14-16 October 2004,", 2004,1-9
 21. Papciak D., "Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie biofiltracji.", "VI International Scientific and Technical Conference "Water supply and water quality", Poznań 5-8 wrzesień", 2004, 721-728,
 22. Bieniek Z., "THE NEW GEOMETRICAL CONCEPTION OF TENSEGRITY EXTENDER", "IASS 2004 SYMPOSIUM MONTPELLIER "SHELL AND SPATIAL STRUCTURES FROM MODELS TO REALIZATION" September 20-24, 2004, Montpellier, France", 2004,392-393
 23. Rybka A., "The needs table-questionaire. About problems -needes-solutions", "COST C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", 15-16 October, Szwecja", 2004,1-4
 24. Jaremski J., "The influence of changes of weathering water content on the formation of landslides in the Carpathian Flysch", "9th Australia New Zeland Conference on Geomechanics, Auckland - February 2004", 2004,419-425
 25. Bieniek Z., "THE DOME-SHAPED POLYHEDRA WITH RHOMBIC FACES", "Local Seminar OF IASS POLISH CHAPTER "LIGHTWEIGHT STRUCTURES in CIVIL ENGINEERING" Warsaw-Częstochowa, 3 December, 2004", 2004,33-36
 26. Rybak-Wilusz E., Mitosek M., "The experimentally test of the localcavitation in the pipes", "XIV medzinarodna vedecka konferencja nt. Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin, Zilinska Univerziyta, Zilina 28.04 - 30.04", 2004,127 - 132
 27. Rybka A., "The future of existing buildings. Example of modernization of existing multi-storey, family large panel building", "COST PROJECT C12 "Improving buildings' structural quality by new technologies" , 9-11 September, Biel - Szwajcaria", 2004,1-6
 28. Puszkarewicz A., Kaleta J., "Technological tests of selected underground waters in Podkarpackie Province", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań, 5-8 wrzesień", 2004,737-746
 29. Rybka A., Ostafijczuk A., "Tendencje w kształtowaniu współczesnej bryły sacrum", "V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo sakralne i monumentalne '2004", 6-7 maja", 2004,323-330
 30. Bieniek Z., "THE CUBIC CRYSTAL LATTICE AND QUASI-SPHERICAL POLYHEDRA", "Proceedings of VIIIth Seminar "GEOMETRY aND COMPUTER" Ustroń 15-17 June 2004", 2004,6-7
 31. Kozłowski A., Rybka A., Plewako Z., "Technical state of the envelopes in industrially constructed residential building in Poland", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Berlin, May 2004", 2004,1-8
 32. Łakota W., Tomaka W., "Szacowanie trwałości zmęczeniowej obiektów mostowych", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września", 2004,63-70
 33. Woliński S., Skrzypczak I., "Statystyczne kryteria zgodności wytrzymałości betonu o normalnym i logarytmiczno-normalnym rozkładzie wytrzymałości", "Konferencja Lwowsko-Rzeszowsko-Koszycka", 2004,363-373
 34. Jarominiak A., "Studnie fundamentowe", "II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów", 15-17 października, Politechnika Rzeszowska - Katedra Mostów.", 2004,62-70
 35. Jarominiak A., "State od the art budowy mostów łukowych na świecie", "II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne 15-17 października, Politechnika Rzeszowska - Katedra Mostów.", 2004,252-268
 36. Kozłowski A., Plewako Z., Rybka A., "State of the art of current non-traditional dwelling buildings in Poland", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Berlin, May 2004", 2004,1-15
 37. Kozłowski A., Kowalczyk R., Fonseca J., "Stability analysis of a steel roof truss", "8th Int. Conf. "Modern Building Materials, Structures and Techniques", IABSE Lithuanian Group, Vilnius, May 19-22,", 2004,251-252
 38. Jaremski J., "Some aspects of landslide in the Carpathian flysch area", "International Conference on Soil Nailing and Stability of Soil and Rock Engineering, Hohai University, Nanjing, China 21-22 września", 2004,105-112
 39. Bajorek G., Kapelko A., "Skuteczność domieszek w ochronie betonu dojrzewającego w warunkach zimowych", "XIX Konferencja Naukowo-Techniczna "Jadwisin 2004", Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Serock 26-28 maja 2004 r.", 2004,153-160
 40. Wróbel K., "Safety margin assessment of concrete and reinforced concrete elements in bending based on test results", "Proceedings of the Int. Conf. "Lifle Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures", Brno, November 9-11, Brno University of Technology", 2004,411-415
 41. Skrzypczak I., Woliński S., "Ryzyko związane ze stosowaniem statycznych kryteriów zgodności wytrzymałości betonu", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września", 2004,173-181
 42. Abramczyk J., "RULED SURFACES OF ANY TYPES AS THE MODELS FOR CORRUGATED BUILDING SHELLS", "IASS 2004 SYMPOSIUM MONTPELLIER "SHELL AND SPATIAL STRUCTURES FROM MODELS TO REALIZATION" September 20-24, 2004, Montpellier, France", 2004,280-281
 43. Abramczyk J., "RULED SURFACES AS THE MODELS OF THE DEFORMED PROFILED METAL SHEETS OF BUILDING SHELLS", "9th International Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "CURRENT ISSUES OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" Rzeszów, 3-4 September 2004, Part 1 - Civil Engineering", 2004,11-18
 44. Bukowska M., "Relation beetwen emission pollutants and munucipal heating plants efficience", "XIV medzinarodna vedecka konferencja nt. Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin, Zilinska Univerziyta, Zilina 28.04 - 30.04", 2004,175 - 181
 45. Pisarev V., Dowgaljuk W., Bredis N., "Przechowywanie pamiątek historii i kultury przy ciśnieniach mniejszych od atmosferycznego", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,291-296
 46. Sobala D., "Przepusty i mosty z blach falistych", "II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów", 15-17 października, Krasiczyn Politechnika Rzeszowska - Katedra Mostów", 2004,136-151
 47. Siwowski T., Sobala D., "Przebudowa mostu drogowego przez Wisłokę w Przecławiu", "XIV Seminarium nt. "Współczesne metody wzmacnianiai przebudowy mostów", Poznań, 8-9 czerwiec; Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski", 2004,249-257
 48. Tomaka W., Łakota W., "Prognozowanie rozkładów naprężeń konstrukcji mostowej przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo" PRz, Rzeszów, 3-4 września", 2004,415-422
 49. Bichajło L., "Problemy projektowania objazdów mostów czasowo wyłączonych z eksploatacji", "XI seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań 8-9 czerwiec, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski", 2004,21-26
 50. Rak J., Studziński A., "Profilaktyka obiektów systemu zaopatrzenia w wodę w świetle teorii niezawodności", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,329-336

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności