Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2004)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Reichhart A., "Principles of designing shells of profiled steel sheets", "Lightweight structures in Civil Engineering - Locla Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw-Częstochowa, 3 December 2004,", 2004,200-205
 2. Kucharski B., Rak J., "Problemy biologicznej defosfatacji w aspekcie zmian wymagań prawnych.", "XIV Konferencja N-T "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej" Politechnika Częstochowska, Częstochowa 27-28 września", 2004,225-236
 3. Rak J., Kucharski B., "Pojęcie gwarancji w systemie zaopatrzenia w wodę.", "VI Międzynarodowa Konferencja . XVIII Krajowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań czerwiec 2004.", 2004,643-654
 4. Pisarev V., Górski J., Bosak Ł., "Pozyskiwanie wody w sorpcyjnych systemach osuszania powietrza", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,297-304
 5. Kucharski B., "Oczyszczanie ścieków oraz gospodarka osadami ściekowymi na terenach gmin turystycznych.", "I Konferencja N-T w ramach programu "Błękitny San" pt. "Ochrona wód Sanu i jegop dorzecza" Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 6-7 marca 2004 r.", 2004,152-161
 6. Woliński S., "Ocena wpływu nadzoru na niezawodność elementów z betonu", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września 2004 r.", 2004,99-106
 7. Kozłowski A., "Obliczanie słupów ściskanych mimośrodowo wg EC3", "L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2004", 12-17 września", 2004,253-260
 8. Rak J., "Nowoczesne technologie ochrony środowiska.", "I Konferencja N-T w ramach programu "Błękitny San" pt. "Ochrona wód Sanu i jegop dorzecza" Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 6-7 marca 2004 r.", 2004,18-32
 9. Studziński A., "Niezawodność i bezpieczeństwo podsystemu dostawy wody w Tarnobrzegu", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,375-380
 10. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Niezawodność bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w gaz ziemny.", "XIII Międzynarodowa Konferencja N-T "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych" Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Rynia, 18-20 października", 2004,307-316
 11. Dziopak J., Słyś D., "New constructions of pump - gravitational storage reservoirs in the sevage systems.", "VII International Conference end Exhibition "Aquaterra" St. Peterssburg 15-17 June 2004.", 2004,59-62
 12. Rybka A., "Modernization of existing multi-storey family large panel building", "COST Project C12 "Improving buildings' structural quality by new technologies", Rzeszów, 23-24 kwietnia", 2004,1-12
 13. lęczka L., "Modelowanie trwałości zmęczeniowej fragmentu połączenia śrubowego", "Konferencja Naukowa "Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych", Kraków 22-23 kwietnia 2004 r., Politechnika Krakowska", 2004,275-282
 14. Słyś D., "Modelowanie hydrauliczne i matematyczne retencyjnych zbiorników grawitacyjno-pomowych.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - NiezawodnoSC - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,361-368
 15. Dziopak J., "Model działania zespolonego zbiornika wielokomorowego w procesie jego napełniania.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociagowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,318-330
 16. Dziopak J., "Model działania zbiornika retencyjnego z rurą dławicową w procesie napełniania.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,83-92
 17. Rak J., "Metoda identyfikacji struktur niezawodnościowych systemów komunalnych przez automat testujący.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,319-328
 18. Siwowski T., "Małe mosty ze stopów aluminium", "V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości", Wrocław, grudzień,; org: Instytut Inżynierii Lądowej Politech. Wrocław., Gener. Dyr. Dróg Publ. i Autostrad, Związek", 2004,358-365
 19. Rak J., "Metoda analizy barier zabezpieczeń do oceny ryzyka skażenia wody w podsystemie dystrybucji.", "XIII Międzynarodowa Konferencja N-T "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych" Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Rynia, 18-20 października 2004 r.", 2004,279-288
 20. Górski J., "Kryteria doboru czynnika do urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła", "XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane - Kościelisko 2-4 czerwca", 2004,175-184
 21. Reichhart A., "Konstrukcje stalowe dziś i jutro - przykłady kształtowania w nowych realizacjach", "XIX ogólnopolska Konferencja "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 25-28 Lutego 2004", PZITB", 2004,515-575
 22. Bajorek G., Kiernia M., "Kompleksowa kontrola procesu wytwarzania betonu towarowego oraz problemy związane z zapewnieniem jakości w świetle wymogów regulaminu znaku jakości SPBT "Dobry Beton"", "Konferencja "Dni Betonu", Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Wisła 11-13 pażdziernika 2004 r.", 2004,185-193
 23. Pisarev V., Kłosowicz W., "Klimatyzacja dwuprzewodowa z centralną obróbką oraz podgrzewaniem i chłodzeniem przewodowym powietrza w lecie", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,305 - 310
 24. Janas L., Łakota W., "Identyfikacja drgań elementów wiaduktu stalowego w celu ograniczenia hałasu.", "XIV Seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań -8-9 czerwiec, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski", 2004,117-124
 25. Januszewski B., "EXAMPLES OF GRAPHICAL REPRESENTATIONS REALIZED BY SUBSPACE PROJECTIONS WITH BUNDLE DISPERSED CENTRES", "Proceedings of VIIIth Seminar "GEOMETRY AND COMPUTER" Ustroń 15-17 June 2004", 2004,29-30
 26. Górski J., "Examination of characteristic points and curves in the dense gas area", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,93 - 100
 27. Tomaszek J., Gruca-Rokosz R., "Dysymilacyjne drogi redukcji azotanów w osadach dennych wybranych zbiorników zaporowych.", "V Konferencja Naukowo-Techniczna: "Ochrona i Rekultywacja Jezior", 11-13 maja 2004, Grudziądz.", 2004,223-232
 28. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Dynamiczna metoda oceny stanu belek żelbetowych", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska" PRz, Rzeszów, 3-4 września", 2004,33-40
 29. Bieniek Z., "DOME-SHAPED POLYHEDRA WITH RHOMBIC FACES AND TENSEGRITY EXTENDERS", "Local Seminar OF IASS POLISH CHAPTER "LIGHTWEIGHT STRUCTURES Iin CIVIL ENGINEERING" Warsaw-Częstochowa, 3 December, 2004", 2004,37-42
 30. Michalak E., Tężycki W., "Długoterminowe badania korozji zbrojenia w zarysowanych belkach żelbetowych naprawionych metodą iniekcji", "XIV seminarium Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań 8-9 czerwiec, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej , Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wie;lkopolski", 2004,179-186
 31. Zamorska J., Papciak D., "Diatomit jako wypełnienie filtru nitryfikacyjnego", "VI International Scientific and Technical Conference "Water supply and water quality", Poznań, 5-8 wrzesień", 2004,889-902
 32. Górski J., Rabczak S., "Critical flow function in an isentropic sonic flow of ozone-friendly refrigersants", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,101-107
 33. Kucharski B., "Dezodoryzacja w pompowniach kanalizacyjnych.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,206-212
 34. Koszelnik P., Tomaszek J., Sokół Z., Kryczka R., "Charakterystyka zbiornika zaporowego w Rzeszowie po trzydziestu latach eksploatacji.", "V Konferencja Naukowo-Techniczna: "Ochrona i Rekultywacja Jezior", 11-13 maja 2004, Grudziądz.", 2004,111-120
 35. Proszak-Miąsik D., Wójcik W., "Charakterystyka kompozytowego czujnika wilgotności na bazie PVA i Cu", "VIII Konferencja Naukowa nt. Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 27 - 30 czerwca", 2004,161 - 164
 36. Dziopak J., "Charakterystyczne fazy opróżniania zespolonego zbiornika wielokomorowego.", "V Konferencja N-T "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych" Ustroń, luty 2004 r.", 2004,343-356
 37. Jarominiak A., Trojnar K., "Bezpieczeństwo obiektów mostowych w aspekcie podpór", "Krajowa Narada Mostowa, generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Kielce", 2004,1-7
 38. Studziński A., "Bezpieczeństwo podsystemu dostawy wód podziemnych.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,369-374
 39. Jaremski J., "Badania parametrów geotechnicznych gruntów lessowych rejonu Rzeszowa", "Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcja - Budownictwo "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa", PRz, 3-4 września, Rzeszów", 2004,51-56
 40. Siwowski T., Łakota W., "Badania panelu pomostu aluminiowego pod obciążeniem dynamicznym", "Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB"Krynica 2004", Warszawa - Krynica 12-17 września", 2004,87-94
 41. Trojnar K., "Badania modelowe współpracy z podłożem fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo", "Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN , Komitet Nauki PZITB, 12-17 września , Krynica", 2004,265-272
 42. Trojnar K., "Badania modelowe nośności osiowej ścianek szczelnych", "II Problemowa Konferencja Geotechniki "Współpraca budowli z podłożem gruntowym", Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Politechnika Białostocka, Białowieża, 17-18 czerwiec", 2004,189-198
 43. Studziński A., Rak J., "Aplikacja metody krytyczności i oddziaływania uszkodzeń do oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę.", "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, WBiIS Politechniki Koszalińskiej, Koszalin - Łazy 7-9.06.", 2004,387-394
 44. Kalda G., Nester A., Sokolan K., "Analysis of solutions polluting water from etching printed circuit boards.", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,159-164
 45. Gąska P., "Analiza stateczności pewnego osuwiska drogowego metodą wsteczną", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, PRz, 3-4 września, Rzeszów", 2004,87-92
 46. Kozłowski A., "Analiza parametryczna nośności i sztywności pewnego typu węzła zespolonego", "Konferencja Naukowa "Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych", Kraków 22-23 kwietnia 2004 r., Politechnika Krakowska", 2004,155-162
 47. Rak J., Tułacz E., "Analiza opinii sondażu użytkowników wodociagów publicznych na temat przerw w dostawie wody", "X Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Cz. 2 Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska 3-4 września 2004 r. Rzeszów.", 2004,337-348
 48. Babiarz B., Szymański W., "Analiza funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło przy zmiennych warunkach zewnętrznych", "IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka nt. Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Rzeszów 3 - 4 września", 2004,11-16
 49. Niemiec W., "Agroturystyka i uzdrowiska", "Konferencja Naukowo-Techniczna "Sanitacja Wsi" ,Warszawa, 24 listopad", 2004,1-8
 50. Tchórzewska-Cieślak B., Typrowicz A., "Analiza awarii związanych z ulatnianiem się gazu ziemnego.", "I Ogólnopolska Konferencja N-T "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska" KMPSP w Koszalinie WBiIS Politechniki Koszlaińskiej, 7-9.06.2004 r.Koszalin-Łazy.", 2004,423-432

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności