Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bieniek Z., "ZŁOŻONE WIELOŚCIANY QUASI-POWIERZCHNIOWE", "VII Sympozjum z cyklu Nowe osiągniecia nauki i techniki w budownictwie "Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach fałdowych" Rzeszów, 3-4 lutego 2005", 2005,159-169
 2. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Zarządzanie ryzykiem w firmie wodociagowej.", "Miedzynarodowa Konferencja N-T nt. "Problemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w warunkach gospodarki rynkowej i wymogów Unii Europejskiej" AQUA S.A. Bielsko Biała. Szczyrk 5-7 października 2005 r.", 2005,143-154
 3. Dziopak J., "Założenia do modelowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji.", "IX Konferencja N-T "Infrastruktura podziemna miast" Politechnika Wrocławska, Wrocław 24-25 listopada 2005 r.", 2005,81-91
 4. Pianowski L., "Zagadnienia kompatybilności systemów informacji przestrzennej", "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna org. Katedra Geodezji PRz, Polańczyk 28-30.09.05", 2005,169-181
 5. Górski J., "Wykorzystanie techniki inwerterowej w systemach zaopatrzenia w ciepło i chłód.", "XVI Konferencja Ciepłowników. nt. "Ograniczanie zużycia energii w systemach grzewczych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Podkarpacki, MPEC Rzeszów, 3-5 marca 2005, Bystre.", 2005,99-106
 6. Papciak D., "Wpływ rodzaju wypełnienia na czas wpracowania filtrów nitryfikacyjnych", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,221-228
 7. Rak J., "Wskazania, odczyty i rozliczenia za zuzytą wodę.", "II Konferencja N-T "Błękitny San" "Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 21-23 kwietnia 2005 r.", 2005,175-188
 8. Starakiewicz A., Lichołai L., "Wpływ parametrów konstrukcyjnych przegród przezroczystych na ich izolacyjność cieplną", ""Fizyka budowli w teorii i praktyce", Politechnika Łódzka, ośrodek SŁOK k. Bełchatowa, 21-24.06", 2005,169-176
 9. Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "Wody mineralne występujące na zachodniej Ukrainie.", "III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r.", 2005,357-366
 10. Piekarski M., "WŁAŚCIWOŚCI SFEROIDALNYCH STRUKTUR PRĘTOWYCH O MINIMALNEJ LICZBIE RÓŻNYCH DŁUGOŚCI PRĘTÓW", "VII Sympozjum z cyklu NOWE OSIĄGNIĘCIA NAUKI I TECHNIKI W BUDOWNICTWIE "Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach fałdowych" Rzeszów, 3-4 lutego 2005", 2005,285-290
 11. Kaleta J., Puszkarewicz A., "Uzdatnianie wód podziemnych kwaśnych i miękkich", "Sympozjum "Hydroprezentacje VIII", NOT Katowice, Ustroń 31.05-02.06", 2005,319-326
 12. Abramczyk J., "WŁAŚCIWOŚCI BLACHY FAŁDOWEJ WYKORZYSTYWANE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH", "VII Sympozjum z cyklu Nowe Osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie "Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje z blach faldowych", PRz, Rzeszów, 3-4 luty", 2005,115-124
 13. Kaleta J., "Uzdatnianie wody po procesie odwróconej osmozy", "sympozjum "Hydroprezentacje VIII", NOT Katowice, Ustroń 31.05-02.06", 2005,227-240
 14. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D., "Usuwanie żelaza, manganu i związków azotowych z wód wgłębnych", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,187-194
 15. Rybka A., "Using MBT in transformation of multi-family prefabricated buildings", "COST C12 "Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies" , COST Action C12, 20-22 January, Innsbruck, Austria", 2005,409-416
 16. Puszkarewicz A., "Usuwanie zwązków ropopochodnych z roztworów wodnych w procesie koagulacji", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,271-278
 17. Rak J., Wieczysty A., "Ujęcia zatokowe ze zbiornikiem wody surowej - analiza niezawodnościowa.", "III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r.", 2005,299-308
 18. Woliński S., "Tolerable Risk in Civil Engineering", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical University of Kosice, 11-13 September", 2005,45-45 CD
 19. Warchoł J., "The research of ion exchange process", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,25-35
 20. Ziemiański L., "The use of neural networks in the parametric identification using dynamic responses-selected problems", "International Symposium on Neural Networks and Computing in Structural Engineering, Kraków 30 .06 -2 07", 2005,27-28
 21. Jaremski J., "The Proposal of Supplementary Investigations in Determination of Causes of Frost Heaves and Breaches Occuring the Roads of the Podkarpacie Region", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical Univ. Kosice, 11-13 Sept., Kosice", 2005,67-72
 22. Rybka A., Kozłowski A., Plewako Z., "The Polish Urban Building Envelopes. Problems and needs of the modernization of the Polish large-panel buildings.", "COST Action C16 "Improvement of urban building envelopes", Madera 4-5 November, Portugalia", 2005,1-8
 23. Piątkowski G., Ziemiański L., "The identification of the hole in plate using the changes of eigenfrequencies caused by the additional mass", "CMM-2005 Computer methods in Mechanics, Częstochowa, 21-24.06", 2005,265-266
 24. Miller B., Ziemiański L., "The identification of the load causing partial yielding in a beam on the basis of the dynamic characteristics", "CMM-2005 Computer methods in Mechanics, Częstochowa, 21-24.06", 2005,339--340
 25. Bajorek G., "The Effect of Cement Additive Cooperation in Self Compacting Concrete", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical University of Kosice, 11-13 September", 2005,CD
 26. Rak J., Studziński A., "The Chosen Problems of Rzeszów Water Supply System Exploitation", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,328-335
 27. Piątkowski G., Ziemiański L., "The detection and localization of an attached mass in plates", "Proceedings of the Third European Conference on STRUCTURAL CONTROL, Vienna, Austria", 2005,107-110
 28. Jaremski J., "The Analysis of Possibilities of Underground Waters Use for Water-Supply Needs of the Rzeszów Region", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical Univ. Kosice, 11-13 Sept., Kosice", 2005,264-267
 29. Miller B., Ziemiański L., "The application of eigenvalues and eigenforms in the assessment of the yielding state of a beam", "International Symposium on Neural Networks and Computing in Structural Engineering, Kraków 30 .06 -2 07", 2005,71-72
 30. Zientek D., i inni ., "Technologia generowania map pochodnych, w różnych skalach, na podstawie numerycznej mapy podstawowej", "VIII Dni Miernictwa Górniczego I Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń 15-17 czerwca 2005r.,Politechnika Śląska", 2005,465-474
 31. Kalda G., Tchórzewska-Cieślak B., "The Analysis of Eksposure of Environment to Radiaton.", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,274-279
 32. Kuś S., "Szybkie metody sprawdzania sił wewnętrznych w konstrukcji", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,129-148
 33. Słyś D., "Symulacja numeryczna działania zbiornika grawitacyjno-pompowego.", "XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN.Białowieża 06-07.06.2005 r.", 2005,299-308
 34. Kucharski B., Rak J., "Studies of Excess Sludge Disintegration Influenceon Biogas Production.", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,302-307
 35. Kozłowski A., "Structural system optimisation", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,45-50
 36. Woliński S., "Strut and tie design assisted by testing", "5th International Conference AMCM-2005, Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Politechnika Śląska, Gliwice-Ustroń, June 2005", 2005,141-142 CD
 37. Plewako Z., "Stiffness of beams prestressed with FRP tendons", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, Insbruck 20-22 January", 2005,457-462
 38. Plewako Z., "Stiffness of beams prestressed with FRP tendons", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,213-218
 39. Gajdek J., Zientek D., "Statystyka wdrożeń systemów map numerycznych", "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna organizator : 28-30 09.05 Katedra Geodezji PRz ,Polańczyk", 2005,45-55
 40. Tomaszek J., Koszelnik P., Bartoszek L., "Stężenie związków biogennych w dopływach zbiornika myczkowieckiego", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,787-795
 41. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Ryzyko awarii systemu zaopatrzenia w wodę.", "VIII Sympozjum N-T WOD-KAN-EKO 2005 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Kraków, 26-28 października 2005 r.", 2005,71-79
 42. Kozłowski A., "Shakedown of beams with semi-rigid joints", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,249-253
 43. Kuś S., Plewako Z., "Stal sprężająca jako wyznacznik trwałości konstrukcji sprężonych", "XXII Konferencja Awarie Budowlane, KILiW PAN, Szczecin-Międzyzdroje,17-20.05 2005", 2005,95-106
 44. Wróbel K., Kubiszyn W., "Retrofitting of RC structures taking as an example multi apartment gallery-access block of flats building", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,57-64
 45. Dziopak J., Słyś D., "Rozwiązania inzynierskie ograniczające ładunek zanieczyszczeń z kanalizacji.", "IX Konferencja N-T "Infrastruktura podziemna miast" Politechnika Wocławska, Wrocław 24-25 listopada 2005 r.", 2005,92-101
 46. Koszelnik P., Tomaszek J., "Retencja azotu w zbiorniku solińskim", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,543-551
 47. Kozłowski A., Ślęczka L., "Renovation and modernization of historical buildings - structural problems", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,35-44
 48. Siwowski T., "Przykłady zastosowań betonów niekonwencjonalnych w polskim mostownictwie.", "The proceedings of the International Conference Bridges, Kielce, 10-11 maj, organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów", 2005,49-59
 49. Janas L., "Przeglądy i ocena stanu technicznego istniejących obiektów mostowych.", "Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SITK Oddział w Rzeszowie i Katedra Mostów Politechniki Rzeszowskiej "DROGI i MOSTY SAMORZADOWE ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE", Rzeszów - Iwonicz Zdrój, 23-25 września", 2005,100-113
 50. Łakomy J., Kuś S., "Properties of Cement Mortars with Polypropylene, Glass and Basalt Fibers", "10th Scientific Conference Rzeszow-Lviv-Kosice, Technical University of Kosice, Koszyce 11-13 wrzesinia.", 2005,131-136

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności