Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kadaj R., "Problematyka przekształceń zasobów geodezyjnych i kartograficznych do układu 2000", "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna org. Katedra Geodezji PRz, Polańczyk 28-30.09.05", 2005,67-77
 2. Woliński S., "Probabilistic design and evaluation of composite-timber-concrete floor", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,467-472
 3. Warchoł J., i inni ., "Powierzchniowo modyfikowane zeolity naturalne - otrzymywanie i zastosowanie", "XXV Międzynarodowe sympozjum AQUA 2005 Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, Płock 9-10 czerwca", 2005,59-63
 4. Rybka A., Ostafijczuk A., "Prefabrication and Standarization in Residential Architecture in Poland (Podkarpacie) - Nowadays Problems", "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering, 10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice - Slovakia 11-13 September", 2005,163-168
 5. Kozłowski A., Kowalczyk R., "Porównanie rozwiązań układu konstrukcyjnego hali stalowej", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,235-244
 6. Tchórzewska-Cieślak B., "Podstawy niezawodności systemów balneotechnicznych.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,529-540
 7. Górski J., Rabczak S., "Optymalizacja parametrów pracy sprężarkowego układu chłodniczego z czynnikiem R 407C.", "XVI Konferencja Ciepłowników. nt. "Ograniczanie zużycia energii w systemach grzewczych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Podkarpacki, MPEC Rzeszów, 3-5 marca 2005, Bystre.", 2005,107 - 116
 8. Dziopak J., "Oddziaływanie zbiorników na retencję kanałową i wymiarowanie sieci kanalizacyjnej.", "XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet Inżynierii Środowiska PAN.Białowieża 06-07.06.2005 r.", 2005,415-430
 9. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Ocena stanu technicznego belek żelbetowych i wzmocnionych tasmami z włókna weglowego na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych", "51 Konferencja Naukowa Komitetu Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2005" Gdańsk-Krynica 12-17 września 2005r.", 2005,33-40
 10. Siwowski T., Sobala D., Żółtowski K., "Ocena nośności uszkodzonego kratownicowego dźwigara mostu kolejowego.", "XXII Konferencja Naukowo techniczna "Awarie budowlane 2005", Szczecin Międzyzdroje, 17-20 maj, organizator:Komitet Inzynierii Lądowej i Wodnej Pan, Komitet Nauki PZiTB, Instytut Techniki Budowlanej, Wydział Budown. i Architektury Politech. Szczecińs", 2005,511-520
 11. Kaleta J., "Ocena przydatności wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,179-187
 12. Górski J., Rabczak S., "Ocena sprawności egzergetycznej obiegu ziębniczego dla wybranych czynników chłodniczych", "XXXVII Dni Chłodnictwa Poznań 2005, nt.: Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, SIMP O/Poznań, SYSTHERM Sp. z o.o., Poznań 23 -24 listopada", 2005,95 - 106
 13. Rak J., "Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania SZW metodą grafów ryzyka.", "XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN.Białowieża 06-07.06.2005 r.", 2005,237-246
 14. Górski J., "O zachowaniu się gazów - krzywe idealne", "XIX Zjazd Termodynamików, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Politechnika Gdańska, Gdańsk - Sopot, 05 - 08 września", 2005,187-188
 15. lęczka L., "O problemach analizy i utrzymania wieżomasztów telefonii komórkowej", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,65-76
 16. Kuś S., Zalewski W., "O roli naprężeń głównych w kształtowaniu belek o zmiennej wysokości", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,73-90
 17. Jaremski J., "O niektórych aspektach budowy wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych na obszarze Bieszczad", "Konferencja Naukowa "Cywilizacja i Żywioły - wczoraj, dziś, jutro", Warszawa 17-18 listopada, 2005", 2005,
 18. Woliński S., "Nośność konstrukcji z materiałów i elementów o losowych właściwościach", "VII Sympozjum "Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 3-4 lutego", 2005,343-354
 19. Zamorska J., "Możliwości zastosowania biopraparatów w higienizacji osadów ściekowych", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września", 2005,1351-1357
 20. Piątkowski G., Ziemiański L., "Neural processing of experimental data in the problem of detection of concentrated mass at vibrating plate", "International Symposium on Neural Networks and Computing in Structural Engineering, Kraków 30 .06 -2 07", 2005,79-80
 21. Woliński S., "New technique of improving the cracking resistance of concrete walls in early age", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,717-724
 22. Rak J., Studziński A., "Model niezawodności i bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,485-492
 23. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., "Modele niezawodności bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem procesów Markowa.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,519-528
 24. Rak J., "Model awarii systemu zaopatrzenia w wodę typu efekt domina.", "II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inzynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r.", 2005,475-484
 25. Prokopska A., "Miejsce technologii ekologicznych w zrównoważonym rozwoju środowiska zbudowanego", "X Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", 21-24 czerwca, Łódź", 2005,119-126
 26. Kozłowski A., Pisarek Z., Stankiewicz B., Ślęczka L., "Mining subsidence effects on buildings", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities , COST C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,79-84
 27. Babiarz B., Rak J., "Metody matrycowe szacowania ryzyka związanego z dostawą ciepła", "XVI Konferencja Ciepłowników. nt. "Ograniczanie zużycia energii w systemach grzewczych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Podkarpacki, MPEC Rzeszów, 3-5 marca 2005, Bystre.", 2005,9-15
 28. lęczka L., "Low cycle fatigue tests and analysis of T-stub connections", "4th European Conference on Steel and Composite Structures: Research-Eurocodes-Practice, EUROSTEEL 2005, Maastricht", 2005,5-2: 147-154
 29. Kozłowski A., Kowalczyk R., "Material saving in framed structures related to proper choice of joint stiffness", "4th International Workshop "ADVANCES IN LIFE-CYCLE COST ANALYSIS AND DESIGN OF CIVIL INFRASTRUCTURE SYSTEMS", IABMAS, Cocoa Beach, Floryda, 8-11 May", 2005,317-324
 30. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., "Metoda szacowania ryzyka związanego z uszkodzeniami sieci wodociagowej.", "III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r.", 2005,291-298
 31. Piątkowski G., Ziemiański L., "Lokalizacja dodatkowej masy w układzie drgającej płyty", "XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów-Bystre 28-30 wrzesień, PAN, Katedra Mechaniki Konstrukcji PRz", 2005,311-318
 32. Kozłowski A., Rybka A., Plewako Z., "Light wet method of thermal insulation of external walls", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Antwerp, February 11-12, Belgium", 2005,www.costc16.org/index.php
 33. Jaremski J., "Issues of Dissipated Mercury Wastes", "International Symposium on Latest Natural Disasters - New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, September 5-8, 2005, Sofia, Bulgaria", 2005,CD 6 stron
 34. Kozłowski A., Pisarek Z., "Influence of the hole clearance on the bolted joints rotational characteristics", ""Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies", COST Action C12, Innsbruck, 20-22 January", 2005,639-646
 35. Dziopak J., "Inżinieryjnyje sistiemy. Ochrana okrurzajuszcziej sriedy.", "Miezdunarodnaja konfierinccija nauczno-prakticzieskaja Reconstruction Saint-Petersburg. Gosudarstwiennyj Architekturno-Stroitielnyj Uniwiersitet. Saint Petersburg 19-21 october 2005 r.", 2005,265-267
 36. Rybka A., Kozłowski A., Plewako Z., "Improvement of large-panel flats buildings - the needs", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes" Cypr, May 27-29, Nikozja", 2005,www.costc16.org/index.php
 37. Borowiec A., Ziemiański L., "Identyfikacja sztywności w układach belkowych na podstawie zmian parametrów modalnych wywołanych dodatkową masą", "XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji Rzeszów-Bystre 28-30 wrzesień, PAN, Katedra Mechaniki Konstrukcji PRz", 2005,19-24
 38. Miller B., Ziemiański L., "Identyfikacja obciążenia uplastyczniającego w ramie", "XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów-Bystre 28-30 września, PAN, Katedra Mechaniki Konstrukcji PRz", 2005,297-302
 39. Pianowski L., "Identification of Solid Points of Reference in Geodetic Network to Determining of Displacements", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical University of Kosice, 11-13 September", 2005,35-36
 40. Borowiec A., Ziemiański L., "Identification of damage in simple engineering structures using mass-dependent frequency changes and neural networks", "CMM-2005 Computer methods in Mechanics, Częstochowa, 21-24.06", 2005,267-268
 41. Górski J., Proszak-Miąsik D., "HumidityControl in the Air-Conditioned Rooms", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering" Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r.", 2005,252-257
 42. Woliński S., "General methodology for probabilistic analysis", "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action C12, Insbruck, 20-22 January", 2005,21-24
 43. Kozłowski A., "Guidelines for predesign of steel frames with semi-rigid joints", "4th European Conference on Steel and Composite Structures: Research-Eurocodes-Practice, EUROSTEEL 2005, Maastricht", 2005,4.10: 197-205.
 44. Woliński S., "Hazards and risk in structural engineering", "Second Int. Conference "Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means", University of Pardubice, 7-8 July,", 2005,403-410
 45. Siwowski T., "Fulll scale testing program of large- diameter multi- plate corrugated culverts made from aluminium plate.", "X International Conference "Aluminium 2005", Kliczków, 12-14 pażdziernika, organizator - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie.", 2005,1-17
 46. Wróbel K., Kubiszyn W., "Exploitational proplems in unadopted to weather local conditions building in Rzeszow", "COST Project C16 "Improving the quality of existing urban building envelopes", Antwerp, February 11-12, Belgium", 2005,www.costc16.org/index.php
 47. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Estimation of State of Reinforced Concrete Beams on the Basis of Dynamic Characteristics", "10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering", Technical University of Kosice, 11-13 September", 2005,CD - 8 stron
 48. Siwowski T., "Estetyczne aspekty kształtowania kładek dla pieszych ze stopów aluminium", "V Krajowa konferencja "Estetyka mostów", Warszawa, Popowo nad Bugiem, 20-22 kwietnia, organizator : Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Zwiazek Mostowców Rzeczypospolitej , Oddział Warszawski.", 2005,223-230
 49. Buda-Ożóg L., Łakota W., "Dynamiczna metoda oceny zmiany sztywności belek żelbetowych", "XII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji Rzeszów-Bystre 28-30 września", 2005,45-52
 50. Rak J., "Elementy kryzysowe w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę.", "III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r.", 2005,281-290

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności