Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Gębarowski M., "Zakres finansowego wsparcia udzielonego polskim porzedsiębiorstwom uczestniczącym w targach organizowanych na Ukrainie", "VI Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,51-52
 2. Witek L., "Wymiar społeczno-gospodarczy etnocentryzmu onsumenckiego w Polsce", "Miżnarodnoji Naukowo- Prakticznoj Konferencji "Dni Nauki", Zaporoże 5-6 październik 2006", 2006,1,27-28
 3. Wiażewicz J., "Współpraca przedsiębiorstw i ośrodków naukowych a rozwój regionów", "VI Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,82-83
 4. Chmiel S., Kamuda D., "Wpływ spożywania alkoholu na bezpieczeństwo ruchu drogowego", "Pierwszy Polski Kongres Drogowy "Lepsze drogi - lepsze życie" Warszawa 4-6.X.2006", 2006,145-152
 5. Filar W., "Wiedza i procesy edukacyjne jako czynniki umacniające pozycjękonkurencyjną każdego podmiotu.", "Snina 16-17 may 2006 Professionals training within national education innovation improvement.", 2006,143-149
 6. Hall H., "Wnioski z przeglądu realizacji projektu utworzenia europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego", "VI Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,179-180
 7. Gazda A., "Wewnętrzne i zewnetrzne audity jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego", "XVII Konferencja Międzynarodowa "SAKON 06", Rzeszów 2006", 2006,79-84
 8. Woźniak L., Ziółkowski B., Dziedzic S., "Uwarunkowania i potrzeba integracji przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w warunkach dominacji korporacji globalnych, [w:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja", "Integracja a globalizacja, Wrocław 22 - 23 maja 2006r.", 2006,2,586-592
 9. Adamczyk J., "Tieorija japonskogo menedżmenta i prieduprieżdżenie krizysnych saituacji", "Miżnarodnoji Naukowo- Prakticznoj Konferencji "Dni Nauki", Zaporoże 5-6 październik 2006", 2006,1,90-92
 10. Zatwarnicka-Madura B., "Trudności i zakłócenia w komunikacji interpersonalnej", "VI Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,177-178
 11. Szabajkowicz W., "The new approach in design of machining and assembling centers", "MECHANICS 2006", 2006,68,193-198
 12. Bal-Woźniak T., Woźniak M., "The Role of Social Capital in Ekonomic Innovativeness, [w:] Suczasni problemy innowacijnowo rozwitku dierżawi, pod red. I.L. Sazonieca", "Suczasni problemy innowacijnowo rozwitku dierżawi (Współczesne problemy innowacyjnego rozwoju państwa), Dnipropetrowsk, 26-27 października 2006", 2006,2,44-55
 13. Suraj-Sołtysiak M., Sołtysiak M., "Selected aspects of credit risk management.", "3rd International Conference "Managing and Modelling of Financial Risk", Ostrava 2006", 2006,327-332
 14. Szabajkowicz W., "Projektowanie procesów technologicznych z ukierunkowanym formowaniem jakości wyrobów", "TPP`2006 Projektowanie Procesów Technologicznych", 2006,375-382
 15. Suraj-Sołtysiak M., Sołtysiak M., "Segmentation of bank credit portfolio from the perspective of risk issue.", "3rd International Conference "Managing and Modelling of Financial Risk", Ostrava 2006", 2006,333-348
 16. Chmiel S., Kamuda D., "Prawne aspekty budowy dróg na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych", "Pierwszy Polski Kongres Drogowy, Warszawa 4-6.X.2006", 2006,269-276
 17. Szabajkowicz W., Grigorieva N., "Projektirowanie TP s naprawlennym formirowaniem kaczestwa izdeli", "Międzynarodowa Konferencja nt. Automatyzacja: problemy, ideii rozwiązania", 2006,32-34
 18. Piecuch T., "Polskie przedsiębiorstwa a procesy globalizacji, [w:] Rymarczyk J., Michalczyk W.(red), Integracja a globalizacja", "Integracja a globalizacja, Wrocław 22 - 23 maja 2006r.", 2006,2,126-135
 19. Gugnin O., "Politiczeskij rynok kak instytut tranzitiwnogo obsiesitwa: problemy opridielienia i riegulirowania", "Miżnarodnoji Naukowo- Prakticznoj Konferencji "Dni Nauki", Zaporoże 5-6 październik 2006", 2006,1,31-33
 20. Sudoł - Pusz J., "Plan działania dla Ukrainy-propozycje współpracy z Unią Europejską", "VI Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,178-179
 21. Witek L., "Perspektywy dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce", "VI Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,80-81
 22. Hajduk M., Ziółkowski B., "Norma ISO 14001 jako stymulator ekoinnowacyjności w aspekcie barier i ograniczeń otoczenia", "Ogólnopolska Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zrównoważony rozwój i systemowe zarządzanie ochroną środowiska. 17-18 X 2006, Ustroń-Zawodzie", 2006,168-173
 23. Gugnin O., "O krizisach w jewropie i sposobach ich predotrascienija", "I Miżnarodnoj naukowyj konferencji mołodoych uczenych "Socialno-Ekonomicznyj rozwytok Ukrainy", Melitopol 20 kwietnia 2006", 2006,4,120-121
 24. Proszak W., "Morfologia a własności dielektryczne monokryształu siarczanu trójglicyny wzrastającego w polu magnetycznym", "48 Konwersatorium Krystalograficzne Wrocław, 29-30 VI 2006", 2006,201
 25. Gugnin O., "Krizisy i markieting", "Miżnarodnoji Naukowo- Prakticznoj Konferencji "Dni Nauki", Zaporoże 5-6 październik 2006", 2006,1,192-194
 26. Wyrwa D., "Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie globalizacji [w:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja", "Integracja a globalizacja, Wrocław 22 - 23 maja 2006r.", 2006,2,614-620
 27. Kmiotek K., "Komunikowanie i zarządzanie zmianą kulturową w przedsiębiorstwach międzynarodowych [w:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja", "Integracja a globalizacja, Wrocław 22 - 23 maja 2006r.", 2006,1,499-507
 28. Bembenek B., "Instytucjonalny wymiar partnerstwa, [w:] Rymarczyk J., Michalczyka W. (red.), Integracja a globalizacja", "Integracja a globalizacja, Wrocław 22 - 23 maja 2006r.", 2006,1,70-81
 29. Bal-Woźniak T., "Instrumenti innowacijnosti w procesach zbliżennia riwniw rozwitku krain Jewropejskogo Cojuzy, [w:] Na schid ta piwdien wid UE: Problemi formubannia spilnogo jewropejskogo ekonomicznogo prostopu", "To the East and South from the EU: Problems of Formation of Common European Economic Area", 2006,59-71
 30. Hall H., "Instytucjonalne systemy zapewniania jakości kształcenia w Unii Europejskiej i w Polsce", "Miżnarodnoji Naukowo- Prakticznoj Konferencji "Dni Nauki", Zaporoże 5-6 październik 2006", 2006,1,85-87
 31. Nowakowski Z., Rajchel K., "Gmina kak odin iz institutow miestnowo samouprawlenja w Polsze", "Miestnoje samouprawlenja na sjele: opyt, problemy, reszenja - materjały Wsjerossyjskoj Nauczno-Prakticzeskoj Konferencji, 26-27.09.2006", 2006,88-93
 32. Ziółkowski B., "Globalne i regionalne ujęcie wpływu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na przedsiębiorstwo, (w:) Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja", "Integracja a globalizacja, Wrocław 22 - 23 maja 2006r.", 2006,2,649-655
 33. Kamiński M., Popek M., "Generalne i indywidualne akty bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym a problem ochrony prawnej ich adresatów", "Pierwzy Polski Kongres Drogowy, Warszawa, 4-6.X.2006", 2006,285-293
 34. Rajchel K., Nowakowski Z., "Efficient e-learning in enterprise Bases of strategic plan", "E-Europe, International conference on e-learning in education, 6.04.2006, Warszawa", 2006,29-37
 35. Suraj-Sołtysiak M., Sołtysiak M., "Bankruptcy risk in entrepreneurial activity.", "3rd International Conference "Managing and Modelling of Financial Risk", Ostrava 2006", 2006,321-326
 36. Proszak W., "Automatyczny układ do wyznaczania parametrów pętli histerezy dielektrycznej", "IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne Kraków - Zakopane 19-22 czerwca 2006", 2006,487-490
 37. Hall H., "Analiza makrootoczenia jako punkt wyjścia projektowania strategii marketingowej w niekomercyjnych instytucjach edukacyjnych", "Miżnarodnoji Naukowo- Prakticznoj Konferencji "Dni Nauki", Zaporoże 5-6 październik 2006", 2006,2,86-96
 38. Dzierwa A., Gałda L., Gałda B., "Zastosowanie idei inżynierii współbieżnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym", "Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie", 2006,I,343-349
 39. Łunarski J., Antosz K., "Utrzymanie ruchu wspomagane komputerowo - wymagamnia względem współczesnej informatyzacji", "Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie", 2006,146-151
 40. Pawlus P., Dobrzański P., "The effect of digital filtering on accuracy of computation of parameters connected with functional properties of machine elements.", "VII International Scientific Conference - Coordinate Measuring Technique", 2006,233-242
 41. Pawlus P., Palacios Delas A., "The analysis of variation of surface topography parameters", "MECHANICS 2006", 2006,68,137-144
 42. Łunarski J., Antosz K., "Polepszanie efektywności eksploatacyjnej parku maszyn technologicznych metodą wartościowania procesowego", "TEMAG 2006 - Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych", 2006,131-137
 43. Rozenberg O., Voznyj V., Sochań S., Bojczenko V., Liubimov V., "Metody ocenki charakteristik powerchnostej instrumenta i obrubotannoj detaei primenitelno k processu almaznogo uyglażywania.", "Suczusni procesy mechanieznoji obrobky instrumentami z NTM ta jakist powerchni detalej maszyn, Kyjiv", 2006,187-194
 44. Szabajkowicz W., Konefał B., "Koncepcja modułowa projektowania procesów technologicznych montażu", "TPP`2006 Projektowanie Procesów Technologicznych", 2006,383-390
 45. Anderberg C., Pawlus P., Rosen B., Thomas T., "Comparative discrimination of honed surface structures", "12th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2006", 2006,50 - płyta CD
 46. Dobrzańska M., Śmieszek M., "Błędy przy wyznaczaniu pozycji automatycznego pojazdu transportowego.", "VI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków, 2,3 czerwiec 2006", 2006,41-48
 47. Brański A., Szela S., "Zastosowanie metody Trefftza w sformułowaniu najmniejszych kwadratów do zagadnienia promieniowania dźwięku", "53 Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane, 11-15 września 2006", 2006,139-144
 48. Hotra Z., Hotra Z., Cherpak V., Hlushyk L., Volynuk D., "Thinfilm technology of conductive polymer for a fibre-optic sensor application", "X Konferencja Naukowa "Światłowody i ich zastosowania", Krasnobród, 4 -7 października 2006", 2006,2,553-558
 49. Hotra Z., Hotra Z., Cherpak V., Stakhira P., Hlushyk L., Volynuk D., "The thickness influence on optical parameters and structure of a polyaniline films for a fiber optic sensor application", "X Konferencja Naukowa "Światłowody i ich zastosowania", Krasnobród, 4 -7 października 2006", 2006,2,559-564
 50. Masłowski G., Rakov V., "New insights into dynamics and properties of the lightning-channel corona sheath", "28th International Conference on Lightning Protection (ICLP 2006), Kanazawa, Japan, 18-22 września", 2006,1,175-180

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności