Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Dziopak J., "Zastosowanie studzienek dualnych i technologii czasowego upłynniania gruntu w nowoczesnych systemach infrastruktury", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2008 „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizow", 2008,51-58
 2. Hala B., "Wykorzystanie wody opadowej w małych budynkach mieszkalnych - efektywnośc ekonomiczna", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2008 „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizow", 2008,77-85
 3. Babiarz B., Szymański W., "Wykorzystanie kolektorów słonecznych do dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej", "International Scientific Conference "CASSOVIATHERM 2008" Koszyce 7-8 February 2008", 2008,36-42
 4. Prokopska A., Piotrowska J., "Wybrane problemy materiałowe i architektoniczne procesu rewitalizacji Twierdzy Przemyśl", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,359-364
 5. Górski J., Rabczak S., "Wstępna ocena właściwości termodynamicznych i wydajności ogiegu chłodniczego dla R-422D", "International Conference XL Refrigerations Days 15-17 october 2008, Poznań, Poland", 2008,95-102
 6. Miąsik P., "Wstępna analiza cieplna przegrody kolektorowo-akumulacyjnej o konstrukcji szkieletowej na podstawie wyników badań.", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,267-272
 7. Konkol J., "Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu.", "R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych. Kraków 12 czerwca 2008", 2008,
 8. Pisarev V., Sałaciński B., "Współpraca kurtyn powietrznych z pompami ciepła wykorzystującymi cienkowarstwowe, betonowe akumulatory energii", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,419-426
 9. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J., Masłoń A., Łuczyszyn J., "Wpływ środków strukturotwórczych na uciążliwość zapachową osadów wtórnych przetwarzanych z dodatkiem biopreparatu EM", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,5
 10. Papciak D., Zamorska J., Piech A., "Wpływ jonów żelaza(III) na efektywność usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji w złożach chalcedonitowych", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,
 11. Borys P., Koszelnik P., "Wpływ gospodarstw domowych na jakość wód powierzchniowych na przykładzie dwóch zlewni o różnym sposobie zagospodarowania", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,10
 12. Bartoszek L., Tomaszek J., Sutyła M., "Wertykalna dystrybucja fosforu w osadach dennych zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,
 13. Masłoń A., Tomaszek J., Sawiński K., "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,53
 14. Januszewski B., "TYPES OF GRAPHICAL SUBSPACE PROJECTINGS", "10th Seminar "GEOMETRY and COMPUTER". USTROŃ, 18-20 June 2008", 2008,31-34
 15. Tchórzewska-Cieślak B., "Uncertainty in analysis of risk conneced with water distribution subsystem functioning.", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,119-130
 16. Grabas M., Tomaszek J., Zamorska J., Czerwieniec E., Kukuła E., Masłoń A., "The noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with bio-preparation", "3rd IWA Int. Conf. on Odour and VOCs. Barcelona, Hiszpania, 2008", 2008,
 17. Siwowski T., Sobala D., "The rehabilitation of XIX century masonry bridge.", "The Proceedings of 12th International Conference on Structural Faults & Repair Edinburgh, June, 2008", 2008,9 stron, płyta CD
 18. Niemiec W., Sobolewska P., "Technologia produkcji roślin energetycznych z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,281-286
 19. Rybka A., "The Directive of the Energetic Profile of Buildings in national legislation in Poland", "COST Project C23 "Low Carbon Urban Built Environments", 4-5 December, Ljubljana 2008", 2008,1-3
 20. Grabas M., "cieki w energetyce: ścieki z gospodarki paliwowej i ścieki deszczowe", "II Konferencja Naukowo-Techniczna "Woda i Ścieki w Energetyce" 16-17.10.2008, Rybnik", 2008,
 21. Rak J., "Stan obecny i perspektywy rozwoju nauki o ryzyku w SZW", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,59-79
 22. Dźwierzyńska J., "SINGLE CENTER AND MULTICENTER PANORAMAS ON CYLINDRICAL AND CONICAL SURFACES - RESEMBLANCES AND DIFFERENCES", "9th International Conference on Geometry and Engineering Graphics, June 5-6, 2008, Riga, Latvia", 2008,34-39
 23. Pisarev V., Komenda M., "Split-system z urządzeniem chłodzącym z odparowaniem pośrednim", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,347-358
 24. Pisarev V., Sałaciński B., "Simulations of air curtain cooperation with thin, concrete, outdoor accumulator of energy", "International Conference XL Refrigerations Days 15-17 october 2008, Poznań, Poland", 2008,191-200
 25. Bieniek Z., "SHAPING OF MODULAR TENSEGRITY STRUCTURES", "8th World Congress on Computational Mechanics. Venice – Italy, 30 June - 4 July 2008", 2008,Room: CASO.1 MS065 17.50
 26. Masłoń A., Tomaszek J., "Sekwencyjne biofilm reaktory jako nowe rozwiązania usuwania związków biogennych ze ścieków", "Postęp w Inżynierii Środowiska, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 25-27 wrzesnia 2008, Polańczyk", 2008,
 27. Słyś D., Dziopak J., Stec A., "Rozwój teorii i konstrukcji retencyjnych zbiorników grawitacyjno-pompowych", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2008 „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizow", 2008,205-215
 28. Woliński S., "Risk-based design and assessment of concrete structures", "6-th International Conference AMCM 2008, June 9-11, Łódź, Poland", 2008,345-346
 29. Woliński S., "Risk based approach to service life assessment of building structures", "Sustainability of Constructions '08 - Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Lisbon, 6-7 October 2008", 2008,4.43-4.51
 30. Kaleta J., "Removal of surfactant substances from aqueous solution by adsorption", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,505-514
 31. Rak J., "Quality control of natural mineral waters from the health safety side.", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,279-287
 32. Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G., "Prognozirowanie awarii wodoprowodnoj sieci", "II International Conference Modern Achievements of Science and Education, Institute for Advanced Studies, Arad, Israel, 25.09", 2008,20-22
 33. Szyszka J., "Przegroda kolektorowo-wymiennikowa.", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,507-512
 34. Woliński S., "Probabilistic approach to service life design of reinforced concrete structures", "Sustainability of Constructions '08 - Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Lisbon, 6-7 October 2008", 2008,4.34-4.42
 35. Podulka S., "PROBLEM OF SCANNED MAPS IN COORDINATION THE TECHNICAL WORKING PLAN PROCESS", "10th Seminar "GEOMETRY and COMPUTER". USTROŃ, 18-20 June 2008", 2008,39-40
 36. Babiarz B., "Operational reliability of heat supply systems", "Summer Safety and Reliability Seminars SSARS 2008, June 22-28 2008, Gdańsk-Sopot, Poland", 2008,27-31
 37. Papciak D., "Paradoks tlenowy w procesie usuwania azotu amonowego z wody metodą biofiltracji", "Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 2008", 2008,120-127
 38. Lichołai L., "Określenie zależności pomiędzy parametrami klimatu zewnętrznego a przepływem strumienia ciepła w pasywnychsystemach ogrzewania słonecznego.", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,239-252
 39. Pietrucha K., Rak J., "Oddziaływanie systemów kanalizacyjnych na wody odbiornika.", "I Konferencja "Walory przyrodniczo-historyczne pogórzy"", 2008,109-128
 40. Granops M., Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., Piech A., "Nowe zastosowania diatomitów i klinoptylolitów jako sorbentów w oczyszczaniu wody i ścieków", "Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 2008", 2008,35-41
 41. Pisarev V., Sałaciński B., "Odbiór ciepła od cienkowarstwowych betonowych akumulatorów energii współpracujących z pompami ciepła", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,409-418
 42. Nazarko P., Ziemiański L., "Neural networks applied to damage evaluation in exerimental tests", "5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Venice - Italy, 30 June - 4 July 2008", 2008,
 43. Waszczyszyn Z., Pabisek E., "Modifications of selflearning FEM/NMM approach to identification of equivalent material models for plane stress problems", "5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Venice - Italy, 30 June - 4 July 2008", 2008,
 44. Zamorska J., Kukuła E., Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J., Masłoń A., "Mikrobiologia osadów ściekowych podczas ich przetwarzania z dodatkiem biopreparatu EM-Bio", "XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin 4-7 września 2008 " Drobnoustroje-wyzwania i nadzieje"", 2008,
 45. Kaleta J., Piech A., Puszkarewicz A., "Modernization of water conditioning process for water intake in Huta Komorowska", "XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Miedzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Gniezno 2008", 2008,515-522
 46. Miąsik P., "Metodyka badań przegrody kolektorowo-akumulacyjnej o konstrukcji szkieletowej w komorze klimatycznej.", "Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiazania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008", 2008,261-266
 47. Babiarz B., Szymański W., "Metodyka doboru zasobników ciepłej wody", "International Scientific Conference "CASSOVIATHERM 2008" Koszyce 7-8 February 2008", 2008,52-59
 48. Dziopak J., Słyś D., Stec A., "Metody uproszczone i nomogramy do wymiarowania jednokomorowych zbiorników do odciążania hydraulicznego sieci kanalizacyjnej", "I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2008 „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizow", 2008,59-68
 49. Bieniek Z., "MECHANICS OF TENSEGRITY STRUCTURES - THE EXTENDED MAXWELL'S RULE AND FORM-FINDING METHODS", "XIV LSCE 2008. Warsaw 5 December 2008", 2008,16-19
 50. Górski J., Rabczak S., "Measurement the Critical Flow of Refrigerants", "International Conference XL Refrigerations Days 15-17 october 2008, Poznań, Poland", 2008,61-70

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności