Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Budzik G., Markowska O., Grzelka M., Gapiński B., "Analiza dokładności wykonania implantu czaszki z wykorzystaniem technologii trójwymiarowego druku (3DP) i współrzędnościowego skanera 3D.", "IX Sympozjum "Modelowanie i pomiary w medycynie" Krynica, 10-14.05.2009", 2009,197-202
 2. Balawender T., Śliwa R., "A new concept of rivet proposedto use in aeronautical constructions", "4 th International Conference AIRTEC 2009 "Supply on the wings", Frankfurt/Main, 03-05.11.2009", 2009,8 str.
 3. Gierlak P., "Adaptive control of manipulator", "II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009, Poznań, 20-22.05.2009", 2009,143 - 147
 4. Zielińska E., "Aktualne kryteria klasyfikacji środków transportu samochodowego.", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,109-120
 5. Kopecki G., Pieniążek J., Rogalski T., Rzucidło P., "A conception of navigation and control system for a small UAV", "International Symposium Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems, Oostende (Belgium) 11-13.03.2009", 2009
 6. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., "ywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009
 7. Chrupek M., Wędzony M., Tyrka M., "Zachowanie specyficzności pszenicznych i żytnich markerów mikrosatelitarnych u pszenżyta.", "VI Sympozjum "Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta", Mrzeżyno, 6-9.09.2009", 2009
 8. Bukowska A., Bukowski W., "Właściwości chemosorpcyjne żeli metakrylanowo-styrenowych sfunkcjonalizowanych poliamidami.", "XLI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne "Kataliza w ochronie środowiska", Kraków 30.03-1.04.2009", 2009,9
 9. Kalembkiewicz J., Onaczyszyn-Jasińska A., "Wpływ starzenia próbki na parametry fizykochemiczne kwasu 6-aminokapronowego w roztworach wodno-metanolowych", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,192
 10. Galina H., Mossety-Leszczak B., "Wybrane zastosowania teorii grafów w nauce o polimerach", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,121
 11. Bester K., Bukowski W., "Synteza nowych czterokleszczowych ligndów amino-bis(fenolanowych)", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,56
 12. Pusz J., Pyda M., "Thermal Analysis of the Stability of Lanthanide-Chrysin Complexes", "NATAS 37th Annual Conference on Thermal Analysis and Applications, Lubbock (USA), 20-23.09.2009", 2009,37
 13. Dębska B., Szafińska K., "Weryfikacja materiałów dydaktycznych portalu e-chemia przeznaczonych do kształcenia metodą na odległość", "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", Warszawa, 17-19.06.2009", 2009
 14. Długopolska-Gmitrzuk K., Ruman T., Kuśnierz A., Jurkiewicz A., Leś A., Rode W., "Synteza i właściwości NMR pochodnych 5,6-dihydroborauracil (Synthesis and NMR properties of novel 5,6-dihydroborauracil derivatives)", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009
 15. Bester K., Bukowski W., "Synteza amino bis(fenolanowych) kompleksów żelaza(III) oraz ich właściwości katalityczne w reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego.", "XLI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne "Kataliza w ochronie środowiska", Kraków 30.03-1.04.2009", 2009,79
 16. Bukowska A., Bukowski W., "Sorpcja jonów metali przejściowych na żelach metakrylanowo-styrenowych z wbudowanym układem poliaminowym", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,14
 17. Fic G., Nowak G., "Projektowanie i optymalizacja wieloetapowyc dróg syntez - zastosowanie w technologii wysoko przetworzonych związków chemicznych", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009,1,121-122
 18. Drelinkiewicz A., Knapik A., Duraczyńska D., Kosydar R., Bukowska A., Bukowski W., "Selektywne uwodornianie alkinów w obecności katalizatorów Pd-żywice funkcjonalizowane grupami HH2, C=O", "XLI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne "Kataliza w ochronie środowiska", Kraków 30.03-1.04.2009", 2009,36
 19. Fic G., Nowak G., "Prognozowanie biotransformacji i biodegradacji ksenobiotyków", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009,2,205-206
 20. Dębska B., Guzowska-Świder B., "Prognozowanie właściwości produktów z wykorzystaniem technologii drzew decyzji", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009,2,357-358, 374-375
 21. Pilch-Pitera B., "Poliuretanowe lakiery proszkowe o obniżonej emisji podczas utwardzania", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009,2,51-52
 22. Poplewski G., Jeżowski J., "Optimisation based approach for designing flexible water usage network", "12th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 2009", 2009,18,409-413
 23. Dębska B., Sanokowski Ł., "Organizacja zajęć ćwiczeniowo-projektowych dla przedmiotów realizowanych metodą blended learning", "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", Warszawa, 17-19.06.2009", 2009
 24. Walczak M., Łagowska I., Szymura-Oleksiak J., Groszek G., "Ocena procesu wiązania z białkami krwi związku 2F109 techniką dializy równowagowej", "II Ogólnopolskie Seminarium nt "Nowoczesne techniki badawcze w oceniejakości produktów leczniczych", Lublin, 24-25.09.2009", 2009,26
 25. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., Soco E., Zapała L., "Ocena mobilności kobaltu i manganu w układzie lotny popiół przemysłowy - roztwór", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,191
 26. Sanecki P., Skitał P., Kaczmarski K., "Model Kinetyczny Mechanizmów EC(C)E oraz ECE-EC(C)E. Elektroredukcja Jodków i Polijodków Alkilowych", "52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego", 2009,243
 27. Bukowska A., Bukowski W., "Nowe żele z funkcjami poliaminowymi jako skuteczne sorbenty dla chlorków kwasowych.", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,14
 28. Kalembkiewicz J., Soco E., "Lotny popiół przemysłowy jako potencjalne źródło emisji molibdenu", "VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałani", 2009,29, poster 25
 29. Skitał P., Sanecki P., "Matematyczne modele kinetyki procesów E, EC, ECEC, ECE-ECE i ECEC-ECEC z zależnym od potencjału współczynnikiem przejścia jako podstawa występowania punktów typu izoalfa", "52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego", 2009,244
 30. Galina H., Mossety-Leszczak B., Włodarska M., "Liquid crystalline epoxy resins and their applications in nano-engineering", "The First FP7 Workshop "Nanostructured ceramics and nanocomposites – Challenges and perspectives"3-6.12.2009, Novi Sad, Serbia", 2009
 31. Nowak D., Kopacz M., Woźnicka E., Kuźniar A., Kalembkiewicz J., "Kompleksy La(III), Er(III), Yb(III) i Lu(III) z kwercetyną i solą sodową kwasu moryno-5'-sulfonowego", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,191
 32. Bukowska A., Bukowski W., Matkiewicz K., "Immobilizacja chiralnych salenowych kompleksów manganu(III) na terpolimerach metakrylanu 2-hydroksyetylu i ich zastosowanie w epoksydacji styrenu.", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,139
 33. Fic G., Nowak G., "Internetowe bazy związków chemicznych", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009,1,65-66
 34. Bukowska A., Bukowski W., Matkiewicz K., "Immobilizacja chiralnych salenowych kompleksów manganu(III) na terpolimerach metakrylanowo-styrenowych i ich wykorzystanie w asymetrycznej reakcji epoksydacji styrenu", "XLI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne "Kataliza w ochronie środowiska", Kraków 30.03-1.04.2009", 2009,68
 35. Wardyńska A., Mikulski W., Tyrka M., "Identyfikacja markerów odporności na rdzę brunatną u pszenżyta ozimego.", "VI Sympozjum "Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta", Mrzeżyno, 6-9.09.2009", 2009
 36. Wardyńska A., Tyrka M., Mikulski W., "Identyfikacja genów odporności na wirusy SBCMV i BYDV w materiałach wyjściowych i kolekcyjnych pszenicy ozimej.", "Warsztaty i Ogólnopolska Konferencja "Ochrona Zasobów Genowych Roślin Uprawnych" Zakopane, 20-23.09.2009", 2009
 37. Rode W., Frączyk T., Ruman T., Kramarz D., Dąbrowska E., Cieśla J., Zieliński Z., Ryś K., Sikora J., Gołos B., Wińska P., Wałajtys - Rode E., Shugar D., "Histidine Phosphorylation, or Tyrosine Nitration, Affects Thymidylate Synthase Properties", "14th International Symposium on Pteridines and Folates, Jeju (Korea) 7-12.06.2009", 2009
 38. Góral H., Stojałowski S., Tyrka M., Wędzony M., "Dziedziczenie przywracania męskiej płodności w systemie cms-T.timopheevi u pszenżyta ozimego.", "VI Sympozjum "Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta", Mrzeżyno, 6-9.09.2009", 2009
 39. Frączyk T., Ruman T., Cieśla J., Zieliński Z., Wałajtys - Rode E., Rode W., "Histidine phosphorylation affects thymidylate synthase properties.", "6th International Conference: Inhibitors of Protein Kinases,Warsaw (Poland) 27.06-1.07.2009", 2009
 40. Kopacz M., Nowak D., Kuźniar A., "Flavonoids as antioxidants", "COST B35 "LIPID PEROXIDATION ASSOCIATED DISORDERS", Rzeszów, 25-26.09.2009 r.", 2009
 41. Wojturska J., Pilch-Pitera B., "Degradacja enzymatyczna powłok poliuretanowych", "VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009", 2009,2,130-130
 42. Wojturska J., "Degradacja enzymatyczna powłok poliuretanowych", "V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 7-9.09.2009", 2009,49
 43. mihorska-Gotfryd A., "Biodegradowalne kompozycje polimerowe", "V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 7-9.09.2009", 2009,41
 44. Tyrka M., Wardyńska A., Mikulski W., "Charakterystyka materiałów wyjściowych i kolekcyjnych jęczmienia ozimego pod względem odporności na choroby wirusowe.", "Warsztaty i Ogólnopolska Konferencja "Ochrona Zasobów Genowych Roślin Uprawnych" Zakopane, 20-23.09.2009", 2009
 45. Bukowska A., Bukowski W., Machowski D., "Chemosorpcja aldehydów na żelach metakrylanowo-styrenowych z pierwszorzędowymi funkcjami aminowymi.", "52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009", 2009,14
 46. Walczak M., Kucharzewska M., Szymura-Oleksiak J., Groszek G., "Badanie enancjoselektywnej farmakokinetyki związku 2F109 u szczura techniką ESI-LC/MS/MS", "II Ogólnopolskie Seminarium nt "Nowoczesne techniki badawcze w oceniejakości produktów leczniczych", Lublin, 24-25.09.2009", 2009,47
 47. Soco E., Kalembkiewicz J., "Analiza Cr(VI) i Cr(III) w wymiennej i siarczkowej frakcji gleby", "VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałani", 2009,29, poster 26
 48. Duraczyńska D., Drelinkiewicz A., Knapik A., Kosydar R., Bukowska A., Bukowski W., "Aminegroups functionalized geltyperesin supported Pd catalysts. Physicochemical and catalytic properties in hydrogenation of alkynes", "EuropaCat IX: Catalysis for a Sustainable World, 30.08-04.092009, Salamanca, Spain", 2009
 49. Statiukha G., Shakhnovsky A., Jeżowski J., Jeżowska A., Kvitka A., "A methodology for designing industrial water networks.", "12th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 2009", 2009,18,189-193
 50. Murias P., Mossety-Leszczak B., Galina H., "A study on improving flame resistance of epoxy resins", "5th Saint-Petersburg Conference of Young Scientists with international participation "Modern Problems of Polymer Science" 19-2", 2009

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności