Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Żabiński T., Mączka T., Jędrzejec B., "Control and Monitoring System for Intelligent Manufacturing - Hardware and Communication Software Structure", "7th Conference on Computer Methods and Systems, Kraków, 26-27. 11.2009", 2009,135-140
 2. Wisz B., "Coupling Capacitances in Film Structures of Hybrid Microcircuits", "XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Arras (France) 1", 2009,1,21-22
 3. Masłowski G., Bajorek J., Barański P., "Distant Electric Field Caused by Cloud to Ground Lightning", "19th International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2009, Białystok 23-25.10.2009", 2009,174-179
 4. Stadler A., "Characterization of thick film resistors with the use of noise measurements", "33rd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice-Pszczyna, 21-24 September 2009", 2009,CD,34-43
 5. Tabisz R., "Computer aided measurement processes validation", "14th International Congress of Metrology, Paris (France), 22-25.06.2009", 2009,CD,
 6. Masłowski G., Wyderka S., Bajorek J., Ziemba R., "Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego", "IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce NIWE-2009 Szklarska", 2009
 7. Szczepański A., Trojnar M., "Automatyczna synteza transmitancji w programie Matlab", "XIV Konferencja Naukowa "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice" ZKwE 2009, Poznań 20-22.04.2009", 2009,81-82
 8. Apanasewicz S., Wisz B., "Application of Integral Equations for Capacitance Calculations in Hybrid Microcircuits with Mesh Structure of Conductive Paths", "XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Arras (France) 1", 2009,1,19-20
 9. Kalita W., Skoczylas M., "Application of RFID Technique for Object Location on Plane Area", "XXXIII International Conference of IMAPS CPMT IEEE Poland Chapter, Gliwice-Pszczyna, 21-24.09.2009", 2009,396-400
 10. Bajorek J., Korzeniowski M., Masłowski G., Ziemba R., "Application of EMTP-RV control devices in surge arrester modeling", "19th International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2009, Białystok 23-25.10.2009", 2009,15-18
 11. Szczepański A., Trojnar M., "Analiza stanów nieustalonych za pomocą programu Portunus", "XIV Konferencja Naukowa "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice" ZKwE 2009, Poznań 20-22.04.2009", 2009,79-80
 12. Apanasewicz S., Pawłowski S., Plewako J., "Analysis of the electric charges distribution on a metal (wall) surface", "XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Arras (France) 1", 2009,13-14
 13. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., "A Control Program Developer", "XXIII MicroCAD International Scientific Conference, Miskolc, 19-20.04.2009", 2009,49-54
 14. Masłowski G., Rakov V., Cvetic J., Megumu M., "An Improved Model for Prediction of the Dynamics of Lightning Channel Corona Sheath", "20th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich(Switzerland) 12-16.01.20", 2009,121-124
 15. Pardała A., "Tradycje i rozwój dydaktyki matematyki a współczesne kształcenie nauczycieli matematyki.", "Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola i zadania dydaktyk szczegółowych w kształceniu nauczycieli" Kraków, 10-11.12.2009 r.", 2009
 16. Kanas S., "Quasiconformal extension and pre-Schwarzian derivative for the class of k-uniformly convex and k-starlike functions II.", "XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, 6-10.11.2009", 2009
 17. Pardała A., "Problems of students geometrical education.", "IV International Scientific Conference: Mathematics.Education.Culture: Conceptions-Methodics-Technologies, Togliatti (Russia),", 2009
 18. Kanas S., "Norm of pre-schwarzian derivative for the class of k-uniformly convex and k-starlike functions.", "International Conference Infinite Particle Systems V Complex systems: theory and applications, Kazimierz Dolny 21-25.09.2009", 2009
 19. Kowalik M., Zalewski J., Kołodziejczyk A., Przewoźnik J., Kapusta C., "Photoemission electronic states of collosal magnetoresistive manganites La0.67Pb0.33(MN1-xFEx)O3", "Frontiers in modern physics and its applications, Kraków 28-29.05.2009", 2009
 20. Włoch I., Włoch A., "Generalized Pell numbers and their graph reprezentations.", "13th Workshop on Graph Theory, Colourings, Independence and Domination 2009, Szklarska Poreba, 20-25.09.2009", 2009
 21. Linkov A., Dobroskok A., "Joint numerical simulation of stress changes, acoustic emission and or microseismicity.", "23-rd Int. Conference "Mathematical Modeling in Solid Mechanisc. Boundaryand Finite Elements Methods" 28.09-1.10.2009", 2009
 22. Trojnar-Spelina L., "Convolutions and certain families of analytic functions", "XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, 6-10.11.2009", 2009
 23. Kanas S., "Extremal problems for some subclass of close-to-convex function.", "XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, 6-10.11.2009", 2009
 24. Trojnar-Spelina L., "Applications of Hadamard product properties.", "XV th Conference on Analytic Functions and Related Topics, Chełm, 5-9.07.2009", 2009
 25. Jaremski J., Domin J., "Badania nad rozpoznaniem związków rtęci emitowanych ze składowisk komunalnych", "55 Konferencja naukowa KILIW PAN i KN PZITB, Kielce-Krynica, 20-25.09.2009", 2009,2,323-328
 26. Nowotyńska I., Świerzowicz J., "Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych jako skutecznego narzędzia wspomagającego proces nauczania", "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", Warszawa, 17-19.06.2009", 2009
 27. Pasternak-Malicka M., "Wysokość kosztów pracy i ich wpływ na nierejestrowane zatrudnienie", "VIII Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość" - Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Mikołajki, 11-13", 2009,363-375
 28. Lew G., "Znaczenie ryzyka przy badaniu sprawozdań finansowych.", "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego", Kraków, 7-8. 12. 2009", 2009,237-242
 29. Stankiewicz B., Mróz M., Hajduk-Stelmachowicz M., "Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie klastra "Dolina Lotnicza", [w:] Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, pod red. A. Adamik i S. Lachiewicza", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt."Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw"", 2009,84-91
 30. Zatwarnicka-Madura B., "Współczesne działania marketingowe skierowane do kobiet [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu (red. nauk. R.Niestroja)", "Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Tożsamość i wizerunek Marketingu w Polsce. Stan obecny i kierunki zmian strategii marketingow", 2009,657-663
 31. Stankiewicz B., Strojny J., "Uwarunkowania relacji między sektorem MŚP a samorządem lokalnym, [w:] Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji (pod red. A.Adamik i S.Lachiewicza)", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt."Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw"", 2009,185-195
 32. Gazda A., "Transport komodalny", "SAKON 09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczyc", 2009,XX,255-264
 33. Kusz D., Kilar M., Brągiel E., Stec S., "Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw (na przykładzie województwa podkarpackiego), [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, pod red. S. Lachiewicza i A.Zakrzewskiej-Bielawskiej", "III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt."Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw"", 2009,366-375
 34. Wyrwa D., "Rola samorządu województwa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego", "Konferencja: Instytucjonalne przeobrażenia w społeczeństwie:pokojowe doświadczenia i ukraińska rzeczywistość, 4-6.09.2010", 2009,49-51
 35. Gierczak A., "Role of information-communication technologies (ICT) in building global information society", "Konferencja: Instytucjonalne przeobrażenia w społeczeństwie:pokojowe doświadczenia i ukraińska rzeczywistość, 4-6.09.2010", 2009,43-45
 36. Jankowska-Mihułowicz M., "Racjonalność metodologiczna menedżera w procesie podejmowania decyzji, [w:] Człowiek i jego decyzje, pod red. K. A. Kłosińskiego i A. Bieli", "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek i jego decyzje", Lublin, 16-17.11.2009", 2009,1,157-164
 37. Szydełko A., "Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument ograniczania ryzyka zatrudniania pracownika [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego (pod red. B.Micherdy i M.Stępień)", "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego", Kraków, 7-8. 12. 2009", 2009,409-416
 38. Strojny J., Hammer G., "Psychologiczne koncepcje człowieka w aspekcie przedsiębiorczości i zarządzania", "II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych "FACE TO FACE", Rzeszów, 27-28.04.2009", 2009,133-141
 39. Strojny J., Stankiewicz B., "Przedsiębiorczość ekologiczna - nowa perspektywa rozwoju społeczno-gospodarczego", "Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike, 18.-20.11.2009 Zemplínska Sirava", 2009,23,109-120
 40. Sołtysiak M., Bril J., "Problemy transportowe - metoda wyznaczania optymalnej lokalizacji spalarni odpadów w wybranym obszarze usług logistycznych", "SAKON 08 Międzynarodowa Konferencja "Metody Obliczeniowe i Badawcze w Rozwoju Pojazdów Samochodowych i Maszyn Roboczych Samoje", 2009,20,241-248
 41. unarski J., "Problemy oceny postępów zrównoważonego rozwoju [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2009, nr 5", "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem", Harrachov (Czechy),1-4.09.2009", 2009,5,CD
 42. unarski J., "Problemy niezawodności technlogii i procesów technologicznych produkcji maszyn", "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie Procesów Technologicznych TPP'09', Poznań, 19-20.11.2009", 2009,CD
 43. Gugnin O., Ostasz G., "Polskie tradicii etiki priedprinimatielstwa", "Konferencja "Obliki sowriemiennoj morali" (Oblicza współczesnej moralności), Moskwa, 16-19.03.2009", 2009,19-22
 44. Suraj-Sołtysiak M., "Predicting corporate failure in terms of Polish business enterprises", "4th Polish Symposium on Econo and Sociophysics (4 Ogólnopolskie Sympozjum FENS 2009) Rzeszów 7-9.05.2009", 2009,wydanie on-line
 45. Jankowska-Mihułowicz M., Walentynowicz P., "Personalne bariery racjonalności podejmowania decyzji menedżerskich, [w:] Człowiek i jego decyzje, pod red. K. A. Kłosińskiego i A. Bieli", "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek i jego decyzje", Lublin, 16-17.11.2009", 2009,165-177
 46. Sieńko E., "Ocena dynamiki zmian pasywów w Grupie Kapitałowej Zelmer S.A. w latach 2007-2008", "VIII Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość" - Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Mikołajki, 11-13", 2009,423-436
 47. Bembenek B., "Kształtowanie i rozwój relacji partnerskich w strukturze klastra Dolina Lotnicza [w:] Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej (pod red. H.Brdulak, E.Duliniec i T.Gołębiowskiego)", "Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej TRANS'09, 18-19.11.2009", 2009,375-386
 48. Zatwarnicka-Madura B., "Institutionalization vs. The questions of women", "Konferencja: Instytucjonalne przeobrażenia w społeczeństwie:pokojowe doświadczenia i ukraińska rzeczywistość, 4-6.09.2010", 2009,27-29
 49. Lew G., "Influence of accounting informatization on development of information society", "Konferencja: Instytucjonalne przeobrażenia w społeczeństwie:pokojowe doświadczenia i ukraińska rzeczywistość, 4-6.09.2010", 2009,45-47
 50. Kmiotek K., "Istota i rola kompetencji interpersonalnych współczesnego menedżera [w:] Socjalno-Ekonomićnij rozwitok Ukraini: ewropejskij wibir", "IX Miżnarodnoi naukowoi konferecii mołodich ućenich ta studentiw", 2009,179-181

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności