Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2010)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Wojturska J., "Modification of poly(ester urethane)s towards increasing the susceptibility to enzymatic degradation", "4th International Seminar including COST MP0701 Workshop, Kraków, 1-3.12.2010", 2010,4,263-270
 2. Ciszkowicz E., Chrupek M., Tyrka M., Strzembicka A., Pojmaj M., Wędzony M., "Mapping QTLs for powdery mildrew seedling-stage resistance in triticale", "2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources, Bologne (Italy), 24-27.04.2010", 2010,P5.07,
 3. Kalembkiewicz J., Chmielarz U., "Lotny popiół przemysłowy jako źródło mobilnego Cr", "IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego", Czarna k. Ustrzyk Dolnych, 21-24.09.", 2010
 4. Lubczak J., "Kinetyka i mechanizmy reakcji tworzenia polieteroli z pieścieniem perhydro-1,3,5-triazynowym w obecności różnych katalizatorów", "2010 "Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach" XIV Mikrosympozjum, Poznań, 14 maja 2010", 2010,komunikat
 5. Lubczak J., Kosterna J., "Kinetyka i mechanizm hydroksyalkilowania kwasu 5,5-dimetylobarbiturowego oksiranami", "2010 "Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach" XIV Mikrosympozjum, Poznań, 14 maja 2010", 2010,poster
 6. Naróg D., Szczepanik A., Sobkowiak A., "Iron(II)- and Manganese(II)-Induced Oxidation of Limonene by Dioxygen", "17th International Symposium on Homogeneous Catalysis, Poznań (Poland), July 4-9, 2010", 2010
 7. Wardyńska A., Tyrka M., Dziadczyk P., Mikulski W., "Identyfikacja przegrupowań strukturalnych na mapie genetycznej pszenżyta ozimego", "III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010", 2010,P328,
 8. Kalembkiewicz J., Papciak B., "Investigations of cloud point extraction of copper with selected carboxylic acids and their mixtures with amines", "IV International Conference "Extraction of the Organic Compounds ICEOC-2010, Voronezh (Russia), 20-24.09.2010", 2010
 9. Wędzony M., Szechyńska-Hebda M., Gołębiowska G., Chrupek M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Golemiec E., Żur I., Tyrka M., "Identification of quantitative trait loci responsible for tolerance to Microdochium nivale in triticale", "2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources, Bologne (Italy), 24-27.04.2010", 2010,P5.35,
 10. Krawczyk M., Lechowicz J., Galina H., "Forced Gelation of Non-Gelling Systems in Step Polymerization of Multifunctional Monomers", "20th Polymer Networks Group Meeting in Goslar, 29.08-2.09 Goslar (Germany)", 2010,96
 11. Bukowska A., Bukowski W., Matkiewicz K., "HEMA Terpolymers as Supports for Chiral (Salen)Mn(III) Complex and Their Application in Asymmetric Epoxidation of Selected Olefins", "20th Polymer Networks Group Meeting in Goslar, 29.08-2.09 Goslar (Germany)", 2010,101
 12. Krawczyk M., Lechowicz J., Galina H., "Forced Gelation of Non-Gelling Systems in Polymerization of Multifunctional Monomers", "4th International Conference on Polymer Behavior, Łódź, 20-23.09.2010", 2010,1
 13. Kalembkiewicz J., Soco E., Sitarz-Palczak E., Zapała L., "Fizykochemia stałego opadu pyłowego i ocena migracji zanieczyszczeń do gleby", "IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego", Czarna k. Ustrzyk Dolnych, 21-24.09.", 2010
 14. Murias P., Galina H., Maciejewski H., "Epoxy Functionalized Siloxanes as Fire Retardants and Modifiers of Mechanical Properties of Epoxy-Amine Networks", "20th Polymer Networks Group Meeting in Goslar, 29.08-2.09 Goslar (Germany)", 2010,102
 15. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Maj A., Bąk G., Galina H., Izdebski M., "Dielectric response of cured epoxy resins based on biphenyl group in wide range of temperature", "6th International Conference on Broadband dielectric spectroscopy and its Applications, Madrid (Spain), September 7-10, 2010", 2010,207
 16. Kalembkiewicz J., Onaczyszyn-Jasińska A., "Distribution of 6-aminohexanoic acid in two-phase systems organic solvent-water", "IV International Conference "Extraction of the Organic Compounds ICEOC-2010, Voronezh (Russia), 20-24.09.2010", 2010
 17. Nowak L., Tomczyk D., Bukowski W., Bester K., Urbaniak P., Andrijewski G., "Elektrochemiczne badania nad kompleksem jonów niklu(II) z n,n'-bissalicylideno-1,2-cykloheksano-diaminą (salhd) w różnych rozpuszczalnikach", "XIII Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych", Łódź,19.11.2010", 2010,P-23
 18. Król P., Chmielarz P., "Controlled Radical Polymerization as the Method for Modification of Polyurethanes by Vinyl Polymers", "4th International Seminar including COST MP0701 Workshop, Kraków, 1-3.12.2010", 2010,4,169-174
 19. Włodarska M., Pasiński M., Bąk G., Mossety-Leszczak B., Galina H., "Badania dielektryczne materiałów ciekłokrystalicznych opartych na benzoesanie fenylu w komórkach z warstwą porządkującą", "XVII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, Polanica Zdrój - Wrocław, 13-17.09.2010", 2010,118
 20. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Bąk G., Galina H., "Application of dynamic dielectric spectroscopy to determining phase transition temperatures", "XIX Czech-Polish Seminar, Structural and ferroelectric phase transitions, Telc (Czech Republic) May 24-28, 2010", 2010,137
 21. Chrupek M., Tyrka M., Strzembicka A., Pojmaj M., Wędzony M., "Analiza QTL odporności pszenżyta na mączniaka właściwego", "III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010", 2010,P329,
 22. Dębska B., "Application of artifical neural network in food classification", "XII International Conference on Chemometrics in Analytical Chemistry, Antwerp (Belgium) 18-21.10.2010", 2010
 23. Potoczek M., Śliwa R., "Processing of Al2O3 preforms by gelcasting of foams and their liquid light metal infiltration", "3rd European Conference on Materials and Structures in Aerospace, EUCOMAS 2010, 7-8.06.2010, Berlin (Germany)", 2010
 24. Oleksy M., Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Budzik G., "Nanokompozyty na osnowie żywic chemoutwardzalnych stosowane w technologii odlewania próżniowego", "II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 6-8.07.2010", 2010,125-126
 25. Potoczek M., Śliwa R., "Mikrostruktura i właściwości fizyczne kompozytów AlMg/Al2O3 otrzymanych przez infiltrację metalu do ceramicznej preformy o budowie pianki", "VII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, PLASTMET 2010, 30.11 - 3.12.2010 Łańcut", 2010
 26. Potoczek M., Śliwa R., "Metal-ceramic interpenetrating composites", "5-th International Conference AIRTEC 2010 "Supply on the Wings", Frankfurt (Germany), 2-4.11.2010", 2010
 27. Bukowska A., Bukowski W., Kubiak K., "Low-Cross Linked Terpolymers of Glycidyl Methacrylate as Matrices for Synthesis of Polyfunctionalized Supports for Palladium Particles Encapsulation", "Macro 2010 - 43rd IUPAC World Polymer Congress. Polymer Science in the Service of Society. 11-16.07.2010. Glasgow (UK)", 2010,C9_P22
 28. Bukowska A., Bukowski W., Kubiak K., "Dendrytic Poly(amidoamine) Immobilized on Hydrophobic Glycidyl Methacrylate Terpolymers", "Macro 2010 - 43rd IUPAC World Polymer Congress. Polymer Science in the Service of Society. 11-16.07.2010. Glasgow (UK)", 2010,C9_P23
 29. nieżek M., "zNext, czyli serwery z196", "Konferencja zDay 2010, Warszawa-Jachranka, 5-7.10.2010", 2010,1-63
 30. nieżek M., "z196, czyli co nowego w komputerze Mainframe?", "Common Polska Conference 2010, Starachowice, 7-10.11.2010", 2010,1-44
 31. Bożek A., "Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego w nadążnym harmonogramowaniu produkcji", "XVII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Gdańsk, 27-29.09.2010", 2010
 32. Petryka L., Hanus R., Zych M., "Zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w pomiarach przepływów dwufazowych w rurociągach", "Kongres Metrologii 2010,Łódź, 6-8.09.2010", 2010,2
 33. Szczepański A., Trojnar M., "Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych układów opisanych transmisją za pomocą programu LTSpice", "XV Conference "Computer Applications in Electrical Engineering" ZKwE 2010, Poznań, 19-21.04.2010", 2010,63-64
 34. Szczepański A., Trojnar M., "Wyznaczanie wrażliwości w obwodach liniowych ze źródłami sterowanymi w programie PSpice", "XV Conference "Computer Applications in Electrical Engineering" ZKwE 2010, Poznań, 19-21.04.2010", 2010,41-42
 35. Pawłowski S., Plewako J., "Wyznaczanie harmonicznego pola elektromagnetycznego 3D wzbudzanego przez tory prądowe o dowolnym kształcie metodą iteracyjno-brzegową", "XX Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach w informatyce", Wałbrzych-Książ,29.08", 2010,133-134
 36. Stadler A., Kolek A., Mleczko K., Zawiślak Z., Ptak P., Słoma M., Jakubowska M., "Właściwości elektryczne grubowarstwowych rezystorów na bazie kompozycji polimerowych z nanorurkami węglowymi", "IX Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 30.05-02.06.2010", 2010,CD,88-93
 37. Sadolewski J., "Weryfikacja złożonych programów dla systemów sterowania", "XVII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Gdańsk, 27-29.09.2010", 2010
 38. Drałus G., "Study on quality of complex models of dynamic complex systems", "3rd International Conference on Human System Interaction HSI, Rzeszów, 13-15.05.2010", 2010,169-174
 39. Gniewek L., "Transformacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego na schemat układu logicznego", "VII Konferencja Naukowa "Informatyka - Sztuka czy Rzemiosło", Świnoujście, 7-11.06.2010", 2010,231-234
 40. Machowska-Podsiadło E., Jasik A., Pierściński K., Bugajski M., "Struktura pasmowa i optyczne właściwości supersieci InAs/GaSb", "IX Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 30.05-02.06.2010", 2010,CD,347-350
 41. Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Kalita W., "Typical wires vs. wires applied in CAN-buses", "34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław, 22-25.09.2010", 2010
 42. Sabat W., Kalita W., Slosarczyk S., Jurcisin M., Cabuk P., "Signal Integrity in LTCC Hybrid Structures", "34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław, 22-25.09.2010", 2010
 43. Rząsa W., Bubak M., "Simulation Method Supporting Development of Parallel Applications for Grids", "The 10th Cracow Grid Workshop '10, Kraków, 11-13.10.2010", 2010
 44. Binkowski T., "Sterowanie dwufazowym wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym.", "VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Modelowanie i Symulacja" (MiS-6), Kościelisko, 21-25.06.2010", 2010,MiS-6,67-70
 45. Gołębiowski M., "Shorting tests at mono-harmonic voltage power supply of multi-winding three-column autotransformer", "21st Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits,EPNC, 29.06 -2.07.2010, Dortmund and Essen, Germany", 2010,113-114
 46. Żabiński T., Trybus L., "Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją realizowany w klastrze "Zielona Kuźnia"", "XIV Konferencja Automatyków Rytro, 25-26.05.2010", 2010,1-11
 47. Oszust M., Wysocki M., "Recognition of Signed Expressions Using Visually-Oriented Subunits Obtained by an Immune-Based Optimization", "International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition SoCPaR 2010, Paris (France), 7-10.12.2010", 2010,41-46
 48. Bednarek M., Dąbrowski T., Będkowski L., "Safety diagnosing of the driver-vehicle system", "International Scientific Conference Transport of 21st Century, Białowieża, 21-24.09.2010", 2010,36-36
 49. Leniowski R., Pajda R., Leniowska L., Cieślik J., "Projekt wieloczłonowego manipulatorachirurgicznego nowej generacji", "XI Krajowa Konferencja Robotyki, Karpacz, 9-12.09.2010 r.", 2010
 50. Stadler A., "Noise properties of thick-film resistors in extended temperature range", "34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław, 22-25.09.2010", 2010,CD,1-6

poprzednia123456nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności