Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2011)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Zarzyka I., "Zastosowanie hydroksyetylowych pochodnych oksamidu modyfikowanych kwasem borowym do otrzymywania pianek poliuretanowych", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 2. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., "Wykorzystanie portalu e-chemia w nauczaniu spektroskopii", "XI Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2011, 20-22.06.2011", 2011
 3. Dębska B., Kubacka A., Sanokowski Ł., "Wykorzystanie otwartej platformy Moodle do rozbudowy jej funkcjonalności", "Krajowa Konferencja "Nowoczesne Technologie w Dydaktyce", Kielce, 24-25.03.2011", 2011
 4. Król P., Chmielarz P., "Wpływ katalizatora na przebieg syntezy kopolimerów trójblokowych przy wykorzystaniu metody ARGET ATRP", "V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011r.", 2011
 5. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., "Teaching spectroscopy by chemistry portal www.e-chemia.pl", "Conferentia Chemometrica CC 2011, 18-21 September, 2011, Sumag (Hungary)", 2011
 6. Heneczkowski M., Oleksy M., "Tendencje rozwojowe nanokompozytów polimerowych", "V Konferencja PlastInvent'2011, Ossa koło Rawy Mazowieckiej, 6-7 października 2011", 2011
 7. Dębska B., Sanokowski Ł., "System wirtualnych spotkań na portalu e-learningowym na przykładzie aplikacji OpenMeetings", "XI Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2011, 20-22.06.2011", 2011
 8. Król P., Chmielarz P., "Synthesis of triblock copolymers through ARGET ATRP of methyl methacrylate using polyurethane macroiniferter", "POLYOR'11 "Polymers on the Odra River", Opole, 6-7.07.2011 r.", 2011,26
 9. Groszek G., "Synteza beta-blokerów", "IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (IX OSCO). Warszawa, 6-9 kwiecień 2011 r.", 2011,K-6
 10. Król P., Chmielarz P., "Synteza i właściwości fizykochemiczne kopolimerów trójblokowych PMMA-b-PU-b-PMMA", "XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław 12-14.09.2011 r.", 2011,107-111
 11. Walczak M., Lechowicz J., Galina H., "Synteza alifatyczno-aromatycznych hiperrozgałęzionych poliestrów jako potencjalnych prekursorów materiałów powłokowych", "Seminarium Naukowe "Materiały polimerowe. Możliwości zastosowania w przemyśle lotniczym" Rzeszów, 13-14 grudnia 2011", 2011
 12. Poplewski G., "Structure opitimization method for flexible water usage network with many contaminants.", "PRES'11 14th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduc", 2011,25,563-568
 13. Jeżowska A., Szachnowskij A., Dzhygyrey I., Poplewski G., Kvitka A., "Strukturnaja optimizacija promyszljennych schiem wodnowo chazjajstwa; apyt miezdunarodnowo sotrudnicziejstwa.", "XXIV Mieżdunarodnaja Naucznaja Konfierencja "Matiematiczeskije metody w technikie i tiechnołogiach" MMTT -24, 31.05.-03.06.201", 2011,4,45-48
 14. Kalembkiewicz J., Chmielarz U., "Speciation of Pb and Cd in industrial ash from co-combustion of coal and biomaas", "XIII Scientific Conference “Lviv Chemical Reading – 2011”, 2011 May, 29 to June, 1, Lviv", 2011,A11
 15. Lubczak J., Cyzio K., "Reakcje kwasu cyjanurowego z glicydolem", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 16. Głowacz-Czerwonka D., "Reaktywne rozpuszczalniki melaminy jako substraty do otrzymywania oligoeteroli", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 17. Głowacz-Czerwonka D., "Próby otrzymywania oligoeteroli opartych na reaktywnych rozpuszczalnikach melaminy do otrzymywania tworzyw spienionych", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 18. Wędzony M., Tyrka M., Strzembicka A., Pojmaj M., Chrupek M., Ciszkowicz E., "Poszukiwanie genetycznego podłoża odporności pszenżyta na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis).", "Ogólnopolska Konferencja Naukowa -Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych - Zakopane 7-11 lutego 2011r.", 2011,43
 19. Soco E., Kalembkiewicz J., "Speciation of Cr(VI) in soil", "XIII Scientific Conference “Lviv Chemical Reading – 2011”, 2011 May, 29 to June, 1, Lviv", 2011,A13
 20. Pilch-Pitera B., "Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane fluorem", "Konferencja Naukowo-Techniczna "Poliuretany-wyzwania XXI wieku", 9-12.10.2011, Ustroń", 2011,1-6
 21. Chmiel-Szukiewicz E., "Otrzymywanie pianek poliuretanowych z wykorzystaniem hydroksyalkilowych pochodnych 6-aminouracylu", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 22. Lubczak J., Łukasiewicz B., "Pianki poliuretanowe z pierścieniem perhydro-1,3,5-triazynowym i atomami boru", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 23. Lubczak J., Łukasiewicz B., "Oligoeterole z pierścieniem perhydro-1,3,5-triazynowym i atomami boru", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 24. Poplewski G., "Optimal control method for flexible water usage network", "XXIV Mieżdunarodnaja Naucznaja Konfierencja "Matiematiczeskije metody w technikie i tiechnołogiach" MMTT -24, 31.05.-03.06.201", 2011,4,48-50
 25. Zarzyka I., "Otrzymywanie i właściwości pianek poliuretanowych uzyskanych z udziałem hydroksypropylowych pochodnych oksamidu", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 26. Chmiel-Szukiewicz E., "Oligoeterole z pierścieniem 1,3-pirymidynowym", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 27. Lubczak J., Góra E., "Nowe możliwości otrzymywania oligoeteroli z pierścieniem pirymidynowym", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011
 28. Dębska B., Kubacka A., "Monitorowanie aktywności uczestników kursu e-learningowego na platformie Moodle", "XI Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2011, 20-22.06.2011", 2011
 29. Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Galina H., "Nanokompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym", "Seminarium "Aktualne Trendy w Rozwoju Technologii Materiałów Polimerowych" Szczecin - Międzyzdroje, 23 maja 2011r.", 2011,55
 30. Tyrka M., Strzembicka A., Wardyńska A., Mikulski W., Perovic D., Ordon F., "Mapowanie QTL odporności na rdzę brunatną u pszenżyta SZD775 i Gniewko.", "Ogólnopolska Konferencja Naukowa -Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych - Zakopane 7-11 lutego 2011r.", 2011,162
 31. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., Iwaszek G., "Miejsce i rola edukacji zdalnej w kształceniu na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej", "Krajowa Konferencja "Nowoczesne Technologie w Dydaktyce", Kielce, 24-25.03.2011", 2011
 32. Kuźniar A., Kalembkiewicz J., Nykiel E., "Kompleksy jonów chromu i kadmu z moryną", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011,159
 33. Tyrka M., Wędzony M., Strzembicka A., Czajowski G., "Mapowanie QTL odporności na mączniaka prawdziwego u pszenżyta Grenado i Zorro.", "Ogólnopolska Konferencja Naukowa -Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych - Zakopane 7-11 lutego 2011r.", 2011,167
 34. Dziadczyk P., Sochacka-Piętal M., Tyrka M., Bocian A., Ruman T., Semik M., Buczkowicz J., "In vitro cultures for production of Plantago major and P. lanceolata secondary metabolites.", "1st Annual Meeting FA1006-COST Action, PlantEngine I: Current state and vision for the future. Murcia (Spain) November 17-18,", 2011
 35. Heneczkowski M., Oleksy M., Mossety-Leszczak B., Murias P., Oliwa R., Ostyńska P., Galina H., "Epoxy resins of reduced flammability for aviation industry", "International Conference 'Polymers for Advanced Technologies', Lodz (Poland), October 2-5, 2011", 2011
 36. Błoniarz P., Sobkowiak A., "Enhanced Selectivity During Oxidation of Limonene With Dioxygen Catalyzed by Transition Metal Complexes", "International Conference on Materials and Technologies for Green Chemistry, Workshop of COST Action CM0903 (UBIOCHEM-II), Sept", 2011
 37. Walczak M., Galina H., "Hiperrozgałęzione poliestry. Synteza niskotemperaturowa i analiza z wykorzystaniem chromatografii żelowej", "VI Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej", Warszawa, 20-21 października 2011 r.", 2011,1
 38. Wojturska J., "Enzymatic degradation of poly(carbonate)-urethanes modified with hydrocarbons", "POLYOR'11 "Polymers on the Odra River", Opole, 6-7.07.2011 r.", 2011,33
 39. Galina H., "Elementy inżynierii reakcji polimeryzacji", "Seminarium "Aktualne Trendy w Rozwoju Technologii Materiałów Polimerowych" Szczecin - Międzyzdroje, 23 maja 2011r.", 2011,19
 40. Walczak M., Groszek G., Szymura-Oleksiak J., "Enancjoselektywne oznaczanie nowego związku pochodnej aminopropan-2-olu techniką LC/ESI-MS/MS", "VI Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej", Warszawa, 20-21 października 2011 r.", 2011,45
 41. Kalembkiewicz J., "Ekstrakcja sekwencyjna popiołu przemysłowego (referat)", "54 Zjazd PTChem i SITPChem "Chemia - nowe materiały, nowe technologie, nowe wyzwania", Lublin, 18-22.09.2011 r.", 2011,59
 42. Tomczyk D., Nowak L., Bukowski W., Bester K., Urbaniak P., Andrijewski G., "Elektropolimeryzacja kompleksu jonów Ni(II) z n,n'-bissalicylideno-1,2-cykloheksanodiaminą (salhd) i elektrokataliza utlenania kwasu askorbinowego", "XIV Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych", Łódź, 18 listopada 2011 r.", 2011
 43. Papciak B., Kalembkiewicz J., "Cloud point extraction of cobalt(II) using selected carboxylic acids and their mixtures with 1-hexanol and TritonX-114 as nonionic surfactant", "XIII Scientific Conference “Lviv Chemical Reading – 2011”, 2011 May, 29 to June, 1, Lviv", 2011,A12
 44. Morzycki J., Kowalski J., Łotowski Z., Płoszyńska J., Sobkowiak A., Siergiejczyk L., Wałejko P., Witkowski S., Tomkiej A., "Direct electrochemical Oxidation of Cholesterol", "XXIII Conference on Advanced in Organic Synthesis, June 26-30, 2011, Hradec Kralove, Czech Republic, June 26-30, 2011", 2011
 45. Dębska B., Guzowska-Świder B., "Blended learning course in chemometrics", "Conferentia Chemometrica CC 2011, 18-21 September, 2011, Sumag (Hungary)", 2011
 46. Wojturska J., Pilch-Pitera B., "Biodegradacja poli(estrouretanów) w symulowanych warunkach kompostowania.", "Konferencja Naukowo-Techniczna "Poliuretany-wyzwania XXI wieku", 9-12.10.2011, Ustroń", 2011
 47. Heneczkowski M., Oleksy M., Bachórz A., Frańczak A., "Bezhalogenowe kompozycje polielefinowe do wytwarzania kabli", "Seminarium "Aktualne Trendy w Rozwoju Technologii Materiałów Polimerowych" Szczecin - Międzyzdroje, 23 maja 2011r.", 2011,41
 48. Walczak M., Groszek G., Szymura-Oleksiak J., "Badania procesu wiązania z białkami krwi nowego związku pochodnej aminopropan-2-olu techniką dializy równowagowej", "VI Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej", Warszawa, 20-21 października 2011 r.", 2011,44
 49. Budzik G., Kozik B., Oleksy M., Grzelka M., Dobrowolska A., "The Application of Gom Measurements for the Determination of Accuracy of Gear Casts Manufactured in the RT/RP Process.", "International Scientific Coference "Management of technology Step to Sustainable Production MOTSP 2009, Sibenik (Croatia) 10-1", 2011,321-325
 50. Potoczek M., Śliwa R., Pęcherski R., Nowak M., Nowak Z., "Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami", "IX Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów OMIS 2011, Łańcut - Zamek, 22-25 listopada 2011 r.", 2011

poprzednia123456nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności