Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Konkol J., "Zastosowanie metod inżynierii materiałowej w technologii betonu", "Seminarium "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie" w ramach projektu; Wsparcie dla tworzenia i rozwój Świętokrz", 2012
 2. Zientek D., "Zastosowanie systemu GEOLISP do generowania map pochodnych, w oparciu o numeryczną mapę podstawową", "EUROmatyka2012.PL, Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Poznań -Puszczykowo 31maja - 2 czerwca 2012", 2012
 3. Pochwat K., Dziopak J., "Zbiornik retencyjny z systemem grawitacyjnego płukania jako alternatywa dla stosowanych systemów płuczących", "III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna, Kraków, 31.05 - 0", 2012
 4. Niemiec W., "Zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne, innowacyjne technologie.", "Konferencja w ramach projektu: "Rozwój MŚP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii", 04.05.2012", 2012,-,-
 5. Bieniek Z., "Wypełnianie przestrzeni czworościanami przystającymi", "V Konferencja Naukowa ARCHBUD 2012 "Problemy wspczesnej architektury i budownictwa", Zakopane, 3-6 września 2012", 2012,47-52
 6. Masłoń A., "Wykorzystanie wód deszczowych w instalacji sanitarnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.", "Seminarium pt. "Inteligentne EkoOsiedle 2020 - Odnawialne Źródła Energii w praktyce". Rzeszów, 5 grudnia 2012 r.", 2012
 7. Masłoń A., "Wykorzystanie wody deszczowej w instalacji wodno-kanalizacyjnej na przykładzie projektu PKEO dla budynku zamieszkania zbiorowego z częścią handlowo-usługową.", ""Alternatywna i odnawialna energetyka: technologie, urządzenia, praktyka ich użycia i projekty rozwoju". VI Targi "Alternative", 2012
 8. Konkol J., "Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012
 9. Konkol J., "Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012
 10. Konkol J., Prokopski G., "Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego", "IV Konferencja 'Energia Słoneczna "SOLINA 2012" Architektura- Budownictwo- Inżynieria- Technika. Nowoczesne technologie energo", 2012
 11. Babiarz B., "Wpływ udziału źródeł ciepła na efektywność energetyczną budynku", "Konferencja "Ciepłownictwo - usługa publiczna czy biznes?", Szczyrk 17-18 stycznia 2012 r.", 2012
 12. Sobala D., "Wciskane pale i palisady stalowe. Technologia i przykłady jej wykorzystania.", "XI Seminarium Geotechnika dla Inżynierów "Fundamenty palowe 2012", Warszawa, 1 marca 2012 r.", 2012
 13. Zygmunt J., "Właściwości betonów z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie krzemionkowego popiołu lotnego.", "Konferencja: Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju, Poznań - Łagów Lubuski, 26-29 września 2012", 2012
 14. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A., "Usuwanie pestycydów z roztworów wodnych w procesie adsorpcji.", "XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", 09-12.09.2012 r. Stare Jabłonk", 2012,-,-
 15. Kulpa M., Siwowski T., "Walidacja modeli numerycznych typowych wiaduktów drogowych na podstawie badań.", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012
 16. Sikora A., Walicka - Góral B., "Urban and architectural aspects of the prevention of noise emissions and reduction of their negative effects", "3rd International Conference ""Advanced Construction 2012", Kaunas, October 18-19 , 2012", 2012,35-39
 17. Bieniek Z., "Thea class of tensegrity tetrahedron", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012,52-53
 18. Kadaj R., "Theoretische Modelle und numerische Verfahren des APPS-Moduls (Automatic Postprocessing Software) im polnischen System der Referenzstationen", "INTERGEO Kongress,Geodatische Woche, Hanover 9-11.10.2012", 2012
 19. Rybka A., Dudek J., "Transport in a city - the influence of the organization of transport on the urban pattern of developing cities. Searching for the solutions that can stop the transport from becoming the enemy of the public space", "3rd International Conference ""Advanced Construction 2012", Kaunas, October 18-19 , 2012", 2012,11-15
 20. Siwowski T., "The aplication of prestressed CFRP strip for bridge strenghtening.", "The 1st Conference on Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composites CECOM 2012, Kraków, 22-23 November 2012", 2012,39-40
 21. Kozłowski A., Ziemiański L., "The use of neural networks for identification of parameters of semi-rigid connections", "22nd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, 11-14 Dec 2012", 2012,825-828
 22. Siwowski T., "The whole life of bridge deck replacement- a case study.", "The 6th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Italy, Lake Maggiore, 8-12 July 2012", 2012,1,706
 23. Piekarski M., "Teaching of engineering geometry and graphics in the context of national qualifications framework", "19th Conference Geometry Graphics Computer Ustroń 2012, 25-27 czerwca2012", 2012,95-98
 24. Bieniek Z., "Tensegrity gyrobifastigium", "XVIII LSCE 2012 International Seminar of IASS Polish Chapter "Lightweight Structures in Civil Engineering", 7 December 2012, W", 2012,66-69
 25. Bieniek Z., "Tetrahedral cable-bar system in construction of modular tensegrity structures", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012,54-55
 26. Kordana S., Słyś D., "cieki jako niskotemperaturowe źródło energii dla pomp ciepła", "III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna, Kraków, 31.05 - 0", 2012
 27. Kozłowski A., Ślęczka L., "Strengthening of damaged roof structure with corrugated webs's girders", "13th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenace of Structures, 27-29 July, Wuyishan (China)", 2012,197-204
 28. Piekarski M., "Structural shaping of steel and steel-concrete composite grillage floors", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012,118-119
 29. Wilk K., "Rutynowe rozpoznanie podłoża gruntowego przyczyną błędnych rozwiązań fundamentowych.", "XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów I Inżynierii Geotechnicznej, 4 - 7 września 2012 r. Wrocław", 2012
 30. Kozłowski A., Ślęczka L., "Simplified formulas for assessment of steel joint flexibility characteristics", "7th International Workshop on Connections in Steel Structures, Timisoara 30 May - 02 June 2012", 2012
 31. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., "Risk analysis of guaranteed level of waterworks services availiability model and methodology.", "11 th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability C", 2012,5842-5847
 32. Skrzypczak I., "Racjonalne i ekonomiczne aspekty normowych kryteriów zgodności dla próby o małej liczebności", "VII Konferencja "Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność", Wisła, 8-10 pażdziernika 2012", 2012
 33. Kłos M., Piątkowski G., Waszczyszyn Z., "Recurrent cascade neural networks in identification problems of structural mechanics", "6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS, September 10-14, 2012, Vienna, Aus", 2012,38
 34. Tomaszek J., Masłoń A., "Przydatność technologii SBR do oczyszczania ścieków.", "IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San". Dynów, 31 maja - 1 czerwca 2012 r.", 2012
 35. Bajorek G., Kiernia-Hnat M., Skrzypczak I., "Racjonalne i ekonomiczne aspekty normowych kryteriów zgodności dla próby o małej liczebności", "VII Konferencja "Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność", Wisła, 8-10 pażdziernika 2012", 2012
 36. Słyś D., Stec A., Hypiak J., "Projektowanie wybranych obiektów do retencji i infiltracji wód deszczowych", "III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna, Kraków, 31.05 - 0", 2012
 37. Kadaj R., "Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS", "Seminarium "Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia", Gryb", 2012
 38. Kadaj R., "Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych", "II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS, Katowice 20-21.11.2012", 2012
 39. Siwowski T., Bichajło L., Kołodziej K., "Problemy trwałości nawierzchni mostowych z warstwą ochronną z asfaltu lanego.", "Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe "Trwałość obiektów mostowych", Wrocław, 22-23 listopada 2012", 2012,I,
 40. Labuda I., "Possibilites of applying TRIZ methodology elemenst (the 40 Inventive Principles) in the process of architectural design", "ETRIA World TRIZ Future Conference 2012, Lisbon (Portugal), 24–26th October 2012.", 2012,67-89
 41. Papciak D., Puszkarewicz A., Kaleta J., "Porównanie skuteczności usuwania manganu (II) i azotu amonowego w procesie biofiltracji na złożach chemicznie aktywnych", "XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", 09-12.09.2012 r. Stare Jabłonk", 2012,-,-
 42. Stec A., Słyś D., Dziopak J., "Optimisation of design paremeters of the gravity-pump tank", "11th Sanitary Constructions - Small Waterworks - Landscape and Water Management, Wysokie Tatry - Słowacja, 19-21.11.2012", 2012
 43. Bieniek Z., "Ogólne własności mechaniczne czworościennego modułlu klasy 0 z cięgnem aktywnym", "XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012 „Inżynieria bezpieczeństwa–ochrona przed skutkami nadzwyc", 2012,69-78
 44. Siwowski T., "Odbudowa mostu kolejowego przez rz. Poprad w Starym Sączu.", "VI Ogólnopolska Konferencja Mostowców pn.:""Konstrukcja i Wyposażenie Mostów", Wisła, 24-25 maja 2012", 2012
 45. Rak J., "Odporność systemu zaopatrzenia w wodę na zagrożenia terrorystyczne.", "III Konferencja Naukowo-Techniczna" Awarie. Remonty. Monitoring Sieci Wod-Kan", 28-29 marca 2012, Cedzyna", 2012
 46. Siwowski T., Czarnik K., Bukała G., "Odbudowa mostu kolejowego przez rz. Poprad w Starym Sączu", "V Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym - INFRASZYN 2012",", 2012
 47. Dziopak J., "Ocena zasadności budowy Kanału Krakowskiego na tle istniejących koncepcji", "III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna, Kraków, 31.05 - 0", 2012
 48. Kida M., Masłoń A., Tomaszek J., "Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Radgoszczy.", "XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt.: "Problemy inżynierii środowiska". Płock, 31 maja - 1", 2012
 49. Siwowski T., Kulpa M., Zimierowicz A., "Ocena trwałości zmęczeniowej mostu kratownicowego przez Wisłę w Sandomierzu.", "Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe "Trwałość obiektów mostowych", Wrocław, 22-23 listopada 2012", 2012
 50. Bichajło L., "Obserwacja drogi i związane z nią stany uwagi wzrokowej kierowców.", "58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "Infrastruktura komunikacyjna: nauka", 2012

1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności