Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Konferencje
Lista wystąpień konferencyjnych

Lista wystąpień konferencyjnych (rok 2012)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kowalik M., Trzepieciński T., "Experimental and numerical study of longitudinal cold rolling of the shafts", "14th International Conference Metal Forming, 2012 September 16-19, Kraków", 2012,63-66
 2. Kopecki T., Mazurek P., "Experimental-numerical analysis of deformation of post-critical states of thin-walled elements of bearing airframe structures", "XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 17-21 września 2012 r.", 2012,355-362
 3. Ryzińska G., "Fracture phenomenon in simulation of composite material extrusion process", "PRO-TECH-MA '12, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Progresywne Technologie i Materiały, 25-27.06.2012 Herlany, Koszyce", 2012
 4. Strzelczyk P., Muszyński T., "Experimenta; Investigation of a Variable Geometry Ducted Propeller", "5th World Congress Aviation in the the XXI -st Century 25-27 09 2012 Kyiv", 2012,53-57
 5. Balawender T., Sadowski T., Golewski P., "Experimental and numerical analysis of the hybrid clinch - bonded joint forming process", "VIII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali PLASTMET'2012, Łańcut-Zamek", 2012
 6. Babiarz R., "Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu Inconel.", "XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 19-21.09.2012 r. Lądek Zdrój", 2012
 7. Kopecki G., "Diagnostic system of control computers for UAV", "7th International Conference AIRTEC 2012, „Supply on the wings“, 6 – 9 November 2012 Frankfurt / Main – Germany", 2012
 8. Basmadji F., Gruszecki J., Rzucidło P., Kordos D., "Development of ground control station for a terrain observer - hardware in the loop simulations", "AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, 13 - 16 August 2012, Minneapolis, Minnesota", 2012,AIAA2012-4629
 9. Tomczyk A., "Control Augmentation System for Remote Steering UAV", "The 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS 2012) 23-28 September 2012 Brisbane, Austral", 2012
 10. Majka A., "Changes of characteristics of an aircraft aided during take-off and landing by ground-based system using magnetic levitation technology", "7th International Conference AIRTEC 2012, „Supply on the wings“, 6 – 9 November 2012 Frankfurt / Main – Germany", 2012
 11. Kucaba-Piętal A., "Blood. Rheology and modeling", "III Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki, IPPT PAN , Warszawa 2012", 2012,185-186
 12. Trytek A., Orłowicz A., Pająk D., Kupiec B., Shevelya V., Malik J., Vaskova I., "Badania własności materałowych żeliwa metodą wciskania wgłębnika", "Konferencja: Quo Vadis Zlievarenstvo ?, Tatranska Lomnica, 10-12.10.2012", 2012,170-176
 13. Trytek A., Orłowicz A., Pająk D., Kupiec B., Shevelya V., Sladek A., Bolibruchova D., "Badania własności materiałowych żeliwa metodą zarysowania", "Konferencja: Quo Vadis Zlievarenstvo ?, Tatranska Lomnica, 10-12.10.2012", 2012,177-184
 14. Lejda K., Wojewoda P., "Badania symulacyjne wpływu wybranych parametrów na dobór mocy silnika spalinowego dla autobusu z napędem hybrydowym.", "SAKON'12- XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy i środki transportu samochodowego", Rzeszów, 25-26.09.2012", 2012,3,93-100
 15. Michalski J., "Badania przyczyny zatarcia tłoka silnika spalinowego eksploatowanego w porze deszczowej klimatu monsunowego.", "SAKON'12- XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy i środki transportu samochodowego", Rzeszów, 25-26.09.2012", 2012,3,179-192
 16. Frącz W., Pieja T., Stachowicz F., "Aspects of verification and optimization of sheet metal numerical simulations process using the photogrammetric system", "PRO-TECH-MA '12, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Progresywne Technologie i Materiały, 25-27.06.2012 Herlany, Koszyce", 2012
 17. Szuster M., "Artificial Intelligence Methods in Reactive Navigation of Mobile Robots Formation", "4th International Joint Conference on Computational Intelligence CFP IJCCI 2012, Barcelona, Spain. 5 October - 7 October, 201", 2012
 18. Bernaczek J., Budzik G., Śliwa R., "Analysis of the properties of resins used in the processes – JS and SLA", "ESMC 2012; 8th European Solid Mechanics Conference, 9 - 13 July 2012, Graz, Austria", 2012
 19. Kupiec B., "Analiza strukturalna złącza spawanego rury ze stali 13HMF, poddanej długotrwałej eksploatacji", "Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt."Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych" Byczyna 19-20.06.2012.", 2012,34-43
 20. Trzepieciński T., "Analysis of the friction influence on change of surface topography in strip drawing test", "PRO-TECH-MA '12, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Progresywne Technologie i Materiały, 25-27.06.2012 Herlany, Koszyce", 2012
 21. Jaworski A., Kuszewski H., Woś P., Ustrzycki A., "Analiza składu frakcyjnego wybranych paliw zastępczych do silników o zapłonie samoczynnym.", "IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy chemmotologii", 24-28 września 2012 r., Odessa (Ukraina)", 2012,319-328
 22. Turek P., "Analiza dokładności odwzorowania zrekonstruowanego obszaru złamania modelu żuchwy wykonanego metodą przyrostową.", "XI Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie, Rzeszów–Boguchwała, 13 - 14. IX. 2012 r.", 2012
 23. Śliwa R., Budzik G., Bernaczek J., "Analiza przyrostowych metod budowy modeli z proszku tytanu", "XIX Konferencja Informatyka w Technologii Metali KOMPLASTECH 2012, Szczyrk, 15 - 18 stycznia 2012", 2012,52,839-845
 24. Kopecki G., Tomczyk A., Rzucidło P., "Algorithms of Measurement System for a Micro UAV", "The 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2012, July 8-13, 2012, Białystok", 2012,39
 25. Kopecki G., "Aircraft Trajectory Model Following Control With The Use of Linear Quadratic Regulator Control Laws", "AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, 13 - 16 August 2012, Minneapolis, Minnesota", 2012,AIAA2012-4828
 26. Burghardt A., "Adaptive Neural Network Control of Underactuated System", "4th International Joint Conference on Computational Intelligence CFP IJCCI 2012, Barcelona, Spain. 5 October - 7 October, 201", 2012
 27. Muszyńska M., "Adaptive Fuzzy control of a wheeled mobile", "XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych,", 2012
 28. Gierlak P., "Adaptive Hybrid Position/Force Control of Manipulator", "XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych,", 2012
 29. Szuster M., "Adaptive Dynamic Programming Methods in Control of Wheeled Mobile Robot", "XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych,", 2012
 30. Niemiec W., Stachowicz F., Szewczyk M., Trzepieciński T., "Wybrane możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim", "IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San". Dynów, 31 maja - 1 czerwca 2012 r.", 2012
 31. Kut S., Nowotyńska I., "Numerical analysis of the impact back-pull tool wear in the process of drawing", "PRO-TECH-MA '12, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Progresywne Technologie i Materiały, 25-27.06.2012 Herlany, Koszyce", 2012
 32. Gazda A., Pacana A., "Improvement of passenger pransport by fmea method application", "Carpathian Logistics Congress 2012 November 7th - 9th 2012 Jesenik, Czech Republic", 2012
 33. Lubczak J., Ożóg M., "Zastosowanie polieterolu z pierścieniem cyjamelurowym do otrzymywania pianek poliuretanowych", "Konferencja Naukowa "Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie", Toruń, 13-15 czerwca 2012 r.", 2012
 34. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., "Zastosowanie szkolenia hybrydowego w nauczaniu metod statystycznych", "XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2012, 13-15 czerwca 2012, Warszawa", 2012
 35. Kalembkiewicz J., Papciak B., "Zastosowanie techniki ekstrakcji w punkcie zmętnienia do rozdziału jonów Zn(II) i Cd(II)", "55. Zjazd PTCh i SITPChem "Chemia dla środowiska i cywilizacji", Białystok, 16-20 września 2012 r.", 2012,93
 36. Król P., Król B., Chmielarz P., "Zastosowanie mikroskopii konfokalnej do analizy powierzchni materiałów polimerowych", "7 Kongres Technologii Chemicznej, 8 - 12 lipca 2012r. Kraków", 2012,265-265
 37. Soco E., Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., Zapała L., "Wykorzystanie właściwości adsorpcyjnych lotnego popiołu węglowego do usuwania metali ciężkich z roztworu wodnego", "55. Zjazd PTCh i SITPChem "Chemia dla środowiska i cywilizacji", Białystok, 16-20 września 2012 r.", 2012,93
 38. Dębska B., Kubacka A., "Zarządzanie procesem doboru ścieżek kształcenia na platformie e-student", "XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2012, 13-15 czerwca 2012, Warszawa", 2012
 39. Dębska B., Sanokowski Ł., "Wykorzystanie mapy myśli do poprawy kreatywnego myślenia w procesie e-edukacji", "XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2012, 13-15 czerwca 2012, Warszawa", 2012
 40. Dębska B., "Wykorzystanie portalu dydaktycznego w nauce języków programowania", "XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2012, 13-15 czerwca 2012, Warszawa", 2012
 41. Król P., Chmielarz P., "Właściwości powierzchniowe materiałów otrzymanych z kopolimerów poli(uretanowo-winylowych)", "7 Kongres Technologii Chemicznej, 8 - 12 lipca 2012r. Kraków", 2012,264-264
 42. Włodarska M., Dziewirz A., Bąk G., Mossety-Leszczak B., Galina H., "Właściwości elektryczne matryc epoksydowych opartych na wybranych monomerach nematycznych", "XVIII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, Gdańsk - Wyspa Sobieszewska, 10-14.09.2012.", 2012
 43. Bukowski W., Bukowska A., Bester K., "The imine-amine functionalized PS-GMA-DVB terpolymers as supports for gel-type palladium(II) precatalyst for Suzuki-Miyaura coupling", "XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 14-16.03.2012. Kraków", 2012,41,
 44. Tomczyk D., Nowak L., Bukowski W., Bester K., Urbaniak P., Andrijewski G., "Właściwości elektrod modyfikowanych polimerami otrzymanymi z kompleksu n,n'-1,2-cykloheksylobis(salicylidenoimino)Ni(II)", "55. Zjazd PTCh i SITPChem "Chemia dla środowiska i cywilizacji", Białystok, 16-20 września 2012 r.", 2012,345
 45. Nykiel E., Kalembkiewicz J., Dranka M., Kopacz M., Kuźniar A., "Synteza, charakterystyka i badania spektralne kompleksu Zn(II) z sulfonową pochodną moryny", "I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8 grudnia 2012 r.", 2012,61
 46. Tomczyk D., Nowak L., Bukowski W., Bester K., Urbaniak P., Andrijewski G., "Synteza kompleksów jonów Ni(II) z wybranymi pochodnymi selenu oraz badanie wpływu podstawników na elektropolimeryzację", "XV International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds". 16 November, 2012, Łódź", 2012,P-37
 47. Zapała L., Woźnicka E., "Tautomeryczne i mikroskopowe równowagi protonowania kwasu antranilowego i jego pochodnych", "I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8 grudnia 2012 r.", 2012,95
 48. Bukowski W., Bukowska A., Bester K., Worek T., "Synteza i charakterystyka heterogenizowanych kompleksów palladu(II) oraz niklu(II) na zmodyfikowanych żelach metakrylanowo-styrenowych", "XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 14-16.03.2012. Kraków", 2012,145
 49. Mossety-Leszczak B., Galina H., Ostyńska P., Maciejewski H., Dutkiewicz M., "Synteza klatkowych sferokrzemianów zawierających azowe ugrupowania mezogeniczne", "7 Kongres Technologii Chemicznej, 8 - 12 lipca 2012r. Kraków", 2012,228
 50. Pilch-Pitera B., Wojturska J., "Synteza i ocena wybranych właściwości elastomerów poliuretanowych otrzymanych z zastosowaniem 1.4;3.6-dianydro-D-sorbitolu", "7 Kongres Technologii Chemicznej, 8 - 12 lipca 2012r. Kraków", 2012,267-267

poprzednia1234567nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności