Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2005)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Lal K., Rak T., "MIKOM", "Linux a technologie klastrowe", 2005,1-212
 2. Lal K., Rak T., "HELION", "Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady", 2005,1-264
 3. Kaniuczak J., Niemiec W., Właśniewski S., Zamorska J., Jasiński T., Hajduk E., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane właściwości osadów ściekowych zastosowanych do aglomeracji odłogu piaszczystego [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W .Niemca)", 2005,1,1,63-76
 4. Kaniuczak J., Hajduk E., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wybrane właściwości fizykoczhemiczne i chemiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją osadami ściekowymi [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i ", 2005,1,1,79-100
 5. Jasiński T., Niemiec W., Kaniuczak J., Błażej J., Puchalski G., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Wartość energetyczna jednorocznych pędów wierzby energetycznej uprawianej na aglomerowanej glebie piaszczystej [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej ", 2005,1,1,191-200
 6. Niemiec W., Jasiński T., Kaniuczak J., Zamorska J., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Technologia aglomeracji odłogu piaszczystego przy użyciu osadów ściekowych [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W .Niemca)", 2005,1,1,129-154
 7. Kaniuczak J., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., Hajduk E., Puchalski G., Właśniewski S., "POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ", "Produkcyjność biomasy wierzby energetycznej uprawianej w cyklu 1-rocznym na aglomerowanej glebie piaszczystej [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej (pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W", 2005,1,1,171-178
 8. Inglot-Siemaszko M., "CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY", "Pomiary składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości 1-20 Hz, 8-12 Hz i 50 Hz podczas burzy magnetycznej na przełomie października i listopada 2003r w: Pole elektromagnetyczne w biosferze. Red. Krawczyk A., Wyszkowska ", 2005,18-25
 9. Lecko A., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Some methods in the theory of univalent functions", 2005,1-206
 10. Banaś J., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Podstawy matematyki dla ekonomistów", 2005,1-364
 11. Pardela T., "MIKOM", "Zarządzanie ryzykiem w sieci i polityka bezpieczeństwa", 2005,29 - 38
 12. wierzowicz J., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Wielowymiarowa analiza aplikacji bazodanowych", 2005,231-239
 13. Ostasz G., i inni ., "TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW HISTORII, KRAKÓW", "Burówna Emma "Grażyna"", 2005,11,15-17
 14. Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Kud K., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "ywność ekologiczna - uwarunkowania popytu w opinii klientów na tle aktualnego stanu rolnictwa ekologicznego [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim (pod red. J. Karwowskiego)", 2005,259 - 264
 15. Dankiewicz R., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Znaczenie ubezpieczenia utraty zysku dla praktyki gospodarczej-tendencje zmian. [w:] Ubezpieczenia-monografie i opracowania naukowe.", 2005,97-100
 16. Bembenek B., "FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO", "Zmiany w podejściu do kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, pod red. S. Pangsy - Kania i G. Szczodrowskiego", 2005,133 - 145
 17. Szydełko A., "AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE", "Zasada kontynuacji działalności a utrata wartości zapasów produktów. w Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.", 2005,613-618
 18. Szydełko A., "ATRIUM, RZESZÓW", "Zakres informacyjny opinii z badania sprawozdania finansowego [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. R. Dankiewicza i G. Lwa)", 2005,19-23
 19. Szydełko A., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Wykorzystanie informacji z rodzajowego rachunku kosztów w zarzdządzaniu przedsiębiorstwem. w Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.", 2005,326-330
 20. Hajduk M., Hajduk E., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Wybrane aspekty związane z wykorzystaniem Internetu w biznesie. W: Komputer - przyjaciel czy wróg.", 2005,367-373
 21. Lew G., "AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE", "Wpływ zarządzania należnościami na możliwość kontynuowania działalności w przedsiebiorstwach handlowych.w Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.", 2005,345-350
 22. Kuśnierz M., Dziedzic S., Woźniak L., "WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II BIAŁA PODLASKA", "Turystyka konna jako element turystyki wiejskiej [w:] Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej (red.) J. Bargier, B. Sawicki", 2005,92 - 96
 23. Woźniak L., Kuśnierz M., Trinks R., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "The scenery - contemporary trends of transformations and tourism [w:] Regional Tourism versus European Integration and Globalization (red.) K. Obodyński & W. J. Cynarski", 2005,26 - 31
 24. Dziedzic S., Ziółkowski B., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "The relationships between agroturism and direct of agricultural products [w:] Regional Tourism versus European Integration and Globalization (red.) K. Obodyński & W. J. Cynarski", 2005,32 - 40
 25. Letkiewicz A., Szankin T., "WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE", "Struktura organizacyjna jako narzędzie kierowania w: "Podstawy kierowania organizacjami" pod radakcją Arkadiusza Letkiewicza", 2005,5-26
 26. Mróz M., "AKADEMIA ROLNICZA SZCZECIN", "Strategia innowacyjności województwa podkarpackiego. W: Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu skarbu państwa (red. nauk.L. Pałasz).", 2005,1,217-220
 27. Pasternak-Malicka M., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Sprawiedliwość podatkowa a opodatkowanie dochodów osób fizycznych w polskim systemie podatkowym. w: Finanse-monografie i opracowania naukowe.", 2005,385-392
 28. Ostasz G., "WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Rzeszów w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1944) w: Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeństwo, pod red. K. Kaszuby i Z. Sokół", 2005,97-132
 29. Żukowski P., Soboń J., Rajchel K., Nowak Z., Plewa B., "CENTR PROFIESIONALNOJ ORIJENTACJI MOŁODIOŻI, MOSKWA", "Rynocznaja transformacja otnoszenij sobstwiennosti problemy predprinimatielstwa", 2005,3
 30. Bembenek B., "ATRIUM, RZESZÓW", "Reorientacja koncepcji konkurencji - konsekwencje strategiczne dla przedsiębiorstw [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. R. Dankiewicza i G. Lwa)", 2005,45 - 50
 31. Stępień K., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Refleksje nad sprawnością sektora bankowego w świetle procesów globalizacji. w Czas na pieniądz- zarządzanie finansami.", 2005,1,95-102
 32. Ostasz G., "TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE", "Rada WiN Tarnobrzeg. Zarys struktury i działalności w: Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956, pod red. Z. Nawrockiego i T. Zycha", 2005,131-158
 33. Chłodnicka H., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Rachunkowośc a rachunek ekonomiczny w Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.", 2005,23-28
 34. Król P., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Rachunek procentowy w ekonomii w: Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii - pod redakcją M.Króla", 2005,207-223
 35. Lew G., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Rachunek odpowiedzialności jako forma zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi. w Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.", 2005,279-284
 36. Bembenek B., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim (pod red. J. Karwowskiego)", 2005,251 - 257
 37. Chłodnicka H., "AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE", "Przesłanki zastosowania rachunku kosztów upadłości w rewizji finansowej. w Sprawozdawczośc i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.", 2005,111-120
 38. Kmiotek K., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Przesłanki motywowania w oparciu o wybrane działania z zakresu zarządzania [w:] Teoria i praktyka zarzadzania organizacjami gospodarczymi red. J. Lewandowski", 2005,140-148
 39. Żukowski P., Soboń J., Rajchel K., Nowak Z., Plewa B., Rogozińska-Mitrut J., "CENTR PROFIESIONALNOJ ORIJENTACJI MOŁODIOŻI, MOSKWA", "Problemy uprawlienia i reformirowanija ekonmiki w usłowijach rynocznoj transformacji", 2005,1-30
 40. ukowski P., "", "Podstawy sformułowania polityki zarządzania zapasami materiałów na bazie modelu probabilistycznego. W.: Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy (red. nauk. J. Szabłowski)", 2005,455-465
 41. Nowak Z., Plewa B., "AKADEMIA ROLNICZA SZCZECIN", "Podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie podkarpackim [w:] Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu skarbu państwa (red. nauk.L. Pałasz)", 2005,383-390
 42. Letkiewicz A., Szankin T., "WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE", "Podejmowanie decyzji w organizacjach [w:] Podstawy kierowania organizacjami (pod red.) Arkadiusza Letkiewicza", 2005,27-45
 43. Sobolewski M., Zajdel A., Zadarko E., Penar-Zadarko B., "AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU. WYDZIAŁ PILĘGNIARSTWA I OCHRONY ZDROWIA", "Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Kształtowanie się aktywności ruchowej kobiet w ciąży.", 2005,1,107-114
 44. Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., "WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Otwartość na innowacje sektora naukowo-badawczego województwa podkarpackiego [w:] Innowacyjność sektora MŚP Małopolska i Podkarpacie red. K.Kaszuba, J. Targaliński", 2005,203-235
 45. Witek L., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Nowoczesne formy komunikowania się z konsumentem - konurencją dla mediów tradycyjnych [w:] Nowe trendy marketingu", 2005,4,135-142
 46. Zatwarnicka-Madura B., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Mystery shopping jako metoda badań o wielu zastosowaniach [w:] Nowe trendy marketingu", 2005,4,143-146
 47. Strojny J., Muszalska A., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, (red.) M. G. Woźniak", 2005,2,Nr 7,75 - 87
 48. Woźniak L., Dziedzic S., "PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH POZNAŃ", "Motywy zakupu produktów rolnictwa ekologicznego w teorii i praktyce [w:] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie (red.) Z. Zbytek", 2005,2,319 - 327
 49. Dziedzic S., Woźniak L., Woźniak M., "WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II BIAŁA PODLASKA", "Misja i wizja ekoturystyki w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi (red.) B. Sawicki, J. Begier", 2005,67 - 71
 50. Winnicki K., Landowski M., "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU", "Metoda wielokryterialnej analizy decyzyjnej problemu. W.: Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy (red. nauk. J. Szabłowski)", 2005,69-80

poprzednia123nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności