Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2006)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Głowacz-Czerwonka D., Dębska B., Lubczak J., Wianowska E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zastosowanie metod analizy skupień do przewidywania właściwości żywic melaminowych w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,69-74
 2. Dębska B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie metody blended learning w kształceniu studentów na kierunkach chemicznych w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,25-36
 3. Dębska B., Szafińska K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wspomaganie nauczania chemii analitycznej metodą e-learning w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,53-60
 4. Pietryga T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modelowanie reakcji demetylacji z udziałem kompleksu miedzi w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,155 - 160
 5. Fic G., Nowak G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Strategia generowania bibliotek związków o dużej złożoności i różnorodności strukturalnej w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,141-148
 6. Dębska B., Jaromin M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Komputerowo-wspomagany dobór materiałów inżynierskich w procesie projektowania w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,37-46
 7. Pietryga T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Komputerowe modelowanie reakcji utleniania limonenu w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,149 - 154
 8. Kozioł J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Estymacja metodami QSPR wartości temperatury wrzenia alkanów z wykorzystaniem fragmentacyjno-topologicznych deskryptorów struktury chemicznej w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,109 - 114
 9. Dębska B., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH -KRAKÓW", "Distance learning course of the basics of chemometrics", 2006,355-360
 10. Guzowska-Świder B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Chemia nieorganiczna w Internecie w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,81-88
 11. Dębska B., Peszko P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza czynników wpływających na efektywność kształcenia on-line na przykładzie portalu edukacyjnego e-chemia w "Information Systems in Chemistry"", 2006,3,47-52
 12. Kaczmarski K., Prus W., Sajewicz M., Kowalska T., "TAYLOR & FRANCIS AS", "Preparative Layer Chromatography./Adsorption Planar Chromatography in the Nonlinear Range: Selected Drawbacks and Selected Guidelines.", 2006,95,11-40
 13. Bochenek R., Jeżowski J., "ELSEVIER SCIENCE BV", "Genetic algorithms approach for retrofitting heat exchanger network with standard heat exchangers w COMPUTER-AIDED CHEMICAL ENGINEERING", 2006,21A,871-876
 14. Świder K., Rak T., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Replikacje baz danych w praktyce [w:] "Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody", praca zbiorowa pod redakcją S. Kozielskiego, B. Małysiak, P. Kasprowskiego i D. Mrozka", 2006,1,153-162
 15. Omiotek Z., Grabowski F., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Propagacja samopodobieństwa w torze transmisji obrazu [w:] "Nowe Technologie Sieci Komputerowych", praca zbiorowa pod redakcją S. Węgrzyna, L. Znamirowskiego, T. Czachórskiego i S. Kozielskiego", 2006,1,299-308
 16. Omiotek Z., Grabowski F., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Metody badania źródeł informacji [w:] "Nowe Technologie Sieci Komputerowych", praca zbiorowa pod redakcją S. Węgrzyna, L. Znamirowskiego, T. Czachórskiego i S. Kozielskiego", 2006,1,309-320
 17. Grabowski F., Strzałka D., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Informatyka w kontekście statystyki nieekstensywnej [w:] "Nowe Technologie Sieci Komputerowych", praca zbiorowa pod redakcją S. Węgrzyna, L. Znamirowskiego, T. Czachórskiego i S. Kozielskiego", 2006,1,109-118
 18. Trybus L., "WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ", "Automatyczne strojenie regulatorów PID dla typowych modeli dwu granicznych obiektów [w:] "Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania" praca zbiorowa pod redakcją S. Bańki", 2006,279-291
 19. Strzałka D., Grabowski F., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Analiza dynamiki pracy algorytmu sortowania przez wstawianie [w:] "Nowe Technologie Sieci Komputerowych", praca zbiorowa pod redakcją S. Węgrzyna, L. Znamirowskiego, T. Czachórskiego i S. Kozielskiego", 2006,1,417-430
 20. Bajorek J., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Optimization of power system protection against lightning overvoltages using ATP-EMTP and Matlab [w:] "Computer Applications in Electrical Engineering" pod red. R. Nawrowskiego", 2006,2,304-322
 21. Bajorek J., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Numerical limitations of computer simulations of lightning electromagnetic disturbances [w:] "Computer Applications in Electrical Engineering" pod redakcją R. Nawrowskiego", 2006,176-191
 22. Kolek A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Szumy niskoczęstotliwościowe - metody badań eksperymentalnych", 2006,1-174
 23. Rak T., "HELION", "Tworzenie sieci komputerowej", 2006,1-160
 24. Pardała A., "AKADEMIA ŚWIETOKRZYSKA", "Nowe tendencje w kształceniu matematycznym szansą podniesienia jego poziomu", 2006,13-28
 25. Inglot-Siemaszko M., Szwajczak E., "CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY", "BIOELEKTROMAGNETYZM - teoria i praktyka", 2006,37-52
 26. Pardała A., "WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W KIELCACH", "Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych.", 2006,51-61
 27. Pardała A., "PAŃSTWOWY TOLIATTYŃSKI UNIVERSYTET W TOLIATTI", "Teacher's intervention vs mathematical activity and creativity of gifted pupils.", 2006,85-94
 28. Lulek B., Lulek T., "NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY PRESS", "Symetry, Spectroscopy and SCHUR. Rozdz. w monogr. "Schur functions, the duality of Weyl, and rigged string configurations"", 2006,189-196
 29. Lulek B., Lulek T., Jakubczyk D., Jakubczyk P., "NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY PRESS", "Symetry, Spectroscopy and SCHUR. Rozdz. w monogr. "Kostka matrices at the level of bases"", 2006,197-202
 30. Górnicki J., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Elementy teorii mnogości", 2006,1-144
 31. Niemiec W., Jasiński T., Sobolewska P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji wierzby energetycznej. Rozdz. w monogr. "Postęp w inżynierii środowiska".", 2006,239-243
 32. Gazda A., "PODKARPACKIE CENTRUM GOSPODARCZE", "Metody analizy ryzyka w planowaniu audytu wewnętrznego [w:] Rachunek kozstów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach", 2006,2,73-76
 33. Sieńko E., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ", "Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw - wyniki badań w województwie podkarpackim, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, (pod red. P. Karpuś)", 2006,223-228
 34. Szydełko Ł., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW", "Zrównoważona karta wyników jako instrument controllingu strategicznego w przedsiębiorstwach międzynarodowych. w Integracja i globalizacja.", 2006,2,451-459
 35. Hajduk M., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Znaczenie systemu zarządzania środowiskowego dla przedsiębiorstw realizujących założenia zrównoważonego rozwoju. W: Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym.", 2006,89-100
 36. Zimon G., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Zasada kontynuowania działalności w jednostce gospodarczej. w Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.", 2006,376-380
 37. Kiełtyka A., "ZAKAMYCZE, KRAKÓW", "Zasada prawdy materialnej a stosowanie niektórych srodków przymusu w procesie karnym", 2006,291-312
 38. Kmiotek K., "UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH", "Zarzdzanie zasobami ludzkimi (zzl) a pobudzanie pracowników do przedsibiorczości [w:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E., Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym"", 2006,167-175
 39. Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN", "Założenia rozwoju zrównoważonego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, (w:) Kozłowski S. (red.), Haładyj A. (red.), Rozwój zrównoważony na szczeblu, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zasto", 2006,243-249
 40. Kurzępa B., "ZAKAMYCZE, KRAKÓW", "Zakazy dowodowe a zasada prawdy materialnej (w:) Zasada prawdy materialnej", 2006,387-394
 41. Kotuła A., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, w monografii "Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejski9m"", 2006,II,444-452
 42. Gębarowski M., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW", "Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu działalnościa organizatora targów [w:] Debiuty studenckie. Nowoczesne koncepcje zarządzania - teoria i praktyka", 2006,222-230
 43. Szydełko A., "ATRIUM, RZESZÓW", "Wybrane problemy integracji systemów rachunku kosztów łączonych spółek. w Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach.", 2006,2,257-260
 44. Stec A., "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA", "Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego (na przykładzie Podkarpacia) [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej", 2006,124-128
 45. Janda A., "ATRIUM, RZESZÓW", "Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwie, pod red. G. Lwa, R. Dankiewicza i A. Gazdy", 2006,2,105-116
 46. Bembenek B., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Wokół koncepcji współdziałania, [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości, pod red. M. Górzyńskiego", 2006,33-46
 47. Dankiewicz R., "ATRIUM, RZESZÓW", "Ubezpieczenia finansowe, rys historycznyi tendencje zmian.", 2006,2,49-54
 48. Feruś A., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ", "Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, (pod red. P. Karpuś)", 2006,263-269
 49. Dziedzic S., Hajduk M., Ziółkowski B., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Systemy zarządzania środowiskowego - teoria i znaczenie praktyczne na przykładzie firm z województwa podkarpackiego, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, pod red. M. Romanowskiej i P. Wachowiaka", 2006,159-165
 50. Sobolewski M., Tlałka E., Zadarko-Domaradzka M., "BESKIDZKA WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ŻYWIEC", "Styl życia dla zdrowia; Determinanty aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej z Sanoka i Żywca - analiza porównawcza", 2006,97 - 102

poprzednia1234nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności