Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kubiak K., "POLITECHNIKA ŚLĄSKA", "Deformation behaviour and properties of selected metallic materials", 2007,191-216
 2. Budzik G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Synteza i analiza metod projektowania i wytwarzania prototypów elementów o skomplikowanych kształtach na przykładzie wirników turbosprężarek.", 2007,1-192
 3. Burghardt A., Hendzel Z., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Sterowanie behawioralne mobilnymi robotami kołowymi", 2007,1 - 137
 4. Rzucidło P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Oscylacje indukowane przez pilota w układzie pośredniego sterowania samolotem", 2007,196
 5. Rzucidło P., Dołęga B., Gruszecki J., Kopecki G., Pieniążek J., Rogalski T., Tomczyk A., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH", "Opracowanie technologii oraz stanowiska do optymalizacji interfejsu człowiek maszyna w kokpitach wojskowych statków powietrznych", 2007,69
 6. Habrat W., "WYDAWNICTWO KABE", "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora.", 2007,1-380
 7. Korzyński M., "WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE", "Nagniatanie ślizgowe", 2007,142
 8. Orłowicz A., Trytek A., "PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH", "Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych odlewów żeliwnych uszlachetnionych powierzchniowo plazmą łuku elektrycznego", 2007,7 nr 23,1-120
 9. Opiekun Z., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ", "Analiza czynników technologicznych decydujących o strukturze i właściwościach odlewów ze stopów kobaltu przeznaczonych na elementy silników lotniczych", 2007,413,1-121
 10. Pieja T., Stachowicz F., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Effect of temperature on mechanical properties of stainless steel sheet w "Progressive Technologies and Materials"", 2007,2,81-89
 11. Dębska B., Peszko P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Zdalne zarządzanie procesem budowy multimedialnych materiałów e-learningowych w "Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania"", 2007,573-581
 12. Heneczkowski M., Oleksy M., "INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ, WARSZAWA", "Kompozyty polimerów z modyfikowanymi bentonitami w "Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka - Przemysł"", 2007,57-60
 13. Król P., "NOVA SCIENCE PUBLISHERS", "Synthesis, methods, chemical structures, physical properties and applications of the polyurethane anionomers w "Handbook of Polymer Research: Monomers, Oligomers, Polymers and Compositions"", 2007,335-373
 14. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., "POLISH CHEMICAL SOCIETY", ""Mobility and bioavailability of manganese in industrial ash and soil" w " Annals of Polish Chemical Society 2007"", 2007,209-212
 15. Dębska B., Dębski Ł., "WYDAWNICTWO SGGW", "Elementy wirtualnej edukacji w nauczaniu przedmiotu "Metodologia tworzenia aplikacji" w "Metodologia i technologia e-learningu"", 2007,1,17-26
 16. Oszust M., Wysocki M., "WYDAWNICTWO EXIT", "Zastosowanie algorytmów immunologicznych w rozpoznawaniu kształtu dłoni [w:] "Diagnostyka procesów i systemów" pod red. J. Korbicza, K. Patana, M. Kowala", 2007,173-180
 17. Samolej S., Szmuc T., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Wspomaganie projektowania dedykowanych systemów internetowych z zastosowaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego [w:] "Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania" pod red. Z. Huzara i Z. Mazura", 2007,87-96
 18. Cisek J., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Weryfikacja arytmetyczno-logicznych układów sterowania w języku FBD normy IEC-61131 [w:] "Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania" pod red. Z. Huzara i Z. Mazura", 2007,273-282
 19. Grabowski F., Strzałka D., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Termodynamika procesów w systemach komputerowych [w:] "Sieci Komputerowe. Tom 1. Nowe technologie" pod red. S. Węgrzyna, J. Klamki, S. Kozielskiego, T. Czachórskiego, L. Znamirowskiego", 2007,1,237-245
 20. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Kompilator języka ST normy IEC 61131-3 na uniwersalny kod wykonywalny [w:] "Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania" pod red. Z. Huzara i Z. Mazura", 2007,189-198
 21. Rzońca D., Trybus B., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Modelowanie bezpiecznego nawiązywania połączenia w protokołach master-slave za pomocą kolorowanych sieci Petriego [w:] "Sieci komputerowe. Nowe technologie" pod. red. S. Węgrzyna, J. Klamki, S. Kozielskiego, T. Czachórskiego, L. Znamirowskiego", 2007,1,247-254
 22. Pelc L., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Formalny model i realizacja obserwatora wybranych akcji [w:] "Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania" pod red. Z. Huzara i Z. Mazura", 2007,97-104
 23. Omiotek Z., Grabowski F., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Dynamiczne zarządzanie jakością usług w Internecie na przykładzie transmisji obrazu ruchomego [w:] "Sieci Komputerowe. Tom 1. Nowe technologie" pod red. S. Węgrzyna, J. Klamki, S. Kozielskiego, T. Czachórskiego, L. Znamirowskiego", 2007,1,315-322
 24. Trybus L., Świder Z., "WYDAWNICTWO EXIT", "Diagnostyka pętli PID z korektą wzmocnienia [w:] "Diagnostyka procesów i systemów" pod red. J. Korbicza, K. Patana, M. Kowala", 2007,217-224
 25. Stec A., Świder Z., Trybus L., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Charakterystyka funkcjonalna prototypowego systemu do programowania systemów wbudowanych według normy IEC 61131-3 [w:] "Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania" pod red. Z. Huzara i Z. Mazura", 2007,179-188
 26. Kwolek B., "I-TECH EDUCATION AND PUBLISHING, VIENNA, AUSTRIA", "Tracking of Facial Regions Using Active Shape Models and Adaptive Skin Color Modeling [w:] "Scene Reconstruction, Pose Estimation and Tracking" edited by R. Stolkin", 2007,331-350
 27. Marnik J., "SPRINGER", "The Polish Finger Alphabet Hand Postures Recognition Using Elastic Graph Matching [w:] "Computer Recognition Systems 2. Series: Advances in Soft Computing" ed. by M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak, A. Żołnierek", 2007,45,454-461
 28. Łatka M., Grad M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Computer-aided research and teaching methods in power electronics using LabVIEW environment [w:] Power Electronics and Electrical Drives - selected problems", 2007,137-147
 29. Kusy M., "WYDAWNICTWO EXIT", "Application of data classifiers to breast cancer diagnosis [w:] "Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control" ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal", 2007,279-286
 30. Buczek K., Sobczyński D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Analysis and examination of high-speed induction motor drive system [w:] Power Electronics and Electrical Drives - selected problems", 2007,487-498
 31. Gołębiowski L., Gołębiowski M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obwody elektryczne cz. 2 i 3", 2007,579
 32. Mazur D., Mazur N., "WYDAWNICTWO OŚWIATOWE FOSZE, RZESZÓW", "Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej", 2007,1-437
 33. Kwolek B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Adaptive Real-Time Image Processing for Cognitive Vision Systems", 2007,1-130
 34. Binkowski T., Buczek K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Investigation of the matrix converter with constant switching control [w:] Power Electronics and Electrical Drives - selected problems", 2007,85-94
 35. Pardała A., "AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZESTOCHOWIE", "Matematyka XII", 2007,319-328
 36. Pardała A., "FIEDERALNOJE AGIENCTWO POBRAZOWANIU MOSIEWSKIJ GOSUDARTWIENYJ TECHNICIESKIJ UNIWERSITET(MGIREA)", "Matematiczeskoje obrazowanie koncepcji metodyki technologii", 2007,3,109-115
 37. Dugaev V., Araújo M., Vieira V., Barnaś J., Berakdar J., Sacramento P., "WORLD SCIENTIFIC", "STRONGLY CORRELATED SYSTEMS, COHERENCE AND ENTANGLEMENT. Rozdz. w monogr. "Spin transport in magnetic nanowires with domain walls"", 2007,311-332
 38. Dugaev V., Taillefumier M., Canals B., Lacroix C., Bruno P., "WORLD SCIENTIFIC", "STRONGLY CORRELATED SYSTEMS, COHERENCE AND ENTANGLEMENT. Rozdz. w monogr. "Anomalous Hall effect"", 2007,145-162
 39. Kiełtyka A., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Zwrot sprawy prokuratorowi w trybie art. 345 k.p.k. po uchyleniu wyroku przez sąd odwoławczy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, [w:] Państwo. Prawo. Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych, pod red. Cz. P. Kłaka i in.", 2007,467-478
 40. Oleksiewicz I., "MAX-DRUK", "Znaczenie i rola terroryzmu w Europie [w:] Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata ( red. A. Olak, H. Sommer)", 2007,166-182
 41. Sołtysiak M., "CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA", "Znaczenie polityki regionalnej UE w rozwoju Polskiej gospodarki. w Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki.", 2007,135-146
 42. Kiełtyka A., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Zmiany prawa karnego procesowego w zakresie badań DNA wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r., [w:] Państwo. Prawo. Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych, pod red. Cz. P. Kłaka, K. Kaczmarczyka i A. Kiełtyki", 2007,407-423
 43. Piecuch T., Bal-Woźniak T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie twórcze w organizacji [w:] Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, pod red. J. Łunarskiego", 2007,41-69
 44. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami.", 2007,157-204
 45. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami - Podstawy działalności innowacyjnej", 2007,144-176
 46. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami - O ewolucji świadomości, rozumu i pomysłowości", 2007,9-20
 47. Pomykała M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Zakres i formy współpracy straży gminnej z policją na przykładzie województwa podkarpackiego w: Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego", 2007,229-240
 48. Bal-Woźniak T., Woźniak M., "INSTITUT SUCIASNOWO PIDRUCNIKA, KIJÓW, UKRAINA", "Wyriszennja problem pozwitku intelektualnowo kapitału w konteksti timczasowej praci, [w:] Spilnij jewropejskij ekonomicznij prostip. Harmonizacja megaregionalnych supierecznostiej, pod red. D.G. Łukjanienko", 2007,465-480
 49. Zimon G., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań", "Wynik finansowy podstawowym źródłem oceny efektywności działalności przedsiebiorstwa [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa", 2007,3,370-376
 50. Kmiotek K., Lewicka D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi w mikroprzedsiębiorstwach, [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, praca zbiorowa pod red. J. Penca", 2007,190-196

poprzednia1234nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności