Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Kmiotek K., Lewicka D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Wybrane problemy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji i integracji, [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, praca zbiorowa pod red. J. Penca", 2007,179-189
 2. Lew G., Szydełko A., Micał M., Makutra-Turek B., "AKADEMIA ROLNICZA SZCZECIN", "Wpływ ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości na poprawę jakości jej nauczania [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych", 2007,103-107
 3. Dankiewicz R., "CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA", "Uwarunkowania wzrostu popytu podmiotów gospodarczych na ubezpieczenia należności, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, pod red. nauk. M. Marcinkowskiej i S. Wieteska", 2007,610-616
 4. Zatwarnicka-Madura B., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Uwarunkowania kulturowe działań marketingowych w krajach azjatyckich na przykładzie Tajlandii [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem", 2007,389-395
 5. Gębarowski M., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Udział w tagrach turystycznych jednostek samorzadu terytorianego (na przykładzie aktywności wystawienniczej miasta Tarnowa) [w:] Marketing przyszłości - Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej", 2007,1,153-161
 6. Szydełko A., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Tradycyjny (bilansowy) rachunek kosztów [w:] Rachunkowość zarządcza, wyd. II zmienione i poprawione", 2007,45-62
 7. Surówka A., "PODLASKA SPÓŁDZIELNIA PHU, BIAŁYSTOK", "Taksonomiczna analiza zróżnicowania infrastruktury w województwach Polski Wschodniej; Uwarunkowania rozowoju regionalnego w Polsce Wschodniej;", 2007,37-49
 8. Surówka A., "WYDAWNICTWO SGGW", "Taksonomiczna analiza infrastruktury w Polsce wschodniej w przekroju gmin. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych.", 2007,VIII,389-398
 9. Feruś A., "CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA", "Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej (pod red. M.Marcinkowskiej i S.Wieteska)", 2007,225-233
 10. Szydełko A., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Systemy rachunku kosztów [w:] Rachunkowość zarządcza, wyd. II zmienione i poprawione", 2007,21-43
 11. Kmiotek K., Lewicka D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "System ocen pracowniczych jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, pod red. S. Lachiewicza", 2007,I,439-449
 12. Lew G., "AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE", "Sprawozdawczość wewnętrzna źródłem informacji zarządczej [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej", 2007,1,311-316
 13. Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M., "INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT SLOVAKIA", "Semantic concepts of bank's categorization - comparative study in business English and Polish, w. Podnikanie a inovacle podnikateskiych aktivit II", 2007,238-252
 14. Kmiotek K., Lewicka D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Rozwój zasobów ludzkich praca tymczasowa, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, pod red. S. Lachiewicza", 2007,I,431-438
 15. Kiczek M., Stec A., "WYDAWNICTWO AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU", "Rola Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" Bieszczady w rozwoju turystyki wiejskiej w: Turystyka wiejska a edukacja różne poziomy, różne wymiary", 2007,135-142
 16. Wyrwa D., Ziółkowski B., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Rola Regionalnych Strategii Innowacji w podnoszeniu innowacyjności regionów [w:] Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim (red.) Otto J., Stanisłwski R., Maciaszczyk A.", 2007,91-100
 17. Witek L., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Reklama społeczna i jej skuteczność [w:] Marketing przyszłości - Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej", 2007,295-303
 18. Lew G., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Rachunek odpowiedzialności [w:] Rachunkowość zarządcza, wyd. II zmienione i poprawione", 2007,II,253-293
 19. Szydełko A., Kaszuba-Perz A., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Rachunek kosztów zmiennych [w:] Rachunkowość zarządcza, wyd. II zmienione i poprawione", 2007,141-163
 20. Szydełko A., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE", "Rachunek kosztów planowanych [w:] Rachunkowość zarządcza, wyd. II zmienione i poprawione", 2007,109-163
 21. Pasternak-Malicka M., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Przyczyny występowania gospodarki nieformalnej [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, pod red. nauk. J. Ostaszewskiego", 2007,171-182
 22. Adamczyk J., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Przejawy entocentryzmu konsumenckiego w aspekcie regionalnym na przykładzie Podkawpacia, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem", 2007,9-18
 23. Piecuch T., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy województwa podkarpackiego w świetle badań empirycznych [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, pod red. S. Lachiewicza i M. Matejuna", 2007,I,474-483
 24. Soboń J., Sirojč Z., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Proces metropolizacji i sowremiennyje postindistrialnych metropolii. W: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego.", 2007,II,178-182
 25. Witek L., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Promocja a rynek żywności ekologicznej w Polsce, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem", 2007,137-146
 26. Soboń J., Sirojč Z., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Problemy rozwoju wielkich miast Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji systemowej. W: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego.", 2007,II,201-210
 27. wierzowicz J., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOSCI", "Priorytety standaryzacji procesu zgłębiania danych", 2007,401-411
 28. Oleksiewicz I., Gonet W., "MAX-DRUK", "Problematyka ochrony praw konsumenta w usługach bankowych na przykładzie wybranych zagadnień kredytu konsumenckiego [w:] Prawa człowieka świetle zmian współczesnego świata (pod red. A. Olaka i H. Sommera)", 2007,51-60
 29. Sołtys A., "POLIGRAFIA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE", "Pośrednie poznanie Boga w tomizmie egzystencjalnym, [w:] Ecclesiae Patriae et Homini Serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu, pod red. bp E. Białogłowskiego i in.", 2007,II,219-230
 30. Szydełko A., "AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE", "Pomiar kosztu wytworzenia produktu a bilansowa wartość zapasu produktów [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej", 2007,577-583
 31. Rogozińska-Mitrut J., Soboń J., "WYDAWNICTWO UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE", "Polski rynek pracy w okresie transformacji. W: Problemy transformacji w Polsce i na Ukrainie.", 2007,123-133
 32. Kmiotek K., Lewicka D., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Płeć jako determinanta efektywności procesów motywacyjnych w organizacji, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, pod red. S. Lachiewicza", 2007,I,384-393
 33. Gębarowski M., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Oryginalne kreacje w reklamie zewnętrznej w świetle polskich oraz zagranicznych doświadczeń, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem", 2007,19-27
 34. Pomykała M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ochrona własności intelektualnej w: " Zarządzanie innowacjami . System zarządzania innowacjami"", 2007,129-155
 35. Oleniuch I., Giera S., Krasna M., "WYDAWNICTWO SGGW", "Ocena skutecznosći promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie w: Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach UE", 2007,XVII,277-285
 36. Stępień K., Chudy-Laskowska K., "CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA", "Ocena produktywności banków giełdowych w Polsce w latach 2001-2005. Analiza ekonomiczna.", 2007,56-68
 37. Wyrwa D., Sołtysiak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena efektywności i ryzyka innowacji [w:] Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami, pod red. J. Łunarskiego", 2007,73-101
 38. Kiczek M., Stec A., "WYDAWNICTWO AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU", "Ocena aktywności członków Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarwstwa Gościnne" Bieszczady w latach 2002-2006 w: Turystyka wiejska a edukacja różne poziomy, rózne wymiary", 2007,291-300
 39. Oleniuch I., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Nowe instrumenty wsparcia rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania. mechanizmy, efekty (pod red. nauk. S. Makarskiego)", 2007,232-241
 40. Kiełtyka A., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Niektóre zmiany w amerykańskim prawie po 11 września 2001 r. [w:] Państwo. Prawo. Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych (pod red. Cz. P. Kłaka, K. Kaczmarczyka i A. Kiełtyki)", 2007,211-225
 41. Hall H., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Narzędzia i formy aktywności promocyjnej szkół wyższych w Polsce [w:] Marketing przyszłości - Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej", 2007,1,202-208
 42. Mentel G., Pisula T., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ", "Modelowanie rynku akcji w ujęciu metodologii Value at Risk; Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego;", 2007,235-244
 43. Bal-Woźniak T., "DNIEPROPIETROWSKI NARODOWY UNIWERSYTET, CENTRUM BADAŃ SPOŁECZNO- POLITYCZNYCH, DNIEPROPIETROWSK, UKRAINA", "Mierieżewy struktury innowacijnoj dijalnosti w konteksti nowoj instytucjonalnoj ekonomiki, [w:] Insytucjonalna paradigma cywilizacijnowo rozwitky", 2007,1,184-198
 44. Lew G., Szurek M., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań", "Międzynarodowe standardy rachunkowości drogą do harmonizacji rachunkowości [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Sprawozdawczość i analiza finansowa", 2007,3,203-207
 45. Gazda A., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA W WARSZAWIE", "Metody analizy ryzyka stosowane w audycie wewnętrznym w wyższej uczelni, [w:] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, pod red. nauk. B.R. Kuca", 2007,137-145
 46. Sommer H., Sommer H., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Media jako nośnik informacji i ich wpływ na współczesną młodzież - agresja i przemoc w środkach masowego komunikowania w: Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania", 2007,108-121
 47. Adamczyk J., Gębarowski M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing w Internecie [w:] Marketing: Doświadczenia i trendy", 2007,203-256
 48. Hall H., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing w organizacjach niekomercyjnych [w:] Marketing: Doświadczenia i trendy", 2007,257-298
 49. Hall H., "POLITECHNIKA POZNAŃSKA", "Marketingowa orientacja szkół wyższych w Polsce - wybrane zagadnienia, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem", 2007,39-46
 50. Zatwarnicka-Madura B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing w handlu detalicznym [w:] Marketing: Doświadczenia i trendy", 2007,127-202

poprzednia1234nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności