Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2007)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Gierczak A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing terytorialny [w:] Marketing: Doświadczenia i trendy", 2007,79-126
 2. Adamczyk J., Witek L., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing międzynarodowy [w:] Marketing: Doświadczenia i trendy", 2007,11-75
 3. Witek L., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing ekologiczny [w:] Marketing: Doświadczenia i trendy", 2007,299-374
 4. Ostasz G., "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU", "Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, pod red. M. Strasz i A. Mireckiej", 2007,III,47-50, 84-86, 122-126, 320-323, 360-362, 407-409
 5. Ostasz G., "TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW HISTORII, KRAKÓW", "Konieczkowski Roman i inni [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956", 2007,12,62-65, 75-80, 113-116, 133-135, 141-144, 153-156,
 6. Bal-Woźniak T., "INSTITUT SUCIASNOWO PIDRUCNIKA, KIJÓW, UKRAINA", "Instrumenti innowacijnosti w procesach zbliżennia riwniw rozwitku krain Jewropejskogo Cojuzy, [w:] Spilnij jewropejskij ekonomicznij prostip. Harmonizacja megaregionalnych supierecznostiej, pod red. D.G. Łukjanienko, W.I. Czużikowa", 2007,314-324
 7. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET RZESZOWSKI", "Innowacyjność fundamentalnym warunkiem przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy. Porównania międzynarodowe, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy", 2007,99-113
 8. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE", "Innowacyjność a jakość życia, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Skrzypek", 2007,89-96
 9. Bal-Woźniak T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Infrastruktura systemu innowacyjnego, [w:] Zarządzanie innowacjami, System zarządzania innowacjami, pod red. J. Łunarskiego", 2007,9-46
 10. Mazurkiewicz T., Stec-Rusiecka J., Woźniak L., "UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH", "Foresight jako instrument kreowania polityki innowacyjnej", 2007,66-73
 11. Pasternak-Malicka M., Ostaszewski J., Russel J., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Fiskalizm na tle innych państw, [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, pod red. nauk. J. Ostaszewskiego", 2007,13-43
 12. Kusz D., "WYDAWNICTWO SGGW", "Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystajacych z funduszy strukturalych UE w: Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach UE", 2007,XVII,89-94
 13. Chłodnicka H., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań", "Dylematy w prawie upadłościowym i naprawczym [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, pod red.nauk. W. Gabrusewicza", 2007,I,62-80
 14. Lew G., "AKADEMIA ROLNICZA SZCZECIN", "Distance learning alternatywą czy uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania? [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych", 2007,97-102
 15. Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M., "INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT SLOVAKIA", "Cultural and language dependent aspects of bank's categorization comparative study in general English and Polish, w. Podnikanie a inovacle podnikateskiych aktivit II", 2007,228-237
 16. Suraj-Sołtysiak M., Sołtysiak M., "AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU", "Charakterystyka kosztów postepowania upadłosciowego przedsiębiorstw. w Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie.", 2007,II,441-449
 17. Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M., "AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU", "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie.", 2007,II,365-373
 18. Kiczek M., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ", "Analiza współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki w województwie podkarpackim [w:]Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszek", 2007,125-133
 19. Chudy-Laskowska K., Piecuch T., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Analiza poziomu innowacyjności przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej; Trans'07", 2007,253-265
 20. Mróz M., Rogozińska-Mitrut J., "POLITECHNIKA ŁÓDZKA", "The development of intelectual capital in contemporary organization. In.: Innovation and knowledge in innovative enterprise.", 2007,27-33
 21. Chudy-Laskowska K., Piecuch T., "AKADEMIA PODLASKA", "Subjective conditioning in the development of entrepreneurship; In search for value, selected aspects", 2007,131-137
 22. Adamczyk J., Sudoł - Pusz J., "POLITECHNIKA KRAKOWSKA", "Quality policy in higher education as a part of development strategy based on Rzeszów University of Technology in;[Quality and Management Issues in Higher Education Polish and American Experiences", 2007,69-73
 23. Hall H., "POLITECHNIKA KRAKOWSKA", "E-learning in Schools of Higher Education – Specific Directions of Development, in: Quality and Management Issues in Higher Education. Polish and American Experiences", 2007,75-78
 24. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Axological Basis of Networks Functioning as a Cluster in the Context of Individual Innovative Competences [w:] Economic Choices made in the Polish Economy in Globalization, ed. D. Kopycińska", 2007,65-75
 25. Ostasz G., Majka J., "WYDAWNICTWO LIBRA", "Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki. Emisariusz, cichociemny, oficer Komendy Głównej AK", 2007,1-155
 26. Kotowski W., Kurzępa B., "WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS. WARSZAWA", "Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz", 2007,714
 27. Popek M., Janda A., Michalik K., Pomykała M., Rajchel K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Prawo gospodarcze. Przedsiębiorcy (pod red. K. Rajchela)", 2007,1-314
 28. ukowski P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Podstawy naukowej organizacji pracy wytwórczej", 2007,258
 29. Gębarowski M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nowoczesne formy promocji", 2007,203
 30. Hall H., "ABC A WOLTERS KLUWER BUSINESS", "Marketing w szkolnictwie", 2007,1-236
 31. Witek L., "C.H. BECK", "Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Teoria i praktyka", 2007,292
 32. Kotowski W., Kurzępa B., "C.H. BECK", "Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz", 2007,514
 33. Daszkiewicz J., Gerasymchuk A., Timoszenko O., "UNIWERSYTET EUROPEJSKI W KIJOWIE (EUFIMB)", "Etika i etiket suczasnogo biznesu - zaporuka ekonomicznoj bezpeki pidpriemstw", 2007,1-286
 34. Gugnin O., Gugnina T., Tkacz A., "INSTYTUT PAŃSTWOWEGO I LOKALNEGO ZARZĄDZANIA W MELITOPOLU, MELITOPOL", "Elementy kreowania strategii konkurencji", 2007,81
 35. Perłowski R., Zielecki W., Skoczylas L., Szabajkowicz W., Kluz R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Technologie urządzenia metody - Wybrane zagadnienia technologii montażowych i obróbkowych", 2007,90-112
 36. Stadnicka D., Kmiotek K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody inicjowania innowacji. w Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami. pod red. J.Łunarskiego", 2007,47-72
 37. Piecuch T., Zielecki W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metodologia rozwiązywania problemów [w:] Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, pod red. J. Łunarskiego", 2007,70-95
 38. Nowotyńska I., Smykla A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Strain analysis of layered composite extruded through convex die with use of in-house developed software w "Progressive Technologies and Materials"", 2007,2,59-72
 39. Nowotyńska I., Ryzińska G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Influence of volume fraction of the components on the plastic flow of bimetal rods during extrusion w "Progressive Technologies and Materials"", 2007,2,51-58
 40. Budzik G., Górka S., Hryzaj I., Kiczek M., Markowski T., Uchman E., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Strategia wykorzystania naukowych metod konstrukcji maszyn dla rozwoju sektora przemysłowego Polski i Ukrainy, pod red. T. Markowskiego", 2007, 1-98
 41. Wójcik W., Helzhyskiy I., Golyaka R., Hotra Z., Górski J., Proszak-Miąsik D., Proszak W., "LIGA-PRESS, LVOV", "Mikroelektronni sensory vologosti", 2007,1-422

poprzednia1234

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności