Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Guzowska-Świder B., Urbanek M., "UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI", "Lekcja multimedialna wspomagająca nauczanie interpretacji widm w podczerwieni w "Technologie informacyjne dla chemików"", 2008,80-84
 2. Jeżowski J., Poplewski G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Roz. Zasady tworzenia modeli optymalizacyjnych w praktyce technologii chemicznej z przykładami.", 2008,175-199
 3. Zapała W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Roz. Wpływ stężenia modyfikatora eluentu na przebieg procesu chromatografii cieczowej - wybrane aspekty praktyczne i teoretyczne.", 2008,319-342
 4. Jeżowski J., Jeżowska A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Roz. Programy symulacyjne w przemyśle chemicznym - zasady stosowania z przykładami.", 2008,149-173
 5. Jeżowski J., Jeżowska A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Roz. Heurystyki pomocne w projektowaniu oraz eksploatacji procesów i systemów technologicznych.", 2008,125-147
 6. Bochenek R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Roz. Ekonomiczne kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.", 2008,201-227
 7. Pietryga T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdzial.Indeksy filowości flawonoidów", 2008,30-43
 8. Zapała W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdz. Modelowanie procesu retencji wybranych flawonoidów w RP-HPLC z triakontylową fazą stacjonarną.", 2008,105-111
 9. Nowak D., Kuźniar A., Kopacz M., Kopacz S., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdz. Kompleksy jonów tulu(III), iterbu(III) i lutetu(III) z kwercetyną", 2008,245-255
 10. Woźnicka E., Kopacz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdz. Kompleksy jonów lantanowców(III) z moryną", 2008,234-244
 11. Kopacz M., Kuźniar A., Nowak D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdz. Hydroksyflawony jako odczynniki analityczne.", 2008,9-20
 12. Pusz J., Papciak B., Zapała W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdz. Badania równowag reakcji kompleksowania chryzyny z wybranymi jonami metali w roztworach woda - 1,4-dioksan.", 2008,256-268
 13. Czuba Z., Kopacz M., Nowak D., Woźnicka E., Kuźniar A., Sadowski T., Król W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Flawonoidy i ich zastosowanie. Rozdz. Aktywność komórek żernych w obecności kompleksów: miedzi(II) z moryną, miedzi(II) z rutyną oraz cynku(II) z moryną", 2008,192-199
 14. Dębska B., Guzowska-Świder B., Fic G., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Chemia w Internecie w "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu"", 2008,289-317
 15. Oleksy M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Aspekty reologiczne w przetwórstwie tworzyw sztucznych [w] Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu (pod red.) J.Jeżowski, M.Heneczkowski, M.Oleksy", 2008,29-53
 16. Heneczkowski M., Oleksy M., Frańczak A., "CWA REGINA POLONIAE", ""Kompozyty polimerowe zawierające modyfikowane bentonity" w "Materiały polimerowe"", 2008,83-90
 17. Oleksy M., Heneczkowski M., "CWA REGINA POLONIAE", ""Wpływ modyfikowanych bentonitów na właściwości biobójcze kompozycji farb i lakierów wodorozcieńczalnych" w "Materiały polimerowe".", 2008,149-158
 18. Jeżowski J., Jeżowska A., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu.Roz. Heurystyki pomocne w projektowaniu oraz eksploatacji procesów i systemów technologicznych.", 2008,125-147
 19. Magoń A., Pyda M., "WYDAWNICTWO NAUKOWO-TECHNICZNE TEZA", ""Crystalline and Amorphous Phases of Biodegradable Poly(lactic Acid)" w "Modern polymeric materials for environmental applications"", 2008,3,125-130
 20. Pyda M., "WYDAWNICTWO NAUKOWO-TECHNICZNE TEZA", ""Biodegradable Poly(lactic acid) Characterized by Modern Calorimetry and Thermal Analysis" w "Modern polymeric materials for environmental applications"", 2008,3,201-208
 21. Król P., "VSP BV", "Linear Polyurethanes Synthesis Methods, Chemical Structures, Properties and Applications", 2008,1-256
 22. Szukiewicz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metody aproksymacyjne w procesach dyfuzji z reakcją chemiczną w porowatych ziarnach katalizatora.", 2008,1-134
 23. Warchoł J., Petrus R., Chutkowski M., "POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA", "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska. Rozdz. Równowaga i kinetyka sorpcji Cu(II) na złożu BET DAGAN.", 2008,291-299
 24. Poliszczuk J., Dorozhovets M., Obca afiliacja ., Stadnyk B., Ivakhiv O., Bojko T., Kowalczyk A., "WYDAWNICTWO "BESKID BIT"", "Zasobi ta metodi wymirjuwan neelektricznych weliczin", 2008,1-615
 25. Trojnar M., Szczepański A., "CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA", "Wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint® w dydaktyce przedmiotu "GSM i systemy komórkowe trzeciej generacji", [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą", 2008,357-364
 26. Pelc L., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Uwarunkowany czasowo probabilistyczny model systemu rozpoznawania akcji, rozdział w książce Modele i Zastosowania Systemów Czasu Rzeczywistego", 2008,33-43
 27. Sadolewski J., Trybus B., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Wieloplatformowa maszyna wirtualna dla systemów sterowania. w: Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego", 2008,293-302
 28. Bożek A., Skiba G., Żabiński T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ", "Szybkie prototypowanie systemów sterowania w pakiecie RTAI-Lab. Prace Naukowe Elektronika PROBLEMY ROBOTYKI", 2008,2,399-406
 29. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., "WYDAWNICTWO EXIT", "Prototypowe środowisko do programowania sterowników w języku ST normy IEC 61131-3", 2008,457-472
 30. Trojnar M., Szczepański A., "CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA", "Programy multimedialne i zasoby internetu w dydaktyce przedmiotu "Satelitarne systemy nawigacyjne", [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą", 2008,349-356
 31. Gąsior-Antos E., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Nauczanie technologii informatycznych w dobie społeczeństwa informacyjnego. [w:] Społeczeństwo informacyjne - stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", 2008,500-507
 32. Żabiński T., Trybus L., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ", "Nastawianie regulatorów P-PI oraz PI-PI dla serwomechanizmów. Prace Naukowe Elektronika PROBLEMY ROBOTYKI", 2008,II,419-428
 33. Samolej S., Szmuc T., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Metoda modelowania i projektowania klastrów WWW z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego. [w:] Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki", 2008,49-59
 34. Szydełko W., Wysocki M., "WYDAWNICTWO EXIT", "Automatyczne harmonogramowanie pracy odbiorników energii elektrycznej w inteligentnym budynku, Sterowanie i Automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania", 2008,633-642
 35. Rzońca D., Stec A., Świder Z., Trybus L., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Czas rzeczywisty i komunikacja w pakiecie CPDev dla minisystemu rozproszonego [w:] "Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego"", 2008,293-302
 36. Rzońca D., Trybus B., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Timed CPN model of SMC controller communication subsystem, w: Contemporary Aspects of Computer Networks", 2008,203-212
 37. Apanasewicz S., Pawłowski S., "IOS PRESS", "Study of Electromagnetic Field in the Neighbourhood of the Metalic Corners", 2008,30,8-15
 38. Kapuściński T., Wysocki M., "WYDAWNICTWO EXIT", "Recognition of Signed Polish Expressions Using Visually Oriented Subunits, Computational Intelligence: Methods and Applications", 2008,267-278
 39. Kusy M., "ACADEMIC PUBLISHING HOUSE EXIT", "New Stopping Procedure for SMO Algorithm Presented in Medical Data Classification [w:] "Computational Intelligence: Methods and Applications" L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. Zurada (eds.)", 2008,279-290
 40. Marnik J., Szela S., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Multimedia program for teaching autistic children [in:] Information Technologies in Biomedicine. Advances in Soft Computing", 2008,47,505-512
 41. Bajorek J., Ziemba R., Korzeniowski M., "POLI-GRAF-JAK", "Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology, Poznań 2007 (wydrukowano w 2008r.).", 2008,142-158
 42. Apanasewicz S., "IOS PRESS", "Application of Logarithmic Potential to Electromagnetic Fild Calculation in Convex Bars", 2008,30,58-63
 43. Kwolek B., Pelc L., "I-TECH EDUCATION AND PUBLISHING, VIENNA, AUSTRIA", "Activity Recognition Using Probabilistic Timed Automata, [in:] Pattern Recognition", 2008,345-360
 44. Kwolek B., "I-TECH EDUCATION AND PUBLISHING, VIENNA, AUSTRIA", "Adaptive Real-Time Image Processing for Human-Computer Interaction, [in:] Human Computer Interaction, New Developments.", 2008,319-342
 45. Świder K., Jędrzejec B., Wysocki M., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "A Query-Driven Exploration of Discovered Association Rules, in Studies in Computational Intelligence", 2008,102,273-288
 46. Oszust M., Wysocki M., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "A Distributed Immune Algorithm for Solving Optimization Problems, [in:] Intelligent Distributed Computing, Systems and Applications, Studies in Computational Intelligence", 2008,162,147-155
 47. Lal K., Rak T., Kościółek S., "HELION", "SUSE Linux Enterprise Server. Administracja usługami serwera. Księga eksperta.", 2008,1-528
 48. Gołębiowski L., Gołębiowski M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Obwody Elektryczne", 2008
 49. Gorzelany J., Jasiński T., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Wykorzystanie techniki w procesie produkcji wierzby rodzaju Salix vinimalis oraz rzepaku ozimego na cele energetyczne. w Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny", 2008,100-116
 50. Pardała A., "INSTITUTE OF INFORMATION THEORIES AND APPLICATIONS FOI ITHEA", "Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji.", 2008,254-267

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności