Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Pardała A., Utiejewa R., "FORUM DYDAKTYKÓW MATEMATYKI", "Współczesne problemy nauczania matematyki.", 2008,143-153
 2. Pardała A., "CHEBOKSARY PUBLISHING HOUSE OF CHUVASH UNIVERSITY", "Matematykia w obrazowanii", 2008,258-268
 3. Jasiński T., Gorzelany J., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Produkcja i zagospodarowanie wybranych biopaliw [w] Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny", 2008,117-131
 4. Pardała A., "INSTITUTE OF INFORMATION THEORIES AND APPLICATIONS FOI ITHEA", "Mathematics in Education Collection of Articles", 2008,IV,258-268
 5. Chłędowska K., Sikora R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami", 2008,1,
 6. Jankowska-Mihułowicz M., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Źródła informacji i wiedzy w procesach decyzyjnych na średnim i wyższym szczeblu zarządzania, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły", 2008,495-503
 7. Woźniak L., Ziółkowski B., Warmińska A., Dziedzic S., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki.", 2008,1-66
 8. Stankiewicz B., Strojny J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Znaczenie innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,1,436-448
 9. Hall H., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Znaczenie i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w erze społeczeństwa informacyjnego, [w:] Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, pod red. C. F. Hales", 2008,490-499
 10. Kusz D., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,354-376
 11. Feruś A., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,196-215
 12. Piętowska-Laska R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie produktywnością pracy w nowoczesnej organizacji, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,864-873
 13. Piętowska-Laska R., Laska A., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie produktywnością pracy a współczesne modele zatrudnienia, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,100-120
 14. Rajchel K., Pomykała M., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie ochroną bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, [w:] Aktualne problemy zarządzania", 2008,423-456
 15. Hall H., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą - specyfika, determinanty, perspektywy, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,36-64
 16. Kmiotek K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie kapitałem ludzkim jako determinanta rozwoju sektora MŚP, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,I,100-109
 17. Gazda A., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,305-327
 18. Tereszkiewicz K., Ruda M., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie jakością tusz i mięsa wieprzowego, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniwea i O. Gugnina", 2008,2,395-422
 19. Stankiewicz B., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie innowacyjnością o wzrost gospodarczy: analiza wybranych problemów, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,321-354
 20. Bal-Woźniak T., "UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE", "Założenia kształtowania i upowszechniania innowacyjnych postaw w kontekście podejścia procesowego, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, pod red. E. Skrzypek", 2008,2,11-18
 21. Witek L., "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH", "Zachowania ekologiczne konsumentów i ich determinanty, [w:] Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, pod red. Z.Kędziora, G. Maciejewskiego", 2008,120-134
 22. Kąkol W., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Wyznaczenie kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa na potrzeby kalkulacji ryzyka działalności gospodarczej w warunkach polskich, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,327-344
 23. Gębarowski M., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań", "Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej przez uzdrowisko (na przykładzie gminy Iwonicz-Zdrój), [w:] Marketing terytorialny. Studia przypadków, pod red. M. Florek, K. Janiszewskiej", 2008,23-31
 24. Zatwarnicka-Madura B., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Wybrane aspekty zarządzania marketingowego w działaniach skierowanych do kobiet, [w:] Aktualne problemy zarządania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,64-83
 25. Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA", "Wpływ umiejscowienia depozytów w nakładach lub efektach na produktywność banków giełdowych w Polsce, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, pod red. nauk. L. Dziawgo", 2008,335-345
 26. Woźniak M., Lechwar M., "WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ", "Wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe wyznaczniki, pod red. M. Cieślika", 2008,95,293-302
 27. Wyrwa D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ", "Wpływ klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,1,519-530
 28. Hajduk-Stelmachowicz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wpływ ekologicznej reformy podatkowej w wybranych krajach Unii Europejskiej na zachowania proekologiczne przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,743-752
 29. Strojny J., "RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA", "Wielowymiarowość zjawiska rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa, [w:] Procesy zarządzania w zmieniającej się gospodarce, pod red. T. Dyra i Z. Kwaśnika", 2008,141-165
 30. Prendecki K., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "W 70. rocznicę strajków chłopskich. Nierozwiązane problemy wczoraj i dziś [w:] Wielki Strajk Chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje, pod red. W. Wierzbieńca", 2008,171-180
 31. Witek L., "KATEDRA MARKETINGU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku produktów ekologicznych, [w:] Marketing - nowe trendy w marketingu dla menedżerów, pod red. B. Czerwińskiego", 2008,315-328
 32. Kiełtyka A., "MAX-DRUK", "Ustawodawstwo antyterrorystyczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki po 11 września 2001 r., [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,74-88
 33. Stępień K., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Uwarunkowania stabilności systemu bankowego na Ukrainie - analiza instytucjonalna, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgraniczna", 2008,126-143
 34. Bembenek B., Moszkowicz K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Transfer wiedzy na drodze partnerstwa biznesowego, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,1,155-168
 35. Rajchel K., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, ich rola w ochronie porządku i bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia), [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S. Pieprznego", 2008,179-198
 36. Ostasz G., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Teoria i praktyka zagadnień bezpieczeństwa w pracach polskiej Delegatury Rządu na Kraj, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S. Pieprznego", 2008,518-528
 37. Stec A., Woźniak M., "WYDAWNICTWO SGGW", "Środowisko przyrodnicze i kulturowe jako dobro ekonomiczne i społeczna wartość rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Bieszczadów, [w:] Potencjał turystyczny w regionach, pod red. I. Sikorskiej-Wolak", 2008,23-34
 38. Feruś A., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH", "Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA w ramach CREDIT-SCORINGU, [w:] Metody matematyczne, ekonomiczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, pod red. P. Chrzana i T. Czernika", 2008,77-86
 39. Kmiotek K., "WYDAWNICTWO MEDIA PRESS", "Sytuacja na rynku pracy jako źródło wyzwań w zakresie motywowania w sektorze MŚP, [w:] Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy, red. E. Jędrych, A. Pietras i A. Stankiewicz-Mróz", 2008,100-107
 40. Woźniak L., Hajduk-Stelmachowicz M., Dziedzic S., Ziółkowski B., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Systemy zarządzania środowiskowego we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,402-417
 41. Ostasz G., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "System kierowania i organizacji polskiej konspiracyjnej administracji państwowej w latach 1940-1945, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,438-457
 42. wierzowicz J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "System informacyjny dla rozwoju trans granicznej współpracy gospodarczej, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,1,458-468
 43. Popek M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Wojewoda jako podmiot realizujący kompetencje z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - wybrane zagadnienia, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S. Pieprznego", 2008,199-210
 44. Wieczorek S., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Subiektywny i obiektywny wymiar bezpieczeństwa człowieka, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S. Pieprznego", 2008,534-546
 45. Laska A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ryzyko w środowisku pracy, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,835-844
 46. Mróz M., "WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU", "Specjalne strefy ekonomiczne jako generatory aktywizacji społeczno-gospodarczej regionów na przykładzie funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, [w:] Polska wschodnia - Zarządzanie rozwojem, pod red. B. Plawgo", 2008,343-357
 47. Bembenek B., Moszkowicz K., "OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE", "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez kooperację, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pod red. A. Hermana i K. Poznańskiej", 2008,1,265-281
 48. Witek L., Adamczyk J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Rozwój kanałów dystrybucji na rynku żywności ekologicznej, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,787-796
 49. Oleniuch I., "WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU", "Rola samorządu województwa w zarządzaniu produktami regionalnymi i tradycyjnymi na przykładzie Podkarpacia, [w:] Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, pod red. nauk. B. Plawgo", 2008,123-135
 50. Gugnin O., Adamczyk J., Rajchel K., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Public relations - narzędzie marketingowe zarządzania i manipulowania opinią społeczną, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,13-36

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności