Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Oleksiewicz I., Popek M., "MAX-DRUK", "Przestępstwo prania brudnych pieniędzy jako zagrożenie bezpieczeństwa w aspekcie prawa krajowego i międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,129-143
 2. Oleksiewicz I., Olak A., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Przestępstwa polityczne jako szczególny typ przestępstw przeciwko bezpieczeństwu RP, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S. Pieprznego", 2008,387-397
 3. wierzowicz J., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Przegląd standardów, celów, metod i zastosowań eksploracji danych multimedialnych [w:] Bazy danych, Rozwój metod i technologii. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych", 2008,527-534
 4. Strojny J., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Przedsiębiorczość - nauka, tożsamość, edukacja, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko", 2008,403-418
 5. Wieczorek S., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ", "Próby oceny ryzyka zawodowego kierowcy [w] Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii (pod red.) J.S. Marcinkowski, W.M. Horst", 2008,237-248
 6. Wiażewicz J., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Promocja gmin w internecie na przykładzie wybranych stron www, [w:] Marketing - nowe trendy w marketingu dla menedżerów, pod red. B. Czerwińskiego", 2008,305-314
 7. Letkiewicz A., "WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ", "Programy bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, [w:] Współpraca służb Porzadku Publicznego z administracją rządową i samorzdową, pod red. A. Osierdy i B. Wiśniewskiego", 2008,49-58
 8. Gębarowski M., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Product placement we współczesnych polskich produkcjach filmowych, [w:] Marketing - nowe trendy w marketingu dla menedżerów, pod red. B. Czerwińskiego", 2008,57-66
 9. Piętowska-Laska R., "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU", "Procesy wzrostu produktywności pracy w firmie na przykładzie branży budowlanej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, pod red. nauk. S. Kostki i D. Ostrowskiej", 2008,241-252
 10. Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Priorytetowe technologie sektora informacyjnego w Projekcie foresight województwa podkarpackiego, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,654-663
 11. Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., "POLITECHNIKA OPOLSKA", "Priorytetowe technologie sektora budownictwa w projekcie foresight województwa podkarpackiego [w:] Monitorowanie rozwoju regonu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod red. K. Malika", 2008,2,150-162
 12. Oleksiewicz I., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko", 2008,15-27
 13. Kamiński M., "MAX-DRUK", "Prawne formy działania organów administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa publicznego, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,89-99
 14. Ziółkowski B., Woźniak L., "POLITECHNIKA OPOLSKA", "Potenciał społecznej akceptacji technologii w projekcie foresight dla województwa podkarpackiego [w:] Monitorowanie rozwoju regonu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod red. K. Malika", 2008,1,283-292
 15. Bal-Woźniak T., "UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH", "Porterowski klaster jako przypadek organizacji w gospodarce innowacyjnej. Aspekty społeczne, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, pod. red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg", 2008,43-50
 16. Woźniak M., Lechwar M., "UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU", "Partnerstwo- kreator nowego ładu instytucjonalnego regionów, [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, pod red. R. Przygodzkiej", 2008,227-240
 17. Woźniak M., Lechwar M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Partnerstwo na rzecz innowacji regionu, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,1,340-350
 18. Gębarowski M., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Organizowanie wystąpień targowych przez polskich wystawców na rynkach zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnioeuropejskich oraz wschodnioazjatyckich), [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,457-478
 19. Bal-Woźniak T., Jankowska-Mihułowicz M., Ginalski P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Organizacja ucząca się jako model przedsiębiorstwa w innowacyjnej gospodarce, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,I,261-271
 20. Oleksiewicz I., "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE", "Ochrona praw i wolności uchodźców a bezpieczeństwo Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, pod red. nauk. L. Kacprzaka i J. Knopka", 2008,191-207
 21. Jankowska-Mihułowicz M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena wybranych obszarów konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,I,57-67
 22. Filar W., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Ocena przebiegu notowań akcji w aspekcie zarządzania działalnością gospodarczą oraz działalności Giełdy Papierów Wartościowych na tle innych giełd europejskich, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,513-531
 23. Woźniak L., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ocena ekoinnowacyjności technologii w projekcie foresight, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,674-685
 24. wierzowicz J., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie procesem dydaktycznym, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod. red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko", 2008,235-246
 25. Kiełtyka A., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Niektóre zmiany prawa karnego oraz ustawy o Policji zmierzające do zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw i poprawy bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S.", 2008,371-379
 26. Szydełko A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nauczyciel akademicki w realizacji procesu bolońskiego, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko", 2008,61-68
 27. Bal-Woźniak T., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Modernizacja technologiczna w ramach współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Czynniki i bariery, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, pod. red. M. G. Woźniaka", 2008,218-230
 28. Strojny J., "WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU", "Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej, [w:] Polska wschodnia - Zarządzanie rozwojem, pod red. B. Plawgo", 2008,301-316
 29. Jankowska-Mihułowicz M., "TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ", "Model podejmowania decyzji R, [w:] Współczesna metodologa nauk ekonomicznych, H. G. Adamkiewicz-Drwiłło", 2008,255-267
 30. Ziętek A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metodyka postępowania w badaniu delfickim w Projekcie Foresight, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,664-673
 31. Sudoł - Pusz J., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Metody oceny skuteczności reklamy, [w:] Marketing - nowe trendy w marketingu dla menedżerów, pod red. B. Czerwińskiego", 2008,209-218
 32. Witek L., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Marketing ekologiczny w systemie zarządzania środowiskiem, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,83-98
 33. Jankowska-Mihułowicz M., "SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE", "Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod. red. P. Wachowiaka", 2008,35-43
 34. Gębarowski M., "FUNDACJA NA RZECZ GORZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ", "Internet a indywidualizacja produktów wytwarzanych na masową skalę, [w:] Wykorzystanie narzędzi marketingowych w Internecie. Teoria i praktyka, pod red. M. Byczkowskiej, T. Marcinkowskiego", 2008,77-85
 35. Bal-Woźniak T., "MIELITOPOLSKIJ INSTITUT DIERŻAWNOWO TA MUNICIPALNOWO UPRAWLINIA KPU", "Instytucjonalnij kontekst infrastruktury innowacijnoj sistemi promisłowoj organizacij, [w:] Institucjonalizacja ekonomicznowo rozwitky, pod. red. A. Tkacz", 2008,2,132-153
 36. Jankowska-Mihułowicz M., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE", "Informacja i wiedza jako czynniki procesu podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły", 2008,1,487-494
 37. Sieńko E., Bochniarz Z., "OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE", "Globalizatiion, Clustering and Innovations. Some regional Aspects, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pod red. nauk. A. Herman i K. Poznańskiej", 2008,2,191-218
 38. Sommer H., Sommer H., "MAX-DRUK", "Fundamentalizm arabski jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego na świecie (analiza zjawiska terroryzmu islamskiego), [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,218-228
 39. Piecuch T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Foresight dla zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,620-629
 40. Sieńko E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Finansowanie inwestycji i innowacji jako czynnik rozwoju podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,1,402-412
 41. Woźniak M., Lechwar M., "UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU", "Ewolucja krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich, [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, pod red. R. Przygodzkiej", 2008,354-365
 42. Oleksiewicz I., Popek M., "MAX-DRUK", "Ewolucja kompetencji wojewody - organu realizującego zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,144-162
 43. Woźniak M., "POLITECHNIKA OPOLSKA", "Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania turystyki i rekreacji w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego [w:] Monitorowanie rozwoju regonu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod red. K. Malika", 2008,2,343-353
 44. Hall H., "MELITOPOLSKIJ INSTYTUT DIERŻAWNOGO TA MUNICIPALNOGO UPRAWLINIA GUMANITARNOGO UNIWERSITETU "ZIDMU"", "Edukacyjne aspiracje polskich studentów-specyfika i implikacje, [w:] Instytucjonalny kierunek ekonomiczny rozwoju, pod .red. A. Tkacza", 2008,181-190
 45. Laudański L., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Dylematy jakości nauczania w epistolografii św. Pawła. Dedukcje, analizy, propozycje, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko", 2008,111-121
 46. Bembenek B., "WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA "EDUKACJA" WROCŁAW", "Diagnoza aktywności rozwoju klastra Dolina Lotnicza w świetle badań empirycznych, [w:] Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, pod red. L. Jakubowa", 2008,231-245
 47. Zatwarnicka-Madura B., "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ", "Decyzje zakupowe kobiet - wybrane aspekty, [w:] Marketing - nowe trendy w marketingu dla menedżerów, pod red. B. Czerwińskiego", 2008,219-227
 48. Jankowska-Mihułowicz M., "FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO", "Decyzje menedżerskie jako wewnętrzne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego i J. Winiarskiego", 2008,190-197
 49. Pomykała M., "MAX-DRUK", "Cyberterroryzm, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,110-121
 50. Lew G., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Spo-Pol sp. zo.o., [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,215-239

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności