Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2008)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", "Charakterystyka przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowe, [w:] Reginalizacja globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulskiej i W. Michalczyka", 2008,2,400-409
 2. Janda A., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Charakterystyka przestępstw popełnianych z wykorzystaniem systemów komputerowych w aspekcie zagrożeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa,[w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i ", 2008,379-386
 3. Chmiel-Żyłka S., "MAX-DRUK", "Bezpieczeństwo na górskich szlakach turystycznych, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,22-32
 4. Wieczorek S., "MAX-DRUK", "Bezpieczeństwo człowieka w świetle zagrożeń dnia codziennego, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, pod red. A. Olaka i I. Oleksiewicz", 2008,240-251
 5. Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", "Banki spółdzielcze w Polsce jako regionalne centra finansowe, [w:] Regionalizacja globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulskiej i W. Michalczyka", 2008,2,329-336
 6. Kamiński M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Atypowe metody konkretyzacji norm materialnego prawa administracyjnego w sferze działań policji administracyjnej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały i S. Pieprznego", 2008,320-328
 7. Sieniawska K., Woźniak D., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Aplikacja mapy grup strategicznych jako metody w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Guanina", 2008,2,377-395
 8. Stec A., Kiczek M., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Analiza zmian w zarządzaniu turystyką na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,377-402
 9. Sobolewski M., Nowosad-Sergeant E., Bożiłow W., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Analiza współzależności między rozwojem somatycznym a występowaniem wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat z województwa podkarpackiego, [w:] Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sp", 2008,49-65
 10. Szydełko A., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Analiza kosztów rodzajowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,2,287-305
 11. Gładysz A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza dokumentów tekstowych jako przykład innowacyjnego podejścia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,I,296-305
 12. Gładysz A., "WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO", "Analiza dokumentów tekstowych - text mining jako realna perspektywa poprawy efektywności zarządzania firmą, [w:] Inform@tyka dla przyszłości", 2008,218-225
 13. Sommer H., Sommer H., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Adopcja jako zjawisko społeczne w opiniach młodzieży akademickiej - raport z badań, [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, pod red. W. Walc, B. Szluz i I. Marczykowskiej", 2008,54-71
 14. Hall H., Hall R., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Using the Internet in marketing research worldwide and in Poland, [in:] The information society - scope and implementation in developing economies, edited by C. F. Hales", 2008,59-72
 15. Jankowska-Mihułowicz M., "WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ", "The role of manager's rationality and intuition in strategic decision making process, [w:] Uncertainty - risk or opportunity. Corporate business perspective. Selected problems, edited by W. Wereda and S. Starnawska", 2008,43-50
 16. Piecuch T., Chudy-Laskowska K., "WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ", "The risk in entrepreneur's activity, [w:] Uncertainty - risk or opportunity. Corporate business perspective. Selected problems, edited by W. Wereda and S. Starnawska", 2008,11-18
 17. Sokołowski A., "ACADEMIC PUBLISHING HOUSE EXIT", "New Algorithm Using Fourier Transform in Machine Learning Process Applied to Iris Plants Database, [in:] Computational Intelligence: Methods and Applications, edited by L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh and J. Zurada", 2008,301-311
 18. wierzowicz J., "INFORMATION SCIENCE REFERENCE HERSHEY, NEW YORK", "Multimedia Data Mining Concept, [in:] Data Warehousing and Mining: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, edited by J. Wang", 2008,VI,3611-3620
 19. wierzowicz J., "INFORMATION SCIENCE REFERENCE HERSHEY, NEW YORK", "Multimedia Data Mining Trends and Challenges, [in:] Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, Second Edition, edited by M. Pagani", 2008,II,965-971
 20. Hall H., Hall R., "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO", "Methods and tools for realization of Internet marketing research, [in:] The information society - scope and implementation in developing economies, edited by: C. F. Hales", 2008,33-44
 21. Bal-Woźniak T., Woźniak M., "PUBLISHING HOUSE OF CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN", "Innowation in the Process of Intensifying Intellectual and Social Capital Development. Proposals for Poland and Ukraine, [in:] New Perspectives for Economic Development and Integration. The Experiences of Poland and Ukraine, edited by J. Bednarz", 2008,14-32
 22. Piecuch T., Chudy-Laskowska K., "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI", "Innovation as a determinant of copetitiveness of a company, [in:] Microeconomics conditions of economy competitiveness, edited by D. Kopycińska", 2008,7-18
 23. Kmiotek K., Oreský M., "WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ", "Customer equity - new marketing management strategy focus, [w:] Uncertainty - risk or opportunity. Corporate business perspective. Selected problems, edited by W. Wereda and S. Starnawska", 2008,235-243
 24. Kurzępa B., "OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS. WARSZAWA", "Ustawa o wyrobach budowlanych. Objaśnienia i komentarze", 2008,1-342
 25. unarski J., "WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE", "Zarządzanie jakością. Zasoby i standardy", 2008,1-516
 26. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności. Samoocena i doskonalenie", 2008,1-237
 27. Kurzępa B., "TNOIK TORUŃ", "Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo", 2008,1-652
 28. Sieńko E., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Strategia i taktyka w zarządzaniu środkami na rozwój podmiotów gospodarczych województwa podkarpackiego w latach 1995-2005", 2008,1-268
 29. Witek L., Adamczyk J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Marketing międzynarodowy", 2008,188
 30. Wieczorek S., Żukowski P., "WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU", "Podstawy naukowej organizacji pracy z wybranymi problemami zarządzania", 2008,1-367
 31. Kurzępa B., "WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS. WARSZAWA", "Kodeks wykroczeń. Komentarz", 2008,1-562
 32. Wieczorek S., "TARBONUS TARNOBRZEG", "Ergonomia", 2008,1-264
 33. Kąkol W., "MITEL", "Finansowanie regionalnych inicjatyw edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", 2008,1-71
 34. Woźniak L., Dziedzic S., "POLITECHNIKA OPOLSKA", "Priorytetowe technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa w projekcie foresight dla województwa podkarpackiego [w:] Monitorowanie rozwoju regonu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod red. K. Malika", 2008,2,273-286
 35. Łunarski J., Gałda L., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Technologia wygniatania kieszeni smarowych na czopach wałów, [w:] Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, pod red. W. Przybylskiego", 2008,2,29-38
 36. Ostasz G., Pacana A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Nadzór nad produktem niezgodnym w systemie zarządzania jakością Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej [w] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych", 2008,123-130
 37. Ostasz G., Pacana A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Diagram Ishikawy jako narzędzie analizy jakości kształcenia [w] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych", 2008,131-138

poprzednia12345

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności