Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Markowski T., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Modelowanie i analiza geometryczna współpracy kół zębatych z wykorzystaniem systemów CAD. [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,56-79
 2. Marciniec A., Pisula J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metodologia modelowania matematycznego powierzchni zębów o nietypowym zarysie. [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,22-55
 3. Płocica M., Jagiełowicz P., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Methodology of generating virtual geometrical representation of bevel gears cutting by Gleason machines using mechanical control [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES)", 2009,3A,69-82
 4. Giergiel J., Giergiel M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Mechanika Ogólna. Przykłady, pytania i zadania", 2009,1 - 233
 5. Burek J., Ostrowski R., Szular A., "DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY", "High performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku.", 2009,4,49-53
 6. Jagiełowicz P., "POLITECHNIKA LUBELSKA", "Generating 3D Gears Models for the Rapid Prototyping [w] Advanced Technologies in Production Engineering (pod red. J. Jóźwika)", 2009,67-72
 7. Skrzat A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Explicit and implicit integration of constitutive equations in metal forming processes [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES)", 2009,3-A,93-107
 8. Wolańczyk F., "WYDAWNICTWO KABE", "Elektrownie wiatrowe", 2009,I,125
 9. Witek L., "WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA", "Experimental crack propagation analysis of the compressor blades working in high cycle fatigue condition [w:] Fatigue of Aircraft Structures Monographic Series", 2009,195-204
 10. Skrzat A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Determination of the relation between approximated and measured quantities by FEM analysis on example of railroad car wheels [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS)", 2009,3-B,81-93
 11. Zielecki W., "TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE", "Determinanty urcujuce pevnostne vlasnosti lepenych spojov", 2009,1-73
 12. Jaworski J., "POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA", "Badanie szlifowalności wybranych gatunków niskostopowych stali szybkotnących (NSS) [w:] Współczesne problemy obróbki ściernej (pod red. J.Plichty)", 2009,359-368
 13. Burek J., Ostrowski R., Szular A., "DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY", "Cutter rotational speed optimization in high performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku.", 2009,4,54-58
 14. Budzik G., Kozik B., Markowska O., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Badania stanowiskowe par kół zębatych [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,149-165
 15. Mucha J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analysis of the self piercing riveting - finite element simulation of forming and joining [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES)", 2009,3A,41-59
 16. Kozik B., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza wybranych zarysów zębów kół w walcowych przekładnich zębatych [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,5-21
 17. Budzik G., Dziubek T., Zaborniak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analiza procesu technologicznego szybkiego pototypowania kół zębatych o specjalnych zarysach w aspekcie dokładności wykonania [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,166-185
 18. Dębska B., "WYDAWNICTWO INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH -KRAKÓW", "Zdalne kształcenie w dziedzinie optymalizacji eksperymentu chemicznego [w:] Chemometria w nauce i praktyce (pod red. D.Zuby, A.Parczewskiego)", 2009,305-312
 19. Bukowska A., Bukowski W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Właściwości sorpcyjne żywic polimerowych z wbudowanym układem salicylaldiminowym [w] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009 (pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej)", 2009,435-439
 20. Bukowska A., Bukowski W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Terpolimery metakrylanu glicydylu jako matryce wyjściowe dla reaktywnych sorbentów z funkcjami poliaminowymi [w] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009 (pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej)", 2009,31-35
 21. Matkiewicz K., Bukowska A., Bukowski W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Terpolimery metakrylanu 2-hydroksyetylu jako nośniki dla chiralnych układów katalitycznych [w] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009 (pod redakcją R. Stellera i D. Żuchowskiej)", 2009,77-81
 22. Bukowska A., Bukowski W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Synteza i charakterystyka żywic polimerowych z wbudowanym układem polikarboksylowym [w:] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009 (pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej)", 2009,25-29
 23. Bester K., Bukowski W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Synteza cyklicznych amido-estrów - potencjalnych monomerów do otrzymywania materiałów biodegradowalnych [w] Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2009 (pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej)", 2009,17-20
 24. Dębska B., Kubacka A., Sanokowski Ł., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Kształcenie metodą blended learning podstaw inżynierii oprogramowania [w:] Od modelu do wdrożenia - kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania (pod red. W.Dąbrowskiego, A.Stasiaka)", 2009,353-364
 25. Matkiewicz K., Bukowska A., Bukowski W., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ", "Immobilizacja chiralnych układów katalitycznych na terpolimerach matakrylanów 2-hydroksypropylu i 2-hydroksy-3-fenoksypropylu [w] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009 (pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej)", 2009,73-76
 26. Sieniutycz S., Jeżowski J., "ELSEVIER", "Energy optimization in process systems.", 2009,1-775
 27. Budzik G., Oleksy M., Sobolak M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wykonanie modeli badawczych kół zębatych z zastosowaniem szybkiego prototypowania [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe", 2009,128-148
 28. Syfert M., Chrzanowski P., Fajdek B., Ławryńczuk M., Marusak P., Patan K., Rogala T., Stec A., Witczak M., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Zastosowanie systemu DiaSter [w:] Modelowanie diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami. Implementacja w systemie DIASTE.[red. J. Korbicz, J.M.Kościelny]", 2009,14,383–443
 29. Pelc L., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Zastosowanie probabilistycznych automatów czasowych do rozpoznawania akcji [w:] Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania (Zieliński Z. red.)", 2009,73-82
 30. Dorozhovets M., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Wyznaczanie parametrów nieliniowych zależności z uwzględnieniem niepewności pomiaru obydwu wielkości [w:] Metrologia dziś i jutro. (red. W.Kiciński L.Swędrowski)", 2009,11-20
 31. Hajduk Z., "WYDAWNICTWO BTC", "Wprowadzenie do języka Verilog", 2009,1-320
 32. Kapuściński T., Wysocki M., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Using Hierarchical Temporal Memory for Recognition of Signed Polish Words [w:] Computer Recognition Systems: Advances in Intelligent and Soft Computing (Kurzynski M., Wozniak M, Eds.)", 2009,57,355-362
 33. Jędrzejec B., Czarnobilska E., Porębski G., Obtułowicz K., Nawarecki E., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "The Estimation of Reliability In The Preventive Examination Of Allergic Diseases With Knowledge Discovery Methods [w:] Computers in Medical Activity: Advances in Intelligent and Soft Computing (Edward Kącki, Marek Rudnicki, Joanna Stempczyńska (Eds.))", 2009,65,1-10
 34. Trybus L., Żabiński T., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Teoria sterowania. Zbiór zadań", 2009,
 35. Cisek J., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Sterowanie regałem dla niepełnosprawnych w systemie czasu rzeczywistego LINUX - RTAI [w:] Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania (Zieliński Z. red.)", 2009,389-398
 36. Wiktorowicz K., "AOW EXIT WARSZAWA", "Stabilny uczący się regulator rozmyty z modelem odniesienia [w:] Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe (red. A.Grzech, K.Juszczyszyn, H.Kwaśnicka, N.Thang Nguyen)", 2009,149-160
 37. Szczepański A., Trojnar M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Obwody i sygnały. Zbiór zadań", 2009,1-107
 38. Stec A., Świder Z., Trybus L., "POMORSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWO-TECHNICZNE", "Samostrojenie przekaźnikowe w systemie DIASTER [w] Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki [red. Z. Kowalczuk]", 2009,31-38
 39. Szczepański A., Trojnar M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Obwody i sygnały. Skrypt uczelniany dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Obwody i sygnały.", 2009,1-213
 40. Szczepański A., Trojnar M., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń", 2009,1-164
 41. Gniewek L., "POMORSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWO-TECHNICZNE", "Modelowanie układu sterowania i diagnostyki za pomocą rozmytej interpretowanej sieci Petriego [w:] Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki (Kowalczuk Z.- red.)", 2009,105-112
 42. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Modele współpracy programowego sterownika PLC z kartami wejść/wyjść obiektowych w środowisku CPDev [w:] Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania (Zieliński Z. red.)", 2009,125-134
 43. Kusy M., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Metodyki i techniki programowania. Laboratorium", 2009,1-76
 44. Pawłowski S., "POLITECHNIKA RZESZOWSKA", "Iteracyjno-brzegowa metoda analizy trójwymiarowych zagadnień quasi-stacjonarnych elektrodynamiki", 2009,1-110
 45. Tatjewski P., Trybus L., Ławryńczuk M., Marusak P., Świder Z., Stec A., "WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE", "Metody sterowania nadrzędnego [w:] Modelowanie diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami. Implementacja w systemie DIASTER. (red. J.Korbicz, J.M.Kościelny)", 2009,14,317-382
 46. Marnik J., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Hand Shape Recognition for Human-Computer Interaction [w:] Man-Machine Interactions: Advances in Intelligent and Soft Computing (K.A. Cyran et al. Eds.)", 2009,59,95-102
 47. Rzońca D., Trybus B., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Hierarchical Petri Net for the CPDev Virtual Machine with Communications [w:] Computer Networks 2009: Communications in Computer and Information Science (A. Kwiecien, P. Gaj, and P. Stera, Eds.)", 2009,39,264–271
 48. Ziemba R., Wróbel Z., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Computer modelling of the railway electric traction caused by fast surges [w:] Modern Electric Traction, Power Supply (edited by K.Karwowski, A.Szeląg)", 2009,99-110
 49. Rząsa W., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Combining Timed Colored Petri Nets and Real TCP Implementation to Reliably Simulate Distributed Applications [w:] Computer Networks 2009: Communications in Computer and Information Science (A. Kwiecien, P. Gaj, and P. Stera, Eds.)", 2009,39,79-86
 50. Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus L., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Biblioteki bloków funkcjonalnych środowiska inżynierskiego CPDev [w:] Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania (Zieliński Z. red.)", 2009,33-42

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności