Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
politechnika

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Jesteś tutaj: Strona główna -> Monografie
Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach

Lista publikacji monografii lub rozdziałów w monografiach (rok 2009)

Autor/Autorzy, Wydawca, Publikacja (tytuł, temat), Opis (Rok/Tom/Zeszyt/Strony)

 1. Bednarek M., "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE", "Bezpieczeństwo antropotechnicznego systemu transmisji komunikatów [w:] Cyberterroryzm. Nowe wyzwania XXI wieku (Jemioło T., Kisielnicki J., Rajchel K. red.)", 2009,476-483
 2. Kluska J., "SPRINGER-VERLAG BERLIN", "Analytical Methods in Fuzzy Modeling and Control, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing", 2009,241,1-251
 3. Rząsa W., Bubak M., "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA", "Application of Petri Nets to Evaluation of Grid Applications Efficiency [w:] Proceedings - Cracow '08 Grid Workshop, October 13-15,2008 Cracow, Poland", 2009,261-269
 4. Kolek A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analogowe układy elektroniczne. Laboratorium", 2009,1-77
 5. Kolek A., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Analogowe układy elektroniczne. Zbiór zadań", 2009,1-51
 6. Zajdel R., "AOW EXIT WARSZAWA", "Algorytmy uczenia ze wzmocnieniem Dyna-R i prioritized sweeping-R [w:] Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe [red.A.Grzech, K.Juszczyszyn, H.Kwaśnicka, N.Thanh Nguyen]", 2009,161-169
 7. Samolej S., Szmuc T., "WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA", "Analiza wybranych algorytmów szeregowania obsługi zapytań internetowych z zastosowaniem sieci HTCPN [w:] Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania (Zieliński Z. red.)", 2009,23-32
 8. Puchalski C., Kaniuczak J., Hajduk E., Jasiński T., Zaguła G., "LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE", "Wartość energetyczna pędów klonów wierzby (salix viminalis) uprawianej na odłogu piaszczystym, zrekultywowanym osadami ściekowymi [w:] Wykorzystywanie surowców rolniczych w energetyce (pod red. J.Tys)", 2009,40-48
 9. Pardała A., "FIEDERALNOJE AGIENCTWO POBRAZOWANIU MOSIEWSKIJ GOSUDARTWIENYJ TECHNICIESKIJ UNIWERSITET(MGIREA)", "Probliemy gemetricieskowo obrazowania uciaszczichsia [w:] Matematicieskoje obrazowanie koncepcji metodyki technologii (red. R. A. Utiejewa)", 2009,2,17-26
 10. Więcek T., Konecki W., "POLITECHNIKA GDAŃSKA", "Metrologia dziś i jutro [w:] Wyznaczanie dynamicznego modułu Young'a dla włókien tekstylnych metodą dyfrakcyjną (pod red.W.Kicińskiego i L.Swędrowskiego)", 2009,337-346
 11. Pardała A., "CHEBOKSARY PUBLISHING HOUSE OF CHUVASH UNIVERSITY", "Matematicieskoje obrazowanie na ekonomicieskich fakultetach w Polsze [w:] Matematyka w obrazowanii (red. L.P. Kurakow)", 2009,5,200-213
 12. Pardała A., "FEDERALNOJE AGENCTWO PO OBRAZOWANIU TOLIATIŃSKIJ GOSUDARSTWIENNYJ UNIWERSITET", "Analiz sowriemiennych rosyjskich ucienikow szkolnowo kursa gieometrii [w:] Geometricieskoje obrazowanie: koncepcji, metodiki, technologii (red. R. A. Utiejewa)", 2009,17-26
 13. Kaniuczak J., Hajduk E., Puchalski C., Niemiec W., Jasiński T., "LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE", "Produkcyjność biomasy wierzby energetycznej uprawianej na odłogu piaszczystym zrekultywowanym osadami ściekowymi [w:] Biomasa jako źródło energii (pod red. I.Jackowskiej)", 2009,80-88
 14. Ostrowska-Dankiewicz A., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Źródła informacji statystycznych wykorzystywanych w rachunku aktuarialnym, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. nauk. A.Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,135-147
 15. Kiczek M., "WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH", "Znaczenie parków technologicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionów na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków (pod red. A.Klasika)", 2009,285-297
 16. Oleksiewicz I., "TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE", "Znaczenie i rola terroryzmu we współczesnym świecie - wybrane zagadnienia, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej, pod red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, M. Drogoń i W. Organiściak", 2009,555-562
 17. Sieniawska K., Jankowska-Mihułowicz M., Potomska J., "UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH", "Zastosowanie współczynnika intelektualnej wartości dodanej w ocenie efektywności spółek różnych sektorów, [w:] Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, pod red. P. Łebkowskiego", 2009,13-20
 18. Merkwa M., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Zasada non-refoulement - wybrane zagadnienia [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,19-23
 19. Wieczorek S., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Zasady i rekomendacje ergonomii [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,297-308
 20. Szankin T., Szynowski R., "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ", "Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach, inspekcjach i strażach. Pragmatyka kadrowa. Część I", 2009,1-183
 21. Strojny J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie przedsiębiorczością w małej i średniej firmie", 2009,1-192
 22. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie", 2009,1-237
 23. unarski J., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie jakością w logistyce", 2009,1-61
 24. Letkiewicz A., "WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE", "Zapobieganie zagrożeniom w cyberprzestrzeni z doświadczeń Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie [w] Cyberterroryzm nowe wyzwania XXI wieku (pod red. T.Jemioły, J.Kisielnickiego i K.Rajchela)", 2009,682-688
 25. Polinceusz M., Pomykała M., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Z problematyki statusu obywatela Unii Europejskiej oraz członka jego rodziny - obywatela Państwa trzeciego [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian spełecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,47-58
 26. Pomykała M., Polinceusz M., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Z problematyki praw Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR - Karta Polaka [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,36-46
 27. Szydełko A., Woźniak K., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem pośrednictwa finansowego [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. A.Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,3/2009,229-234
 28. Gębarowski M., "FUNDACJA NA RZECZ POLSKICH ZWIĄZKÓW KREDYTOWYCH - INSTYTUT STEFCZYKA", "Wykorzystanie instrumentów merchandisingu bankowego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe [w:] Rynki finansowe. Mikrofinanse (red. E.Ostrowskiej i J.Ossowskiego)", 2009,523-543
 29. Sołtysiak M., "WYDAWNICTWO DIFIN S.A.", "Wpływ funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce na rozwój podmiotów gospodarczych [w:] Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych (pod red. B. Filipiak i B. Mikołajczyk)", 2009,205-220
 30. Strojny J., Stankiewicz B., "WYDAWNICTWO NOWA ERA", "Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości - metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (pod red. Z. Zioło i T. Rachwała)", 2009,5,117-132
 31. Kurzępa B., "WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W STALOWEJ WOLI", "Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz", 2009,1-78
 32. Strojny J., Kuśnierczyk K., "STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA", "Uwarunkowania realizacji projektów w samorządach w warunkach spowolnienia gospodarczego na przykładzie gminy Miejsce Piastowe w województwie podkarpackim [w:] Project Management w czasach kryzysu (pod red. J. Kisielnickiego)", 2009,351-366
 33. Kurzępa B., "TNOIK TORUŃ", "Ustawa o kosmetykach z komentarzem", 2009,1-439
 34. Kmiotek K., Lewicka D., "EKONOMICKA UNIWERZITA V BRATISLAVE", "The strength of employer's Brand versus marketing targets of an enterprise [in:] Relationship marketing its specialties, forms and selected applications (edited by Z. Francova)", 2009,47-55
 35. Sobolewski M., Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., "WYDAWNICTWO NEUROCENTRUM W LUBLINIE", "The role of folic acid in neural tube defects prevention: A survey of the awareness of woman of childbearing age from Podkarpacie [in:] Public Health and Research (edited by L. Wdowiak, W. Kruk, M. Binkowskia-Bury)", 2009,407-419
 36. Kmiotek K., Lewicka D., "EKONOMICKA UNIWERZITA V BRATISLAVE", "The relationship marketing within the area of human resources management [in:] Relationship marketing its specialties, forms and selected applications (edited by Z. Francova)", 2009,31-40
 37. Dankiewicz R., Ostrowska - Dankiewicz A., "OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG", "wiadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach (pod red. A. Ostrowskiej-Dankiewicz i G.Lwa)", 2009,30-39
 38. Ostasz G., "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU", "Śmierć generała "Waltera" i jego legenda [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 (pod red. J. Izdebskiego, K.Kaczmarskiego i M.Krzysztofińskiego)", 2009,111-124
 39. Kiełtyka A., "OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS. WARSZAWA", "Śledztwo po marcowej (2007) nowelizacji kodeksu postępowania karnego, [w] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, pod. red. Z. Ćwiąkalskiego i G. Artymiak", 2009,532-561
 40. Kąkol W., "MITEL", "Strategia a wartość przedsiębiorstwa. Przegląd strategii. Koncepcje wyceny", 2009,1-166
 41. Purc-Kurowicka K., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Swoboda przemieszczania się pracowników w systemie prawa wspólnotowego, [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,59-68
 42. Ostasz G., "INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU", "Siatki WiN i Brygad Wywiadowczych na terenie powiatu krośnieńskiego [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956 (pod red. K. Kaczmarskiego, M. Krzysztofińskiego i Cz. Nowaka)", 2009,309-330
 43. Sobolewski M., Tlałka E., Zadarko-Domaradzka M., "WYDAWNICTWO MEDIA - SILESIA KATOWICE", "Rodzinna aktywność ruchowa jako element zdrowego stylu życia, [w:] Eukrasia (pod red. J. Cofały)", 2009,11,189-194
 44. Woźniak M., Lechwar M., "WYDAWNICTWO STUDIO EMKA", "Relacje społeczne jako kapitał i szansa rozwoju regionów na przykładzie Doliny Strugu [w:] Regionalny wymiar kapitału relacyjnego (pod red. J. Toruńskiego)", 2009,138-147
 45. Szydełko A., "REGIONALNE TOWARZYSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DOLINA STRUGU"", "Rachunkowość dla początkujących", 2009,1-140
 46. Woźniak M., "WYDAWNICTWO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI", "Przyroda i jej znaczenie w tworzeniu wizerunku wiejskiego produktu turystycznego [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego (pod red. P. Palicha)", 2009,165-171
 47. Wieczorek S., "WYDAWNICTWO MAX-DRUK", "Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych do badania ryzyka wypadkowego w pracy, [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (pod red. A. Olaka, I. Oleksiewicz i S. Wieczorka)", 2009,309-315
 48. Kiełtyka A., "TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE", "Przemiany śledztwa w polskim procesie karnym, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej, pod red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, M. Drogoń i W. Organiściak", 2009,299-310
 49. Kusz D., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystajacych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej", 2009,1-98
 50. Tereszkiewicz K., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Przebieg i uwarunkowania wykrwawienia ubojowego tuczników", 2009,1-121

poprzednia12345nastepna

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260
Administrator serwisu: webadmin@prz.edu.pl
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności